Wenke vir ’n Dissipelskap-naweek

Ilse Pelem

Sections

Doel

Die doel van ’n Dissipelskap-naweek is om gelowiges die geleentheid te bied om hulle af te sonder om hulle te verdiep in spesifieke temas oor dissipelskap. Die aanbieder van die naweek gee telkens kort inleidings tot elke tema. Daarna kry die deelnemers alleentye om oor die tema na te dink. Die aanbieder help dus meer om die program te laat vloei as om werklik die temas aan te bied.

Reëlings

Gee die administratiewe en praktiese reëlings vir die Dissipelskap-naweek betyds deur aan almal wat dit gaan bywoon. Die plek waar die kamp gehou word, sal bepaal hoeveel mense op so ’n naweek kan saamgaan. Indien die groep baie groot is, kan die deelnemers opdeel in groepe van 8 om saam oor die temas te dink en te gesels. Die heel beste plek vir so ’n naweek is iewers ver van die huis af waar mense afsondering kan beleef. Indien die groep hulle nie kan afsonder nie, sal die naweekprogram ook in die kerksaal of ’n ander gebou aangebied kan word.

Program

Die aanbieder van die naweek kan vyf temas vir die Dissipelskap-naweek kies uit die boeke Dissipelskap 1: Aan die voete van Jesus en Dissipelskap 2: Op reis saam met Jesus.

Hier is ’n voorstel vir hoe so ’n naweekprogram kan lyk:

Vrydag
18:00 Aandete
19:00 Tema 1
Laataand Tee, koffie en warmsjokolade

Saterdag
08:00 Ontbyt
09:00 Tema 2
11:00 Tee, koffie en koekies
13:00 Middagete
14:00 Tema 3
16:00: Koffie, tee en koekies
18:00 Aandete
20:00 Tema 4
Laataand Koffie, tee en warmsjokolade

Sondag
09:30 Laatontbyt
10:30 Tema 5
13:00 Middagete

 

© Missio 2024 | All rights reserved.