Vierde Sondag in Paastyd – Goeie Herder-Sondag

Sections

Liturgie

Vandag, die vierde Sondag in Paastyd, is Goeie Herder Sondag…

Aanvangslied: Lied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Opsioneel: Paaskers
Word ingedra terwyl die “Oorwinningslied” of Lied190/NSG 10 gesing word.

Aanvangswoord: (uit Psalm 23)

Seëngroet: (uit Handelinge 4)

Lied 188 “Kom dank nou almal God 1,2,3”

Op Goeie Herder Sondag word Psalm 23 (2 moontlike vertalings) voorgehou…
Psalms 23 (OAV)

Geloofsbelydenis
Lied 200 “U goedheid Heer kan ons nie peil nie 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: Johannes 10:11-18

Familie-oomblik
Prediking

Gebed: (ahv Psalm 23)

Offergawes

Wegsending: Lied281 “Lei ons Here groot en magtig 1,2,3”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1.  Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 421 “Die Here Jesus lewe vs 1,2,3”

Opsionee:l Paaskers
Word ingedra terwyl die “Oorwinningslied” of Lied190/NSG 10 gesing word.

Aanvangswoord: (uit Psalm 23)
Die Here is my herder,
ek kom niks kort nie.
2Hy laat my rus in groen weivelde.
Hy bring my by waters
waar daar vrede is.
3Hy gee my nuwe krag.
Hy lei my op die regte paaie
tot die eer van sy Naam.

Seëngroet: (uit Handelinge 4)
Jesus wat gekruisig is, het God uit die dood opgewek.
11Hy is die klip wat deur die bouers afgekeur is.
Juis Hy het die belangrikste klip in die gebou geword.
12Hý bring die verlossing en niemand anders nie.
Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”

Lied 188 “Kom dank nou almal God 1,2,3”

Op Goeie Herder Sondag word Psalm 23 (2 moontlike vertalings) voorgehou…
Psalms 23  (OAV)
Die Here is my herder.
’N PSALM van Dawid.
Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.
2Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.
3Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil.
4Al gaan ek ook in ’n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
5U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.
6Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

Geloofsbelydenis
Voorganger (V): Ek glo in Jesus Christus, die Woord wat mens geword het.
Gemeente (G):Ons het sy heerlikheid gesien, vol genade en waarheid.

V: Hy is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.
G: Hy is die Seun van God.

V: Hy is die brood wat lewe gee.
G: Wie na Hom toe kom, sal nooit weer honger ly nie;
en wie in Hom glo, sal nooit weer dors kry nie.

V: Hy is die lig vir die wêreld.
G: Wie Hom volg, sal nooit in die duisternis lewe
nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.

V: Hy is die goeie Herder.
G: Hy lê sy lewe af vir sy volgelinge (skape).
Hy ken sy volgelinge (skape) en hulle ken Hom.

V: Hy is die opstanding en die lewe.
G: Wie in Hom glo, sal lewe, al sterwe Hy ook.

V: Hy is die weg, die waarheid en die lewe.
G: Niemand kom na die Vader toe behalwe deur Hom nie.

V: Hy is die ware wingerdstok.
G: As ons in Hom bly en Hy in ons, sal ons baie vrugte
dra, want sonder Hom kan ons niks doen nie.
(Uit die Evangelie van Johannes in Handleiding by die Erediens, 2007)

Lied 200 “U goedheid Heer kan ons nie peil nie 1,2,3”

Liedere

F3. “Aan U Voete, Heer<“/strong>
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Toewyding / Verwondering / Aanbidding)
Oorspronklike titel: Aan Uw Voeten, Heer
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afr. vertaling: 2005  Faani Engelbrecht
© 1993  Celmar Music
(Opgeneem op FLAM, vol 1)

Keervers:
Aan U voete, Heer, is die beste plek,
daarom kniel ons voor U neer.
Om by U te wees is die grootste eer,
daarom buig ons voor U neer.

1. Ja, ons verkies nou om by U te wees
en om na U te luister.
in plaas van altyd maar weer besig te wees,
kom ons nou tot rus by U.

Keervers:

2. En ons verlang na u teenwoordigheid, Heer,
om saam te kniel in aanbidding;
in Gees en waarheid waarlik een te wees,
daarom buig ons voor U neer.

Keervers:

3. Net soos ‘n vader wat sy kinders vertroos
so omhels U ons elkeen.
U is ‘n Vader wat versorg en beskerm
en ons kom tot rus by U;
en ons kom tot rus by U;
en ons kom tot rus by U.

F230. “Ek het vir die Heer gesê (Here U Is My Lewe)”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Verwondering / Geloofsbelydenis)
Teks en Musiek: Neil Büchner
© 2007 Urial Publishing
Ps 16

1. Ek het vir die Heer gesê
U is my Here
U is my Rots
Daar is geen ander god
Wat my lof verdien nie
Vir wie ek wil besing

Refrein:
Here, U is my lewe
U sorg vir my
En wat ek ontvang kom alles van U af
’n Pragtige deel is vir my afgemeet
Wat ek by U erf, is mooi vir my

2. U Heer, lei my deur U Gees
En ek slaap rustig
U is by my
Elke oomblik van die dag
Is U in my gedagtes
En my hart is juigend, bly

Refrein:

Brug 1:
Heer, U red my siel uit die dood
En in blydskap, leer U my leef

Brug 2:
Lieflikheid kom uit U hand
Juig vir alle ewigheid!

God praat met ons en ons luister

Familie-oomblik

‘n Volledige “Kinderkerk”is hier beskikbaar.
‘n Moderne weergawe van ‘n herder wat sy skape roep is hier beskikbaar.

Uit ‘n vorige weergawe…
Die verhaal van die Amerikaanse sendeling wat by ‘n sendeling in Egipte gaan kuier het, kan vertel word. Hulle ry rond in Egipte en sien ‘n skaapwagter wat in die veld loop met al die skape al agter hom aan. Die Amerikaner vra toe vir die Egiptenaar: “Wat gebeur daar ?”. Die man van Egipte verduidelik toe dat dit die herder is wat deur die skape gevolg word. Hulle ken hom en weet hulle gaan nou water en voer by die kraal kry as hulle hom bly volg. ‘n Paar dae later ry hulle weer verby ‘n man wat met ‘n sweep, ‘n geskree, klipgooi en stokke, die skape in ‘n rigting probeer kry. Dit is een groot stofwolk om die skape. Die Amerikaner vra toe: “Nou wat probeer die herder nou doen ? Wat gaan nou daar aan ?” Waarop die Egiptenaar antwoord: “Daardie man wat die skape so aanjaag is nie hulle herder nie. Daardie is die slagter (butcher)! (Vergelyk “huurling ” – vers 12,13)

Preekriglyn

Die beskrywing van Jesus as die Goeie Herder is die mees troosvolle bekendstelling van Jesus moontlik, veral vir mense in Covid-tyd.

Dink net. Die herder bring die meeste ure van die dag in die skape se geselskap deur. Hy ken elkeen se karakter, merke en voorkeure. En hulle ken hom. Hulle ken sy stem. As hulle sy stem hoor, het hy nie ‘n skaaphond nodig om hulle bymekaar te hou nie. Hy sal vooruit loop en hulle roep en hulle sal Hom volg.

Wanneer die pad vir ons duister lyk, en ons nie reg weet hoe om vorentoe te gaan nie. Volg ons net die stem van die Herder wat ons vertrou.

Verskeie beelde

Jesus gebruik in ons teks verskillende voorstellings oor skape, hekwagters en die poort van die skaapstal (Joh. 10:1-10):

  • Hy identifiseer Homself eers as die poort van die skaapkraal (v 7) en dan as die goeie herder (v 11).
  • Hy kontrasteer Homself met diewe wat nie by die hek binnekom nie (v 1) en vreemdelinge vir wie die skape weier om te volg (v 5).
  • Verder kontrasteer Jesus Homself met die gehuurde helper wat veronderstel is om die skape te versorg, maar wat slegs vir sy eie welsyn omgee (v 12-13).

Die beeld van die herder met sy skape verwys in die Bybel dikwels na die verhouding tussen die koning en sy mense. Die koning is geroep om ‘n herder vir sy onderdane te wees. In hierdie sin van die woord is Jesus die volkome goeie herder.

Reeds in die Ou Testament

In die Ou Testament dien die herderbeeld as metafoor vir God. (Daar is verskeie tekste: Gen. 48:15; 49:24; Ps. 23:1; 28:9; 80:1; Jes. 40:11). God het ook leiers aangestel om herders vir Israel te wees (Num. 27:16-17; 2 Sam 5:2; 7:7; 1 Kron. 11:2; 17:6; Jes. 44:28).

Psalm 23 begin met die woorde: “Die Here is my herder.” Jeremia praat van die versameling van die nasie as ‘n kudde skape wat verstrooi is (Jer. 23:1-3). Esegiël profeteer: “Soos ‘n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal Ek omsien na my kleinvee” (34:12). Vir die dissipels sou dié beeld van groot waarde wees, aangesien skaapherders een van die belangrikste beroepe in Palestina was.

Die uitdrukking “goeie herder” kom nie in die Ou Testament voor nie, maar in verskeie uitsprake word God aangewys as die herder wat goed vir sy volk sorg (Ps. 23:1-2; Jes. 40:10-11). By daardie uitsprake sluit Jesus aan. Deur sy optrede bring Hy die vervulling van die belofte van God dat Hy self die herder van sy skape sal wees en hulle in liefde sal uitred en versorg (Eseg. 34:10-16).

Oorgeneem uit Esegiël

Jesus neem die beeld van goeie en slegte herders uit Esegiël 34 oor. Esegiël praat van die herders van Israel, godsdienstige leiers wat net vir hulleself sorg. Dié gedeelte kontrasteer hierdie slegte herders met God, die ware herder (Eseg. 34:11-31). Die gedeelte word afgesluit met die belofte van God aan Israel: “Julle is my kleinvee. Julle is die volk vir wie Ek sorg” (Eseg. 34:31).

Die herder (Jesus) ken sy skape (mense) omdat Hy “vlees geword het en onder ons gewoon het” (1:14). Hy ken sy skape en hulle ken Hom.

Hierdie kennis is méér as om net sy stem te ken (v 3-4). Dit getuig van die persoonlike belangstelling in die welsyn sowel as die hoedanighede en die nood van elkeen afsonderlik, sodat Hy sy skape op hulle naam kan roep.

Die skape sal ook die goeie herder ken, nie net met verstandskennis nie, maar deur persoonlike verbondenheid aan Hom. Hierdie kennis is van ‘n hoër vlak as aardse kennis.

Om hierdie waarheid tuis te bring, vergelyk Jesus dit met die verhouding tussen die Vader en die Seun – volmaakte kennis, gegrond op die innigste band van wesenseenheid. Die wederkerige kennis tussen die goeie herder en sy skape is net so.

Vir almal, ook vir ons

Jesus praat ook van “ander skape wat nie van hierdie kraal is nie”. Met “hierdie kraal” bedoel Hy die gelowiges uit Israel. Maar Hy het na “die wêreld” toe gekom en nie net na Israel toe nie. Die God van Israel het nooit net in Israel belang gestel nie. Sy oproep tot Israel was ter wille van die hele wêreld. Die “ander skape” is daardie groot groep mense reg oor die aarde. Die Joodse Messias is die Here, die herder van die hele wêreld.

Een van die moeilikste dinge om te hanteer, is eksklusivisme. Sodra ‘n volk of ‘n deel daarvan die idee kry dat hulle spesiaal bevoorreg is, is dit moeilik om te aanvaar die voorregte wat hulle geglo het net aan hulle behoort, vir almal beskikbaar is. Die Jode het geglo hulle is die uitverkore volk van God en dat God geen oog vir ander volke het nie. Maar hier sê Jesus daar sal ‘n dag kom waarop alle mense Hom as hulle herder sal ken.

Die wêreld is wesenlik ‘n baie diverse plek met verskillende volkere, kulture en klasse. Dié verskille skep potensiaal vir verdeeldheid en twis. Hierdie grense vervaag egter as die evangelie van Jesus Christus daarop skyn. Dit verkondig die universele vaderskap van God, deur die geloof in Jesus Christus. “Daar sal een kudde wees, en een herder.” Die eenheid beteken dat al die skape een herder ken, hoor, antwoord en gehoorsaam.

Goeie Herder, tot in die dood

Jesus lê sy lewe af. Sy dood was vrywillig. Hy beklemtoon dit keer op keer. In die tuin van Getsemane het Hy gesê sy dissipel moet sy swaard wegsit. As Hy wou, kon Hy die leërskare van die hemel tot sy verdediging geroep het (Matt 26:53). Hy beklemtoon dat Pilatus Hom nie veroordeel het nie, maar dat Hy die dood aanvaar (Matt 19:10-11). Jesus het sy lewe afgelê omdat Hy gekies het om dit te doen. Jesus het sy hele lewe as ‘n daad van gehoorsaamheid aan God gesien. God het Hom die taak gegee, en Hy was bereid om dit uit te voer.

Die argitek van die plan was die Vader. Die doel van die plan was om die wêreld van sonde te red. Jesus is die gewillige deelnemer aan dié plan. Die plan het die menswording van Jesus vereis: Die Woord het vlees geword en onder ons kom woon (Joh. 1:14).

Die Johannesevangelie maak duidelik dat Jesus gevangenskap of teregstelling vermy het (5:18; 7:44-45; 8:20, 59; 10:39; 11:53-54). Jesus se dood, alhoewel vrywillig, was deel van ‘n plan om die dood te onderwerp om daaruit oorwinnend te voorskyn te kom. Enigiemand kan sy lewe aflê as dit bloot die beëindiging van ‘n liggaamlike bestaan sou beteken. Maar slegs die Seun van die Vader kon die dood finaal oorwin en as oorwinnaar opstaan en vir ewig lewe.

‘n Goeie herder sal sy lewe waag om die skape te beskerm. Dit is egter anders as om die lewe af te lê. Jesus sê egter: “Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.” Terwyl ‘n goeie herder nie veld toe gaan met die doel om te sterf nie, sal Jesus presies dit doen, in gehoorsaamheid aan die Vader.

Ter wille van die kudde

“Die probleem met soveel sakeleiers vandag,” het iemand gesê, “is dat hulle net daarop ingestel is om ‘n vinnige wins te maak.” Mense was vroeër besorg daaroor om iets die moeite werd te maak, om ‘n onderneming op te bou en om na hulle werkers om te sien. Dit wissel ongetwyfeld van land tot land en van maatskappy tot maatskappy. Maar dit lei ons tot die punt wat Jesus hier maak. Die definisie van die ware herder is dat hy nie daarop ingestel is om net na sy eie saak te kyk en sy eie wins te maak nie.

William Barclay vergelyk die frase “die goeie herder” met die frase “die goeie dokter”. As mense van die goeie dokter praat, dink hulle nie net aan die dokter se doeltreffendheid en bekwaamheid as ‘n dokter nie, hulle dink ook aan die simpatie, vriendelikheid en deernis wat sy betoon en wat haar die vriend van almal gemaak het.

So is Jesus ook in die volste sin van die Woord die Goeie Herder.

Slegte herders

As daar iets soos ‘n goeie herder is, moet daar ook iets soos ‘n slegte herder wees. Jesus kontrasteer die goeie herder nie met ‘n dief nie, maar met ‘n gehuurde werker. Hy is soos ‘n huursoldaat wat net vir sy eie salaris sorg – wat geen liefde vir die skape het nie en wat geen verantwoordelikheid vir hulle aanvaar nie.

In sekere sin is dit gevaarliker om ‘n gehuurde werker te hê as om glad nie ‘n herder te hê nie. Die skape – die kerk van Christus – gaan onder ‘n dubbele gevaar gebuk. Hulle kan van buite deur wolwe en rowers aangeval word. Hulle is egter ook aan probleme van binne blootgestel, aan die valse herders.

Die kerk ken hierdie dubbele gevaar. Dit word van buite aangeval. Dit ly egter ook soms onder slegte leierskap, die ramp van herders wat hulle roeping bloot as ‘n loopbaan en nie as ‘n diensgeleentheid beskou nie.

Die tweede gevaar is die ergste: As die herder getrou en opreg is, is daar ‘n sterk verweer teen die aanvalle van buite, maar as die herder ontrou is en soos ‘n huurling optree, kan die vyand van buite die kudde maklik binnedring en vernietig.

Getroos

Ons kan selfs in hierdie uiters moeilike tye getroos lewe, Jesus is my en jou herder. Hy ken jou en my. Hy roep ons by die naam. Ons ken Hom. Ons volg Hom. Ons kom niks kort nie!

Ja, die beskrywing van Jesus as die Goeie Herder is die mees troosvolle bekendstelling van Jesus moontlik, veral vir mense in Covid-tyd.

God stuur ons om te leef

Gebed: (ahv Psalm 23)
My hele lewe lank ervaar ek U goedheid en liefde;
ek kom telkens tuis as ek U huis besoek…

Ek kan met reg bely dat U my versorg-
soos ‘n herder met sy skape bring U my by groen weivelde;
ten spyte van somerhitte en son is my dors geles, want
U voorsien verkwikking…
U bemagtig my met lewenskragte, en
U lei my op die bestemde voetpad sodat
U verheerlik mag word.

En wanneer ek bedreig word,
my selfs in die skadu van die dood bevind,
vertrou ek op U om nie bang te wees nie;
ek voel veilig in U geborgenheid.

My hele lewenservaring getuig van een uitgebreide feesmaal
waar ek soos ‘n eregas met hartlikheid oorlaai word.
Ek word verkwik soos met ‘n salwing van olie-
ek is vergenoeg!

Ek skuil by U so lank as wat ek mag lewe,
want U goedheid en guns versadig my
na die eise van elke volgende dag.

Laat die woorde van my mond
en die oordenking van my hart
welbehaaglik wees voor u aangesig,
o Here, my rots en my verlosser!

Offergawes

Wegsending: Lied 281 “Lei ons Here groot en magtig 1,2,3”

Seën
Die Here sal jou sy liefde gee om soos Hy alle ander mense met jou hele lewe lief te hê.
Amen

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.