Tweede Sondag van Advent

Sections

Oorsig

Tema: Soos ‘n herder versorg God sy kudde

Op die tweede Sondag in Advent word die tweede Adventskers, wat vrede simboliseer, aangesteek. Hiermee bely ons dat Christus se koms vrede bewerkstellig – tussen mense hier op aarde, maar ook tussen ons en God. Hierdie week se voorgeskrewe tekste weerspieël weereens iets hiervan. Die sleutelteks, Jesaja 40:1-11, spreek van God wat as herder sy kudde sal red, hulle sal versorg en vir hulle vrede sal bring, terwyl Psalm 85 vertel van die uitkoms wat naby is vir dié wat die Here dien. Die gedeelte uit Markus 1 vertel van Johannes die Doper wat Christus se eerste koms as Vredevors aankondig (met die dieselfde woorde wat in Jesaja 40 gebruik word), en die gedeelte uit 2 Petrus gaan oor die tweede koms van Christus, wanneer God se vrederyk finaal sal aanbreek.

Ander tekste

Psalm 85:1-2, 8-13
U was goed vir u land
85 Vir die koorleier. Van die Koragiete. ’n Psalm.
2U was goed vir u land, Here,
U het aan die nageslag van Jakob
’n nuwe toekoms gegee;
9Ek wil luister na wat God die Here sê,
want sy woord bring vrede vir sy volk,
vir dié wat Hom getrou dien.
Hulle moet net nie weer afdwaal nie.
10Waarlik, uitkoms is naby
vir dié wat Hom dien:
Hy sal sy reddende mag in ons land
openbaar.
11Liefde en trou sal mekaar ontmoet,
geregtigheid en vrede
sal mekaar omhels;
12trou sal uit die aarde uit opspruit,
geregtigheid sal uit die hemel uit
afkom.
13Die Here sal voorspoed skenk
en ons land sal sy oes gee.
14Die geregtigheid sal Hom vooruitgaan
en ’n pad maak vir sy koms.

2 Petrus 3:8-15a
8Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes: vir die Here is een dag soos duisend jaar en duisend jaar soos een dag. 9Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.

10Maar die dag van die Here sal so onverwags soos ’n dief kom. En op dié dag sal die hemel met ’n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. 11Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. 12Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. 13Maar ons leef in die verwagting van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.

14Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe. 15En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word.

So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe. 16Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan ’n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die Skrif, en dit tot hulle eie ondergang.

17Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. 18Sorg daaren teen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.
Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.

Markus 1:1-8
1 Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin só:
Die optrede van Johannes die Doper
(Matt 3:1–12; Luk 3:1–18; Joh 1:19–28)
2In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe:
“Kyk, Ek stuur my boodskapper
voor jou uit.
Hy sal die pad vir jou regmaak. a
3Iemand roep in die woestyn:
Maak die pad vir die Here gereed,
maak die paaie vir Hom reguit.” b
4Só het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. 5Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop.

6Johannes het klere van kameelhaar gedra met ’n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. 7Hy het gepreek en gesê: “Die Een wat ná my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. 8Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”

Sleutelteks

Jesaja 40:1-11
Soos ‘n herder versorg Hy sy kudde
40 Die uitkoms is hier!
Die uitkoms is hier!
Dit, sê julle God, moet julle
vir my volk sê.
2Bring vir Jerusalem die goeie tyding,
sê vir hom sy swaarkry is verby,
hy het geboet vir sy sonde,
hy het van die Here
die volle straf ontvang
vir al sy sondes.
3Iemand roep:
“Maak vir die Here ‘n pad
in die woestyn,
maak in die barre wêreld
‘n grootpad vir ons God!
4Elke laagte moet opgevul word,
elke berg en rant
moet gelykgrond word.
Elke bult moet ‘n gelykte word
en elke koppie ‘n vlakte.
5Dan sal die mag van die Here
geopenbaar word;
al wat leef, sal dit sien.
Die Here self het dit gesê.”
6Iemand sê: “Roep!”
En ek vra:
“Wat kan ek roep?
Alle mense is soos gras,
alles waarop hulle staatmaak,
is soos ‘n veldblom:
7gras verdor en blomme verwelk
as die Here sy wind
daaroor laat waai.”
Dit is so, die volk is soos gras.
8Gras verdor en blomme verwelk,
maar die woord van ons God
bly vir ewig.
9Klim op ‘n hoë berg en roep hard, Sion,
jy wat die goeie tyding moet bring;
roep hard, Jerusalem,
jy wat die goeie tyding moet bring,
moenie bang wees nie.
Sê vir die stede van Juda:
“Julle God is hier!”
10Die Here God kom,
Hy is die Magtige, Hy regeer.
Hy bring die volk saam
wat Hy Syne gemaak het,
dié wat aan Hom behoort,
is by Hom.
11Soos ‘n herder versorg Hy sy kudde:
die lammers maak Hy bymekaar
in sy arms
en Hy dra hulle teen sy bors,
Hy sorg vir die lammerooie.

Vorige stof

Daar is twee vorige preekriglyne:

Liturgie

Aansteek van die tweede Adventskers.

Aanvangslied: Lied  367 “Ere aan God vs 1”

Aanvangswoord: (Jes 40)

Seëngroet  

Lied 358 “Welkom o stille nag van vrede vs 1,2,3”

Riglyn om te leef in verwagting: (Uit 2 Petrus 3)

Lied 327 “Dag van verlossing! Kyk, Hy kom vs 1,2,3,4,5,6”

Geloofsbelydenis:  (AHV Efes 2:13vv (verander om in 1e persoon te lees))

Lied 260 “Ek glo vas in God die Vader vs 11”

Epiklese: (Ahv Psalm 85)

Skriflesing: Jesaja 40:1-11

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 284 “Laat Heer U vrede deur my vloei 1,2,3”

Litanie
Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

  1. U is die lig wat deur die donker skyn.
    God nooi ons uit en ons kom tot rus

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aansteek van die tweede Adventskers.
Verfris die kinders se geheue oor die betekenis van die Adventskrans.
Jesus is ons Koning. Hy het gewen en sal vir altyd en altyd heers. Hy kom ons haal om by Hom te wees. Ons moet gereed wees wanneer Hy kom.
Vandag as ons by die Adventskrans staan, weet ons ons almal maak foute en doen slegte dinge. Net Jesus Christus was volkome gehoorsaam aan God. Jesus help ons om te lewe soos God wil hê ons moet lewe. Jesus gee ons vrede.
Vra ’n kind om Jesaja 53:4-5 te lees.

Jesaja 53:4-5
4Tog het hy óns lyding op hom
geneem,
óns siektes het hy gedra.
Maar ons het hom beskou
as een wat gestraf word,
wat deur God geslaan
en gepynig word.
5Oor ons oortredings is hy deurboor,
oor óns sondes is hy verbrysel;
die straf wat vir ons vrede moes bring,
was op hom,
deur sý wonde
het daar vir ons genesing gekom.
Ons steek vandag die tweede kers aan om die koms van God se lig, Jesus Christus, te verkondig. Die viering van sy koms kom al nader. Met sy koms bring Jesus vir ons vrede, want Hy is die Vors van vrede. Jesus se naam is ook Immanuel, God met ons. Omdat Jesus in ons lewe teenwoordig is, gee Hy ons dag vir dag vrede.
’n Kind steek die volgende kers in die krans aan.

Aanvangslied: Lied 367 “Ere aan God vs 1”

Aanvangswoord: (Jes 40)
11Soos ’n herder versorg Hy sy kudde:
die lammers maak Hy bymekaar
in sy arms
en Hy dra hulle teen sy bors,
Hy sorg vir die lammerooie.

Seëngroet  
In liefde, een met die Vader
voor die wêreld se ontstaan.
Hy is die Alfa en die Omega,
die Bron en Voleinding,
van alles wat is, en wat was, en wat sal wees.
Vir ewig en ewig!
– Vertaling van ’n gedig van die vroeë Christelike digter Aurelius Prudentius, 348-415 nC

Lied Lied 358 “Welkom o stille nag van vrede vs 1,2,3”

Riglyn om te leef in verwagting: (Uit 2 Petrus 3)
10Maar die dag van die Here sal so onverwags soos ’n dief kom. En op dié dag sal die hemel met ’n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. 11Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. 12Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. 13Maar ons leef in die verwagting van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers.

14Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God, en in vrede met Hom, te lewe. 15En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word.

Lied 327 “Dag van verlossing! Kyk, Hy kom vs 1,2,3,4,5,6”

Geloofsbelydenis:  (AHV Efes 2:13vv (verander om in 1e persoon te lees))
13Maar nou is ons een met Christus Jesus.
Ons wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. 14Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het.
Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos ’n muur skeiding gemaak het.
15Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef, en deur vrede te maak, het Hy in Homself dié twee, Jode, en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig.
16Deur sy dood aan die kruis het Hy ’n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee met God versoen en tot een liggaam verenig.
17Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van vrede gebring:
vrede vir diegene wat ver van God was, vrede ook vir dié wat naby was.
18Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader.

Lied 260 “Ek glo vas in God die Vader vs 11”

Liedere

F133. “As Ek Stil Word” 
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Toewyding, Verwondering, toetrede)
Teks en Musiek: Janie de Bruin
© MAR Gospel Music Publishers

As ek stil word
Om by U te wees
Bedaar my hart
Se donker vrees
As ek u hartklop
Teen my wang kan voel
Verstaan ek wat u Woord bedoel
U is wonderbare Raadsman
U is magtige God
U is ewige Vader
U is Vredevors

F181. “U Ken My Vredevors (My Fontein)” 
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toewyding / Afhanklikheid en vertroue)
Teks en Musiek: Wian Vos
© 2006 Urial Publishing

1. U ken my Vredevors
My honger en my dors
U hoor my as ek pleit
Vir krag en heiligheid
My hele lewe, Heer
Lê ek nou voor U neer
Loop saam deur die woestyn
Want U is my Fontein

Refrein:
By wie ek water drink, Lewende Water drink
Dit vloei so vry, verniet vir my
Daar waar ek water drink, Lewende Water drink
Les U my dors, my Vredevors
My Fontein

2. As ek dink aan wie U is
Dan raak ek weer bewus
Van U grootheid en my kleinheid
My skuld en my onreinheid
As ek self, alleen probeer
Dan val ek maar net weer
Loop dan saam deur die woestyn
Want U is my Fontein

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Epiklese: (Ahv Psalm 85)
9Ek wil luister na wat God die Here sê,
want sy woord bring vrede vir sy volk,
vir dié wat Hom getrou dien.
10Waarlik, uitkoms is naby
vir dié wat Hom dien:
Hy sal sy reddende mag in ons land
openbaar.
11Liefde en trou sal mekaar ontmoet,
geregtigheid en vrede
sal mekaar omhels;
12trou sal uit die aarde uit opspruit,
geregtigheid sal uit die hemel uit
afkom.
13Die Here sal voorspoed skenk
en ons land sal sy oes gee.
14Die geregtigheid sal Hom vooruitgaan
en ’n pad maak vir sy koms.
Spreek Here- U dienskneg luister!
Amen

Skriflesing Jesaja 40:1-11

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Sien die aanvang van die diens met die aansteek van die adventskerse

Preekriglyn

Troos, troos my volk! Hier is jou God!

Dit is die tweede Sondag van Advent, die Sondag van vrede, ‘n tyd van verwagting en hoop en ‘n verlange na herstel. Vandag se teks het deur die eeue heen vir gelowiges bekend geklink omdat ons die evangelieverhaal van Johannes die Doper ken – Johannes wat die pad vir Jesus gelykgemaak het.

In vers 1 kom God met ‘n opdrag dat sy volk wat in ballingskap is, getroos word (Engelse vertalings: “Comfort, comfort my people”). Die woorde kom na die volk toe wat getwyfel het of God hulle wil en kan red. God kom met die goeie nuus dat daar sagkens met sy volk gepraat word en dat die pad reguit gemaak word, nie bloot vir die ballinge om by die huis te kom nie, maar ook vir God om terug te keer Jerusalem toe. Hulle hoor dat God kan en wil red – van al twee was hulle nie meer seker nie.

Hierdie woord “troos” het egter nie bloot die betekenis van iemand wat jou optel en jou trane afvee nie. Dit beteken eerder om te bemoedig en te versterk. Ons kan dit aflei van die lettergreep “fort” in die Engelse “comfort” (Latyn: comfortare). In Psalm 23 lees ons tog dat God se stok en staf my “vertroos”, dus vir my krag gee in moeilike tye.
Troos, troos my volk! Hier is jou God!

Ons teks

Kom ons delf dieper in ons teks in voordat ons die boodskap vir vandag toepas.

Troonsaal

Waar speel die toneel af waarin God troos aankondig vir die volk? Sommige geleerdes plaas dit binne God se goddelike raad vanwaar die goddelike bevele kom. Dit word verbind met die troonsaal waar Jesaja in hoofstuk as profeet geroep word. Die volk se troos word nie maar bloot op die aarde geskep nie, dit vloei uit God se teenwoordigheid in die hemel voort.

Vanuit die troonsaal klink God se bedoeling met sy volk.

Wie is waarlik God?

Die Ou Testamentiese wêreld het geglo die volk wat die oorwinning in ‘n oorlog behaal, se god is sterker as die god van hulle teenstanders. Die logiese afleiding was dus dat Marduk (Babilonië) sterker as die Here God (Israel) is.

Die verwysing na die goddelike raadsaal dui nou daarop dat daar nie ander magte is wat soewerein is nie, daar is slegs een God wat die hele wêreld in sy hande hou, die God van die Bybel. Hierdie mag is genadig en regverdig en word in dade van vergiffenis en verlossing sigbaar.

Hierdie is nie ‘n onvoorspelbare God wat lukrake besluite neem nie. Iemand skryf:

The sovereign of the world draws the sublime beings of heaven into the mission of comforting, pardoning and redeeming the broken nation.

Die God wat hier beveel, is ‘n God wat omgee.

Troos

Troos is ‘n belangrike tema in die teks. Dié troos moet binne die komplekse interpretasie van die profeet van die ballingskap en God se straf verstaan word. Die profete het probeer om vanuit ‘n verhoudingsperspektief, vanuit die verhouding tussen God en sy volk, sin te maak van situasies.

Die boodskapper moet nou aan die volk in hulle vertwyfeling verkondig dat vrede tussen hulle en God herstel is en dat ‘n nuwe toekoms wag. Hierdie troos is vir mense wat alles wat aan hulle identiteit gegee het, verloor het. Die troos moet dus in die lig van die getroue verbondsliefde van God en hulle roeping as God se volk verstaan word.

Die Engelse woord “comfort” (van die Latynse comfortare) help in hierdie verband die meeste. “Fort” staan uit. Dit dui daarop dat troos (“comfort”) nie bloot die afdroog van trane is nie, maar dat dit die krag om ‘n situasie te kan hanteer, beskryf. Dit gaan om die bemoediging en sekerheid van God se hulp en krag (sien Ps 23:4).

Die troos neem steeds ons kort en tydelike lewe in ag. Te midde daarvan gee God krag.

Die troos moet ook in die lig van die kragtige woord van Klaagliedere gelees word waar ons die ellende van die vernietiging van Jerusalem beleef en waar geen troos ervaar word nie: “Dit is daarom dat ek so huil, dat die trane uit my oë stroom. Daar is geen trooster naby nie; my kinders is verslaan, die vyand het die oorhand gekry” (Klaagl. 1:16).

Slegs God in beheer

Die volk vind troos deurdat die profeet hulle aan die waarheid oor God herinner. In ons teks is ‘n paar waarhede wat die volk moet onthou.

Die eerste is dat daar geen ander God behalwe die Here is nie (twyfel te midde van ‘n volk met baie gode). Hulle God is die Skeppergod. Hierdie Skeppergod gaan ook ander nasies gebruik om Israel terug by die huis te kry (dit word verder in Jes. 40–55 rondom Kores se rol uitgespel). Die vraag wat Jesaja 40:1-11 wil beantwoord: Kan God hulle help? Het Hy die mag? As Skeppergod kán Hy.

Die vraag is wat die aard van hierdie mag is. Ons sal later sien dit is ‘n mag wat sagkens werk (“die lammerooie sal Hy saggies lei”, 1953-vertaling). Veral in Jesaja is daar ‘n sterk verband tussen God as Skepper en God as Verlosser. Dié twee uitsprake is intens verweef.

Goeie nuus

Die tweede belangrike tema waaraan die profeet die volk herinner is die een van goeie nuus.

Die goeie nuus is dat God ingryp. Hierdie goeie nuus word in die Nuwe Testament met Johannes die Doper verbind, wat die weg vir Jesus voorberei. Johannes die Doper is die een wat die pad gereedmaak en die goeie nuus verkondig. Teoloog Christoph Barth skryf dat hierdie hoofstukke uit Jesaja tereg die evangelie volgens die Ou Testament genoem word.

Die werkwoord basar in vers 9 beteken om goeie nuus te bring of aan te kondig. Hierdie goeie nuus in Jesaja 40 spreek tot ‘n spesifieke historiese situasie. Die goeie nuus is slegs ‘n boodskap en nog nie die werklikheid van terugkeer self nie. Die uitspreek en verkondiging van die goeie nuus lei egter die verlossing in. God spreek … en deur te spreek skep God. Hier spreek God vrede en verlossing, en dit gebeur.

Aanskou God

Die vertaling “Behold your God” bring ook so ‘n element van verbeelding en kyk na vore, méér so as “Hier is jou God”. Dit gaan hier om wat ons geloofsoog sien. Die volk word opgeroep om nou aandag te gee aan dit wat die wêreld nie sien nie en te glo aan ‘n wêreld waartoe Babilonië geen toegang het nie. In hulle vryspraak het Juda nou ‘n vrye verbeelding. Verbeelding beteken hier om op grond van die beloftes van God jou ‘n ander werklikheid in te dink.

Hierdie “behold” van God met ons geloofsoë vind spesifiek in die erediens plaas. In ons aanbidding roep ons ‘n wêreld op waar God is en met sy aard ooreenstem. Hierdie poësie van die bekendstelling van ‘n nuwe toekoms gee hoop selfs waar alles nog nie gereed is nie, maar waar wat moontlik is en reeds as werklikheid voorgehou word.

Ons aanbidding in die erediens bied aan ons taal om reeds die toekoms te verwoord. Daarom moet ons onsself soos ‘n refrein na die opdragte en beloftes van God herinner.

Twee beelde vir God

Wie is hierdie God wat Homself in die opdrag van troos openbaar?

Die manier waarop Jahwe Homself in vers 10-11 openbaar, is die antwoord op dit waarna die volk verlang, naamlik krag en troos. Hier is die tussenspel van twee metafore wat daaraan herinner dat mag nie net in krag lê nie, maar ook in versorging en deernis. Die majesteit en deernis van Jahwe word pragtig bymekaargehou:

God is ‘n magtige kryger en ‘n versorgende moeder:

The same God comes like a warrior with bared arm and like a nursing mother (Brueggeman).

Dit is juis in die ooglopende paradoks waar die getuienis lê en ons uitnooi om nie een metafoor bó ‘n ander te kies nie, maar albei in balans te hou.

God is kryger en herder. Al twee die beelde van kryger en herder het ‘n ryk betekenis en voorkoms in die Ou Testament:

  • As herder word God as versorger (iets soos ‘n “nursemaid”) met teerheid voorgestel. Hy is ‘n herder vir diegene wat in ballingskap verstrooi is en wat Hy gaan vergader.
  • As kryger word ons daaraan herinner hoe die Skeppergod deur ander nasies werk. In ballingskap het Juda geen weermag of vermoë gehad om terug te keer nie. God maak ‘n plan om hulle deur ‘n ander politieke mag te laat terugkeer.
Boodskap

Ons het reeds gesê die aankondiging van Jesaja 40 en die rol van Johannes die Doper om die weg vir Jesus gereed te maak, is ten nouste met mekaar verbind.

Dit is goeie nuus vir die Nuwe Testamentiese volk van God. Ons hoor dus die troos van Advent, die tyd van die kerkjaar waarin ons nou is, in hierdie teks.

God kom in Jesus

Advent het te make met God se koms. God is aan’t kom. In Jesaja word sy koms vereenselwig met geografiese verskuiwings. Die pad deur die woestyn word reguit gemaak en met die heerlikheid wat “alle vlees” sal sien. Hierdie “sien” het egter ook met verbeelding te doen, want dit het te make daarmee om te kan insien wat God se wil is. Verbeelding is om dit te vier wat nog nie gerealiseer het nie. Hoe kry jy dit reg? Net as jy weet wie die God is wat troos en aan’t kom is.

In Johannes word sy koms vereenselwig met geestelike verskuiwings – die skuif van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig.

God is kryger-herder

Wie is hierdie God? Hy is die kryger-herder, die magtig-deernisvolle Koning-Kind.

Jesaja gebruik twee metafore wat amper paradoksaal is. God kom as magtige kryger wie se mag die vertroue en sekerheid inboesem waarna die ballinge verlang het. Maar Hy kom ook as die herder wat in die taal van versorging die een is wat vertroos en beskerm en sagkens werk. God is die een waarna die ballinge gesmag het: Hy gee vir hulle om. Hy is sag en vol deernis met hulle ná hulle traumatiese jare. Hy tel hulle op en dra hulle huis toe. Maar terselfdertyd is Hy ook sterker as die Babiloniese gode.

Koning in die krip

Troos, troos my volk! Hier is jou God!

Advent is by uitstek die tyd van koms. Ons verwag God. Ons maak vir Hom gereed.

Die paradoks van God se mag is ook hier teenwoordig. Die Koning is in die krip. Sy mag is ‘n mag ter wille van, ‘n mag wat ter wille van ander neergelê word. Niks is sterker as dié dienende mag nie.

Ons is ook getraumatiseerde mense wat soms wonder of God nog kán en wíl red, wat soms deur die nood en geweld in die wêreld oorweldig voel. Ook ons het nodig om te hoor: Troos my volk!

Veral in Covid-tyd, ‘n tyd waarin ons vasgevang en bedreig voel.

As geloofsgemeenskap is ons ontvangers van die troosopdrag wat ook ander moet troos en versterk. Deur dade van liefde, geregtigheid en sagtheid moet ons ook kan uitroep: Kyk, hier is jou God! Kom, kom ons God!

Ons word vandag vertroos, versterk en na ander gestuur met hierdie boodskap.

God stuur ons om te leef

Gebed

Offergawes

Wegsending: Lied 284 “Laat Heer U vrede deur my vloei 1,2,3”

Litanie 
V: In ons wêreld, soos in die skoot van Maria …
G: Kom, Here Jesus.

V: Op al die vergete plekke, soos in die stal van Betlehem …
G: Kom, Here Jesus.

V: Bring hoop in die lewe van armes; bring omsigtigheid in die lewe van magtiges; bring rus in die lewe van vermoeides; bring onrus in die lewe van oorgerustes. In ons lewe en in ons verlange, wie ons ook al is …
G: Kom, Here Jesus.

V: Dit is die goeie nuus:
Christus is gebore.
Christus kom weer.
Geseënd is elkeen wat bid en werk totdat Hy weer kom.
G: Kom, Here Jesus! Kom gou! Amen.
– Anoniem (uit Soos ’n blom na die son draai, Cas Wepener, Bybel-Media, 2011)

Seën
Geliefdes, gaan in vrede en weet:
die Een wat eens gekom het, en wat eendag wéér sal kom,
maak elke dag sy opwagting in ons.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.