Woensdag van Groot Lydensweek

Picture of Woord en Fees

Woensdag van Groot Lydensweek

Liturgiese Voorstel

Inleiding

Die gebruik om die laaste week voor Jesus se kruisdood sy lyding te gedenk, gaan tot ten minste die derde eeu terug. Pelgrims wat Jerusalem vir die viering van Paasfees besoek het, het op die dae voor Goeie Vrydag byeenkomste gehou by die plekke wat verband hou met die laaste week in Jesus se lewe. Die voorgestelde liturgieë vir die eerste drie dae (Maandag tot Woensdag) neem almal dieselfde eenvoudige patroon aan en daar word veral gefokus  op die vier Skriflesings vir elk van die dae. Die aard van die byeenkomste is gewyd en meditatief  met ruim geleentheid vir stil nadenke en stil gebed. Die woorde van die sleutelteks kan telkens op die skerm geprojekteer word as fokus vir die nadenke voor die kort oordenking. Die hoogtepunt van die vieringe van hierdie week is die sogenaamde “Triduum” (drie dae) wat begin op die Donderdagaand tot en met Paasfees.

Leesroostertekste

Sleutelteks:  Hebreërs 12:1-3
Ander tekste: Jesaja 50:4-9a; Psalm 70; Johannes 13:21-32

Aanvangslied 
Lied 384 (x3) “Jesus, o dink aan my”

Aanvangswoord
“Die Here is God; Hy skenk ons die lewe” (Ps 118:27).

Seëngroet

Sang
Lied 380:1 “Jesus, Lam gelei ter slagting”

Gebed om die opening van die Woord

Skriflesing uit die Ou Testament
Jesaja 50:4-9a

Stil nadenke

Psalmrespons
Voorganger: Red my tog, o God.
Here, kom my tog gou te hulp!
Laat dié wat my lewe wil neem,
self in die ellende beland,
teleurgestel in hulle verwagting.
Laat dié wat graag
my ondergang wil sien,
op die vlug slaan
en beskaamd staan.
Laat dié wat my spot,
padgee omdat hulle self
in die ellende beland het
Gemeente: Here, kom my tog gou te hulp!

Voorganger: Laat almal wat by U hulp soek,
jubel en bly wees oor U.
Laat dié wat op u hulp staat maak,
altyddeur sê: God is groot!
Gemeente: Here, kom my tog gou te hulp!

Voorganger: Ek is hulpeloos en arm;
kom tog gou na my toe, o God.
U is my hulp en my redder,
Here, moet tog nie talm nie!
Gemeente: Here, kom my tog gou te hulp! (Ps 70)

Stil nadenke

Skriflesing uit die evangelies
Johannes 13:21-32

Stil nadenke

Skriflesing uit die Nuwe-Testamentiese briewe
Hebreërs 12:1-3

Kort oordenking
Stil gebed

Sang
Lied 391:5-6 “Net deur u offer”

Seën 
Mag die God van vrede wat ons Here Jesus uit die dood uitgelei het, ons toerus met alles wat goed is, sodat ons sy wil kan doen.
Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is.
Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid.
Amen.

Sections

Liturgiese Voorstel

Inleiding

Die gebruik om die laaste week voor Jesus se kruisdood sy lyding te gedenk, gaan tot ten minste die derde eeu terug. Pelgrims wat Jerusalem vir die viering van Paasfees besoek het, het op die dae voor Goeie Vrydag byeenkomste gehou by die plekke wat verband hou met die laaste week in Jesus se lewe. Die voorgestelde liturgieë vir die eerste drie dae (Maandag tot Woensdag) neem almal dieselfde eenvoudige patroon aan en daar word veral gefokus  op die vier Skriflesings vir elk van die dae. Die aard van die byeenkomste is gewyd en meditatief  met ruim geleentheid vir stil nadenke en stil gebed. Die woorde van die sleutelteks kan telkens op die skerm geprojekteer word as fokus vir die nadenke voor die kort oordenking. Die hoogtepunt van die vieringe van hierdie week is die sogenaamde “Triduum” (drie dae) wat begin op die Donderdagaand tot en met Paasfees.

Leesroostertekste

Sleutelteks:  Hebreërs 12:1-3
Ander tekste: Jesaja 50:4-9a; Psalm 70; Johannes 13:21-32

Aanvangslied 
Lied 384 (x3) “Jesus, o dink aan my”

Aanvangswoord
“Die Here is God; Hy skenk ons die lewe” (Ps 118:27).

Seëngroet

Sang
Lied 380:1 “Jesus, Lam gelei ter slagting”

Gebed om die opening van die Woord

Skriflesing uit die Ou Testament
Jesaja 50:4-9a

Stil nadenke

Psalmrespons
Voorganger: Red my tog, o God.
Here, kom my tog gou te hulp!
Laat dié wat my lewe wil neem,
self in die ellende beland,
teleurgestel in hulle verwagting.
Laat dié wat graag
my ondergang wil sien,
op die vlug slaan
en beskaamd staan.
Laat dié wat my spot,
padgee omdat hulle self
in die ellende beland het
Gemeente: Here, kom my tog gou te hulp!

Voorganger: Laat almal wat by U hulp soek,
jubel en bly wees oor U.
Laat dié wat op u hulp staat maak,
altyddeur sê: God is groot!
Gemeente: Here, kom my tog gou te hulp!

Voorganger: Ek is hulpeloos en arm;
kom tog gou na my toe, o God.
U is my hulp en my redder,
Here, moet tog nie talm nie!
Gemeente: Here, kom my tog gou te hulp! (Ps 70)

Stil nadenke

Skriflesing uit die evangelies
Johannes 13:21-32

Stil nadenke

Skriflesing uit die Nuwe-Testamentiese briewe
Hebreërs 12:1-3

Kort oordenking
Stil gebed

Sang
Lied 391:5-6 “Net deur u offer”

Seën 
Mag die God van vrede wat ons Here Jesus uit die dood uitgelei het, ons toerus met alles wat goed is, sodat ons sy wil kan doen.
Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is.
Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid.
Amen.

© Missio 2024 | All rights reserved.