Woensdag van Groot Lydensweek

Picture of Woord en Fees

Woensdag van Groot Lydensweek

Liturgiese Voorstel

Inleiding

Musiek om voor te speel
Daar is so ’n groot keuse. Enkele moontlikhede word genoem:
Die musiek van die geloofsgemeenskap in Taizé; Rachmaninov se Vespers, veral sy Nunc Dimittis.
Die musiek van Pieter van der Westhuizen en Chris Lamprecht soos uitgevoer deur die Singkronieskoor (beide op CD).
Daar is ook baie moontlikhede uit die Pasasies van Bach (Matteus, Markus en Johannes) asook uittreksels uit sy kantate Herz und Mund und Tat und Leben.

Die Messias van Händel – veral “Behold the Lamb” en “I Know that my Redeemer liveth”.

Die Agnus Dei van al die groot komponiste sou as “tema” deur die week gebruik kan word:  “Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, ontferm U oor ons” Samuel Barber, Bizet, Bach se Mis in B, Verdi se Requiem, Mozart en ander.

Bruckner se Christus factus est.

Daar is ook ’n CD Liturgy for Holy Week met Gregoriaanse gesange – ideaal vir ’n atmosfeer van bepeinsing.

Vir gebede
Die Groot Gebedeboek, werke van Jorg Zink, Pad na die Gebed van C S Lewis, gebede van Kierkegaard en die Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle van Johan van der Merwe (Lux Verbi BM), I L de Villiers Leitourgos.

Gedigte
Uit ons eie bodem kan gedigte van N P en W E G Louw, Lina Spies, Sheila Cussons, Annesu de Vos, T T Cloete onder andere gebruik word. Daar is egter veel meer. Kyk in die Groot Verseboek en Die Braambos Brand (Nienaber/Nienaber-Luitingh).

Simbole/kuns
Die groot meesters in die skilderkuns het baie gedoen waarvan gebruik gemaak kan word – hetsy deur afdrukke, truprojektor of Powerpoint.
Kunstenaars in die gemeente kan genooi word om aan ’n uitstalling deel te neem. Ook ons kinders is hierin uitnemend. Hulle eerlike opregtheid spreek aan.

Leesrootertekste

Fokusteks: Johannes 13:21-30
Ander tekste: Jesaja 50:4-9a; Psalm 70; Hebreërs 12:1-3

Aanvangslied
Gesang 393:4  “Heer, in liefde wek U liefde”

Aanvangswoord
Die Here is God;
Hy skenk ons die lewe  (Ps 118:27).

Seëngroet

Sang
Lied 396:1-4  “Aanskou die Heiland, sien die kruis”

Gebed

Skriflesing
Jesaja 50:4-9a

Respons
Voorganger: Red my tog, o God,
Here, kom my tog gou te hulp!
Laat dié wat my lewe wil neem,
self in die ellende beland,
teleurgestel in hulle verwagting.
Laat dié wat graag my ondergang wil sien,
op die vlug slaan en beskaamd staan.
Gemeente: Red my tog, o God,
Here, kom my tog gou te hulp!

Voorganger: Laat dié wat my spot,
padgee omdat hulle self in die ellende beland het.
Laat almal wat by U hulp soek,
jubel en bly wees oor U,
laat dié wat op u hulp staatmaak,
altyddeur sê: God is groot!
Gemeente: Red my tog, o God,
Here, kom my tog gou te hulp!

Voorganger: Ek is hulpeloos en arm;
kom tog gou na my toe, o God.
U is my hulp en my redder,
Here, moet tog nie talm nie!
Gemeente: Red my tog, o God,
Here, kom my tog gou te hulp (Ps 70 – responsories gelees).

Skriflesing
Hebreërs 12:1-3

Sang
Lied 384 “Jesus, o dink aan my”– herhaal die lied ’n paar keer.

Skriflesing
Johannes 13:21-30

Prediking

Kort meditasie

Gebed

Sang
Lied 239:1 en 4  “Jesus, Rots vir my geslaan”; NSG 215

Seën
“Mag God wat ons Here Jesus uit die dood teruggebring het, julle toerus met al wat goed is, sodat julle sy wil kan doen.
Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is.
Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid” (uit Heb 13:20-21).

Antwoord
Die gemeente sing Lied 315 “Amen”.

Sections

Liturgiese Voorstel

Inleiding

Musiek om voor te speel
Daar is so ’n groot keuse. Enkele moontlikhede word genoem:
Die musiek van die geloofsgemeenskap in Taizé; Rachmaninov se Vespers, veral sy Nunc Dimittis.
Die musiek van Pieter van der Westhuizen en Chris Lamprecht soos uitgevoer deur die Singkronieskoor (beide op CD).
Daar is ook baie moontlikhede uit die Pasasies van Bach (Matteus, Markus en Johannes) asook uittreksels uit sy kantate Herz und Mund und Tat und Leben.

Die Messias van Händel – veral “Behold the Lamb” en “I Know that my Redeemer liveth”.

Die Agnus Dei van al die groot komponiste sou as “tema” deur die week gebruik kan word:  “Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, ontferm U oor ons” Samuel Barber, Bizet, Bach se Mis in B, Verdi se Requiem, Mozart en ander.

Bruckner se Christus factus est.

Daar is ook ’n CD Liturgy for Holy Week met Gregoriaanse gesange – ideaal vir ’n atmosfeer van bepeinsing.

Vir gebede
Die Groot Gebedeboek, werke van Jorg Zink, Pad na die Gebed van C S Lewis, gebede van Kierkegaard en die Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle van Johan van der Merwe (Lux Verbi BM), I L de Villiers Leitourgos.

Gedigte
Uit ons eie bodem kan gedigte van N P en W E G Louw, Lina Spies, Sheila Cussons, Annesu de Vos, T T Cloete onder andere gebruik word. Daar is egter veel meer. Kyk in die Groot Verseboek en Die Braambos Brand (Nienaber/Nienaber-Luitingh).

Simbole/kuns
Die groot meesters in die skilderkuns het baie gedoen waarvan gebruik gemaak kan word – hetsy deur afdrukke, truprojektor of Powerpoint.
Kunstenaars in die gemeente kan genooi word om aan ’n uitstalling deel te neem. Ook ons kinders is hierin uitnemend. Hulle eerlike opregtheid spreek aan.

Leesrootertekste

Fokusteks: Johannes 13:21-30
Ander tekste: Jesaja 50:4-9a; Psalm 70; Hebreërs 12:1-3

Aanvangslied
Gesang 393:4  “Heer, in liefde wek U liefde”

Aanvangswoord
Die Here is God;
Hy skenk ons die lewe  (Ps 118:27).

Seëngroet

Sang
Lied 396:1-4  “Aanskou die Heiland, sien die kruis”

Gebed

Skriflesing
Jesaja 50:4-9a

Respons
Voorganger: Red my tog, o God,
Here, kom my tog gou te hulp!
Laat dié wat my lewe wil neem,
self in die ellende beland,
teleurgestel in hulle verwagting.
Laat dié wat graag my ondergang wil sien,
op die vlug slaan en beskaamd staan.
Gemeente: Red my tog, o God,
Here, kom my tog gou te hulp!

Voorganger: Laat dié wat my spot,
padgee omdat hulle self in die ellende beland het.
Laat almal wat by U hulp soek,
jubel en bly wees oor U,
laat dié wat op u hulp staatmaak,
altyddeur sê: God is groot!
Gemeente: Red my tog, o God,
Here, kom my tog gou te hulp!

Voorganger: Ek is hulpeloos en arm;
kom tog gou na my toe, o God.
U is my hulp en my redder,
Here, moet tog nie talm nie!
Gemeente: Red my tog, o God,
Here, kom my tog gou te hulp (Ps 70 – responsories gelees).

Skriflesing
Hebreërs 12:1-3

Sang
Lied 384 “Jesus, o dink aan my”– herhaal die lied ’n paar keer.

Skriflesing
Johannes 13:21-30

Prediking

Kort meditasie

Gebed

Sang
Lied 239:1 en 4  “Jesus, Rots vir my geslaan”; NSG 215

Seën
“Mag God wat ons Here Jesus uit die dood teruggebring het, julle toerus met al wat goed is, sodat julle sy wil kan doen.
Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is.
Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid” (uit Heb 13:20-21).

Antwoord
Die gemeente sing Lied 315 “Amen”.

© Missio 2024 | All rights reserved.