Vreesloos – Week 1

Sections

LEES

Psalm 103:14-18; 46:2-4, 8-12; 55:2-6

AS

Ons simbool vir hierdie week is as (verbrande hout). Dit laat ons dink aan die gebrokenheid van die wêreld en aan ons eie sterflikheid en vrees in ’n onbeheerbare wêreld.
Ons lees in die Bybel dat mense gewoonlik as op hulle koppe uitgegooi het wanneer hulle gerou het. Dink aan Job en Mordegai in die boek Ester.

In die vroeë kerk het Lydenstyd op Aswoensdag begin. Aswoensdag is oorspronklik gevier deur die palmtakke van die vorige Palmsondag te verbrand en dit met olyfolie te meng. Die mengsel is dan gebruik om ’n kruis op mense se voorkoppe te teken terwyl dié woorde gesê is: “Mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer.”

As is nie net ’n teken van verganklikheid nie, maar ook van rou, van platgeslaan wees. As is niks werd nie. Jy kan hout nog gebruik, maar met as kan jy niks doen nie. Ons sit soms op moedverloor se vlakte, platgeslaan deur die lewe. Iets het gebeur en ons lewe kom tot stilstand. Dit voel of ons lewe niks meer werd is nie. Ons vrees die toekoms.

Wat nou?

Al wat ons dan oor het, is God.

Ons gaan vandag saam stil word en hoor wat God vir ons hieroor wil sê.

VREES

Vrees is deel van ons elkeen se lewe.
Hoe dink jy moet ons vrees hanteer? Hoe voel jy daaroor dat jy soms bang is? Dink jy dit is normaal en goed? Of voel jy ’n mens is nie veronderstel om so bang te wees nie? Is vrees jou vriend of jou vyand? En mag ’n Christen ooit bang wees (Matt 6:25)?

Vrees het ’n groot invloed op ons lewe. En hoe ons vrees hanteer, het ook ’n impak op ons selfbeeld, keuses, energie, intimiteit, waagmoed en humeur.

In talle psalms lees ons van die intense vrees wat die psalmdigter beleef het. Lees byvoorbeeld Psalm 55:2-6. Hierdie digter het intense vrees beleef. Soms is ons bang vir ’n liggaamlike bedreiging; ander kere is dit emosionele geweld wat ons beangs maak. Ons kan selfs bang wees weens ’n geestelike worsteling waardeur ons gaan.

Deur die hele boek Psalms ontmoet ons gelowiges wat bang was. Ook Jesus het intense angs in Getsemane beleef: “Ek voel doodsbenoud,” het Hy vir sy dissipels gesê. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 dat hy met vrees en bewing na die Korintiërs toe gaan.

Ons is dus nie alleen wanneer ons vandag vrees ervaar nie.

LUISTER DIEPER

Ons kan vrees nie sommerso as verkeerd en ongesond afwys nie. Vrees is nie iets wat bloot oorwin, uitgeskakel of onderdruk moet word nie. Ons moet eers na ons vrees luister.
Wanneer jy net teen jou vrees baklei sonder om eerlik daarna te luister, maak jy jou vrees net erger en groter. Luister daarom goed na wat jy voel, want dan kan jy ’n proses volg om te onderskei tussen bad worry en good worry, soos dr Andrew Weil dit noem. Daar is inderdaad gesonde vrees en bekommernis en ongesonde vrees.

Duisende jare gelede het die digter van Psalm 131 geskryf: Daar is dinge waaroor ons nie beheer het nie. Daaroor moet ons ons nie bekommer nie. Dan skets hy ’n prentjie van ons op God se skoot … God as ons Moeder. Hierdie nuwe beeld van God bring klamte en rus in ons gemoed. Dit help ons ook om aktief en sensitief op God te wag.

Wanneer jy eerlik na jou vrese geluister het, deel dit dan in volgens hierdie psalm se leiding:
Waarvoor is ek bang waaroor ek geen beheer het nie?
Waarvoor is ek bang waarop ek wel ’n invloed kan hê?
Waaroor is ek onseker of ek ’n invloed daarop het of kan hê?

Luister dieper na die werklike vrees agter die oënskynlike vrees in jou lewe. Reframe dit. Fokus op die feite. Erken waaroor jou vrees regtig gaan. Dink daaroor, praat met ander daaroor, bid daaroor.

LIG

Nadat jy na jou vrees geluister het, bring dit na die lig. Psalm 27:1 moedig ons aan om presies dit te doen: “Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees?”

As jy jou vrese aan die toets van die waarheid en feite onderwerp, sal dit dikwels krimp of verdwyn. Die Lig verdryf die donkerte.
Wanneer jy jou vrese in God se teenwoordigheid bring, bring dit ook vir jou nuwe perspektief.

Psalm 131 se beeld is dié van ’n ma met haar baba op haar skoot. Jy word genooi om eers jou vrede raak te sien en te omhels. Dan kan jy jou met afhanklikheid in God se arms oorgee.
Die vader van die leuen se spookbeelde van môre, vrees, woede of skuldgevoelens – dít beroof jou van jou vreugde. Dit vuur woede in jou aan wat jou lewe wegvreet soos kanker.

Psalm 46:2-4, 9-12 verseker ons:
God is vir ons ’n toevlug en ’n beskerming;
Hy was nog altyd bereid om te help in nood.
Daarom is ons nie bang nie,
al gee die aarde pad,
al skuif die berge tot in die dieptes van die see,
al druis en skuim die waters van die see,
al skud die berge deur sy onstuimigheid.
Kom kyk wat die Here gedoen het,
watter ontsettende dinge Hy op die aarde tot stand bring:
die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou,
pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend,
oorlogswaens verbrand Hy met vuur.
Bedaar en erken dat Ek God is,
hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.
Die Here, die Almagtige, is by ons,
die God van Jakob is vir ons ’n beskutting.

Waarvoor is jy soms werklik bang? Luister eers met ’n oop gemoed daarna. Bring dit dan vanuit die donkerte tot in die lig.

LEEF

Hoe leef ons elke dag met ons vrees saam? As ’n vriend en ’n vyand …

Daar is ’n paar benaderings wat mense in die lewe volg om hulle vrees te hanteer:
Hulle leef so in vrees dat hulle geen risiko’s waag nie. Só verklein hulle hulle lewe, blootstelling, verhoudings en menswees. Mense is bang vir konflik, mislukking, intimiteit, avontuur, verwerping en mislukking. Dit laat hulle in hulle dop kruip. Hulle sien die wêreld as ’n gevaarlike plek waar hulle nie wil wees nie.

Mense is bereid om meer angstigheid te ervaar. Hulle leer uit hulle vrees wat hulle kan, maar neem ook beheer oor hulle vrees en leef dan voluit.

Sommige mense probeer vreesloos leef soos James Bond, totdat hulle op ’n dag besef die lewe is nie ’n fliek waarin die held (jy) altyd wen nie. Daar is gevare en beserings en hindernisse en bedreigings. As jy vreesloos leef, sal jy ook ander positiewe emosies soos omgee, liefde en vreugde onderdruk. As ons na die flieks kyk, lyk dit of ons alles in die lewe moet hanteer soos helde wat geen vrees ervaar nie. Rambo, Superman en Iron Man stap vreesloos by gevaarlike situasies in met ’n poker face wat geen emosies toon nie. Dit is baie mense se ideaal.

Ons het nie sewe wonderlike stappe om ons van ons vrees te verlos nie. Ons kan egter beweeg in die rigting van minder vrees en meer kalmte, liefde en vrede. Die dinge wat ons hiermee kan help, is terapie, meditasie, humor, vriende, kreatiwiteit, joga, tuinmaak, geselskap, oefening, lees, musiek. Dit is egter nie ’n quick fix nie.

Die belangrikste vraag is: Leef jy in huis van vrees of in ’n huis van liefde? Wat is jou belangrikste motivering vir jou lewe? Doen jy jou werk en geniet jy jou verhoudings gemotiveer deur die liefde, of deur vrees?

“Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie” (1 Joh 4:18). Die ervaring van God se nabyheid verlos ons van ons vrees. Vrees laat ons ons harte sluit vir verhoudings; liefde maak ons harte vir God en ander mense oop.

Wat is jou grootste vrees of vrese? Face the giants! Gaan hulle saam met God tegemoet, want sonder God lyk ons vrese so groot. Saam met God sien ons hoe klein ons vrese en hoe groot ons God is.