Tweede Sondag van Advent – Sondag van vrede

Sections

Oorsig

Sleutelteks

Markus 1:1-8
1 Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin só:
Die optrede van Johannes die Doper

(Matt 3:1–12; Luk 3:1–18; Joh 1:19–28)
2In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe:
“Kyk, Ek stuur my boodskapper
voor jou uit.
Hy sal die pad vir jou regmaak.
3Iemand roep in die woestyn:
Maak die pad vir die Here gereed,
maak die paaie vir Hom reguit.”
4Só het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. 5Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop.
6Johannes het klere van kameelhaar gedra met ‘n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. 7Hy het gepreek en gesê: “Die Een wat ná my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. 8Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”

Ander tekste

Jesaja 40:1-11
Soos ’n herder versorg Hy sy kudde
40 Die uitkoms is hier!
Die uitkoms is hier!
Dit, sê julle God, moet julle
vir my volk sê.
2Bring vir Jerusalem die goeie tyding,
sê vir hom sy swaarkry is verby,
hy het geboet vir sy sonde,
hy het van die Here
die volle straf ontvang
vir al sy sondes.
3Iemand roep:
“Maak vir die Here ’n pad
in die woestyn,
maak in die barre wêreld
’n grootpad vir ons God!
4Elke laagte moet opgevul word,
elke berg en rant
moet gelykgrond word.
Elke bult moet ’n gelykte word
en elke koppie ’n vlakte.
5Dan sal die mag van die Here
geopenbaar word;
al wat leef, sal dit sien.
Die Here self het dit gesê.”
6Iemand sê: “Roep!”
En ek vra:
“Wat kan ek roep?
Alle mense is soos gras,
alles waarop hulle staatmaak,
is soos ’n veldblom:
7gras verdor en blomme verwelk
as die Here sy wind
daaroor laat waai.”
Dit is so, die volk is soos gras.
8Gras verdor en blomme verwelk,
maar die woord van ons God
bly vir ewig.
9Klim op ’n hoë berg en roep hard, Sion,
jy wat die goeie tyding moet bring;
roep hard, Jerusalem,
jy wat die goeie tyding moet bring,
moenie bang wees nie.
Sê vir die stede van Juda:
“Julle God is hier!”
10Die Here God kom,
Hy is die Magtige, Hy regeer.
Hy bring die volk saam
wat Hy Syne gemaak het,
dié wat aan Hom behoort,
is by Hom.
11Soos ’n herder versorg Hy sy kudde:
die lammers maak Hy bymekaar
in sy arms
en Hy dra hulle teen sy bors,
Hy sorg vir die lammerooie.

Psalm 85:1-2, 8-13
U was goed vir u land
85 Vir die koorleier. Van die Koragiete. ’n Psalm.
2U was goed vir u land, Here,
U het aan die nageslag van Jakob
’n nuwe toekoms gegee;

3U het u volk sy sonde
nie toegereken nie,
hom al sy skuld kwytgeskel.
4U het u woede laat bedaar,
u gloeiende toorn laat afkoel.
5Ontferm U weer oor ons,
o God, ons Verlosser,
moet tog nie langer op ons toornig
wees nie!
6Sal U dan altyd vir ons kwaad bly?
Sal U dan u toorn van geslag tot geslag
laat voortduur? 7
Wil U nie weer die lewe
vir ons nuut maak
sodat u volk hulle vreugde
in U kan vind nie?

8Laat ons u troue liefde belewe,
skenk ons u reddende hulp, Here.
9Ek wil luister na wat God die Here sê,
want sy woord bring vrede vir sy volk,
vir dié wat Hom getrou dien.
Hulle moet net nie weer afdwaal nie.
10Waarlik, uitkoms is naby
vir dié wat Hom dien:
Hy sal sy reddende mag in ons land
openbaar.
11Liefde en trou sal mekaar ontmoet,
geregtigheid en vrede
sal mekaar omhels;
12trou sal uit die aarde uit opspruit,
geregtigheid sal uit die hemel uit
afkom.
13Die Here sal voorspoed skenk
en ons land sal sy oes gee.
14Die geregtigheid sal Hom vooruitgaan
en ’n pad maak vir sy koms.

2 Petrus 3:8-15a
8Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag. 9Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.

10Maar die dag van die Here sal so onverwags soos ’n dief kom. En op dié dag sal die hemel met ’n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. 11Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. 12Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. 13Maar ons leef in die verwagting van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.

14Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe. 15En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word.

So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe. 16Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan ’n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die Skrif, en dit tot hulle eie ondergang.

17Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. 18Sorg daaren teen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.

Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.

Inleiding

Op die tweede Sondag van Advent val die fokus op die profete. Johannes die Doper maak sy eerste  verskyning in die rol as profeet volgens die styl van die profete onder die ou verbond.

Liturgie

RUS

Toetrede: Lied 320 “O kom, o kom, Immanuel (wisselsang)”

Die tweede kers van die Adventkrans word aangesteek tydens die toetrede-lied

Votum: Jesaja 40:1-5

Seëngroet

Lofsang: Vonkk 176 of  Lied 328 “Die Heer, die Koning, kom hierheen”

Wet: 2 Petrus 3:8-15a

Toewyding: Lied 332 of Flam 198

Genadeverkondiging: Psalm 85:1-2, 8-13

HOOR

Gebed: Handel se Messias snitte 2 en 3

Skriflesing: Markus 1:1-8

Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Vonkk 77

Seën

Respons: Lied 320 vers 4 refrein

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 320 “O kom, o kom, Immanuel (wisselsang)”

Die tweede kers van die Adventkrans word aangesteek tydens die toetrede-lied

Votum: Jesaja 40:1-5

Seëngroet
Wees gegroet in die Naam van Jesus Christus,
Die Een wat van die oertyd af voorspel is.
Die Een na wie verlang is.
Die Een wat mens geword het, wat lyf geword het,
wat niks geword het ten einde alles te word.
Die Een op wie ons hoop.
Die Een wat sal terugkeer.
(Uit Bybelmedia se Woord en Fees: Preekriglyne en Liturgiese Voorstelle vir 2013-14)

Lofsang
Vonkk 176 “Let op kinders, dis weer Kersfees”
Lied 328 “Die Heer, die Koning, kom hierheen”

Wet: 2 Petrus 3:8-15a

Toewyding
Lied 332 God se liefde, so oneindig
Flam 198 Ek wil gereed wees http://www.flam.co.za/Soek.asp?return=True&qs=F198

Genadeverkondiging: Psalm 85:1-2, 8-13

Liedere

F198. “Ek Wil Gereed Wees”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toewyding / Heiligmaking) Teks en musiek: Stass en Elanie van Veuren
© 2008 MAR Gospel Music Publishers (Matt 25:1-12)

1. Ek wil gereed wees vir die Een wat kom.
Ek wil gereed wees vir die Bruidegom.
Ek wil gereed wees as Hy ons kom haal.
Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal.

2. Ek wil gereed wees vir Sy koninkryk.
Ek wil gereed wees as Hy my wil gebruik.
Ek wil gereed wees om op te staan
vir Sy koninkryk, vir Sy heiligheid, vir Sy grote Naam.

Refrein:
Kom vorm my net soos U wil.
Kom reinig my in die vuuroond van U heiligheid.
Kom vorm my net soos U wil
want ek wil gereed wees as Jesus kom.

VONKK 176 “Let Op, Kinders, Dis Weer Kersfees!”
Teks: Weisst du wieviel Sternlein stehen – Wilhelm Hey 1837; nuwe teks: Jacques Louw 2011 ©
Melodie: STERNLEIN – Duitse volksmelodie 1818 Orrelbegeleiding: Gerrit Jordaan 2010
Musikale verryking: Gerrit Jordaan 2010
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verryking: 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit RUBRIEK: Kinderlied – Advent / Kersfees en Epifanie  / Kindwees

1. Let op, kinders, dis weer Kersfees!
Hoor die mense vrolik sing!
Dis die tyd wat ons kan bly wees,
vir mekaar geskenke bring.
Want ons weet dat God ons so liefhet dat
Hy sy eie Seun na die wêreld stuur:
Sodat dié wat in Hom glo
tot in ewigheid sal leef!

2. As ons weer met hierdie Kersfees
vir mekaar geskenke gee,
kom onthou dan God se liefde
en sy groot Geskenk vir ons.
God, die Vader, stuur sy geliefde Seun
om ons sondeskuld van ons weg te neem.
Sodat dié wat in Hom glo
tot in ewigheid sal leef!

3. Kom nou, kinders, laat ons bly wees!
Laat ons God se liefde prys.
Laat ons soos die wyse manne
aan die Kindjie eer bewys.
God se liefde is so oneindig groot,
Hy kom red die mens uit sy sondenood.
Sodat dié wat in Hom glo
tot in ewigheid sal leef!

VONKK 77 “Bring my die ou-ou tyding”
Teks: Tell me the old, old story – Arabella Catherine Hankey 1834-1911; GBA Gerdener, Halleluja 1931;  Jacques   Louw 2009 © Melodie: TELL ME – WH Doane 1832 – 1915
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin-Bybel-Media)  Gebruik met toestemming van die NG Kerk Uitgewers
© Musiek: openbare besit RUBRIEK: Tradisioneel – Toetrede en Aanroeping/Voorbereiding om God se Woord te hoor

1. Bring my die ou-ou tyding,
van God se Woord vir my.
Vertel my van sy liefde
wat sondaars kom bevry.
In sy groot genade
het God sy Seun gestuur.
Vir my het Hy kom sterwe,
Die smart en pyn verduur.

Refrein:
Bring my die ou-ou tyding,
bring my die ou-ou tyding,
bring my die ou-ou tyding
van God se Woord vir my.

2. Bring my die ou-ou tyding
van God se Woord vir my.
Vertel my hoe die Seun van God
die dood oorwin vir my.
Bring my die goeie tyding,
die evangeliewoord:
Dat Jesus opgestaan het
en lewe bring uit dood.

Bring my die ou-ou tyding,
bring my die ou-ou tyding,
bring my die ou-ou tyding
van God se Woord vir my.

3. Bring my die ou-ou tyding
van God se Woord vir my.
Vertel my hoe ek deur te glo,
verlossing kan verkry.
Bring my die blye boodskap
dat Jesus weer sal kom.
Hy gee vir ewig lewe
aan dié wat glo in Hom.

Bring my die ou-ou tyding,
bring my die ou-ou tyding,
bring my die ou-ou tyding
van God se Woord vir my.

God praat met ons en ons luister

Gebed
Jesaja 40 speel ‘n groot rol in die Messias van George Frideric Handel. Speel ‘n gedeelte hiervan in stede van die gewone geloofsbelydenis en epiklese – laat die gemeente biddend daarna luister.  Veral  van toepassing is snitte 2 tot 4, 9 en 20.  (Addisionele inligting is oa beskikbaar by http://en.wikipedia.org/wiki/Messiah_(Handel) terwyl heelparty musieksnitte hiervan by Youtube beskikbaar is.)  Gebruik hierdie voorbeeld  vanaf 2:50 – of vanaf 5:44.

Skriflesing: Markus 1:1-8

Familie-oomblik

In 2012 het ons voorgestel:  Laat val die lig vir ‘n oomblik op hierdie wegbereider wat op sy beurt die lig net op Jesus laat fokus.  [Vertel dus gewoon die verhaal van die teks – ons hoef nie altyd “lessies” uit te haal nie.]  Kry die kinders sover om ook vreemde kos te probeer… wurms!  Dit is darem “jellie-wurms”. Die metode is eenvoudig om jellie in watervorm in strooitjies (die tipe wat kan knak) te giet en in die yskas te laat stol. Wanneer die jellie uit die strooitjies verwyder word (mbv warm water) lyk dit net soos wurms en kan baie grillerig wees om te eet.  Vir meer inligting kan u hier gaan loer.

Of, baie eenvoudiger:  koop sour worms of pretzel goggas.
Jy kan ook ‘n gedeelte wys uit The Lion King, waar Raffiki (die bobbejaan) vir Simba gaan soek.  Raffiki sê at Simba vergeet het wie hy is en lei hom terug huis toe.  Raffiki is soos Johannes die Doper wat God se volk herinner wie hulle is en hulle oproep om hul gedrag te verander en só gereed te maak vir God se koms.
Of fokus op die idee van “gereed maak”.  Gebruik ‘n waterpas om te verduidelik hoe ‘n mens dit gebruik om voor te berei om iets te bou.  Verduidelik hoe Advent ‘n tyd van voorbereiding is.  Hoe Johannes die pad vir Jesus voorberei het.  Gesels dan hoe ons nou voorberei vir Jesus – deur te vertel van Jesus, deur in liefde saam te leef.  Meer inligting:  http://dskidsermons.com/2014/11/03/december-7th-2014-second-sunday-of-advent/

Preekriglyn

Ons het as kinders dikwels in volgepakte Pinksterdienste gesit. Die lied: “Bring my die ou ou tyding” was een van die geliefde Hallelujaliedere. Die woorde van die lied is diep in mense van my generasie se geheue ingeskerp:
Bring my die ou-ou tyding,
die tyding van gods heil,
van Jesus sondaarsliefde,
die liefde sonder peil.
en:
Bring my die tyding dikwels
want ek vergeet so gou;
lank voor die middaghitte
smelt reeds die môredou.

Die boodskap (tyding) van Jesus se sondaarsliefde moet duidelik, eenvoudig en gereeld gebring word, “want ek vergeet so gou“.

Die lied sê goeie nuus oor Jesus moet ons verhoed om te vergeet. Dit moet ons help om op Jesus te bly fokus.

Hoor ons dit nog?

Met Adventstyd hoor ons vir die hoeveelste maal die verhaal van Jesus wat die geskiedenis van die mens binnegetree het. Markus se evangelie gaan oor Jesus Christus, die gesalfde Verlosser, die Seun van God. Vir mense wat in die kerk groot geword het, is dit ou nuus. Ons hoor dit amper nie meer nie. Dit raak ons dikwels nie meer nie.

Dis dikwels een van die krisisse in predikers en kerkmense se lewe. Jaar na jaar, Sondag na Sondag, bring ons die goeie nuus, of hoor ons die goeie nuus. Skynbaar verander niks nie: “want ek vergeet so gou”.

Johannes se identiteit

Johannes se hele lewe word deur hierdie gebeurtenis geraak. Sy menswees, die doel van sy bestaan, sy identiteit word bepaal deur die rol wat God aan Hom gee. Hy is die voorloper, die wegbereider waarvan die Ou Testament praat. Hy verstaan ook dat hy veel minder is as Jesus.

Vir elke draer van die goeie nuus is dit uiteraard ‘n herinnering om ons plek te verstaan. Elke dag van ons lewe is ons padskrapers. Ons maak die pad vir die Here gelyk. Ons doen dit omdat Jesus Christus, die Seun van God, se pad oop moet wees. Sy koninkryk moet loop!

As ons ons rol as mindere, as padmaker vir die Here misverstaan, val die fokus maklik op ons. Dan verongeluk ons die evangelie!

Die klem val op Jesus

Vir Markus val die fokus nie op Johannes (of die wegbereider) nie. Hy is haastig om aan mense te verduidelik wie Jesus is. Hy benadruk dat hy goeie nuus het om te vertel (evangelie!). Hierdie goeie nuus is oor Jesus Christus, die Seun van God.

Markus benadruk dat die evangelie die doel het dat mense sal erken dat Jesus die Seun van God is. Die Romeinse offisier se belydenis (15:39) maak dit duidelik. Wanneer Jesus aan die kruis sterf, kyk die offisier op na Hom en sê: “Hierdie man was werklik die Seun van God.”

Hierdie woorde is die hoogtepunt van Markus se evangelie. Jesus is die vervulling van die Ou Testament. Dit is die doel van Johannes se bediening: om die aksent op Jesus te laat val.

‘n Paar verse later in Markus 1 word dit nog duideliker. By Jesus se doop bevestig die stem uit die hemel dat Hy die Seun van God is. God het welbehae in hierdie Seun van Hom. Hierdie Jesus sal self deur sy woorde en dade die goeie nuus versprei. Hy is die verkondiger en verkondigde. Hy sal duidelik maak Hy het die mag om te vergewe, te verlos en oorwinning oor die natuurkragte en uiteindelik die dood te behaal. Markus benadruk dat dit wat aan God toegeskryf word in Jesus se hande is.

Opsien of uitsien? Verveeld of ontdekkend?

Die gevaar bly natuurlik dat hierdie ou, ou tyding ons weer kan verbygaan. Die volgende beeld kan dalk help. Dikwels ry ons jaar na jaar dieselfde pad om te gaan vakansie hou. Twee dinge kan gebeur. Die pad kan al meer vervelig raak, of ons kan elke keer iets nuut op die pad ontdek. Jy kan opsien na die pad omdat dit lank is, of uitsien om die nuwe dinge te ontdek.

Dieselfde kan gedurende Advent gebeur. Dit kan ons onaangeraak laat. Reg aan die begin van die verhaal van Jesus se lewe, dood en opstanding, is dit duidelik dat die evangelie nie net ‘n vertelling van die geskiedenis van Jesus is nie. Dit laat ons ook nie net sommige woorde van Jesus hoor nie. Die evangelie is meer. Dit konfronteer ons, verander ons, skep ‘n nuwe gemeenskap. Dit is die openbaring van God. Dit is op my gerig. Dit vereis beslissing en gehoorsaamheid. Die evangelie is nie leë woorde nie. Dit is ‘n effektiewe krag, want Jesus kom daardeur aan die Woord.

Gepaste reaksie

Hoe reageer ons op hierdie evangelie? Johannes sê daar is net een manier om op die koms van Jesus voor te berei. Dit is die pad van bekering, van terugkeer, omdraai na God toe. Soos Johannes bekering verkondig, benadruk Jesus enkele verse verder in sy eerste preek daar is net een manier om op Hom te reageer: “Bekeer julle en glo die evangelie” (Mark 1:14,15).

Johannes weet ook van iets meer. Sy doop tot vergifnis van sonde is ‘n voorloper-doop. Dis ook ‘n wegbereider, gryp vooruit na die verlossingswerk van Christus. Dit is onvoltooid sonder Jesus se lewe, dood, opstanding en die uitstorting van die Gees. Die een wie se geboorte ons binnekort vier is die een wat ons met die Gees van God doop. Dit beteken radikale verandering. Ons doopwater is doodswater. Wanneer ons ons aan Jesus onderwerp, na Hom toe terugkeer, word ons van binne uit verander. Die Gees neem besit van ons.

Ons kan nie dieselfde bly nie

Hierdie bekering, gesindheidsverandering, is selfs ernstiger noudat Jesus reeds gekom het en weer sal kom. In geloof en bekering omhels ons die een wat gekom het, wat nou in die evangelie na ons toe kom en wat weer sal kom. Die koms van Jesus na die wêreld hou baie meer in as sy eerste koms. Dit is sy finale koms. Intussen is Hy die een wat ons met die Heilige Gees doop. God neem besit van ons. Wie met die Jesus van Advent in aanraking kom, kan nie dieselfde bly nie.

Wegwysers

Dit is die sin van ons bestaan. Omdat God die komende is, is daar voorlopers, wegwysers nodig wat mense nie aan hulleself bind nie, maar mense na Jesus verwys.

J C Ryle skryf dat die Nuwe Testament met die lewe, dood en opstanding van ons Here Jesus Christus begin. Al vier evangelies gaan hieroor. Dis asof die Nuwe Testament vier maal na mekaar dieselfde verhaal vertel om ons te laat verstaan dat dit die belangrikste verhaal van die kerk is.

Ryle sê dan:
How thankful we ought to be for this! To know Christ is life eternal. To believe in Christ is to have peace with God. To follow Christ is to be a true Christian. To be with Christ will be heaven itself. We can never hear too much about Jesus Christ” (uit  Expository thoughts on the Gospels – St. Matthew).

Bring my die ou, ou tyding! Ons vergeet so gou. Bring die ou, ou tyding! Mense vergeet so gou.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Vonkk 77 “Bring my die ou-ou tyding”

Seën

Respons
Lied 320 vers 4 refrein

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.