Vierde Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Hierdie Sondag staan bekend as Jubilate, “Juig”, en is ontleen aan Psalm 66:1-2. Hierdie Sondag van Paastyd is in alle opsigte die “Juig Sondag” – ons is verlos (Hand 4), ons het God as die grootste Herder van alle herders (Ps 23). Ons weet hoe liefde lyk, want Jesus het ons dit kom wys (1 Joh 3). Om mee af te sluit het ons ook vir Jesus as goeie herder, wat die kraal oopmaak en sy skape inlei (Joh 10).  Geen wonder dat dit as Goeie Herder Sondag bekend staan nie.

Ander tekste

Handelinge 4:5-12 – Ons juig want, in Jesus is ons verlos
5Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. 6Ook die hoëpriester Annas, en Kajafas, Johannes, Aleksander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. 7Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: “Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen?”

8Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: “Raadslede van die volk, en familiehoofde, 9julle verhoor ons vandag oor ’n weldaad aan ’n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. 10Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan—dié Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. 11Hy is
die klip wat deur julle, die bouers,
afgekeur is.
Juis Hy het die belangrikste klip
in die gebou geword.

12Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”

1 Johannes 3:16-24 – Ons juig want, Jesus het ons kom wys hoe liefde lyk
16Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. 17Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie—hoe kan die liefde van God in hom wees?

’n Goeie gewete voor God
18Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. 19Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons ons gewete voor Hom tot rus bring. 20As ons gewete ons veroordeel—God is groter as ons gewete, en Hy weet alles.

21Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan; 22en wat ons vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy goedvind. 23En dít is sy gebod: Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het. 24Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee.

Johannes 10:11-18 – Ons juig want, Jesus is die Goeie Herder.
11“Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 12’n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy ’n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. 13Hy is ’n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie.

14“Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My, 15net soos die Vader My ken en Ek die Vader ken; en Ek lê my lewe af vir die skape. 16Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder.

17“Die Vader het My lief omdat Ek my lewe aflê om dit weer op te neem. 18Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat Ek van my Vader ontvang het.”

Fokusteks

Psalm 23

Die Here is my herder

23 ’n Psalm van Dawid.

Die Here is my herder,

ek kom niks kort nie.

2Hy laat my rus in groen weivelde.

Hy bring my by waters

waar daar vrede is.

3Hy gee my nuwe krag.

Hy lei my op die regte paaie

tot die eer van sy Naam.

4Selfs al gaan ek deur donker dieptes,

sal ek nie bang wees nie,

want U is by my.

In u hande is ek veilig.

5U laat my by ’n feesmaal aansit,

terwyl my teëstanders moet toekyk.

U ontvang my soos ’n eregas,

ek word oorlaai met hartlikheid.

6U goedheid en liefde

sal my lewe lank by my bly

en ek sal tuis wees

in die huis van die Here

tot in lengte van dae.

Ekstra stof

Psalm 15-24 fokus op die sentrale rol wat die tempel speel as plek waar God se teenwoordigheid beleef en gevier kan word.  Met dié Psalms word ons uitgenooi om God se teenwoordigheid op te soek en vanuit die invloed wat Hy in ons hele bestaan het, te leef.

Uiteraard kan elkeen van die Psalms op hulle eie gelees word, soos dit aanvanklik ook geskryf is.  Daar is egter ook ’n besondere chiastiese (konsentriese) patroon merkbaar in die wyse waarop die Psalms in die Psalmboek gerangskik is.  Dit help ‘n mens om Psalm 19 as die sentrum of spilpunt van hierdie reeks Psalms te sien, en die absolute sentrale rol wat dit speel, raak te sien: om teologies oor die Godsopenbaring na te dink.

Let op die volgende:

  • Psalm 15 en 24 beantwoord dieselfde sentrale vraag: Wie mag in die tempel kom?
  • Psalm 16 en 23 beklemtoon die  vertroue op die beskerming van Jahwe.
  • Psalm 17 en 22 bidomverlossing vanuit hierdie vertroue.
  • Psalm 18 en 20-21 fokus die gebed spesifiek op die verlossing van die koning en gesalfde.

Psalm 19 is die sentrale Psalm in hierdie groep, die spilpunt, wat beide op God se teenwoordigheid in sy Skeppingswerk fokus (Ps 8) as op die sentrale rol wat Sy woorde speel om sy teenwoordigheid te ervaar (Ps 1, 14).  Hierdie woorde is natuurlik in die tempel gehuisves (die kliptafels in die Ark van die verbond), en as die basis van die Godsopenbaring aan die volk verkondig.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 400 vv 1 & 5 “Juig, juig in hom” of
Flam 17 “Dit is die dag”

Votum
Jesus het gesê:  [Johannes 10:14-15]

Seëngroet
Gemeente, ek groet u in die Naam van die Herder wat sy lewe vir die skape aflê:
Genade en vrede.

Lofsang
Psalm 23 (Spies beryming)
Lied 226 “Juig nou aarde, hemel” of
Vonkk 42 “Jubilate, loof die Here!” of
Flam 220 “Die Heer is my Herder”

Wil van God: 1 Johannes 3:16-24

Toewyding
Lied 414 of
Vonkk 86 “Ek is die Heer se skapie” of
Flam 72  “Ons glo!”

Liedere

F17. “Dit Is Die Dag”
(RUBRIEK:  Flammikidz / FLAM Gemeentesang – Lof)
Teks en Musiek: Rhe Janse
© 2005 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op FLAM, vol 1)
(Ps 118:24)

1. Dit is die dag wat die Here gemaak het.
Kom laat ons juig, laat ons bly wees daaroor.
Dit is die dag wat die Here gemaak het
kom laat ons juig, laat ons bly wees daaroor.

Refrein:
Dit is die dag, (die dag) wat die Here gemaak het,
kom laat ons juig, (ja juig) laat ons bly wees daaroor.
Dit is die dag, (die dag) wat die Here gemaak het.
Daarom sal ons juig en sing.

VONKK 42 “Jubilate! Loof Die Here!”
Psalm 100
Teks: Jubilate, everybody – Fred Dunn 1977; Afrikaanse teks: Jacques Louw 2009 ©
Musiek: Fred Dunn 1977
Kantoryverwerking: Marcha Geyer 2007 ©
© 1977, 1980 Thankyou Music (Admin CopyCare SA). Met toestemming gebruik.
RUBRIEK: Kontemporêr – Lofprysing

Jubilate! Loof die Here,
almal op die hele aarde kom
en dien die Here met gejubel,
kom voor Hom en prys sy heil’ge Naam.
Gaan sy tempel in met vreugde,
juig en sing, kom dank die Heer,
want aan sy liefde is geen einde.
Loof die Here, almal saam.

F220. “Die Heer Is My Herder”
(RUBRIEK:  Flammikidz / FLAM Gemeentesang – Geloof en Vertroue)
Oorspronklike titel: De Heer is mijn Herder
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2007 Faani Engelbrecht
© 2000 Celmar Music

Refrein:
Die Heer is my Herder
Hy is alles wat ek nodig het
Hy bring my tot rus
en Hy gee nuwe krag
Hy lei my steeds verder
op die regte pad wat ek moet gaan
Die Heer is my Herder.

Al gaan ek deur ‘n donker dal
ek hoef nie bang te wees
Ek weet dat U my by sal staan
U is naby, Heer

Want wat ookal met my gebeur
U help my telkens weer
U gee my wat ek nodig het
en nog soveel meer

U goedheid en u liefde, Heer
volg my vir altyd
en ek mag naby aan U bly
tot in ewigheid

VONKK 86 “Ek Is Die Heer Se Skapie”  (Psalm 23)
Nav Psalm 23
Teks: Driekie Jankowitz 2009 (Pro Deo)
Melodie: MINANTÉ – Driekie Jankowitz 2009 (Pro Deo)
Orrelbegeleiding:  Driekie Jankowitz 2009 (Pro Deo)
© 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kinderlied – Geloof en Vertroue

1. Ek is die Heer se skapie; Hy sorg so goed vir my.
Hy lei my na die water en laat my rustig wei. *

2. Hy dra my as ek moeg raak, Hy wys die pad vir my.
En as dit om my donker word, sorg Hy en help Hy my.

* Alternatief: en laat my kossies kry

F72. “Ons Glo!”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Geloofsbelydenis)
Teks en Musiek: Louis Brittz
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof  met Louis Brittz)

Ons glo as ons struikel dat ons op kan staan
Ons glo in U liefde soos ‘n oseaan
Ons glo in genade soos die see
‘n Stroom van vergifnis sleur ons mee
En ons bely

Ons glo dat die Herder sy kudde lei
Ons glo dat die Leidsman die weg berei
Alwys alwetend onsienlik Heer
Onmeetlik sterke Verlosser Heer
Ons glo!

Ons glo daar’s ‘n more na die donker nag
Ons glo aan ‘n bruilof wat die bruid inwag
Ons glo in vervulling van die Woord
In Christus oorwinnaar oor die dood
En ons bely

Ons sing omdat ons glo
Aanbid omdat ons glo
Bely dit dat ons glo
Ons loof U want ons glo

Alwys alwetend onsienlik Heer
Onmeetlik sterke Verlosser Heer
Ons glo!

VONKK 46 “Soos ‘n Vader Vir Sy Kinders”
Teks: Johannes Tauler (1300-1361); As a bridegroom to his chosen – Emma Frances Bevan (1827-1909); Soos ‘n vader vir sy kinders – Awie van Wyk en Kobus van der Westhuyzen 1993; nuwe teks Jacques Louw 2008 ©
Musiek: BRIDEGROOM – Peter Warwick Cutts (1937- )
Kantoryverwerking: Danie Hyman 2009 ©
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Stainer and Bell. Used by permission.
RUBRIEK: Kontemporêr – Geloof en Vertroue

1. Soos ‘n vader vir sy kinders,
soos ‘n heerser vir sy ryk,
soos ‘n herder vir sy skape,
soos ‘n wagter wat bly kyk –
só, Heer, is U vir my.

2. Soos ‘n lig wat skyn in donker,
soos die sonskyn in die dag,
soos ‘n ligglans vir my voete,
soos ‘n kompas in die nag –
só, Heer, is U vir my.

3. Soos ‘n omgeehand van liefde,
soos ‘n vader wat verstaan,
soos ‘n moederhart vol deernis,
soos ‘n vriend wat by jou staan –
só, Heer, is U vir my.

4. Meer as al die goud op aarde,
meer as al die roem vandag,
meer as kennis en besittings
meer as rykdom en as mag –
só, Heer, is U vir my.

F209. “U Het My Vir Uself Gemaak”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Geloof en Vertroue)
Oorspronklike titel: U heeft mij voor Uself gemaakt
Teks en musiek:  Peter van Essen
Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht
© 2005 Unisong Music Publishers t/a Samuel Music
Ps 131, Matt 11:28, Ef 1:4, 2:10

Refrein:
U het my vir Uself gemaak
en my hart is onrustig
tot dit rus vind by U
U het my vir Uself gemaak
en my hart is onrustig
tot dit rus vind by U

1. Herder van my siel
wat die duister verlig
Ek soek u aangesig
tot ek rus vind by U
Hoe ek ook al voel
U alleen is my doel
Ek soek u aangesig
tot ek rus vind by U

2. Lei my deur die nag
Heer, U Woord gee my krag
Ek soek u aangesig
tot ek rus vind by U
Dan sal ek U sien
Jesus, Heer, wie ek dien
Ek sien u aangesig
waar ek rus vind by U

F34. “Daarom”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Lof / Toewyding)
Teks en Musiek: Elizabeth Fourie
© 2002 EF Musiek
(Opgeneem op haar CD Voetspore en FLAM, vol 1))

1. Here, U is my lewe,
ek ken U veilige bewaring elke dag.

as die storms om my woed met brute krag.
En as ek val, is U by my.
U het betaal en ek is vry!

Refrein:
Daarom sing ek,
daarom gee ek U my stem.
Daarom juig ek saam met snaar en instrumente!
Daarom bring ek U my dank,
sing ek heeldag lank,
daarom sing ek,
hoor my lied vir U, o Heer!

2. Here, uit U hande
kom net wat mooi is en wat heilig is vir my.
Here, U genade
het my deur alles heen tot hierdie dag gelei.
En as ek val, is U by my.
U het betaal en ek is vry!

Refrein:

Refrein weer na modulasie:
Daarom sing ek,
daarom gee ek U my stem.
Daarom juig ek saam met snaar en instrumente!
Daarom bring ek U my dank,
sing ek heeldag lank,
daarom sing ek,
hoor my lied vir U, o Heer!
daarom sing ek,
hoor my lied vir U, o Heer!

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Psalm 23

Familie-oomblik

Opsie 1:
Fokus op die verantwoordelikheid wat ‘n herder in Bybelse tye vir skape gehad het.  Hulle moes weerlose skape in ‘n vyandige omgewing beskerm.  Nie net moes hulle keer dat wilde diere die skape verskeur nie, maar hulle moes die skape ook help as die skape in slegte situasies gekom het, bv as hulle weggeraak het of in ‘n bos vasgehaak het, of in water geval het, en die wol so baie water geabsorbeer het, dat hulle kon verdrink.  Die herder moes vir hulle voorsien vir kos en water en ‘n veilige rusplek.

‘n Goeie herder sou sy/haar lewe op die spel plaas vir die skape.  Dit is wat die Goeie Herder ook vir ons doen, Jesus.

Indien jy fokus op Johannes 10 se weergawe van die Goeie Herder, sal dit help om vir die kinders te verduidelik dat verskillende troppe skape in Jesus se tyd baie keer in een kraal gehou is.  Wanneer hulle uitgelei word, moes die herder met ‘n unieke roep sy/haar trop skape uit die ander troppe uitroep.  Hulle moes dus die herder se stem kon onderskei uit al die ander herders s’n.

Jesus se stem herken ons in sy gebod dat ons God moet liefhê en ander soos onsself.

Opsie 2:
Fokus op die Feesmaal en die oorvloed (OAV “my beker loop oor”) daarvan sowel as die kontras met dié vyande wat nie mag deelneem nie.

Kinders het baie keer die ervaring dat hulle in die kombuis moet gaan eet, of vooraf moet eet, sodat die volwassenes die eintlike feesmaal kan geniet.  Hulle sal dus die verwelkoming aan die regte feesmaaltafel kan waardeer.

Daarby word hulle koeldrankglase baie keer halfvol geskink sodat hulle nie mors nie.  Die teks praat egter van oorvloed, van glase wat tot by die rand volgemaak word, en eintlik die hele tyd volgehou word, selfs al drink jy daarvan of mors jy daarvan.

Só is God vir ons.

Opsie 3:
Laai die Pixar kortfilm “Boundin’”  met ‘n gratis FLV-converter af.
The film features a sheep that lived in the American West whose elegant dancing is very popular with the other animals. One day the sheep-shearers arrive and shear it for wool. Having lost his coat, the sheep becomes shy and loses the confidence to dance so elegantly. It is whilst in his bare state that a benevolent jackalope comes across the little lamb and teaches him the merits of “bounding” rather than dancing (that is, getting up whenever you fall down). The sheep is converted and its joy in life is restored. The sheep’s wool eventually grows back in the winter, only for it to be cut again, but his pride is now completely unshaken and he continues to “bound“.  (Wikipedia)  Dit is die teenwoordigheid van die jackalope wat maak dat die skapie kan aanhou spring.

Preekriglyn

Bergwoestyn

Dit word vertel dat die omgewing waarin Dawid grootgeword het, die inhoud van Psalm 23 ontsluit.  Dawid was as seuntjie ‘n skaapwagtertjie in die omstreke van Bethlehem in die bergwoestyn van Juda.  Vandag maak reisigers veral met hierdie omgewing kennis op reis tussen Jerusalem (wat slegs enkele kilometer van Betlehem af is) en Jerigo, in die vrugbare Jordaanvallei.

Hierdie is woestyn soos mense in Suidelik-Afrika dit nie ken nie.  Dis ‘n bergwoestyn.  Ongelooflike hoë bergwande troon bo dramatiese diep klowe.  Onder in die klowe is die skemer.  Grotte en holtes in die bergwande maak die omgewing ‘n ideale skuilplek vir rowers en roofdiere.  Geen wonder dat Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan ook in hierdie omgewing laat afspeel nie.

In hierdie omgewing moes Dawid skape oppas.  Hy moes van kleins af die gevare leer ken en die skape daarvan bewaar.  Hy ken die donker dieptes waar die gevaar so groot is dat mens dit ‘n diepte van doodskaduwee kan noem.  Teen hierdie agtergrond bely hy God se sorg:
Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie,
want U is by my.  In u hande is ek veilig. (4).

Groen weivelde

Die reisiger van Bethlehem of Jerusalem na Jerigo kan nie ver sien tussen al die klowe en bergwande nie.  Net so die skaapwagter op soek na water en weiding vir sy trop.  Die pad kronkel en slinger berg-af.  Maar op ‘n punt, wanneer jy om ‘n laaste draai kom, lê Jerigo en die vrugbare Jordaanvallei oop voor jou.  Daar is groen weivelde.  Daar kan die wagter ontspan oor die skape.  Daar is kos, oopte en makliker beskerming.

Kan dit wees dat Dawid van sy jongdae as skaapwatertjie die ooptes en vrugbare velde van die Jordaanvallei in gedagte hou wanneer hy sê:
Die Here is my Herder,
Ek kom niks kort nie.
Hy laat my rus in groen weivelde.
Hy bring my by waters waar daar vrede is. (1-2)

Hoe diep jy vasgeval is in situasie waar jy nie weet of jy die einde van die pad gaan sien nie, van die Here weet jy:
Hy gee my nuwe krag.
Hy lei my op die regte paaie
tot die eer van sy Naam.

Oorvloed

Vir ‘n skaapwagter wat tussen die gevaar van rower, krans, roofdier en donker dieptes deur moet stuur om ‘n lewe te maak, is die oorvloed van ‘n eregas wat oorlaai word met die beste, die hoogtepunt.  Naas die groen weivelde en waters waar rus is, is die toneel van ‘n noenmaal waar jy soos ‘n eregas ontvang word, die gepaste manier om die heerlikheid van God se liefde en sorg uit te spel.  By hierdie feesmaal kan die vyande en teëstanders net toekyk.

God word as gasheer en tuisteskepper uitgebeeld.  In die gevare van ‘n bergwoestyn is daar geen beter hande om in te val as die Here se versorgende hande nie.

‘n Gebed vir alle seisoene van die lewe

Dalk lees mens heeltemal te veel in Psalm 23 in om dit te verklaar aan die hand van Dawid se grootwordjare en die omgewing waarin hy ‘n herder moes wees.  Tog is hierdie Psalm die uitkoms van iemand se diep gewortelde belewing van die Here.  Niemand kan hierdie dinge van God bely sonder dat jy jou kwota van doodsgevare, ontbering en verlange na versorging beleef het nie.

Psalm 23, seker die bekendste van alle Psalms, is dié gebed vir alle seisoene van die lewe.  Dit is die geloofsbelydenis van iemand vir wie die Here van sy jeug af alles was.  En wat ervaar het dat God in alle seisoene van die lewe Homself as herder bewys het.

Rus en vrede

Dit is eerstens die belydenis van iemand vir wie die Here tye van rus en vrede gegee het.  Dis tye waarin hy ervaar het, ek kort niks nie, ek het rus en vrede en ek het krag vir my lewenspad.

Die wonder van ‘n lewe saam met God, is dat daar altyd ‘n dubbele waarde is in enige goeie en vervullende ervaring.  ‘n Goeie ervaring word nie net ervaar as ‘n geluk nie, maar as ‘n geskenk, as iets wat God gegee het en wat jou nie per toeval getref het nie, maar met opset, omdat God vir jou liefhet.  Daarom dat Dawid hier skrywe dat die Here sy herder is, sy koning wat hom raaksien en vir hom goeie dinge uitdeel.  Dit laat hom spesiaal voel en dit gee hom rus en vrede.  Dit vul hom met nuwe krag.

Rigting en betekenis

Daarom is Psalm 23 tweedens ook die belydenis van iemand wat ervaar dat God rigting en betekenis in sy lewe gee.  Wat tye van vooruitgang en voorspoed beleef.  Wat uitdagende dinge aanpak en ervaar dat die Here die regte pad aanwys.  Baie keer is die regte pad juis dié dinge wat God se eer sal bevorder en juis ‘n manier waarop die regte pad gekies kan word.

Worsteling in die donker dieptes

Maar dan is Psalm 23 derdens ook die belydenis van iemand wat ervaar dat daar donker dieptes is en wat moet worstel met die pyn van nie-weet-nie, van onvervulde beloftes, van ondeursigtige raaisels.

Dis juis dan wat hy kan bely dat hy nie bang hoef te wees nie, want God is by hom en by God is hy veilig.  Die belydenis verdryf nie altyd die donker nie, dit beantwoord nie altyd die vrae nie, maar dit hou vas aan hoe God homself deur die eeue laat ken het, as die betroubare, as die herder, as die een wat dinge laat meewerk ten goede, selfs al beteken dit dat die donkerte nie in lig verander nie.

Dawid verwoord hier iets van wat die Hebreërskrywer lank hierna sou skrywe dat nie alle gelowiges altyd kry wat beloof is nie, sodat hulle nie sonder ons die voleinding sou bereik nie (Hebr. 11).

Na die lig

Soms lei God se paaie wel uit die donkerte na die lig en soms net so verrassend heerlik dat dit voel soos ‘n feesmaal in die aangesig van die teëstanders.  Dit is die vierde aspek van die digter se belewenis met God.  Dit is soos om as ‘n eregas aan te sit by die maaltyd wat God die herder-koning voorberei het en waar jy as uitverkore gas kan aansit terwyl ander jaloers moet toekyk.

Die hartlikheid waarmee God ons soms kom oorlaai, is ‘n besondere voorreg in die lewe saam met God.

Ewig in God se teenwoordigheid

En wat jou terugbring by die besef en belydenis, vyfdens, dat die ware doel en sin en betekenis van die lewe, is om God te geniet en in sy teenwoordigheid vir ewig te bly.  Wat op die ou end die ware rus en vrede is, dieper as die weivelde en die water en die krag, om maar net by God te wees, diep-tevrede soos ‘n kind.

Psalm 23 is dus ‘n feespsalm en ‘n troospsalm.  Dit is ‘n psalm vir die lewe en die dood.  Dis vir al die seisoene van die lewe.  En die waarheid wat in die Psalm opgesluit lê, is dat ons hele lewe altyd by God veilig is.

Só ‘n waarheid lei tot twee reaksies: ‘n belydenis: ek sal nie bang wees nie … en ‘n verbintenis: ek sal tuis wees in die huis van die Here, tussen sy mense.

Anders kan dit tog nie.  God woon in ons en Hy werk in ons.  Waarom sal ons bang wees en waarom sal ons nie tuis voel tussen God se mense nie?

God word nooit berowe

Lina Spies het die Psalm as volg verwoord:
1. Die Here is my herder en bewaarder:
ek kom niks kort nie ; daar is niks wat my ontbreek.
In groene weiveld en by stille water
laat Hy my uitrus in ‘n bar en dorre streek.
Die steiltes ken Hy en die skerpste draaie:
Hy rig my altyd op die regte paaie .

2. Nie een sal U ooit van u skaap berowe:
U is by my in diep en donker klowe.
Wanneer ek afdwaal , haak u staf my nader
en met u stok verdryf U die gevare.
By U is ek beveilig en geborge:
Bevry is ek van vrese en van sorge.

3. U dek in my teenwoordigheid ‘n tafel:
My vyande kyk toe en staan verslae!
U vul my beker , voed my en verheug my;
u goedheid volg my al my lewensdae.
Ek ken u liefde en u gunsbetoning
en bly ‘n leeftyd , Here , in u woning.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotlied
Lied 577 “Die Heer, my herder, sorg vir my” of
Vonkk 46  “Soos ‘n Vader vir sy kinders” of
Flam 209 “U het my vir Uself gemaak” of
Flam 34 “Daarom”

Seën

Respons
Lied 226 laaste reël:  Halleluja!  Halleluja!  Laat ons hom besing!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.