Twee en Twintigste Sondag van Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Dit is Koninkrykstyd. Die fokusteks besing die deurlopende, liefdevolle nakoming van God se wet vir ’n sinvolle lewe en die evangelieteks in Markus 12 is die Nuwe-Testamentiese toepassing daarvan.  Psalm 119:1-8 besing die wonder van God se Woord as anker en kompas vir die lewe. Die Hebreërteks fokus op die verlossing van Jesus Christus en weereens op die toepassing daarvan met woorde soos “weldade”, “dade” en “dien”.

Die tekste vir vandag beklemtoon ongetwyfeld die sirkelgang tussen die erediens in die kerkgebou en die erediens van die lewe.

Ander tekste

Psalm 119:1-8
119 Dit gaan goed met dié
wat onberispelik lewe,
dié wat wandel
volgens die woord van die Here.
2Dit gaan goed met dié
wat sy verordeninge gehoorsaam,
dié wat met hulle hele hart sy wil doen,
3geen onreg pleeg nie
en in sy weë wandel.
4U het u bevele gegee
dat dit ten volle uitgevoer moet word.
5As ek tog maar net
op ’n vaste koers kan bly
en my aan u voorskrifte kan hou!
6As ek al u gebooie in ag neem,
sal ek nooit raad-op wees nie.
7U bepalings is regverdig;
as ek hulle ter harte neem,
sal ek U loof met ’n opregte hart.
8Ek sal my aan u voorskrifte hou:
moet my tog nooit verlaat nie.

Hebreërs 9:11-14
11Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. 12Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en ’n ewige verlossing tot stand gebring. 13Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van ’n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. 14Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer.

Markus 12:28-34
28Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle ’n goeie antwoord gegee het, vra hy vir Hom: “Wat is die heel grootste gebod?”

29Jesus antwoord hom: “Die eerste is: ‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. 30Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’  31Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen ander gebod is groter as dié twee nie.”

32“Pragtig, Meneer!” sê die skrifgeleerde vir Hom. “Dit is waar wat u gesê het: ‘Die Here is die enigste God,’ en ‘daar is geen ander God as Hy nie.’ 33En ‘om Hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag’ en ‘om jou naaste lief te hê soos jouself’ is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers.”

34Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê Hy vir hom: “Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie.”

Niemand het dit toe meer gewaag om Hom ’n vraag te stel nie.

Fokusteks

Deuteronomium 6:1-9
Jy moet die Here jou God liefhê
6 “Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings, wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem.

2“So sal jy die Here jou God jou lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy ’n lang lewe hê. 3As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en heuning. Dit is wat die Here die God van jou voorvaders jou beloof het.

4“Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. 5Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.

6“Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. 7Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. 8Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ’n merk op jou voorkop wees. 9Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.

10“Die Here jou God sal jou bring in die land waarvan Hy met ’n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het om vir jou groot en mooi stede te gee wat jy nie gebou het nie, 11huise vol voorrade waarvoor jy nie gewerk het nie, putte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy sal kos in oorvloed hê. 12Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het nie. 13Jy moet die Here jou God eer en dien en net in sy Naam ’n eed aflê.

14“Jy mag nie ander gode aanhang nie, ook nie gode van die volke in jou omgewing nie, 15want die Here jou God eis onverdeelde trou aan Hom. Hy is by jou, en as jy ander gode aanhang, sal sy toorn teen jou ontvlam en sal Hy jou van die aarde af wegvee.

16“Julle mag nie die geduld van die Here julle God op die proef stel soos julle by Massa gedoen het nie. 17Julle moet die gebooie van die Here julle God, sy verordeninge en sy voorskrifte, wat Hy jou gegee het, stiptelik gehoorsaam.

18“Doen wat reg is in die oë van die Here, sodat dit goed kan gaan met jou en dat jy die goeie land wat die Here met ’n eed aan jou voorvaders beloof het, kan ingaan en in besit neem, 19dat jy al jou vyande kan verdryf soos die Here belowe het.

20“Wanneer jou seun jou in die toekoms vra: Wat beteken die verordeninge en die voorskrifte en die bepalings wat die Here ons God vir u gegee het? 21moet jy hom antwoord: Ons was in Egipte die farao se slawe, en die Here het ons daar deur sy magtige dade bevry 22toe Hy voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het en rampe oor Egipte laat kom het, oor die farao en sy hele huis. 23Maar vir ons het die Here daarvandaan laat wegtrek om ons in hierdie land te bring en dit vir ons te gee soos Hy aan ons voorvaders met ’n eed belowe het. 24Die Here het ons beveel om volgens al hierdie voorskrifte te lewe en om die Here ons God te dien, sodat dit altyd goed kan gaan met ons en sodat ons kan bly lewe soos dit nou die geval is. 25Ons sal die wil van die Here ons God doen as ons hierdie hele wet in sy teenwoordigheid gehoorsaam en daarvolgens lewe soos Hy ons beveel het.”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Lied 154 vers 1 “Kom nou tesaam, laat ons vergader” of
VONKK 37 “Ons Hou Ons Oë Op Jesus, die Here” of
Flam 184 “Ons Is Almal Hier Tesaam”

Votum
4“Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. 5Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. (Deut. 6:4-5)

Seëngroet

Lofsang
Lied 541 “Ons bring aan U, Heer Jesus” of
Flam 130 “Here, Ons Here  (Psalm 8)” of
VONKK 41 “God Is Liefde! Laat Ons Lofsing”

Wet
29Jesus antwoord hom: “Die eerste is: ‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here. 30Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’  31Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen ander gebod is groter as dié twee nie.” (Markus 12:29-31`)
[Of gebruik die prente van die wet soos wat ons voorstel onder “Familie-oomblik”, om die wet op ‘n kindervriendelike manier te lees.]

Toewyding
119 Dit gaan goed met dié
wat onberispelik lewe,
dié wat wandel
volgens die woord van die Here.
2Dit gaan goed met dié
wat sy verordeninge gehoorsaam,
dié wat met hulle hele hart sy wil doen,
3geen onreg pleeg nie
en in sy weë wandel.
4U het u bevele gegee
dat dit ten volle uitgevoer moet word.
5As ek tog maar net
op ’n vaste koers kan bly
en my aan u voorskrifte kan hou!
6As ek al u gebooie in ag neem,
sal ek nooit raad-op wees nie.
7U bepalings is regverdig;
as ek hulle ter harte neem,
sal ek U loof met ’n opregte hart.
8Ek sal my aan u voorskrifte hou:
moet my tog nooit verlaat nie.
(Ps 119:1–8)

Genadeverkondiging
11Maar Christus het gekom as Hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie, dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. 12Met sy eie bloed en nie met dié van bokke en kalwers nie, het Hy net een maal die heiligdom binnegegaan en ’n ewige verlossing tot stand gebring. 13Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van ’n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. 14Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer.  (Heb 9:11–14)

Respons:
Psalm 119:1-2 of
VONKK 57 “Ek Gee Aan Julle ‘n Nuwe Gebod” of
Flam 54 “Met My Hele Hart”

Liedere

VONKK 37 “Ons Hou Ons Oë Op Jesus, die Here”
Teks: Oculi nostri – Taizé 2001; Afrikaanse weergawe VONKK-werkgroep 2008
Musiek: Jacques Berthier 192301992
Ateliers et Presses de Taizé, Frankryk.
Met toestemming gebruik (Latyn, Engels, Afrikaans in hierdie weergawe en musiek)
© 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Meditatief – Toetrede en Aanroeping / Gebed / Geloof  en Vertroue

Ons hou ons oë op Jesus, die Here.
Ons hou ons oë op Jesus, ons Here.

Our eyes are turned to the Lord, Jesus Christ.
Our eyes are turned to the Lord God, our Saviour.

Oculi nostri ad Dominum Jesum,
oculi nostri ad Dominum nostrum.

F184. “Ons Is Almal Hier Tesaam”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Toetrede)
Oorspronklik: We Have Come Into His House
Teks & Musiek: Bruce T. Ballinger
Afr teks: A.P. van der Colf; Verwerking en alternatiewe teks: F Esterhuizen & Retief Burger, 2004
Kopiereg: © 1976 Universal Music

Ons is almal hier tesaam
Vergader in sy Naam,

Tot die dood was Hy getrou
En daardeur is ons nou sy eiendom.
Laat ons maak soos Hy ons sê,
Mekaar steeds lief te hê
En Hom bo alles eer.
Loof Hom,  Christus die Heer. (x2)

Halleluja!  Ek kan nie sonder U nie.
Halleluja!  Ek sal nie stilbly nie!
Halleluja!  Daar is geen ander Naam nie
As Jesus Christus, die Heer…
As Jesus Christus, die Heer.

F130. “Here, Ons Here  (Psalm 8)”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Verwondering)
Teks en Musiek:Piet Smit
© MAR Gospel Music Publishers

Here, ons Here
Hoe wonderbaar is U Naam
Hoe glansryk die hemelruim
Selfs kinders besing dit saam

En dié vol wraak wat teen U staan
Word stil en swyg oor wat U doen
Here ons Here
Hoe wonderbaar is U Naam

Here ons Here
As ek U handewerk aanskou
Wat is die mens dan
Dat U hom veilig onderhou

Met aansien en met eer gekroon
Laat U hom heers oor al U werk
Here ons Here
Hoe wonderbaar is U Naam

VONKK 41 “God Is Liefde! Laat Ons Lofsing”
Teks: God is Love – Timothy Rees (1874-1939); Jacques Louw 2008 ©
Musiek: ABBOT’S LEIGH – Cyril Vincent Taylor 1942 (1907-1991)
© Teks: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: 1970 Oxford University Press. Met toestemming gebruik.
RUBRIEK: Klassiek – Lofprysing

1. God is liefde! Laat ons lofsing
– hemel, aarde, mensdom saam.
God se grootheid in die skepping,
laat ons jubel oor sy Naam!
Hy wat alles goed gemaak het,
hou die heelal in sy hand.
Hy oorlaai ons met sy goedheid –
liefde ver bo ons verstand.

2. God is liefde! Hy omvou ons
daagliks met ‘n liefdesband.
Hy bewaar uit alle volke
al sy kinders deur sy hand.
As die lewe ons laat seerkry,
as ons ly deur pyn en smart,
weet ons God deel in ons swaarkry –
daar is deernis in sy hart.

3. God is liefde, maar die sonde
maak ons vir sy liefde blind.
God vergeef, genees die wonde
van die sonde wat ons bind.
Sonde, dood en hel sal nooit nie
oor ons heerskappy kan kry.
God se liefde, so onfeilbaar,
sal vir ewig by ons bly.

VONKK 57 “Ek Gee Aan Julle ‘n Nuwe Gebod”
Johannes 13:34-35
Teks: A new commandment I give unto you  – Roy Crabtree; Afrikaanse teks:  Daleen Kruger 2008 (Pro Deo)
Melodie: NEW COMMANDMENT – Roy Crabtree
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2009 (Pro Deo)
Klavierbegeleiding: Andy Silver
Kantoryverwerking: Albert Troskie 2011 (Pro Deo)
© Melodie en klavierbegeleiding: Roy Crabtree
© Afrikaanse teks, orrelbegeleiding en kantoryverwerking:  2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kontemporêr – Die Wil van God / Liefde, Dankbaarheid en Diens

Ek gee aan julle ‘n nuwe gebod
om soos Ek julle liefhet, mekaar lief te hê,
om soos Ek julle liefhet, mekaar lief te hê.
Want so sien alle mense wie is my dissipels:
deur liefde wat jul vir mekaar het.
Want so sien alle mense wie is my dissipels:
deur liefde wat jul vir mekaar het.

F54. “Met My Hele Hart”
(RUBRIEK: Komtemporêr – Wet / Geloofsbelydenis)
Teks en Musiek: Jean Symons
© 1998  Spirit and Truth Music (STM)
(Opgeneem op Nuwe Lied, vol 4)

Met my hele hart en siel, al my krag en verstand,
Het ek U lief o Heer. U’s die kroon van my hart
U liefde verteer my deur en deur, o Heilige Gees.
Met my hele hart en siel bemin ek U, Heer

VONKK 160 “Dié Wat My Liefhet, Word Veilig Bewaar (Psalm 91)”
Psalm 91
Teks: Driekie Jankowitz 2010 (Pro Deo)
Melodie: MONIQUE – Anton Esterhuyse 2011
Klavierbegeleiding: Anton Esterhuyse 2011
© 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK:  Kontemporêr – Geloof en Vertroue

Keervers:
Dié wat My liefhet, word veilig bewaar.
Dié wat my Naam ken, oorwin in gevaar.
As hul my aanroep, is Ek reeds daar,
hul sal met vreugde my redding ervaar.

Psalmvers
Dié wat na God gaan vir skuiling
sal Hy veilig beskerm en omvou.
U bly my veilige vesting,
U, my Here, op wie ek vertrou.

Keervers:
Dié wat My liefhet, word veilig bewaar.
Dié wat my Naam ken, oorwin in gevaar.
As hul my aanroep, is Ek reeds daar,
hul sal met vreugde my redding ervaar.

Psalmvers:
Jy hoef nie angstig te wees nie,
vir ‘n skielike skrik in die nag,
vir rowers wat rondsluip en aanval,
of ‘n ramp wat jou tref op ‘n dag.

Keervers:
Dié wat My liefhet, word veilig bewaar.
Dié wat my Naam ken, oorwin in gevaar.
As hul my aanroep, is Ek reeds daar,
hul sal met vreugde my redding ervaar

F152. “Vader, Heer, Ek Buig My Neer”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Verwondering)
Oorspronklike titel: Father God, I wonder
Teks en Musiek: Ian Smale
Afrikaanse vertaling: 2006  Johan Engelbrecht
© Kingsway’s Thankyou Music / Universal Songs

Vader, Heer, ek buig my neer,
verwonder my net elke keer
oor U wat alles van my weet
en steeds my God wil wees.
En nou is ek u kind ek mag nou
deel wees van u huisgesin
en ek sal nooit weer eensaam wees nie.
Vader, U is altyd by my!

Refrein:  [x2]
Heer, ek loof en prys U!
Heer, ek loof en prys U!
Heer, ek loof en prys U
solank ek leef!

God praat met ons en ons luister

Gebed
Skriflesing

Familie-oomblik

Laat families gesels oor die volgende vrae:

 • Wat is die lekkerste ding wat julle dié week saam met julle ma en pa gedoen het?
 • Wat is die beste ding wat jou pa en ma vir jou geleer het?
 • Watter gewoontes of gedrag of houdings het jy by jou ouers geleer?
 • As jy self ‘n ouer is, watter gewoontes of gedrag of houdings sien jy by jou kinders wat jou eie gewoontes/gedrag/houdings reflekteer?

Verduidelik  vir die kinders wat ‘n mezuzah is.  ‘n Mezuzah is ‘n stukkie perkament met Deuteronomium 6:4-9 op.  Dit is die sogenaamde “Shema” gebed.  Hierdie perkament word in ‘n mooi houertjie gesit, meestal met die Hebreeuse letter  “shin”, vir “Shaddai”,  wat ‘n Hebreeuse woord vir God is.  Hierdie Mezuzah word dan aan huise se deurkosyne vasgemaak, om die mense te herinner aan God se Woorde elke keer wat mense by die huis ingaan.

Laat kinders hul eie Mezuzah maak van ‘n vuurhoutjiedosie wat hulle mooi versier en op ‘n roomys stokkie vasmaak.  Gee vir hulle afskrifte van die teks om in die dosies te sit.

Jy kan ook die tien gebooie vir die kinders verduidelik aan die hand van die prente wat jy in “Handboek vir die kategeet Graad 3” kry, waar elke nommer die spesifieke wet grafies uitbeeld.

Preekriglyn

Nota: Die fokus van dié preekriglyn is familie- of gesinsvernuwing, en gebruik gegewens uit die boek van Mark Holmen Faith begins at Home.

God is vir ons

Een van die belangrikste dinge wat ons moet besef, is dat God vir ons is.  Ons is Sy verteenwoordigers.  Hy het ons gekies uit alles wat bestaan, as sy beeltenis, as dié skepsels wat Sy merk dra, wat lyk soos Hy, wat is soos Hy.

Dié God is net so angstig oor ons as wat ons oor ons eie kinders is.  Hy is net so begerig soos ons is oor ons eie kinders, dat Sy karaktereienskappe in elkeen van ons tot hulle reg sal kom.  Hy wil Homself sien in wie ons is en hoe ons leef en optree.

Sy droom vir ons is steeds presies wat dit in die tuin van Eeden was – ons moet die aarde bewoon, bewerk en bewaar.  Hy wil hê dat ons veilig en voorspoedig woon op hierdie aarde.  Hy wil hê dat ons lewensvervulling in ons werk en verhoudings sal ervaar.  En Hy wil deur ons die wêreld ’n leefbare plek sal maak, beide in terme van die evangelie van Jesus Christus as in terme van die bewaring van die aarde.

En God gee vir ons alles wat ons nodig het om te floreer en met oorgawe die lewe te kan geniet.  Die lewe in oorvloed, Sy lewe deur die Gees wat in ons werk, Sy teenwoordigheid waarop ons kan vertrou.

Baie van ons is bevoorreg om uit stabiele, liefdevolle huise te kom – al was ons ouers ook brose, breekbare, onvolmaakte mense.  As ons terugdink aan ons jongdae was ons aardse pa’s altyd daar vir ons, op vele maniere.  Ons ma’s  was daar vir ons, op vele maniere.  Hulle het saam ’n ruimte geskep waarin ons kon ontwikkel en groei en onsself kon wees.

Dit is wie God ook is vir ons.  Maar nog baie meer en baie dieper as dit.  Hy is die ruggraat van ons lewens.  Hý is die Een wat voorsien, wat vrymaak, wat nuwe lewe gee.  Ons kan Hom daarvoor vertrou.

En dit is ook Hý wat jou sal help om ’n pad met jou kinders te loop. En om ’n pad met jou ouers te loop …!

God wil families vernuwe

Dié God wil families vernuwe.  Dit is die boodskap wat die Here op ons hart lê vir vandag.

Laat ons eerlik wees.  Ons families is baie keer disfunksioneel.  En dit begin baie keer by ons as ouers wat disfunksioneel is. Ek onthou nog hoe my pa op ’n keer die duiwel uit my geslaan het oor iets wat ek verkeerd gedoen het.  En ek onthou hoe een van my kinders reg voor my gaan staan het, en my gekeer het toe ek amper dieselfde wou doen, op ’n onregverdige manier, en ek van my amperse dwase optrede kon afsien.  Dit is nie maklik om ’n ouer te wees nie.  En dit is nie maklik om ’n kind te wees nie.

Maar God het ons lief, en Hy wil van ons funksionele disfunksionele families maak.  Hy wil ons help om met al ons gebreke op ’n manier só te kan funksioneer dat ons dit kan regkry om ’n ruimte te vind waarbinne ons kan ontwikkel en kan floreer.

Wat dra jy oor aan jou gesin?

Een van die vrae wat jou kan help om funksioneel te raak, is die vraag wat Mark Holmen in sy boek vra (Faith Begins at Home): What are you passing on?

Jy kan jou kinders baie dinge leer, en elke stukkie lewenswysheid of lewenswaarheid gaan ’n impak hê.  Maar die belangrikste wat jy moet oordra, is jou geloof in God.

Search Institute se navorsing wys duidelik uit: ma’s en pa’s, oumas en oupas is die belangrikste geloofsvormende invloede in kinders se lewens.  Ouers is tussen 60-80% daarvoor verantwoordelik dat kinders glo en grootouers vir meer as 30%.

Al doen die kerk ook wat, en al word kategese ook hoe interessant aangebied, as ’n kind nie deur sy ouers van die Here vertel word nie, meer nog, iets van die Here in hulle lewens raaksien nie, het die kerk ’n baie minimale impak.  ’n Mens kan nie in ’n uur of meer op ’n Sondag kompeteer met die daaglikse ervarings wat in jou huis jou kind se geloof vorm … of nie vorm nie.

Dit is waarom Deuteronomium 6 soveel klem lê daarop dat die primêre verantwoordelikheid om geloof aan kinders oor te dra, die ouers s’n is.

Jou huis is ’n kerk.

Jou huis is ’n kerk, in ’n sekere sin dié kerk.  Maar, voor jy jou kop in skaamte laat sak … eintlik het die kerk dit maklik gemaak vir ouers om hulle verantwoordelikheid te versaak.  Elke goeie ding het onbeplande gevolge.  Die ontploffing in materiaal vir kategese in die laaste helfte van die vorige eeu, het dit maklik gemaak om die kerk te vertrou met geloofsvorming.  Dit het net so normaal gelyk om die kerk daarmee te vertrou.

Maar die ongemaklike waarheid is dat dit lyk asof meer as die helfte van die hoërskoolkinders wat by ons belydenis aflê, geestelik onaktief raak na skool.  Dit is eers as hulle self begin om te trou en kinders te hê dat hulle weer deel van die geloofsgemeenskap word.  Baie kom nooit weer terug na die kerk toe.

As ons wil hê dat ons kinders steeds sal glo as volwassenes, sal ons as ouers ons geloof met hulle moet deel, en dit veral voor-leef, soos Deuteronomium 6 sê:

 • 4 Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here.
 • 5 Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.
 • 6 Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly.
 • 7 Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan.
 • 8 Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ’n merk op jou voorkop wees.
 • 9 Jy moet dit skryf op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.”

Die kwessie is dus nie soseer hulle geloof nie, maar jou geloof!

En let op hoe hierdie geloofsdeling eintlik net doodgewoon oral is –

 • Wanneer jy met God besig is op ’n persoonlike vlak – moet jy die Here lief hê.
 • Wanneer jy in jou huis met jou kinders praat – moet jy die Here lief hê.
 • Wanneer jy op reis gaan – moet jy die Here lief hê.
 • Wanneer jy gaan slaap en wanneer jy opstaan – moet jy die Here lief hê.
 • Wanneer jy in die publiek is waar jou kinders jou kan sien in interaksie met ander mense – moet jy die Here lief hê.

Jou geloof gee af op jou kinders.  En dit is die beste manier waarop hulle geloof sien, en geloof leer.

Gesinsvernuwing begin dus met ’n besluit wat jy neem, ek wil die Here lief hê in alle omstandig-hede, in my persoonlike lewe, en in my huis, en in die wêreld daarbuite.

GESINSVERNUWING SLEUTELS
Ek wil vir jou 4 sleutels gee wat gesinsvernuwing sal oopsluit.  Eintlik is dit ouerskap sleutels soos Mark Holmen dit beskryf:

 1. Ouers is die belangrikste invloed in kinders se geloofsontwikkeling.  Dit is die gedagte waarmee jy vandag hier moet uitstap.  Dit is die oortuiging wat jou energie sal gee om jou geloof te begin leef.  Jy is die belangrikste invloed in jou kind se geloofsontwikkeling.  Punt.  Dit is hoe dit werk.  Dit is hoe dit vir jou sal werk.  En die kanse vir sukses is groot, as jy maar net daarmee begin.
 2. Jou kind se geloof sal waarskynlik ‘n weerspieëling van jou geloof wees.  As jy wil hê jou kinders moet ‘n geloof hê wat hou, moet hulle in jou lewe ‘n verhouding met Christus sien. Soos jy werk aan jou eie persoonlike geloofslewe, sal dit ’n onuitwisbare indruk op jou kinders maak.  Hulle sal daardie invloed nie kan ontken of ignoreer nie.
 3. God gee vir jou alles wat jy nodig het om ‘n sterk, groeiende verhouding met hom te hê.  
  1. Jy het die Bybel, wat vir jou die huis kan word waarin jy woon – en dit is iets waarmee jy gehelp word in hierdie gemeente;
  2. Jy het Jesus, jou Verlosser wat jou vergewe en wat jou aanmoedig – Hy weet wat dit is om mens te wees, en wat die uitdagings van menswees is.  Hy is ’n mens.  Maar, Hy is ook meer, Hy is God, en dít is waarom Hy ons regtig kan help.  Want, Hy verstaan, en Hy verander jou.  Trouens, Hy is jou grootste Voorbidder, nie jou ma of pa of ouma of oupa nie.  Jesus is.
  3. Jy het die Heilige Gees wat diep binne in jou die krag en motivering gee om in geloof te kan lewe.  Dit is Hý wat God se stem in jou laat eggo met God se wil in die praktyk van jou lewe.  Dit is Hý wat jou herinner aan die wysheid wat jy nodig het om gesin situasies te hanteer.  Natuurlik gebruik Hy veral die wysheid wat ’n mens al geleer het, deur die Bybel, deur die lewe, maar Hy laat Homself nie onbetuig nie, selfs al moet Hy jou in die hitte van die stryd ook bystaan.  Op die kruispaaie van die lewe, só sê Spreuke, dáár is die stem van God hoorbaar, sy wysheid vir die besluite wat jy moet neem.  Jy kan Hom daarvoor vertrou.
  4. Jy het die Kerk, jou mede-gelowiges, wat saam met jou die pad wil stap. En jy het vele maniere waarop jy kan inskakel en ’n ondersteuningsgroep in die gemeente kan kry, ’n groep wat met jou die reis van die geloof kan onderneem.  Selgroepe, Bybelstudiegroepe, Bybelskool, Dissipelskap, Kategese, Diensgroepe.  En as jy nie reeds deel is van een nie, stig een, kom vra vir raad, kom maak voorstelle.  Laat dié sisteem werk vir jou.
  5. Maar, die belangrikste van alles, jy het God, die Skepper, die Vader, die Een wat alles gemaak het, wat alles begin het, wat só graag wil hê dat jy soos Hy sal wees, dat jy Sy verteenwoordiger sal wees, en dat jy al hoe meer soos Hy in hierdie wêreld sal optree.  Wat jy ook al gaan doen om gehoorsaam te wees om jou geloof te begin leef, God sal jou daarin ondersteun.  Soms gaan Hy jou deur moeilike situasies sit jou karakter te bou.  Maar, dit is alreeds deel van die plan, om aan jou kinders iets van ’n lewende geloof te illustreer.
 4. Jesus nooi jou vandag uit vir die avontuur van jou lewe.  Die vraag is: Gaan jy Hom volg? Dit is waarop alles neerkom – gaan jy luister; gaan jy gehoorsaam wees?  Die besluit wat jy neem, gaan nie net ‘n invloed op jou hê nie, maar ook op jou kinders en hulle kinders, en op die voortbestaan van geloof in ons gemeenskap.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotlied
Lied 293 “Jesus neem ons kleine kinders” of
VONKK 160 “Dié Wat My Liefhet, Word Veilig Bewaar (Psalm 91)”of
Flam 152 “Vader, Heer, Ek Buig My Neer”

Seën

Respons

Lied 293 Refrein:  Loof die Here, loof hom almal!  Halleluja!  Amen!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.