Vyf en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Sections

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 601 “Dié wat die Here wil dien” of
VONKK 21 “Wag op die Heer” of
Flam 120 “Hy Is Heer”

Votum
Neem ons in beskerming, o God;
ons soek skuiling by U.
Ons behoort aan U,
daar is vir ons niks goeds nie
behalwe by U.
Here, U is ons lewe, U sorg vir ons.
Wat ons ontvang, kom alles van U af.
’n Pragtige deel is vir ons afgemeet,
ja, wat ons ontvang het,
is vir ons mooi.
U leer ons hoe om te lewe.
By U is daar oorvloedige blydskap.
Uit u hand kom net wat mooi is.
(n.a.v. Ps 16)

Seëngroet

Lofsang
Lied 600 “Die heiliges, beklee met heerlikheid” of
VONKK 19 “Die Vyand Vlug As God Verskyn”  (Psalm 68) of
Flam 21. “In Die Hemel Is Die Heer”

Wet
O God,
in u oneindige wese lê al die skatte van wysheid en waarheid en heiligheid opgesluit.  Laat die deugde van ‘n Christelike karakter in my siel vorm aanneem deur my voortdurende gemeenskap met U:

 • die gawe van ‘n dankbare en tevrede hart;
 • die gawe om geduldig op u vrede te wat en u onmiddellik te gehoorsaam as U my roep;
 • die gawe om moedig deur lyding of gevaar te gaan;
 • die gawe om swaarkry te verduur omdat ons vir Christus lewe;
 • die gawe om onbevrees op te staan vir wat reg is;
 • die gawe van selfdissipline;
 • die gawe van eerlikheid teen elke prys;
 • die gawe om ander te behandel soos ek behandel wil word;
 • die gawe van sagmoedigheid, sodat ek ander nie te gou sal oordeel nie;
 • die gawe van beheersdheid, sodat ek nie te gou sal praat nie;
 • die gawe van vergifnis teenoor almal wat my veronreg het;
 • die gawe van begrip vir hulle wat swakker is;
 • die gawe van verlange dat U hierdie gebed sál verhoor.

Amen
(John Baille 1886-1960, aangehaal in “Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle”, Lux Verbi.BM)

Lied 590 “Het jy gehoor dat eenmaal” of
VONKK 90 “Maranata”! of
Flam 4. “O Heilige Gees, Kom Maak My Nuut”

Genadeverkondiging: Hebreërs 10
12 …Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. 13Nou wag Hy daar totdat sy vyande aan Hom onderwerp is. 14Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak.

15Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê Hy:
16“Dit is die verbond
wat Ek met hulle
na daardie dae sal sluit,
sê die Here.
Ek sal hulle my wette
in die hart gee,
in hulle verstand
sal Ek dit skrywe.” 
17Dan sê Hy verder:
“Aan hulle sondes
en hulle oortredings
sal Ek nooit meer dink nie.” 
18Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.
Laat ons met vrymoedigheid na God gaan

19Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, 20en dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. 21En terwyl ons Hom ook as groot priester oor die huis van God het, 22laat ons tot God nader met ’n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ’n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. 23Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.

Toewyding
Lied 585 “O Jesus, laat ons nooit vergeet “of
VONKK 119 “Heilig, Heilig, Heilig Is Die Heer” of
Flam 5. “Daar Is Geen Grens” 

Liedere

F120. “Hy Is Heer”  
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – God se heerskappy / Wederkoms)
Musiek & teks: Onbekend
Afrikaanse Teks: AP van der Colf
© Tradisioneel / Geen inligting
(Opgeneem in Jeugsangbundel I)

1. Hy is Heer!
Hy is Heer!
Hy’s oorwinnaar oor die dood en Hy is Heer!
Elke knie sal buig,
elke mens erken:
Hy, Jesus, is die Heer.

2. Hy regeer,
Hy regeer
van die regterhand van God
want Hy is Heer!
Elke knie sal buig
elke mens erken:
Hy, Jesus, Hy regeer!

3. Hy kom weer,
Hy kom weer,
op die wolke – om te oordeel –
Hy is Heer!
Elke knie sal buig,
elke mens erken:
Hy, Jesus, Hy kom weer!

F21. “In Die Hemel Is Die Heer”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Lof / Verwondering)
Teks en Musiek: Tom Hiemstra
Teks: [strofes 3,4 onbekend]
© 2001  MAR Gospel Music Publishers
(vers 1 en 2 opgeneem op Louis Brittz se CD “Ons Koning kom weer”)

1. In die hemel is die Heer
en sy glans is soos kristal.
Hy’s die Heilige van God
en Hy heers oor die heelal.

Refrein:
Daar is mag in Sy woord!
Soos die waters druis sy stem.
Soos die son op die see se blou,
so die rykdom van sy trou.
Want aan U is die mag
en die heerlikheid en krag.
En aan U is die eer
en die lof, want U regeer.

2. Miljoene in gereedheid,
is die eng’le om sy troon.
Verbysterend sy sieraad
en die weelde van sy kroon.

Refrein:

3. Driemaal heilig is die Heer,
Hy wat was en is en kom.
Hy’s die Alfa en Omega,
almagtig en verhewe.

Refrein:

4. Aan Hom wat op die troon sit,
en aan die Lam,
die heerlikheid en lof
van nou af en vir ewig.

Refrein:

F4. “O Heilige Gees, Kom Maak My Nuut”  
(RUBRIEK:  Flammikidz)
Teks en musiek: Hanneke Engelbrecht
© 2009 FLAM Uitgewers

O, Heilige Gees, kom maak my nuut.
Kom vul my hele lewe.
O, Heilige Gees, kom maak my nuut.
Kom vul my hele lewe.

F5. “Daar Is Geen Grens” 
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Verwondering)
Oorspronklike titel: The Steadfast Love
Teks en musiek: Edith McNeil
Afrikaanse vertaling 2005  Faani Engelbrecht
© 1974, 1975  Celebration
(Opgeneem op FLAM, vol 1)
(Klaagliedere 3:22,23)

1. Daar is geen grens aan U guns en genade.
U groot ontferming hou nooit op.
Dit is nuut elke môre, nuut elke môre,
groot is U trou, o Heer, my God;
groot is U trou, o Heer.

F35. “Jesus Kom Weer”
(RUBRIEK:  Flammikidz – Wederkoms / Hoop en Voleinding)
Teks en Musiek: Hanneke Engelbrecht
© 2005 MAR Gospel Music Publishers

1. Jesus is ons Koning, Heer,
en ons weet Hy sal t’rugkeer.
Soos hul Hom sien opvaar het,
sal Hy kom om ons te red.

Refrein:
Ja, Jesus kom weer!
Ja, Jesus kom weer!
Ek en jy behoort aan Hom.
Ons glo dat Hy weer sal kom.

2. Jesus is ons Koning, Heer.
Ek en jy behoort aan Hom.
Soos hul Hom sien opvaar het,
glo ons dat Hy weer sal kom.

Refrein:

VONKK 21 “Wag op die Heer”
Nav Markus 13:33,35,36
Teks: Wait for the Lord – Taizé 1991; Afrikaanse weergawe Braam Hanekom, Breda Ludik en Michiel van der Merwe 1994/2009
Musiek: Jacques Berthier 1923-1992
Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.
Met toestemming gebruik (Engels, Afrikaanse  in hierdie weergawe en musiek)
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Meditatief – Geloof en Vertroue / Hoop en Voleinding

Wag op die Heer,
sy dag kom gou.
Wag op die Heer:
bly bid en waak.

Wait for the Lord,
whose day is near.
Wait for the Lord:
keep watch, take heart!

VONKK 19 “Die Vyand Vlug As God Verskyn”(Psalm 68)
Psalm 68
Teks: Driekie Jankowitz 2008 (Pro Deo)
Melodie: NIEL – Niel van der Watt 2008 ©
Orrelbegeleiding: Gerrit Jordaan 2010
Klavierbegeleiding: Niel van der Watt 2008
© 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kontemporêr – Lofprysing / Geloof enVertroue

1. Die vyand vlug as God verskyn.
Kyk – al sy haters sal verdwyn,
maar almal wat God dien en eer
sal vrolik-bly wees in die Heer.
Kom sing tot God, kom eer Hom bly –
dis Hy wat op die wolke ry.

2. Die weerloses kan veilig bly;
dié wat gebind is, maak Hy vry.
Die eensames is by Hom tuis –
hul’s welkom in sy vaderhuis.
Kom sing tot God, kom eer Hom bly –
dis Hy wat op die wolke ry.

3. O God, U het u volk geseën,
hul uitgelei en als voorsien.
O prys Hom wat ons al ons dae
wil red en in sy arms dra.
Kom bring jul hoogste eerbetoon
aan God wat oor die wolke troon.

VONKK 90 “Maranata!” 
Nav I Korintiërs 16:22b
Teks: Jannie Hougaard 2004 ©
Melodie: MARANATA – Jannie Hougaard 2004 ©
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Meditatief – Hoop en Voleinding

Maranata!
Maranata!
Maranata!
Kom, Heer, kom weer!

(Alternatiewe teks;)
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer Jesus!
Kom, Heer, kom weer!

VONKK 119 “Heilig, Heilig, Heilig Is Die Heer”
Nav Openbaring 4:8 en 11
Teks: Holy, holy, holy is the Lord – onbekend; Afrikaanse weergawe: VONKK Werkgroep 2009.
Melodie: Onbekende oorsprong.
Orrelbegeleiding: Gerrit Jordaan 2010
Kantoryverwerking: Gerrit Jordaan 2010
Musikale verryking: Gerrit Jordaan 2010
© Afrikaanse teks, orrelbegeleiding, kantoryverwerking en musikale verryking: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit
RUBRIEK: Meditatief – Toetrede en Aanroeping

1. Heilig, heilig, heilig is die Heer.
Heilig is die Heer God Almagtig.
Heilig, heilig, heilig is die Heer.
Heilig is die Heer God Almagtig –
wat was en is en weer sal kom.
Heilig, heilig, heilig is die Heer.

2. Jesus, Jesus, Jesus is die Heer.
Jesus is die Heer God Almagtig.
Jesus, Jesus, Jesus is die Heer.
Jesus is die Heer God Almagtig –
wat was en is en weer sal kom.
Jesus, Jesus, Jesus is die Heer.

3. Waardig, waardig, waardig is die Heer.
Waardig is die Heer God Almagtig.
Waardig, waardig, waardig is die Heer.
Waardig is die Heer God Almagtig –
wat was en is en weer sal kom.
Waardig, waardig, waardig is die Heer.

4. Ere, ere, ere aan die Heer.
Ere aan die Heer God Almagtig.
Ere, ere, ere aan die Heer.
Ere aan die Heer God Almagtig –
wat was en is en weer sal kom.
Ere, ere, ere aan die Heer.

VONKK 63 “Die Heer Oor Al Wat Lewe”
Matteus 16 : 24-28
Teks: Die Heer oor al wat lewe — AP van der Colf 1988; Jacques Louw 2010 ©
Melodie: MORNING LIGHT – George J Webb 1837
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2001 (met toestemming NG Kerk-Uitgewers)
© Teks en orrelbegeleiding: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Liefde, Dankbaarheid en Diens

1. Die Here Jesus Christus, kom alles van my vra:
“Kom dra, deur selfverloëning, jou kruis en volg My na.”
Wie vir homself wil lewe – met selfsug God wil dien –
sal nooit die nuwe hemel, Sy koninkryk kan sien.

2. Wat help dit dat ons mense so streef na aardse wins?
Hoe sal ‘n mens jou lewe kan ruil vir God se guns?
Nee, elkeen wat die lewe net vir homself wil hou,
is aan die Heer se opdrag, sy doel vir ons ontrou.

3. Die Here vra ons almal dat ons onsself verloën,
want só kan ons aan ander ons Heer se liefde toon.
Is daar ‘n blyer boodskap? Wat kan ons meer verwag?
Wie met die Here sterwe, herleef ook deur sy krag.

4. Wanneer die Here Jesus weer eendag t’rug sal kom,
kom Hy beklee met luister, met eng’le rondom Hom.
Dan kom Hy om te oordeel oor dade – goed en kwaad.
Volg jy Hom dan gehoorsaam. Dien Hom met woord en daad.

God praat met ons en ons luister

Gebed
Skriflesing

Familie-oomblik

Verduidelik die konsep van die wederkoms vir die kinders:  dat Jesus eendag weer aarde toe gaan kom om alles nuut te maak.  Al die slegte goed wat ons nou sien gebeur – oorloë, orkane – is tekens wat ons herinner dat Jesus enige oomblik kan terugkom.

Daar is heelwat voorbeelde waarmee mens die idee van pyn en wag kan oordra:  ‘n baba wat tande kry, ‘n baba wat leer loop, atlete wat hard werk om uiteindelik ‘n medalje te wen, ens.  In ons gemeente was die kinders almal baie bewus van die verhaal van Pippie Kruger, die dogtertjie wat op Nuwejaarsdag erge brandwonde opgedoen het.  ‘n Mens sou by Pippie se verhaal kon aansluit:  daar word vel op haar gesiggie oorgeplant.  Dit is nie lekker nie, maar dit laat ‘n mens juis uitsien na wanneer sy weer heeltemal gesond gaan wees.

Ons het onlangs verbeteringe aan ons huis aangebring – badkamer en kombuis oorgedoen.  Dit was aaklig!  Die stof wat oral gelê het, was die minste van ons bekommernis.  Die ongemak van nie kombuis/badkamer hê nie, die gesukkel… Die hele tyd dink ‘n mens net aan hoe mooi dit gaan lyk wanneer dit klaar is.  Dit gee jou die krag om met die ongemak saam te leef.

Preekriglyn

Athene, Griekeland, is op ‘n vlugtelingsroete geleë.  Miljoene vlugtelinge van regoor die wêreld soek ‘n nuwe holte vir hulle voet in Athene.  Dit is mense wat uit hul geboortelande gedryf word deur geweld en verdrukking.  Hulle soek ‘n plek waar hulle ‘n nuwe lewe kan begin.

In Mei 2006 vertel ‘n sendeling in Athene, Kallie Skaife, die verhaal van ‘n Iranse vlugteling, bekend as “M”.

Alles wat M geken het, is in 2003 verwoes deur ‘n aardbewing in Iran wat 7.45 op die Richterskaal gemeet het.  Hy is geteister deur die vraag waarom iets soos hierdie kon gebeur.  M het by familie in Afganistan gaan woon, is getroud en met ‘n dogter geseën.  Hy was steeds vol vertwyfeling.

In ‘n volgende stap verlaat M sy familie, reis weswaarts, en eindig in Athene, waar hy by ander familie gaan woon.  Hoewel hy en sy familie almal Moslems was, raak M geïnteresseerd in die Christelike geloof.  Op ‘n vreemde manier voel hy aangetrokke tot die kruise wat die Grieks-Ortodokse kerke versier.  M ontvang ‘n Bybel en begin dit te lees.  Aangesien sy familie heftig daarteen gekant is, gebruik M ‘n klein flitsliggie om gedurende die nag te lees terwyl sy ooms en tantes slaap.

Hy bestudeer die Bybel vir twee jaar.  Uiteindelik weet M God roep hom om sy vertroue op Jesus Christus te plaas.  Hy kontak die bedieningsentrum vir vlugtelinge, bely sy geloof in Jesus Christus en vra om deel van die kerk te word.

Op Sondag, 7 Mei 2006, stel M sy wekker vir 06:00.  Hy wil die dag met Bybellees en gebed begin, aangesien hy later daardie oggend saam met ander Iranse vlugtelinge gedoop sou word.  Maar ‘n neef van M het sy plan vooraf ontdek.  Nog voordat M se wekker kon afgaan, het die neef klaar water in ‘n pot gekook en gooi die kokende water oor sy bobene uit.  Ook ‘n arm word liederlik verbrand.

Daardie oggend sukkel M desondanks sy pyn na sy doopgeleentheid toe.  Met die brandmerke op sy arm duidelik sigbaar, sê M vir die gemeente: “Wat hulle ook al aan my doen, ek het Jesus lief.  Ek volg Hom.”

Die gestalte van die toekoms

Hoe lyk die toekoms vir die volgelinge van Jesus Christus?  Hoe werk die toekoms?  Wat sal gebeur?  Watter patrone kan ons raaksien?  Wat hou die pad met Jesus in?

Die gestalte van die toekoms kom aan die orde in Jesus se lering in Markus 13.  Dit is teks vir alle tye, omdat dit die patroon van die toekoms uitspel.  Jesus verduidelik dat die pad wat God met sy volgelinge en sy wêreld gaan stap die vorm van ‘n kruis het.  Die gebeure van die toekoms word beslissend beïnvloed deur die kruis en opstanding van Jesus.

Hoe lyk hierdie toekoms-in-die-gestalte-van-‘n-kruis?  Hoe lyk ‘n kruistoekoms wat deur Jesus se opstanding verlig word?  Ons lig vandag bepaalde momente uit na aanleiding van Markus 13:1-13.

Jesus bied toegang tot die regering van God

Markus 13:1 vertel dat Jesus “van die tempel af weggaan.”  Die werkwoord en Griekse sinskonstruksie dui daarop dat Jesus hier ‘n breuk met die tempeldiens maak:

Hy gaan uit die tempel uit om nie weer daarheen terug te keer nie. Dit is asof ons hier te doen het met die dramatiese afsluiting van Jesus se konfrontasie met die Joodse godsdienstige leiers in Jerusalem. Jesus het naamlik kort vantevore op ‘vernietigende wyse hulle huigelary bloot gelê (12:38-40). Nou is Hy klaar met hulle en die tempel wat hulle ontwy het. In Matteus-weergawe kom dit nog duideliker uit. Hier is die oorgang tussen Jesus se gesprek met die skrifgeleerdes en die Fariseërs en sy uitgang uit die tempel meer direk en volg op sy woorde : “Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie.”

Hierdie breuk is betekenisvol.  Die tempel is gesien as die ontmoetingspunt tussen God en God se mense.  Jesus draai sy rug op die tempel.  Daarmee neem Jesus self die rol op as konneksiepunt tussen God en mens.  Die koninkryk werk nou deur Jesus.  Hy gaan sit op die Olyfberg en leer sy dissipels dat die waarheid in “my Naam” geken sal word.

Die tempel se lot is daarmee beseël.  Jesus voorspel dat geen klip op die ander sal bly nie, alles sal afgebreek word.  Dit het inderdaad só gebeur toe die tempel in 70 n.C. deur Titus, die Romeinse keiser, verwoes is.  Die tempel is nooit weer herbou nie.

Die tempel is nie nodig nie.  Jesus self beliggaam nou God se teenwoordigheid, God se koningskap, en God se goeie nuus in die wêreld.

Alles waarop ons kan hoop vir die toekoms saam met God, ontvang ons van die Vader deur die werk van Jesus.  In Hom word lig vir die wêreld, die hoop vir die toekoms, die geloof en liefde wat ons nodig het, gekonsentreer en aan ons geskenk.  Die Heilige Gees weef hierdie geloof, hoop en liefde in ons lewens in.

Die lewe saam met God is ‘n lewe saam met die lewende Here Jesus Christus in die groot geselskap van Vader, Seun en Heilige Gees.  Elke dag van ons lewe.  Dit is die hart van die Christelike geloof.  Geen tempel, kerk, klip of geestelike klub kan dit vervang nie.

Die gevaar van misleiding

Jesus leer die dissipels om versigtig te wees vir misleiding oor Jesus self.  Mense sal onder Jesus se Naam kom, hulleself as ‘n messias voordoen, en mense mislei.

Hierdie misleiding kan mense wees wat voorgee dat hulle Jesus self is.  ‘n Beter verklaring is mense wat voorgee dat hulleself, of hulle waardes en sisteme, die redding vir die wêreld is.  Mense kan Jesus naboots, in Jesus se Naam optree, en beloftes maak wat net Jesus kan maak.

Voorbeelde van misleiding

Die wêreld se geskiedenis is besaai met mense (waaronder Christene) wat self die koninkryk van God waar wou maak.  Dit is idealistiese mense wat voorgee hulle stelsel sal hemel op aarde laat aanbreek.  Voorbeelde hiervan is kommunisme, Marxisme en kapitalisme.  Die vrye mark, die rente- en repokoers, beleggingsopbrengste en markomstandighede is vir baie mense die messias wat hulle toekoms stempel, en waaraan hulle hul hoop verbind.

Die versoeking lê in die feit dat die Christelike geloof verlossing beloof.  Ons kan maklik die belofte van verlossing koppel aan dit wat ons op aarde hoopvol maak en ons laat dink dis hoe ‘n beter toekoms gaan aanbreek.

Johannes Calvyn is bekend vir die waarskuwing dat mense letterlik van enigiets ‘n misleidende afgod kan maak.

Gefokus op Jesus

Hoe bly mens die ware Jesus herken?  Die ware Jesus is die Jesus van die Skrifte.  Alle voorstellings van ‘n messias moet getoets word teen die Jesus wat uit die Skrifte so helder vir ons uitstraal.

Daarom moet ons ‘n hele nuwe beweging van gelowige historiese Jesus-navorsing as kerk verwelkom.  In ons tyd word ontdek dat ons navolging van die Jesus van geloof verdiep word deur Jesus se bediening op aarde, en die boodskap van die Bybel oor Jesus, dieper te deurdink sodat ons Jesus dieper kan navolg.  Kenners, wat Jesus self as koning navolg, soos NT Wright (met boeke soos: The Challenge of Jesus, Simply Jesus), en Scot McKnight (met boeke soos: A community called atonement, The King Jesus Gospel) help ons geweldig hiermee.

Een van die grootste gevare is dat ons kan dink ons het Jesus uitgesorteer.  Ons weet alles van Jesus.  Ons weet hoe sy koninkryk werk en ons weet hoe Hy aanmekaarsteek.  Dit maak ons weerloos teenoor misleiding.  Dit maak ons immuun teen die waarheid en volle impak van God se genadige handelinge in Jesus tot heil van ons wêreld.

Rampe en oorloë

Enersyds waarsku Jesus sy volgeling dus dat die toekoms die gevaar van misleiding inhou.

Tweedens is die toekoms die ruimte vir rampe en ellende.  Daar sal lyding wees.  Daar sal gerugte van en rumoer van oorloë wees.  Koninkryke en nasies sal teen mekaar te staan kom.  Aardbewings en hongersnode sal plaasvind (4-6).

Hierdie dinge is tekens.  ‘n Teken is nie die finale werklikheid self nie, maar wys heen na iets anders.  ‘n Verkeersman wat sy oop handpalm op ‘n uitgestrekte arm na jou wys, is ‘n teken dat jy moet stilhou.  Lentebloeisels is ‘n teken dat die winter verby is.

Rampe, oorloë, aardbewings en hongersnode is ‘n teken dat die ou wêreld verbygaan en dat ‘n nuwe wêreld aan die kom is.

Geboortepyne

Al die rampe en ellende mag die indruk wek die skepping is besig om te sterwe.  Jesus keer die betekenis van die “pyne” om.  “Dit is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd.”

Jesus se lyding en sterwe was die voorspel tot sy opwekking uit die dood.  Die hamerhoue aan die kruis, sy laaste krete, sy laaste asemteug, die vloei van sy bloed en sy lewelose liggaam kon lyk na ‘n verskriklike dood.  Sy begrafnis skep die indruk dat die einde van sy pad bereik is.

Tog was dit nie die einde nie.  Dit was die begin.  Sy gebreekte liggaam word uit die dood opgetel en verheerlik, sy graf word oopgemaak.  Sy lyding en sterwe was geboortepyne van God se nuwe tyd.

Só lyk ‘n toekoms wat gevorm word deur die werklikheid van Jesus se kruis en opstanding.  Die toekoms het die gestalte van ‘n kruis.  Ook vir gelowiges sal dit nie maklik wees nie.  Maar deur die lydingspad kom daar nuwe geboorte.

Daarom kyk ons nuus op die TV en lees koerant met ‘n diep hoop.  God skep uit die gebreekte wêreld op ‘n wonderbaarlike wyse ‘n nuwe wêreld.  Die eerste stukkie nuwe wêreld is die verheerlikte nuwe lewe waarmee Jesus uit die graf opgetel is.  Jesus is die eerste skepping en die belofte dat God se geboorteproses met die hele wêreld onkeerbaar aangeskakel is.

Nuus is vir gelowiges nie net die siniese, harde nuus van skeptiese joernaliste nie.  Nuus is nie net die gekonkel van korrupte politici nie.  Nuus is veral die beweging van die lewende Here Jesus in die wêreld wat sy kerk deur sy Woord en Gees lei en voortgaan om sy wêreld te rig op sy heerlike toekoms.  Nuus is vir Christene die eerste lentebloeisels van duisende dade van geregtigheid, liefde en deernis wat dikwels ongemerk rondom ons afspeel.

Ruimte vir persoonlike getuienis

Ja, gelowiges sal dit ook swaar hê in die geskiedenis wat die vorm van ‘n kruis het.  Hulle sal aan geregshoewe oorgelewer word, in sinagoges geslaan en oor Jesus voor maghebbers teregstaan (9-10).

Hierdie vervolgnig skep egter die ruimte om van Jesus te getuig.  Ons hoef net verantwoordelikheid te neem om getrou te bly aan Jesus.  Wat om te doen, selfs ons getrouheid in krisisse, sal aan ons gegee word.  Gelowiges moet trouens nie bekommerd wees wat om te sê nie.  Die Heilige Gees sal dit aan ons gee.

Bemoedig deur die Heilige Gees

Ja, die Gees getuig saam met ons gees dat die waarheid in Christus geleë is.  Hierdie getuienis sal reg oor die wêreld versprei (10).

God is inderdaad aktief werksaam in die geskiedenis.  Jesus beliggaam die regering van God en leef elke dag saam met sy mense.  Al die tekens van onrus en ramp wat ons beleef, is getuienis daarvan dat God besig is om ‘n nuwe wêreld onder ‘n nuwe hemel te vestig.  Deur dit alles bemagtig die Gees ons om hiervan te getuig.

Gelowige reaksie

Getraumatiseerd deur ‘n aardbewing en soekend na waarheid, het M in 2006 in Atene die Here Jesus gevind.  Beter gesê: Jesus het hom gevind.  Hoe ook al, sy woorde op 7 Mei 2006 getuig van iemand wat die vorm van die geskiedenis verstaan: “Wat hulle ook al aan my doen, ek het Jesus lief.  Ek volg Hom.”

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotlied
Lied 599 “As hy weer kom” of
VONKK 63 “Die Heer Oor Al Wat Lewe” of
Flam 35 “Jesus Kom Weer”

Seën
Hebr 10:23Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.

Respons
Lied 599 Refrein “Ja, ons wag op die Here, en ons sing tot sy ere.  Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal” of
VONKK 90 “Maranata!” of
Flam 35 Refrein (eerste twee sinne):  Ja, Jesus kom weer! Ja, Jesus kom weer!