Tweede Sondag van Advent – Vrede

Sections

Oorsig

Vrede breek deur waar mense op die oproep van God se boodskapper om tot inkeer te kom, reageer, want God stuur sy Messias om vrede op aarde te bewerk. Oral waar mense lewe onder God se inspirasie is daar vrede, aanvaar mense mekaar en leef volgens God se voorskrifte.

Die liturgie behoort lidmate op te roep en te lei tot ’n hertoewyding aan God sodat hulle sy vredemakers kan wees.

Ander tekste

Jesaja 11:1-10; Psalm 72:1-7, 18-19; Romeine 15:4-13

Fokusteks

Matteus 3:1-12
Johannes die Doper en sy prediking

(Mark 1:1–8; Luk 3:1–9, 15–17; Joh 1:19–28)
3  In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek 2 en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.”3 Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het:
“Iemand roep in die woestyn:
Maak die pad vir die Here gereed, maak
die paaie vir Hom reguit.” (Jes 40:3)

4 Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met ’n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. 5 In dié dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. 6 Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop.

7 Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: “Julle slange, wie het julle wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? 8 Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. 9 Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê: ‘Ons het Abraham as voorvader’ nie. Dit sê ek vir julle: God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. 10 Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. 11 Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. 12 Hy het sy skop in sy hand en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal Hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal Hy met ’n onblusbare vuur verbrand.”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Gebruik die bekende Adventkrans met vyf kerse: drie donkerblou kerse en een rooskleurige kers en ’n langer wit kers wat Jesus simboliseer (op Kersdag aangesteek). Die rooskleurige kers word op derde Advent aangesteek. Jy kan ook ‘n Isai-stomp (Jes 11:1) gebruik om die stamboom van Jesus te simboliseer. Onthou: Wag en waak is baie bekende temas in Advent.

16 Dae van Aktivisme Teen Geweld Teen Vroue
(of meer korrek:  16 Dae van Aktivisme Teen Geslags-gebaseerde geweld)

Vandag is die laaste Sondag in die 16 Dae van Aktivisme Teen Geweld Teen Vroue.  Gebruik die geleentheid om die saak onder lidmate se aandag te bring en in gebed in te tree vir die situasie.

  • Tot 70% van vroue beleef in hul leeftyd gewel deur mans – meestal deur eggenote en lewensmaats.
  • Onder vroue van die ouderdomsgroep 15 tot 44, veroorsaak geweld meer sterftes en gebrek (disability) as kanker, malaria, motorongelukke en oorlog gesamentlik.
  • In Suid-Afrika word ‘n vrou elke 6 ure deur ‘n intieme lewensmaat vermoor.
  • Meer as 60 miljoen meisies wêreldwyd is kinder-bruide (14.1 miljoen in Sub-Sahara Afrika). (Bron)

Vir ‘n positiewe invalshoek:
Gebruik hierdie video om te verduidelik hoe hulp aan een meisie ‘n hele gemeenskap kan help.  Daar is ook baie hulpmiddels soos grafika en video’s.  Onder “resources” is daar ook baie inligting en verdere hulpmiddels.
Vir ‘n vinnige oorsig oor die teorie agter The Girl Effect, lees hier.

Video’s:
(Laai die video’s met ‘n gratis FLV-converter program af)
Oor hoe hulp aan een meisie ‘n verskil kan maak (The Girl Effect):
(“The Girl Effect is a solution to poverty.  If we do our part, 600 million girls in the developing world will do the rest.”)

Oor geweld:
Video 1
Video 2
Video 3

Idees: 

  • Deel wit strikkies aan lidmate uit soos wat hulle die kerkgebou binnekom
  • Stel ‘n organisasie wat vroue in jul omgewing ondersteun, aan die gemeente bekend en bid vir hulle.
  • Gebruik van die grafika in jul afkondigings-bladjie.

Aanvangswoord
Vandag is die tweede Sondag van Advent.  Ons tel die dae af na Kersfees, terwyl ons uitsien na die koms van die Koning.

Ons dink vandag aan God se belofte van vrede op aarde – en ons dink juis daaraan te midde van die 16 Dae van Aktivisme teen geweld teen vroue.

Gee van die inligting hier bo of wys een van die video’s.  

Gebed
Laat een van die mans in die gemeente bid vir vrede, spesifiek m.b.t. geweld teen vroue.  Laat hy bid vir vroue wat daagliks met geweld leef, vir genesing vir vroue wat geweld oorleef het en dat ons samelewing se houding teenoor vroue só sal verander dat dit nie meer lewensgevaarlik sal wees om ‘n vrou te wees nie, maar dat vroue veilig sal wees.

Aansteek van die kers
Iemand steek die kers aan terwyl die gemeente Lied 278 (Hoor ons bid, o Heer) of 178 (Dona nobis pacem) sing.

Liedere

Toetrede
F133. “As Ek Stil Word”  
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Toewyding,  Verwondering,  toetrede)
Teks en Musiek: Janie de Bruin
© MAR Gospel Music Publishers

As ek stil word
Om by U te wees
Bedaar my hart
Se donker vrees
As ek u hartklop
Teen my wang kan voel
Verstaan ek wat u Woord bedoel

U is wonderbare Raadsman
U is magtige God
U is ewige Vader
U is Vredevors

Lodsang
F286.”U Is Groter As Wat Ek Kan Verstaan (Ere aan God)”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Lof)
Teks en Musiek: Carli Lessing
©  2007 Broken Records

1. U is groter as wat ek kan verstaan
U is groter, die hemel is u baan
Al die sterre aan die hemelruim jubel almal saam (Job 38:7)
Oor u almag en u majesteit
Die eng’le sing dit saam

Refrein:
Ere aan God in die hoogste hemele (Luk 2:14)
Ere aan God, verheerlik nou sy Naam
Ere aan God, in die hoogste hemele

2. U is groter as wat ek kan verstaan
U is groter, “God van liefde” is u Naam
Want U stuur u Seun om mens te word
en onder ons te woon
Om ons sonde en gebrokenheid
Vir ewig te versoen

Refrein:

Brug:
En vrede op aarde vir die mense (Luk 2:14)
In wie Hy Hom behaag

Refrein:

Toewyding
F262.”’n Duisend Stemme Sing”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Verwondering)
Teks en Musiek: Johan Steenkamp
©  2008 Urial Publishing

‘n Duisend stemme sing
van die liefde wat U bring
en U vrede, U vrede
‘n Duisend mense verwoord
aan wie hul siel behoort
en die lewe, die lewe

Skenk aan ons u seën
Skenk aan ons u reën

Refrein:
Laat alles wat bestaan
hunker na u Naam
want U is heilig,
heilig
Son en ster en maan
sal eendag vergaan
maar U is ewig,
ewig

Brug:
Ek gee alles vir U, Heer.
Alles, want U regeer
Ek gee alles vir U, Heer
Alles, want U regeer

God praat met ons en ons luister

Familie-oomblik

Die versoeking is dikwels om vir kinders “lessies” uit die Bybel te haal.  Wanneer ons egter te veel fokus op die “lessies”, vergeet ons soms om die Bybelverhale self vir die kinders te leer.  Op die ou end ken hulle ‘n klomp morele beginsels, maar nie die Woord wat die basis daarvan is nie.  Daarom stel ons voor dat jy gewoon die verhaal van Johannes die Doper vir die kinders vertel.  (Jy kan dalk as aanknoping vra dat hulle vir jou vertel wat die “gross-ste” ding is wat hulle ooit geëet het – of dat gesinne dit vir mekaar vertel.)

As jy dapper is, bring ‘n paar sprinkane saam en laat ‘n paar kinders dit eet.  (Ons wens jou sterkte toe vir die gesprek met die ouers na die tyd.)  Jy kan ook vir hulle lekkers gee wat soos goggas lyk, of brood met heuning (kry brood met rosyntjies en laat hulle speel dat dit die sprinkane is).  As jy heuning-koeke in die hande kan kry, kan jy dit vir hulle wys.

Die sketse van Johannes die Doper is deur Alida Bothma (http://montagegallery.co.za/biography).  Sy verkoop die sketse vir ‘n donasie (minimum R150) om fondse in te samel vir sendingwerk.  Jy kan haar kontak by 041 581 2893; E-pos; 084 624 1284.

Preekriglyn

Sommige noem hom die “Prins van Amerika”.  Sy dood in ’n vliegongeluk in die see naby Martha’s Vineyard (’n eiland aan die ooskus) het die VSA in rou gedompel.  Sy vrou,  Carolyn en skoonsuster, Lauren, het saam met hom omgekom toe die Piper Saratoga II HP die water in die nagdonker getref het.  Hy was aan die stuur van die sessitplek vliegtuig.

Die ondersoek het bevind dat ’n menslike fout vir die ongeluk verantwoordelik was.  Die vlieënier het in die donker nag oor water ingekom om op die eiland te land.  Dit was mistig.  In die donker het hy rigting en oriëntasie verloor.  Hy kon niks buite sien nie, en het hom nie aan die vliegtuig se instrumente gesteur nie.  Sonder dat hy dit agtergekom het, het die vliegtuig in ’n spiraal na benede begin sirkel, al hoe vinniger.  Omdat hy nie kon sien nie, het hy hoogte probeer wen, maar onwetend gedaal.  Die “pilot spatial disorientation” waarvan die amptelike verslag praat, het die drie hulle lewe gekos.

Ja, ons praat van die aantreklike, avontuurlustige John F. Kennedy Jnr.  Hy was die seun van JF Kennedy, die Amerikaanse president wat in Dallas, Texas, deur ’n sluipskutter om die lewe gebring is.  President Kennedy is in 1963 op John Jnr. se derde verjaarsdag begrawe.  Ten tye van sy dood was John Jnr. 38 jaar oud.

Kennedy se fatale fout was om hom aan sy eie aanvoeling van waar, hoe hoog, en in watter rigting die vliegtuig beweeg het, te oriënteer.  Hy moes op die instrumente vertrou het.  Dis waarvoor die vlieënier ’n kompas, hoogtemeter en instrumentele horison in die stuurkajuit het.  Mens kan jouself nie vir rigting en koers vertrou nie.  Jou sintuie smokkel maklik met jou kop.  Jy moet in kontak bly met realiteit daarbuite.  Jy het instrumente nodig.

Ons praat van ernstige sake.  Lewens is op die spel.
(Foto van Johan F Kennedy Jnr)

“Hier is vir jou ’n kompas”

In die harde rots- en bergwoestyn van Judea, op die oewer van die Jordaanrivier, deel Johannes die Doper ’n kompas uit.

Die “koninkryk van die hemel” is die kompas.

Hy roep ons op om ons lewens in die rigting wat die kompasnaald wys, te draai.  Ons draai ons lewens volgens die kompas deur ons te bekeer.

Die koninkryk van die hemel

Terwyl Markus, Lukas en Johannes van die “Koninkryk van God” praat, verwys Matteus deurgaans na die “koninkryk van die hemel.”  Hy skryf vir Joodse lesers wat uit eerbied nie graag die naam “God” op hulle lippe wou neem nie.  Die saak is egter dieselfde.

Die koninkryk van God.  Vir ons aanvoeling is ’n koninkryk ’n sekere stuk aarde, grondgebied.  Die Nuwe Testament bedoel “koninkryk” eerder as ’n werkwoord.  Dit gaan oor die regering van God.  “Die regering van God het naby gekom,” sê Johannes die Doper in die woestyn.

Hoe het die mense van Johannes en Jesus se tyd van die regering van God verstaan?  Wat het hulle daarvan verwag?

Paulus vat die Bybelse inhoud van die regering van God saam in Romeine 14:17:
Ou vertaling: die koninkryk van God is… geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Nuwe vertaling: Die koninkryk van God is … ‘n saak van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.
NRSV: For the kingdom of God is … righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
Message:  God’s kingdom … (is) … what God does with your life as he sets it right, puts it together, and completes it with joy.

Dit is wat gelowiges van God se regering kan verwag: geregtigheid, vrede en vreugde.

God bewerk self geregtigheid, vrede en vreugde

Die regering van God wat naby gekom het, beteken dat God self naby gekom het.  God is nie ver nie, God is teenwoordig.  God werk.

Moderne wetenskaplikheid het God eenkant gesit.  Ons dink – bewustelik of onbewustelik – dat die wêreld deur wetmatighede beheers word.  God steek miskien af en toe iewers sy vinger in die geskiedenis in en doen iets.  God is weg uit ons daaglikse verwysingsraamwerk.  Dalk is baie van ons selfs praktiserende ateïste.  Ons glo in God, maar ons leef nie vanuit die aktiewe aanwesigheid van God nie.

Niks kan verder van die Bybelse waarheid oor God verwyder wees nie.  God is teenwoordig.  God regeer. God doen dinge, God laat gebeur, mens moet in alles wat met jou gebeur rekening hou met God.

Daarom vertaal die Message Romeine 14:17 so briljant:  God se regering is wat God met ons lewens doen wanneer God dit herstel, vir ons genesing en harmonie bring, en vir ons vreugde skenk.

God se werk is ons kompas

Johannes die Doper vestig ons aandag op God se werk.  God doen dinge, en ons moet ons lewens daarop instel.  God kom om genesing, geregtigheid en vreugde te bring.  Hierop moet ons fokus.  Ons moet leer om God en God se werke raak te sien, en daarby inval.  Ons word genooi om deelnemers, mede-bedienaars, van God se regering te word.

Nooit sal mens God se werke as vaag om teoreties kan beskou nie.  God se regering het ’n persoonlike kleur.  Dit kom spesifiek in Jesus van Nasaret, persoonlik en konkreet, na ons toe.  “Hy wat na my kom, is my meerdere,” sê die Doper.  Hý sal God se werk doen.  “Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop….” (vers 11).

Wie wonder wat God doen, en hoe God te werk gaan, kan maar net kyk na die lewe en werk van Jesus van Nasaret.  En Jesus navolg.  Die werke en woorde van Jesus is ons maatstaf.

Die lewende Here Jesus is ook ons maatstaf wanneer ons die Bybel uitlê om God se kompas duidelik te sien.

God se regering weef geregtigheid, genesing en vreugde in God se wêreld in.  God se kompas is (hier kan jy ook die inligting oor die 16 Dae van Aktivisme Teen Geweld Teen Vroue bywerk):

Geregtigheid:  Jesus plaas ons in die regte verhouding tot God en leer ons om in die regte verhouding tot mekaar te leef.  Ons laat geregtigheid geskied wanneer ons God gehoorsaam en lewensruimte gee aan die mense rondom ons.  Ons gee ander ook ’n kans.  Ons gebruik nie al die skepping se bronne net vir onsself en ons lewensstyl nie.  Ons gee aan ander die reg tot mediese versorging, ons betaal lewensvatbare lone vir diegene in ons diens, ons vat nie meer uit die lewe as wat ons kan terugsit nie.  Sonde rig ons lewe op afgode.  Ons begin dinge volg met die hoop dat dit ons gelukkig sal maak, en dit verskeur ons lewe net verder.  God se geregtigheid bevry ons van sonde en plaas ons op die regte koers.  Jesus wys ons hoe.
Vrede, genesing, harmonie:  God maak ons lewens heel.  God bring harmonie.  Boosheid en sonde verskeur ons lewens.  God help ons om in die regte balans met God self, met onsself, met mekaar en met die skepping te lewe.  Dit bring genesing en harmonie.  Jesus leer ons hoe.
Vreugde:  God self maak vir ons die lewe die moeite werd.  Net so God vreugde put uit die werke van God se hande, so leer God ons vreugde put uit die feit dat ons geskep is om deel van God se goeie wêreld te wees.  Boosheid en sonde steel vreugde.  God se regering beteuel boosheid en bewaar ons van sonde.  Jesus maak dit moontlik.

Wat nié God se kompas is nie

Ons is ontwerp om te soek na ’n kompas vir ons lewe.  Afgodery is juis om iets wat nié ’n kompas is nie, vir ’n kompas aan te sien, en dan volgens daardie kompasnaald te begin lewe.

Mens kan van enigiets ’n kompas (afgod) maak.  Mense lewe agter mag of geld of seks aan.  Wanneer dit jou kompas word, is jy op dun ys.

Augustinus het gesê sonde en afgodery is ook om té veel van die goeie te wil hê.  Selfs goeie dinge lei jou van die wal af in die sloot as daar ’n té bykom.  Té veel kos.  Té veel werk.  Té veel rus.

Selfs godsdiens, godsdienstigheid en kerklikheid kan ’n valse kompas word.  Wanneer die Sadduseërs en Fariseërs saam met die massas opdaag om gedoop te word, kom Johannes die Doper hulle by.  Die skare daar by die Jordaan is opgewonde en voel iets aan van God se werking.  Die godsdienstige leiers meen egter hulle is op die regte koers.  Hulle kom hulle bloot doop om so God se komende oordeel vry te spring.

In hoofstuk 2 het hierdie leiers hulleself as vals bewys. Daarom weier Johannes om hulle te doop. Die eindtyd is ook die tyd van oordeel.  Wie het hulle geadviseer om te dink jy kan, bloot deur jou te laat doop, God se komende oordeel vryspring. As jy jou bekeer deur God se koningskap te aanvaar, moet jou lewe toon dat jy die vrug dra van die nuwe onderdanigheid aan God.

Ons moet versigtig wees wat ons aansien as die kompasnaald.  Die kerk en sy leiers is nie noodwendig die kompas nie, God is.  Die meerderheidstem op ’n kerkraad of in ’n sinode is nie noodwendig die kompasnaald nie, God is.  Dit wat die meeste mense in die gemeente wil hê, is nie noodwendig die kompasnaald nie, God is.  Die wetenskaplike uitleg van ’n Bybelteks is nie noodwendig die kompasnaald nie, God is.

Jesus se lewe, lering en werk op aarde beliggaam die kompasnaald.  Jesus is die meerdere.  Ons buig voor Jesus as Here en laat Jesus ons deur sy Woord en Gees leer hoe om God se regering na te volg en daarby aan te sluit.

Bekering is om jou lewe in die rigting van die kompasnaald te draai

Bekering is ’n koerswysiging in die rigting van God se koninkryk.  Bekering is om weg te draai van sonde en boosheid.  Bekering is om berou te hê oor jou sondige, selfgerigte koers.  Bekering is om vergifnis daarvoor by God te kry.

Bekering is om God na te volg.  Bekering is ’n diep koerswysiging.  Jy oriënteer jouself nie meer aan jou eie voorkeure en aanvoeling nie.  Jy volg nie langer valse kompasnaalde nie.  Jy verlaat die duisternis van ’n doodsvlug sonder God se instrumente.

Hoe weet jy jy volg God se kompas?

Johannes die Doper sê vir die Sadduseërs en Fariseërs: “Dra liewer vrugte wat wys dat julle bekeer is” (vers 8).  As jy jou bekeer deur God se koningskap en koers te aanvaar, moet jou lewe toon dat jy die vrug dra van koershou volgens God se kompas.

Soos die verhaal wat Matteus vertel ontvou, ontmoet ons die koers wat Jesus deur sy woorde en dade wys.  Jesus leer ons om waarheid en valsheid te onderskei, eg en oneg, ware familie-wees van God (om “’n kind van Abraham te wees”) en valse pogings tot gehoorsaamheid.

Mens kan jouself seker flous.  Maar jou lewe wys volgens watter kompasnaald jy koers vat.

Kersfees kom nader

Dit is Adventstyd.  Advent is die tyd van die jaar waarin ons die koms van Jesus na die aarde bedink.  God kom ons in Jesus wys hoe sy koninkryk lyk.

Advent is die feestyd waarin ons bly is ons is nie op ’n koerslose doodsvlug nie.  Ons is nie sonder instrumente nie.  Ons het ’n kompas.  Ons kompas is die weg, die waarheid en die lewe.

Ons draai na Jesus, ons leef op sy koers, en ons doen die dinge wat Hy ons leer om te doen.

Ons praat van ernstige sake.  Lewens is op die spel.

God stuur ons om te leef

F167. “Wees Bly”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Diens en Getuienis / Wegsending)
Oorspronklike titel:  Rejoice!
Teks en Musiek: Graham Kendrick
Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht
© 1983 Kingsway’s Thankyou Music

Refrein:
Wees bly, want Hy, Koning Jesus,
die Hoop, die Vrede, woon in ons!
Hy leef! Hy leef! Sy Gees is in ons!
Staan op! Staan op!  Gemeente, juig: Hy regeer !

1. Die tyd het aangebreek, bou aan Sy Koninkryk.
Die oes is groot, maar die arbeiders is min.
Hy kom in majesteit, bring die oorwinning in die stryd
Almal moet sien dat Hy regeer!

2. Jesus werk in ons, Hy volvoer deur ons sy plan.
Hy bou sy ryk, nie van woorde maar van krag!
Selfs die onmoontlike, dit doen Hy met sy wondermag
Almal moet sien Hy is die Heer

3. Al is ons swak, deur sy genade is ons sterk
Ons is soos klei, en Hy vorm ons na sy beeld
Juis as ons swak is, weet ons sy Naam word deur ons geëer
Dan sien die wêreld Hy is Heer!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.