Vierde Sondag van Advent – Liefde

Sections

Oorsig

God stel in liefde sy groot verlossingsplan in werking as Hy ’n maagd besoek met die boodskap dat sy die Verlosser sal baar. God bewys sy liefde deur die koms van Immanuel. Die God van liefde het sy Seun gestuur sodat daar redding vir ’n verlore wêreld deurbreek. Ons sal nooit God se liefde kan verstaan nie.

Die liturgie van die dag moet lidmate onder die diep besef bring van God se liefde wat Hom mens laat word sodat ons gered kan word.

Ander tekste

Jesaja 7:10-16: Psalm 80:1-7; 17-19; Romeine 1:1-7

Fokusteks

Matteus 1:19-25
Die geboorte van Jesus Christus

(Luk 2:1–7)
18 Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus.
Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit geblyk dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom.

19 Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verlowing stilweg te verbreek. 20 Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ’n engel van die Here in ’n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. 21 Sy sal ’n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus anoem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.”

22 Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word:
23 “Die maagd sal swanger word en
’n Seun in die wêreld bring,
en hulle sal Hom Immanuel noem.” (Jes 7:14)
Die naam beteken God by ons.

24 Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. 25 Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar Seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het Hom Jesus genoem.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Gebruik die bekende Adventkrans met vyf kerse: drie donkerblou kerse en een rooskleurige kers en ’n langer wit kers wat Jesus simboliseer (op Kersdag aangesteek). Die rooskleurige kers word op derde Advent aangesteek. Jy kan ook ‘n Isai-stomp (Jes 11:1) gebruik om die stamboom van Jesus te simboliseer. Onthou: Wag en waak is baie bekende temas in Advent.

Toetrede
Wys ‘n uittreksel uit die fliek “The Nativity Story” wat betrekking het op vandag se teks.
Vandag is die vierde Sondag van Advent – die Sondag van liefde.
Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. (1 Joh 4:12)

Aansteek van vierde kers
Terwyl die kers aangesteek word, sing die gemeente Flam 32 (U is my krag en my beskerming) of Lied 329 (Want so lief het God die wêreld gehad) of Lied 526 (Waar daar liefde is).

Seëngroet
Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. (Efe 3:19)

Lofsang
En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. (1Joh 4:16)
Lied 334 “God is liefde!” juig ons harte
Flam 319 “Want ‘n Kind is vir ons gebore, Immanuel”

Toewyding
Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê.  Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. (1 Joh 4:11-12)

Liedere

F32. “U Is My Krag En My Beskerming”
(RUBRIEK:  Kruisfuur /FLAM Gemeentesang – Verwondering / Geloof en Vertroue)
Teks en Musiek: Mariëtte Labuschagne
© 1995  MAR Gospel Music Publishers
(Psalm 28:7)

U is my krag en my beskerming.
By U kan ek skuil in my nood.
U dra my, U versterk my.
U troos my, U omhels my.
U liefde is groot.
Dankie, my Heer.

F319. “Want ‘n Kind Is Vir Ons Gebore (Immanuel)”
(RUBRIEK:  Flam Gemeentesang / Flammikidz – Kersfees)
Oorspronklik: Immanuel
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afr vertaling: Faani Engelbrecht
© 1993 Celmar Music

1. Want ‘n kind is vir ons gebore
God het Sy Seun aan ons gegee
Die heerskappy rus op Sy skouers
En Sy Naam sal wees

Refrein:
Wonderbare Raadsman, Magtige God
Ewige Vader, die Vredevors

Immanuel,
God met ons
Immanuel,
God met ons
Immanuel

2. Want so lief het God die wêreld
Hy het Sy Seun aan ons gegee
Sodat die wat nou in Hom glo
Leef tot in ewigheid

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Familie-oomblik

Die versoeking is dikwels om vir kinders “lessies” uit die Bybel te haal.  Wanneer ons egter te veel fokus op die “lessies”, vergeet ons soms om die Bybelverhale self vir die kinders te leer.  Op die ou end ken hulle ‘n klomp morele beginsels, maar nie die Woord wat die basis daarvan is nie.  Daarom stel ons voor dat jy gewoon die verhaal van Josef vir die kinders vertel.

Maak vingerpoppies om te gebruik wanneer jy die storie vertel.

  • Hier is ‘n patroon vir ‘n mooi, eenvoudige engel van pypskoonmakers.
  • Of gebruik die prentjies hier. (Clip Art deur Phillip Martin.  Jy kan al sy prente gratis gebruik as jy dit nie vir wins doen nie.). Druk die prentjies op karton, knip dit uit, plak die wit stroke aan mekaar vas en haak dit oor jou vinger.
  • Of maak wasgoedpen-mannetjies volgens die patroon.  Patroon uit “Kom herwaarts, getroues – Skeppende aktiwiteite vir gebruik saam met Bybelverhale” deur Monica Stuart en Gill Soper, Tafelberg Uitgewers.

Preekriglyn

Om 05:36 hardloop die vrou teen die hang van Leeukop.  Sy is jonk, beeldskoon, Amerikaans, beangs.  Want sy word soos ’n dier gejag.
Om 05:37 bel hulle vir speurder-inspekteur Bennie Griessel wakker.  Hy moet kom, ’n jong meisie se lyk lê langs St. Martini, die Lutherse kerk bo in Langstraat.
Om 07:02 ontdek die drankbenewelde voormalige sangsensasie Alexa Barnard haar man se lyk langs haar – en die moordpistool net sentimeters van haar hand af.
Teen 09:00 begin Griessel vermoed sy nuwe rol as mentor van die volgende geslag wetstoepassers is dalk ietwat meer gekompliseerd as wat hy gedink het.

Anderkant twaalfuur is hy in ’n wedloop teen tyd om die mooi jong toeris se lewe te red.
En laat in die middag skiet hulle vir Bennie Griessel.  Reg in die hart.
Redelik normale dag, jou tipiese 13 uur van Suid-Afrikaanse wetstoepassing.
Só beskryf die flapteks van Deon Meyer se speurroman, 13 uur, die plot van die boek (gepubliseer deur Human & Rosseau, Kaapstad).

Jy besluit om dié uitstekende spanningsverhaal te lees.  Maar jy begin sommer in die middel van die storie te lees, sê op bl. 192: “Bennie Griessel se asem jaag en hy sweet toe hy by John Afrika se kantoor instap – van die hitte buite, van die vier stelle trappe omdat huisbakke nie sonder … elektrisiteit kan werk nie, en van die dringendheid in hom.”

Dit maak nie sin om in die middel te begin nie.  Dis nie aan te beveel nie.  Die storie is onsame­hangend as jy die plot, soos dit van die begin af ontvou, nie ken nie.  Stories werk net uit as jy dit van die begin af lees.

God se storie

God skryf ook ’n storie.  Dit is die verhaal van God se betrokkenheid by die wêreld.  Die storie is feite, geskiedenis, histories betroubaar.  Dit strek oor eeue.  Ons is deel van hierdie storie.

In ons teksgedeelte ontmoet ons ’n stukkie van God se verhaal.  As ek ’n flapteks moes skryf vir die boek oor die “geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus” (vers 18), sou dit as volg lui:
• Aankondiging van die geboorteverhaal (vers 18a)
• Maria is swanger deur die Heilige Gees (vers 18b)
• Josef wil die verlowing verbreek en verset hom teen die plek wat hy in die geboorteverhaal beklee  (vers 19)
• God gee aan Josef deur ’n engel ’n opdrag oor hoe hy moet optree (verse 20-21)
• Josef voer God se plan gehoorsaam uit (verse 24-25)
• Die verhaal speel uit soos geprofeteer in Jesaja 7:14, wat nou in vervulling gaan (verse 22-23).

God het ’n duidelik plan vir die geboorte van sy Seun.  Josef, Maria, die engel, die profeet Jesaja en die Heilige Gees (met eerbied gesê) is karakters in God se storie.  Daar is ’n plot wat hom afspeel.

In die middel van God se storie

Josef se krisis is dat hy iewers in die middel by God se storie ingesleep word.  Hy bevind homself eensklaps, figuurlik, op bl. 192 van die storie, sonder dat hy die verhaal verstaan.

Só vreemd is die omstandighede van die storie waarby hy betrek word, dat Josef God glad nie raaksien nie.

Volgens Joodse gebruike het ’n verlowing bindende gevolge gehad.  Daarom word Josef as “haar man” en Maria as “sy vrou” aangedui.  Owerspel deur ’n verloofde vrou was gevolglik as egbreuk beskou.  Dit kon volgens Deuteronomium 22:23-24 met die dood gestraf word.  In die tyd van die Nuwe Testament is die doodstraf egter nie konsekwent toegepas nie.  Dit sou binne Josef se reg wees om Maria voor ’n regter te daag.  Hy kies egter om haar (en waarskynlik homself) die skande en bespotting te spaar.  Hy besluit om die verlowing stilweg te verbreek deur voor twee getuies ’n skeibrief aan haar te gee.

Op hierdie punt openbaar God Hom aan Josef.  ’n Engel van die Here is die boodskapper wat God se openbaring in ’n droom aan Josef kom skenk.  Josef ontdek:
• God is die outeur van die gebeure;
• Die Heilige Gees het die nuwe lewe in Maria verwek;
• Die Seun wat gebore sal word, se Naam moet Jesus (verlosser) wees, want sy lewensdoel is om verlossing van sonde te bring;
• Aangesien die swangerskap van God af kom, sal die Seun Immanuel genoem word, God by ons;
• Dit alles in die vervulling van ’n eeue-oue profesie deur Jesaja.
God verduidelik die vorige 192 bladsye aan Josef.  y maak die verdere verloop van die plot in hooftrekke aan Josef bekend.

God help Josef om die goddelike storielyn te verstaan.
Waar Josef vroeër uit die storie wou klim, en van Maria skei, verstaan hy nou wat aan die gebeur is.  God nooi hom letterlik in die verhaal in.  Op die manier besluit Josef om in die storie te bly.  Hy word ’n gewillige medewerker in die uitspeel van God se geskiedenis.

So word die Seun van God, wat as ’n brose baba in ’n harde wêreld gebore word, verwelkom in die versorgende ruimte van ’n hegte huweliksverhouding.  Die Seun het ’n pa en ’n ma, ’n Naam omdat Hy ’n naamgewer (pa) het, ’n plek, ’n tuiste.

Om dit nog ’n keer te sê: God gee die nodige informasie aan Josef, en help hom só om ’n medewerker van God te word

Die krisis van die middel van die storie

Josef se krisis is ons almal se krisis.  Ons is almal in die middel van die storie gebore.  Ons lééf in die middel van die storie.

Ons krisis is dat ons self nie kan uitpluis wat die plot van ons wêreld is nie.  Mens kry die gevoel dat jy op jou agterstewe in hierdie wêreld ingeskop is, vir ’n wyle hier vertoef, en dan weer by jou dood uit die storie verdwyn.

Wat gaan aan?
Daarom het ons openbaring nodig.  Ons benodig betroubare inligting oor wat aan die gang is.

Die Bybel is God se openbaring wat die hooftrekke van God se storie of geskiedenis aan ons bekendmaak.  God het die wêreld geskep, en is met sy wêreld op pad na ’n heerlike bestemming.  Daar is sonde en verset, pyn en gebrokenheid in die wêreld.  Maar daar is ook ’n Verlosser wat met boosheid afreken.  Die volle heerlikheid van hierdie verlossing lê nog in die toekoms vir ons weggelê.

God se openbaring trek die gordyne weg, sodat ons die plot kan sien.  God se openbaring help ons, wat in die middel van die storie gebore is, om sin uit ons lewe te maak.  God se openbaring help ons om te kies om deel te wees van God se storie.  God se openbaring nooi ons om medewerkers van God te word.

Kompeterende stories

In ons teksgedeelte is daar twee kompeterende stories.  Die een moontlikheid sê Maria het egbreuk gepleeg, en Josef behoort van haar te skei.  Die ander storie gee die regte feite:  Maria is swanger deur die Heilige Gees en Josef kan deelneem aan God se aksie om ’n Verlosser vir die wêreld te gee.

Tot vandag toe is die wêreld vol kompeterende stories.  Daar is bv. stories wat sê:
• Die belangrikste lewensdoel is om finansieel vooruit te gaan, goeie dinge te kan koop, en sodoende ’n gelukkige lewe te hê (vir baie mense is dit die boodskap van die Kerstyd).
• Ons is Afrikaners en die belangrikste doel is om die oorlewing van die Afrikanervolk en –kerk te verseker.
• Ons is bloot toevallig hier, die produk van eindelose toevallighede, en as ons sterf is ons net weer deel van die groot poel materie en energie waaruit ons omgewing bestaan.
• Die mens skep sy eie geluk, welvaart en veiligheid deur die wetenskaplike beheersing van sy chaotiese omgewing.
• Daar is baie stories oor wat in die wêreld aan die gang is.  Kies jy ’n storie met waardes wat vir jou werk, en moenie inmeng by die storie wat ek vir myself kies nie.

Vir Christene lê ons hoop om sin te maak van die wêreld in die openbaring van God, wat in die Bybel in mensetaal vir ons beskryf word.  Sáám worstel ons om die ryk inhoud van hierdie geskiedenis te verstaan, en te besluit o.l.v. die Gees hoe ons daarvolgens moet lewe.  Dis iets wat ons sáám moet doen.  Mens moet baie versigtig wees vir mense wat outoritêr skree dat hulle verstaan van dié ryke goddelike verhaal die volledige, enigste greep op die storie is.

Hoe meer mens God se storie leer verstaan, hoe meer moet jy jou bekeer van jou stories en jou lewe belyn met God se storie.

Klein stories en die groot storie

Die Bybel gee vir ons die groot storie van God se geskiedenis deur vir ons ontelbare klein stories van mense wat op konkrete plekke en tye geleef het, te vertel.

Josef se storie is ’n voorbeeld hiervan.

Ons eie stories op die konkrete plekke en tye waarin ons leef, is nog voorbeelde van hierdie klein stories.  Met ons klein stories skryf ons – saam met God – episodes in die stroom van die groot goddelike plot wat in die wêreld voltrek word.

Ons teks nooi ons vandag uit om vir God se verhaal te kies.  Ons word genooi
• om ons te bekeer van ons eie, tuisgemaakte stories oor wat eintlik aan die gang is;
• om te verwag dat God vandag nog aan die werk is, en dat God ons vandag nog nooi om betrokke te raak by sy werk;
• om te herken dat God vandag nog op dieselde manier werk as wat die Bybel aan ons openbaar.
• om aan te sluit by die storie wat God deur ons lewe skryf.

Jy is op bladsy 192.  Maar jy ken die plot.  Kies jy om in God se storie in te klim, soos Josef?  En hoe gaan God dié verhaal verder met jou lewe skryf?

Jesus is gebore as Verlosser vir die wêreld, as Immanuel, God by ons.  Dis nou vir jou ’n storie waaraan mens jou lewe kan wy.

God stuur ons om te leef

Laat mense dink oor die stories van hul lewe.  Laat elkeen neerskryf wat God besig is om deur hul lewens te skryf.  As  julle ‘n kerstoneel in die liturgiese ruimte het, kan mense die papiere vorentoe bring en by die kerstoneel neersit.

Sing Flam 41 vers 1.  Oorweeg dit om “jou” en “jy” te vervang met “ons”.

F41. Beeld Van God
(RUBRIEK:  Jeuglied/Flammikidz – Lof)
Teks en Musiek:Braam Hanekom
© 1998  MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op FLAM, vol 1)

1. Jou lewe is ‘n lofgedig, geskryf tot Sy eer.
Sorgvuldig elke woord gekies, soos die reënboog se kleur.
Jy’s beplan in die hemel, verteenwoordiger van God.
Sorgvuldig aan mekaar geweef om te leef met een gebod.

Refrein:
Mag jy omgee en liefhê en so sy beeld uitdra
in ‘n wêreld wat verward is en na ware liefde vra.
Mag jy omgee en liefhê en so sy Naam vereer
by almal wat op soek is na die antwoord op hul seer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.