Sondag van die Verheerliking

Sections

Oorsig

In 2 Korintiërs word die bedienaars van die nuwe verbond aangespreek. Lukas getuig van die verheerliking op die berg. In Psalm 99 word God as heilige Here aanbid.

Ander tekste

Eksodus 34:29-35
29Toe hy van Sinaiberg af gaan met die twee plat klippe in sy hand, die klippe waarop die getuienis was, was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het terwyl die Here met hom gepraat het nie. 30Toe Aäron en die Israeliete opmerk dat sy gesig blink, was hulle bang om naby hom te kom. 31Eers toe Moses hulle nader roep, het Aäron en al die leiers van die volk na hom toe gekom, en hy het met hulle gepraat. 32Daarna het al die Israeliete nader gekom, en hy het hulle alles beveel wat die Here vir hom op Sinaiberg gesê het. 33Toe Moses klaar met hulle gepraat het, het hy sy gesig met ’n doek toegemaak. 34Wanneer Moses na die Here toe gaan om met Hom te praat, verwyder hy die doek tot na sy terugkoms. Wanneer hy van die Here af terugkom, sê hy vir die Israeliete wat die Here hom beveel het. 35Wanneer die Israeliete sy gesig sien blink, trek Moses die doek oor sy gesig totdat hy weer met die Here gaan praat.

2 Korintiërs 3:12-4:2
12Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. 13Ons is nie soos Moses wat sy gesig met ’n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. 14Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo. 15Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar ’n sluier oor hulle verstand. 16Van Moses sê die Skrif egter: “Elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem.” a17“Die Here” beteken hier “die Gees”, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. 18Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

Die apostels verkondig Jesus Christus, die Here
4 God het Hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. 2Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God ’n eerlike gewete het.

3As die evangelie wat ons verkondig, tog nog met ’n sluier bedek is, is dit bedek net vir dié wat verlore gaan. 4Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. 5Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. 6God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” bhet ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal.

Lukas 9:28-36 (37-43)
Die verheerliking op die berg
(Matt 17:1–8; Mark 9:2–8)

28Omtrent ag dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het Hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. 29Terwyl Hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. 30Skielik was daar twee manne wat met Hom praat. Dit was Moses en Elia. 31Hulle het in hemelse glans verskyn en met Hom gepraat oor sy uittog wat Hy in Jerusalem sou voltooi.
32Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak, en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by Hom staan. 33Toe die manne aanstaltes maak om van Hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: “Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou: een vir U, een vir Moses en een vir Elia.”
Hy het nie geweet wat hy sê nie.
34Terwyl hy nog praat, kom daar ’n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle, en toe die wolk hulle insluit, het die dissipels bang geword. 35Daar kom toe ’n stem uit die wolk wat sê: “Dit is my Seun wat Ek uitverkies het. Luister na Hom.”
36Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is.
Hulle het hieroor stilgebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie.

Jesus maak ’n seun gesond
(Matt 17:14–18; Mark 9:14–27)

37Die volgende dag, toe hulle die berg afkom, het ’n groot klomp mense Jesus tegemoet gekom. 38Meteens roep daar ’n man uit die skare: “Meneer, ek smeek U, kyk bietjie na my seun. Hy is my enigste kind. 39’n Gees pak hom onverwags beet, dan gaan hy skielik aan die skreeu en hy kry stuiptrekkings en ook skuim om die mond. Die gees hou aan om hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. 40Ek het u dissipels gesmeek om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie.”
41Toe antwoord Jesus: “Ongelowige en ontaarde geslag! Hoe lank moet Ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier.”
42Terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees hom op die grond neer en laat hom hewige stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onrein gees skerp aangespreek, die kind gesond gemaak en hom aan sy pa teruggegee. 43Almal was verslae oor die grootheid van God.

Fokusteks

Psalm 99
Die Here ons God is heilig
99 Die Here regeer:
die volke erken bewend sy gesag.
Hy troon oor die gerubs:
die aarde sidder van ontsag.
2Groot is die Here,
Hy wat in Sion is,
hoog verhewe bo al die volke.
3Hulle moet u groot en gevreesde Naam
prys:
“U is heilig!”
4U is die magtige Koning,
U het die reg lief;
wat reg is,
het U tot stand gebring.
U het reg en geregtigheid
in Jakob gevestig.
5Prys die Here ons God.
Kom buig in aanbidding voor Hom:
Hy is heilig!
6Moses en Aäron was onder sy priesters,
Samuel onder dié
wat sy Naam aangeroep het.
Hulle het die Here aangeroep
en Hy het hulle gebed verhoor.
7In ‘n wolkkolom het God
met hulle gepraat,
en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam,
die opdragte wat Hy hulle gegee het.
8Here ons God,
U het hulle gebede verhoor.
U was vir hulle ‘n vergewende God,
maar Een wat ook hulle sondes
gestraf het.
9Prys die Here ons God,
buig voor Hom op sy heilige berg,
want die Here ons God is heilig.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 124 of VONKK 263 of Psalm 99

Votum: Psalm 99:1-3

Respons: VONKK 69 of Lied 170

Seëngroet

Lofsang: Flam 21 of Lied 169

Wet: 2 Korintiërs 3:12-4:2

Toewyding: Flam 45 of Lied 231

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed

Skriflesing: Psalm 99 – responsories:

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Flam 18 of VONKK 76 of Lied 267

Seën

Respons: VONKK 69 of Lied 170

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 124 Agnus Dei (bekend) of
VONKK 263 Hoog verhewe sit die Here of
Psalm 99

Votum
Psalm 99:1-3
Die Here regeer:
die volke erken bewend sy gesag.
Hy troon oor die gerubs:
die aarde sidder van ontsag.
2Groot is die Here,
Hy wat in Sion is,
hoog verhewe bo al die volke.
3Hulle moet u groot en gevreesde Naam
prys:
“U is heilig!”

Respons
VONKK 69 Heilig, Heilig, Heilig Is Die Heer of
Lied 170 “Heilig, heilig, heilig”

Seëngroet

Lofsang
Flam 21 “In Die Hemel Is Die Heer (bekend) of
Lied 169” Heilig, heilig, heilig”

Wet: 2 Korintiërs 3:12-4:2

Toewyding
Flam 45 Die Heel Beste Rede of
Lied 231 “Heilig, heilig, heilig, Here”

Geloofsbelydenis

Liedere

F124. “Agnus Dei”
(RUBRIEK: Flam – lof en verwondering) Teks en musiek: Michael W Smith © 1990 Milene Music (met toestemming gebruik deur FMU)

Halleluja, halleluja
want die Heer God almagtig regeer.
Halleluja, halleluja
want die Heer God almagtig regeer.
Halleluja.
Heilig, heilig
is U Heer God almagtig
waardig is die Lam,
waardig is die Lam,
U is heilig, heilig.
Is U Heer God almagtig
waardig is die Lam,
waardig is die Lam.
Amen.

F21. “In Die Hemel Is Die Heer”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof / Verwondering) Teks en musiek: Tom Hiemstra
Teks: (strofes 3,4 onbekend) © 2001 MAR Gospel Music Publishers
(vers 1 en 2 opgeneem op Louis Brittz se CD Ons Koning kom weer)

1. In die hemel is die Heer
en sy glans is soos kristal.
Hy’s die Heilige van God
en Hy heers oor die heelal.

Refrein:
Daar is mag in sy Woord!
Soos die waters druis sy stem.
Soos die son op die see se blou,
so die rykdom van sy trou.
Want aan U is die mag
en die heerlikheid en krag.
En aan U is die eer
en die lof, want U regeer.

2. Miljoene in gereedheid,
is die eng’le om sy troon.
Verbysterend sy sieraad
en die weelde van sy kroon.

Refrein:

3. Drie maal heilig is die Heer,
Hy wat was en is en kom.
Hy’s die Alfa en Omega,
almagtig en verhewe.

Refrein:

4. Aan Hom wat op die troon sit,
en aan die Lam,
die heerlikheid en lof
van nou af en vir ewig.

Refrein:

F45. “Die Heel Beste Rede”
(RUBRIEK: Flam – Lof) Teks en musiek: Piet Smit © 2000 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lied, vol 4)

1. Kom ons staan voor die Heer en bely dat Hy regeer.
Kom sien die Hemelkoning op Sy troon.
Laat ons al die hulde bring
en sy lof en eer besing.
Laat ons lofsange die plek wees waar Hy woon.

Refrein:
Hef jou hande na bo!
Al wat Hy vra is dat ons glo.
En as jy weet jy is vry,
is dit die heel beste rede om te

2. … kniel voor die Vader in gebed tot Hom te nader
en Hom as Koning en Verlosser te bely.
Om Hom te dank vir sy genade,
vir sy seën en wonderdade,
want die krag van sy waarheid maak ons vry.

Refrein:

3. …gaan na die nasies want, sy opdrag was basies
om te doen en te lewe net soos Hy.
Want deur sy wonderwerke
is daar nou ook geen perke
aan wat Jesus kan doen deur jou en my.

Refrein:
Hef jou hande na bo!
Al wat Hy vra is dat ons glo.
En as jy weet jy is vry,
is dit die heel beste rede om met

4. …simbaal en drom te raas
en die sjofars hard te blaas
want die groot dag van Jesus kom beslis.
Die dag wat elke knie sal buig
en elke mond nog sal getuig
dat die Ruiter op die wit perd Koning is.

Refrein:
Hef jou hande na bo!
Al wat Hy vra is dat ons glo.
En as jy weet jy is vry,
is dit die heel beste rede vir my.

F18. “Ek Kyk Op (met 2 alternatiewe tekste)”
(RUBRIEK: FLAM – Verwondering)
Eerste teks: Teks en musiek: Annalise Wiid © 2004 Annie’s Song (administrasie deur Flam Musiek-Uitgewers)
(Opgeneem op Blou Kitaar)

1. Ek kyk op, op, op, op, hoër as die berge
en ek sien my God waar Hy sit op sy troon.
Ek buig laag, laag, laag, laag, laer as gewoonlik,
en saam met die engele daar rondom sy troon:
Sing ek: “Heilig, heilig, heilig is die Here.
Heilig, heilig, heilig is die Heer.”

2. Ek kyk ver, ver, ver, ver, tot in aller-ewigheid
en ek sien my God sit nog steeds op sy troon,
want Hy heers vir ewig oor sy hele skepping,
in die nuwe hemel sing ons saam om sy troon:

Refrein:
“Heilig, heilig, heilig is die Here;
Heilig, heilig, heilig is die Heer.
Koning, Koning, Jesus is ons Koning.
Heilig, heilig, heilig is die Heer!
Liefde, liefde, vol liefde is ons Vader.
Heilig, heilig, heilig is die Heer.”

Tweede teks:
Musiek: Annalise Wiid Teks: Annalise Wiid en Jacques Louw © 2004 Annie’s song (administrasie deur Flam Musiek-Uitgewers)

1. Ek kyk op, op, op, op hoër as die berge
en ek sien my God waar Hy sit op sy troon.
Ek buig laag, laag, laag, laag, laer in aanbidding,
en saam met die engele daar rondom sy troon,
sing ek: “Heilig, heilig, heilig is die Here.
Heilig, heilig, heilig is die Heer.”

2. Ek kyk ver, ver, ver, ver, tot in aller-ewigheid
en ek sien my God sit nog steeds op sy troon,
want Hy heers, heers, heers, heers, ewig oor sy skepping.
In die nuwe hemel sing ons saam om sy troon:

Refrein
“Abba, Vader, Skepper van die heelal,
ons aanbid U, U is heilig, Heer!
Jesus Christus, Lam van God, Verlosser,
ons aanbid U, U is heilig, Heer!
Gees van Waarheid, Trooster en ons Leidsman
ons aanbid U, U is heilig, Heer!”

VONKK 263 “Hoog verhewe sit die Here”
Nav Jesaja 6 en Openbaring 4 Teks: Jacques Louw 2013 © Melodie: ISALAW – John Richards 1843-1901
Kantoryverwerking: Jacques Louw 2013 © © Teks en kantoryverwerking: 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Toetrede en Aanroeping / Lofprysing / Verwondering

1. Hoog verhewe sit die Here
glansryk op sy hemeltroon.
Luisterryk vul Hy die tempel
met sy koningskleed se soom.
Eng’le buig voor Hom eerbiedig,
bring aan Hom hul lof en eer.
In aanbidding roep die eng’le:
“Heilig, heilig, heilig Heer!”

2. Groot en roemryk is dié Koning,
ryk in mag en majesteit.
Oral oor die hele aarde
skitter sy teenwoordigheid.
Eng’le voor die troon buig diensbaar
voor die Koning wat regeer.
Sonder ophou roep die eng’le:
“Heilig, heilig, heilig Heer!”

3. Sal ons dan nie hier op aarde
van u heerlikheid getuig?
Saam met eng’le in die hemel
wil ons in aanbidding buig.
Ons buig voor U, God Drie-enig,
wat in ewigheid regeer.
Saam met eng’le roep ons, Here:
“Heilig, heilig, heilig Heer!”

VONKK 69 “Heilig, Heilig, Heilig Is Die Heer”
Teks: Annalise Wiid 2004 © (met toestemming Annie’s Song); Engelse teks: Jacques Louw 2009
Melodie: ANNELISE – Annalise Wiid 2004 © uit EK KYK OP (met toestemming Annie’s Song)
Orrelbegeleiding: Jacques Louw 2005 © Kantoryverwerking: Jacques Louw 2005 © © 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Meditatief – Toetrede en Aanroeping / Gebed

Heilig, heilig, heilig is die Here.
Heilig, heilig, heilig is die Heer.

Holy, holy, holy is the Lord.
Holy, holy, holy is the Lord.

VONKK 76 “Onsterflik, Onsienlik, Almagtig En Wys”
Teks: Immortal, invisible – Walter Chalmers Smith (1824-1908); Jacques Louw 2008 ©
Melodie: ST DENIO – tradisionele Walliese melodie (Canradau y Cyssegr)
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Melodie: Openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Skepping en Onderhouding
1. Onsterflik, onsienlik, almagtig en wys,
o God, so verhewe, u Naam wil ons prys.
Ons eer en aanbid U, o God van die tyd.
U heers as oorwinnaar vir nou en altyd.

2. Die skepping, o Vader, getuig van u krag.
Ons kan U nie sien nie, tog heers U met mag.
U goedheid en liefde is tekens van seën.
Ons weet U’s teenwoordig hier rondom ons heen.

3. O God, U gee lewe aan klein en aan groot.
U sorg vir u skepsels, tot selfs in die dood.
Van alles op aarde bly U steeds die bron.
Al sterf ons, U bly daar – die ewige Son!

4. O Vader, die heerlikheid straal van u troon,
met hemelse luister tot hier waar ons woon.
U glansryke glorie maak duisternis lig –
selfs engele steier, verberg hul gesig.

5. Onsterflik, onsienlik, almagtig en wys,
o God so verhewe, u naam wil ons prys.
Ons eer en aanbid U, o God van die tyd.
U heers as oorwinnaar vir nou en altyd.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing
Psalm 99 – Lees die Psalm responsories:
Voorleser: Die Here regeer: die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerubs: die aarde sidder van ontsag. 2Groot is die Here, Hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. 3Hulle moet u groot en gevreesde Naam prys:
Gemeente: “U is heilig!”

Voorleser: 4U is die magtige Koning, U het die reg lief; wat reg is, het U tot stand gebring. U het reg en geregtigheid in Jakob gevestig.
Gemeente: 5Prys die Here ons God. Kom buig in aanbidding voor Hom: Hy is heilig!

Voorleser: 6Moses en Aäron was onder sy priesters, Samuel onder dié wat sy Naam aangeroep het. Hulle het die Here aangeroep en Hy het hulle gebed verhoor. 7In ’n wolkkolom het God met hulle gepraat, en hulle het sy voorskrifte gehoorsaam, die opdragte wat Hy hulle gegee het. 8Here ons God, U het hulle gebede verhoor. U was vir hulle ’n vergewende God, maar Een wat ook hulle sondes gestraf het.
Gemeente: 9Prys die Here ons God, buig voor Hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig.

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Hierdie is ‘n goeie Sondag om veral met kleiner kinders te gesels oor gebed. Gebed is nie inkopielysies nie. Ons gesels met God.
Gebruik die hand om vir mense die verskillende aspekte van gebed te verduidelik:

Duim – Loof: Duim is eerste – ons begin altyd by God deur God te loof – deur vir God te sê hoekom ons lief is vir hom. Gesels oor maniere waarop ons vir God kan loof. Julle kan bv die sin voltooi: Here, ons prys U, want u is … (Julle kan dit vir elke vinger doen: Jammer dat ons…. Dankie vir…. Ons vra…)

Jammer – Wysvinger: Wanneer iemand met jou raas of sê wat jy moet doen, wys hulle met hierdie vinger. Volgende sê ons vir God jammer vir die goed wat ons verkeerd gedoen het.
Dankie – Middelvinger: Dis die langste vinger, want dis belangriker dat ons “dankie” sê as om te vra vir goed. Ons sê ook vir God DANKIE wanneer hy ons gebede beantwoord, wanneer hy iets in ons lewens doen en vir al die seëninge wat hy vir ons en ander gee.

Vra – Ringvinger en pinkie: God wil ook hê ons moet VRA vir wat ons of ander mense nodig het. Ringvinger – dis die swakste vinger, daarom bid ons vir ander mense wat swak is. Pinkie – dis die kleinste, so ek bid heel laaste vir myself.

Preekriglyn

Agtergrond

Die vierde Psalmboek , Psalms 90-106, fokus op die feit dat die Here reg deur die eeue getrou gebly het aan die volk van Israel ten spyte van die ontrouheid van Dawid se koningshuis en die volk se voortdurende ongehoorsaamheid. Dit eindig met ‘n appèl aan die Here om die ballinge weer terug te bring na Jerusalem, soos dit in Ps. 106:47 uitgespel word.

Die vierde Psalmboek in sy geheel, gegewe die koppeling met die tyd van die ballingskap, help ons ook om te verstaan dat selfs in ‘n tyd wat jy swaarkry, ‘n mens blydskap in die teenwoordigheid van die Here kan beleef deur lofprysing.

Buig in aanbidding voor die Heilige

Psalm 99 is een van die prima Aanbiddingspsalms. Twee keer loop die beskrywing van God se wese en werk uit op ‘n gelykluidende oproep om God te aanbid:

  • “Prys die Here ons God. Kom buig in aanbidding voor Hom: Hy is heilig!” (vers 5). Die direkte vertaling vertaal “voor Hom” heel korrek as: “voor die voetbank vir sy voete,” wat dui op die verbondsark as simbool van die Here.
  • “Prys die Here ons God, buig voor Hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig.” (vers 9). Die direkte vertaling vertaal “voor Hom op sy heilige berg” meer direk as: “voor sy heilige berg” wat dui op die tempelberg, Sion, as simbool van die Here.

Dit is dan ook die indeling van die Psalm: vers 1–5 en vers 6–9.

Inderdaad: “U is heilig.” Neem ‘n paar oomblikke om jou in te leef in aanbidding voor dié God.

Aanbid die Heilige Heerser God – vers 1–5

Die Psalm teken in die eerste deel ‘n prentjie van God wat regeer vanaf die Allerheiligste deel van die tempel in Sion. Die Psalmdigter sê: “Hy troon oor die gerubs” (vers 1).

Dit dui aan die eenkant op die twee gerubs (hemelse wesens soos die engele en die serafs) van goudbeslag wat op die deksel van die verbondsark in die Allerheiligste van die tabernakel, die tent van ontmoeting, aangebring is (vgl. Eks. 25:18). Salomo het later in die tempel nog meer gerubs gemaak (vgl. 1 Kon. 6). Dit is die plek vanwaar God met Moses gepraat het op hulle reis deur die woestyn (Num. 7:89), en waar die hoëpriester een keer ‘n jaar versoening vir die sondes van die volk gedoen het (Lev. 16).

Die beskrywing van die gerubs dui egter ook aan die ander kant op die werklikheid van God wat vanuit die hemel heers, wat Hy is koning oor die hele wêreld, “hoog verhewe bo al die volke.” (vers 2). Die tempel en die verbondsark is dus simbole van die dieper werklikheid van God se wese en werk wat alles omvat. Dit pas ons ook om voor Hom neer te buig, soos Psalm 99 sê, en te roep: “Heilig is Hy!” (direkte vertaling).

Hy is dus die Heilige Heerser, die magtige Koning (vers 4). Dit is Hy wat aanbid moet word. Waarvoor?

  • Dat Hy die reg (geregtigheid – 2–14 vertaling) liefhet,
  • dat Hy die reg (billikheid – direkte vertaling) tot stand bring,
  • dat Hy reg en geregtigheid vestig in sy volk (Jakob).

Dit is waarvoor Hy geëer en aanbid moet word. En let op dat Hy nie net geregtigheid liefhet nie, maar inderdaad tot stand kan bring sodat dit gevestig kan wees onder sy mense.

Die prentjie van hierdie Heilige Heerser God word voltooi met die beskrywing in vers 5 – wat ongelukkig weggelaat is in die 1983 vertaling – oor die verbondsark as “die voetbank vir sy voete” soos dit heel korrek in die direkte vertaling aangebring is. Hierdie Heilige God heers dus vanuit die heiligdom in die stad Jerusalem.

God is egter nie net in Sion nie. Dit is maar net sy “voetbank” (vgl. 1 Kron. 28:2 waar Dawid juis van die verbondsark “as rusplek vir die voete van ons God” praat; vgl. ook Ps. 132:7). Hy is ook: “hoog verhewe bo al die volke.” Daarom kan die Psalmdigter alle mense oproep om sy groot en gevreesde Naam te prys: “U is heilig.”

Aanbid die God wat gebede antwoord vers 6–9

Die fokus van die Psalmis skuif na drie gebedshelde van weleer, Moses, Aäron en Samuel wat sy Naam aangeroep het en ervaar het dat Hy hulle gebed geantwoord het (interessant, al drie word priesters genoem). Samuel verbind homself interessant genoeg ook aan Moses en Samuel wat ‘n aanduiding is dat hy sy lewe op dié van Moses en Aäron geskoei het (1 Sam. 12:6).

In die 1983 vertaling staan daar egter dat Hy die gebed verhoor het, maar eintlik staan daar net dat Hy geantwoord het (direkte vertaling). Ons dink te maklik dat verhoring ‘n ja–antwoord is. Dit is nie wat die drie se ervaring was nie. God het altyd geantwoord, maar soms ook nee geantwoord, soos wat ons eksplisiet van Moses (Eks. 32), en Samuel (1 Sam. 16) lees.

Trouens, die Here waarsku vir Jeremia op ‘n punt in sy eie worsteling met die Here, dat selfs al was Moses en Samuel in gesprek met Hom oor die situasie van die volk net voor die ballingskap, sou Hy nie van sy plan afwyk nie (Jer. 15:1). God se besluit is soewerein. En ‘n nee–antwoord is ook ‘n Goddelike antwoord. Laat ons dit nooit vergeet nie.

Wat ons ook moet raaksien van dié drie gebedshelde, is dat hulle God se bepalings nagekom het, die vaste voorskrifte wat Hy vir hulle gegee het (vers 7). Gehoorsaamheid is belangriker as gebedsverhoring. ‘n Les wat ons weer ter harte kan neem in ons eie worstelinge met die Here oor allerlei.

Let ook op dat die antwoord op hulle gebede ingesluit het dat God hulle vergewe het, en soms ook hulle sondes gestraf het – al drie het dit ervaar: Moses kon nie die Beloofde Land in nie (Num. 16), Aäron ook nie (Num. 12; 16) en Samuel is deur die Here tereggewys oor sy hartseer oor Saul (1 Sam. 16). God se dissipline was dus werksaam in hulle lewe.

Die Psalmdigter gebruik dus dié drie gebedshelde se lewens om ons op te roep om dié God te aanbid, sy leiding in ons lewens te aanvaar, want Hy is heilig!

Die boodskap van die Psalm

Psalm 99 roep ons op om God te aanbid. Daar is twee redes daarvoor.

  • Eerstens is God die Heilige Heerser wat oor alles troon.
  • Tweedens is God die een wat gebede beantwoord.

Dit pas ons aan-aan die eenkant om met ontsag Hom te aanbid. Terselfdertyd nooi Hy ons aan die ander kant uit om soos Moses, Aäron en Samuel met Hom in gesprek te tree oor alles in ons lewe. Hy sal antwoord. Daarop kan ons vertrou. Maar, dit sluit in dat Hy soewerein bly in die tipe antwoord wat Hy gee. En gehoorsaamheid is belangriker as gebedsverhoring.

Verheerliking

Dis vandag Sondag van Verheerliking, die inleiding tot die herdenking van Lydenstyd, tot die kruisweg.
Psalm 99 beskryf die heerlikheid van God, waarin Jesus deel. In die bediening van Jesus die Here word God se koningskap op ‘n heerlike manier op aarde bevestig.

Die heerlikheid lê by God, nie by ons nie. En tog her Jesus, gelyk aan God, sy heerlikheid nie gesien as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar het Hy ‘n dienaar geword wat ons tot in die dood kom dien het.

Daarvoor kan ons die heerlike, hoë God vereer en dien.

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang
Flam 18 Ek Kyk Op of
VONKK 76 Onsterflik, Onsienlik, Almagtig En Wys (bekende melodie) of
Lied 267 “Ons Vader op die hemeltroon”

Seën

Respons
VONKK 69 Heilig, Heilig, Heilig Is Die Heer of
Lied 170 “Heilig, heilig, heilig”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.