Sewende Sondag van Paastyd

Sections

Oorsig

Hierdie Sondag is reeds die vyftigste dag ná Jesus se opstanding en deur die afgelope Paastyd het ons gehoor dat die krag en die effek van die opstanding van Jesus inderdaad ‘n gebeure is waaroor daar gejuig (Jubilate) moet word, ‘n nuwe lied gesing moet word (Cantate); ‘n gebeure is wat ons met hoop laat uitroep na die wederkoms van ons Here! (Rogate)

Op hierdie Sondag is dit egter goed om vir oulaas stil te word en te luister (Exaudi) na die betekenis van sy opstanding, wat dit vir ons inhou en beteken en dan daarvolgens te gaan lewe!

Ander tekste

Handelinge 16:16-34
In die tronk in Filippi
16Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons ’n slavin teëgekom in wie daar ’n waarsêersgees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. 17Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu: “Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste! Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word.”
18Sy het dit baie dae na mekaar gedoen totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê: “Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus: Gaan uit haar uit!”
Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan.
19Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. 20Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: “Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. 21Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie.”
22Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeur en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. 23Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi, en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. 24Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem.
25Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. 26Skielik kom daar ’n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan, en al die gevangenes se boeie het losgeraak. 27Die bewaarder het wakker geskrik, en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. 28Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu: “Moenie jouself doodmaak nie! Ons is nog almal hier.”
29Toe het die bewaarder ’n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. 30Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?”
31Hulle antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”
32Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. 33Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. 34Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ’n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het.
35Die volgende môre het die stadsbestuur polisie gestuur met die boodskap: “Laat daardie mense los.”
36Die bewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê: “Die stadsbestuur het laat weet dat julle losgelaat moet word. Julle kan nou gaan, en voorspoed op julle reis!”
37Maar Paulus sê vir die polisie: “Ons is sonder verhoor in die openbaar geslaan en in die tronk gestop, ons wat Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry. O nee! Laat hulle self kom en ons uitlei.”
38Die polisie het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel. Dié het groot geskrik toe hulle hoor dit is Romeinse burgers. 39Hulle het gegaan en om verskoning gevra, hulle uit die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat.
40Nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lidia se huis toe, waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus-hulle vertrek.

Openbaring 22:12-14, 16-17, 20-21
12Jesus sê toe weer: “Kyk, Ek kom gou! Ek bring die loon saam met My om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. 13Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.
14“Geseënd is dié wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. 15Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen.
16“Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester.”
17Die Gees en die bruid sê: “Kom!”
En elkeen wat dit hoor,
moet sê: “Kom!”
En elkeen wat dors het,
moet kom;
elkeen wat die water
van die lewe wil hê,
moet dit kom kry, verniet!
18Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is; 19en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.
20Hy wat dit alles getuig, sê:
“Ja, Ek kom gou!”
Amen! Kom, Here Jesus!
21Die genade van die Here Jesus sal by almal wees.

Johannes 17:20-26
20“Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir dié wat deur hulle woorde tot geloof in My sal kom. 21Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 22Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: 23Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet.
24“Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het.
25“Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar Ek ken U, en hulle hier weet dat U My gestuur het. 26Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak, en Ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek ook in hulle.”

Fokusteks

Psalm 97
Vir die regverdiges het daar lig gekom
97 Die Here regeer, die aarde moet
juig,
al die baie eilande moet bly wees!
2Die Here is omgewe van donker wolke;
sy troon is gebou
op reg en geregtigheid.
3‘n Vuur trek voor Hom uit
en verteer sy vyande aan alle kante.
4Sy weerligstrale verlig die wêreld;
die aarde sien dit en bewe.
5Berge smelt soos was voor die Here,
voor die Here van die aarde.
6Die hemel getuig dat Hy regverdig is
en al die volke sien
sy magtige verskyning.
7Almal wat beelde dien,
wat nikswerd afgode vereer,
word ontnugter,
want al hulle gode
moet voor die Here buig.
8Sion is bly, die stede van Juda juig
wanneer hulle hoor wat U
as regter gedoen het, Here.
9U, Here, is die Allerhoogste
oor die hele aarde,
hoog verhewe bo alle gode.
10Julle het die Here lief;
haat dan wat sleg is!
Hy bewaar die lewe
van sy troue dienaars,
Hy red hulle
uit die greep van die goddelose.
11Vir die regverdiges
het daar lig gekom,
blydskap vir die opregtes.
12Wees bly in die Here, regverdiges,
prys sy heilige Naam.

Liturgie

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord: Paasroep

Seëngroet 

Sang: Lied  202 “Prys Hom die Hemelvors 1,2,3”

Wet
E-kerk het onlangs ‘n kontekstuele “10 gebooie” versprei vir ‘n tyd soos hierdie in Suid-Afrika. Roedolf Botha is die skrywer…

Skuldbelydenis
Lied 176 “Halleluja, U is Koning vs 1 (Herhaal 2-3 keer)”

Geloofsbelydenis van Nicea
Loflied 219 “Laat ons sing van ons Verlosser 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: Psalm 97

Familie-oomblik
Predikin
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 467 “Die Heer is God, die sterke God 1,2”

Seën: Openbaring 22

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of

Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 168 “Heilige Jesus, Heer v/d Here vs 1,2,3”

Aanvangswoord: Paasroep
Voorganger: Die Heer het opgestaan.
Gemeente: Die Heer het waarlik opgestaan. (Herhaal 2-3 maal)

Seëngroet
Voorganger: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is; en van Jesus Christus, die betroubare Getuie, die Eersgeborene uit die dood en die Heerser oor die konings van die aarde.

Gemeente: Aan Hom wat ons lief het en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, wat ons ’n koninkryk gemaak het, priesters vir God, sy Vader — aan Hom kom die heerlikheid en die sterkte toe, vir ewig en ewig. Amen (uit Op 1:4-6).

Sang: Lied 202 “Prys Hom die Hemelvors 1,2,3”

Wet
E-kerk het onlangs ‘n kontekstuele “10 gebooie” versprei vir ‘n tyd soos hierdie in Suid-Afrika. Roedolf Botha is die skrywer…

1. Ek hou vandag op om myself of my eie etniese groep as ‘n verontregte slagoffer te sien en oefen myself eerder om te ontwikkel in ‘n sterker mens wat swaar storms saam met die Here kan trotseer.

2. Ek aanvaar die ganse lewe in SA soos dit is en nie soos wat ek dit graag wil hê nie. Dit gaan immers nie oor my nie.

3. Ek sal nie my ore uitleen aan bedrieglike profete wat vals hoop saai nie. Hoop is belangrik, maar die ontnugtering van vals hoop is dodelik. Vra vir Jeremia (Jer 29:8-9).

4. Ek weier om enige besluite te neem gegrond op negatiewe emosies soos vrees of woede.

5. Ek sal enige onreg wat my aangedoen word die hoof bied deur nie bitter te raak nie maar eerder poog om te vergewe asook genesende, hoopvolle aksies en verhoudinge te inisieer.

6. My lewensvreugde sal nie afhang daarvan of eksterne omstandighede in SA verander of nie maar primêr van my verhouding met God. Ek sal dus bid en hoop vir goeie weer maar myself oefen om gereed te wees vir reën en storms.

7. Ek weier dat die nuus op TV, asook populêre en publieke opinie my emosies en sienings bepaal en sal eerder proaktief nuwe Jesus-oë ontwikkel van buitengewone genade, geloof, hoop en liefde vir Suid-Afrika en vir álle mede-Suid-Afrikaners.

8. Ek sien al die kultuurgroepe in SA as ‘n Godgegewe verskeidenheid, wat ons bestaan kan verryk indien ons dit omhels.

9. Ek sal intensioneel brûe bou tussen mense van alle rasse in SA deur mede-Suid-Afrikaners van kleur ook te bevriend en by hulle te leer.

10. Ek sal intensioneel poog om intelligensie te ontwikkel vir ander kulture in SA, hulle te leer ken en verstaan, totdat die liefde van Jesus sigbaar word vir almal.

En ek sal onthou dat Jesus gesê het:
Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

Skuldbelydenis
G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: Of ek sit en of ek opstaan.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: My gedagtes, nog voordat hulle by my opkom.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: Of ek reis en of ek oorbly.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: Daar is nog nie ‘n woord op my tong nie of U weet wat dit gaan wees.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: U omsluit my van alle kante en neem my in besit.

G: Here, U sien dwarsdeur my, U ken my.
V: Deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!
(Wepener, Cas 2011. Soos ’n blom na die son draai. Wellington: Bybel-Media)

Lied: 176 “Halleluja, U is Koning vs 1 (Herhaal 2-3 keer)”

Geloofsbelydenis van Nicea
Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge; en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore: Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword; Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy gekruisig; Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan, en Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.

Loflied 219 “Laat ons sing van ons Verlosser 1,2,3”

Liedere

Die sleutelwoord van die Familie-oomblik kom in albei hierdie liedere voor.

F21. “In Die Hemel Is Die Heer”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Lof / Verwondering)
Teks en Musiek:Tom Hiemstra
Teks:[strofes 3,4 onbekend]
© 2001  MAR Gospel Music Publishers
(vers 1 en 2 opgeneem op Louis Brittz se CD “Ons Koning kom weer”)
LW:  Ons wil graag al vier verse vir gebruik bekendstel!!

1. In die hemel is die Heer
en sy glans is soos kristal.
Hy’s die Heilige van God
en Hy heers oor die heelal.

Refrein:
Daar is mag in Sy woord!
Soos die waters druis sy stem.
Soos die son op die see se blou,
so die rykdom van sy trou.
Want aan U is die mag
en die heerlikheid en krag.
En aan U is die eer
en die lof, want U regeer.

2. Miljoene in gereedheid,
is die eng’le om sy troon.
Verbysterend sy sieraad
en die weelde van sy kroon.

Refrein:

3. Driemaal heilig is die Heer,
Hy wat was en is en kom.
Hy’s die Alfa en Omega,
almagtig en verhewe.

Refrein:

4. Aan Hom wat op die troon sit,
en aan die Lam,
die heerlikheid en lof
van nou af en vir ewig.

Refrein:

F240. “U’s Die Rede”
(RUBRIEK:  FLAM Gemeentesang – Lof & Verwondering/ Geloof & Vertroue)
Teks en Musiek:  H Berner
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Sing Uit!)

U’s die rede dat ek leef.
U’s die rede dat ek sing.
En as ek oor U dink,
Weet ek niemand is soos U.
Ek wil U loof
Met alles in my, Heer.
U goedheid nooit vergeet.

Koning oor alles wat leef,
U is die Heer van my hart.
U hou die groot heelal vas in u hand.
En tog leef U in my.
Wie kan met U vergelyk?
Wie kan u grootheid oortref?
Ek wy my hele lewe net aan U.
U is my beste vriend.

En wanneer ek U soek
Laat U my deur U vind.
Dan voel ek soos ‘n kind
Wat in sy pa se arms rus.
Ek smag na U.
U is al wat ek begeer.
Ek verlang na U, o Heer.

U is heilig,  U is heilig.
U is heilig en verhewe, Heer.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Voorganger: Here van die lewe, U het die dood oorwin sodat ons vry kan wees van alles wat ons wil bind – vrees, haat, jaloesie, liefdeloosheid, vyandskap, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring. Ons is vry van die sondelas wat ons gevange wil hou, want Christus, die Heer, het opgestaan.
Gemeente: Christus het waarlik opgestaan.

Voorganger: Here van die lewe, U het ’n liefde vir ons kom wys wat bo ons begrip en verstand is, ’n liefde so onbeperk dat dit selfs na my uitgereik het, ’n verlossende genade vir almal naby en ver, want Christus, die Heer, het opgestaan.
Gemeente: Christus het waarlik opgestaan.

Voorganger: Here van die lewe, ons bid vir almal wat u woord verkondig en die woord van die lewe met mense deel en so u lig in die duisternis laat skyn. Ons bid vir hulle wat u woord van vrede bring aan diegene wat vasgevang is deur vrees. Ons bid vir hulle wat u woord van liefde bring vir diegene wat vertroosting nodig het. Here van die lewe en Here van vrede, Here van die opstandingslewe, mag U deur ons lewe geken word, mag mense u lewegewende teenwoordigheid in en deur ons beleef, want Christus, die Heer, het opgestaan.
Gemeente: Christus het waarlik opgestaan.

Skriflesing: Psalm 97

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

In Psalm 97 is daar heelparty woorde wat beskryf “hoe” God is en “wat” Hy doen. Voltooi die woorde van 1 tot 7 om die sleutelaard van God te ontdek in die gemerkte blokkies van bo na onder.

1. God is so volgens vs 6
2. God doen dit volgens vs 1
3. Die wonderdaad van God is slegs 3 letters in vs 10
4. So is God se naam in vs 12
5. God word so aangespreek in vs 9
6. Nog een van die dinge wat Hy doen in vs 10
7. God doen dit met die lewe in vs 10

Preekriglyn

Vandag is die vyftigste dag sedert ons viering van Jesus se opstanding uit die dood. Vandag vier ons die ewige trou van God wat God se getroue dienskneg, Jesus Christus, uit die dood opgewek het.

Ons teks kom uit die Vierde Psalmboek, die vierde van die vyf groepe of boeke waarin die 150 psalms ingedeel word.

God se trou

Die vierde Psalmboek , Psalms 90-106, fokus op die feit dat Jahwe reg deur die eeue getrou gebly het aan die volk van Israel. God het trou gebly ten spyte van die sonde vanDawid se koningshuis en die volk se voortdurende ongehoorsaamheid.  Die vierde Psalmboek eindig met ‘n appèl aan Jahwe om die ballinge weer terug te bring na Jerusalem, soos dit in Ps. 106:47 uitgespel word.

Dié tema van God se getrouheid deur die geslagte word onder andere bevestig deur die eerste Psalm in die reeks, Psalm 90, wat ‘n Psalm van Moses is.  Uiteraard kom dié Psalm waarskynlik uit ‘n vroeër tyd, maar word hier reg aan die begin geplaas om hierdie tema van God as toevlug van geslag tot geslag in te lui: “Here, U was vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag.” (Ps. 90:1).

Aan die einde van die vierde Psalmboek word weereens die verhaal van Moses en die volk in die twee laaste Psalms, Psalm 105 en 106, aangeroer, waarmee die tema van God se getrouheid as’t ware omgeklink word:

   • Hy hou sy verbond altyd in stand” (Ps. 105:8) en
   • aan sy liefde is daar geen einde nie!” (Ps. 106:1).

Soos God aan Dawid getrou was, só was Hy inderdaad reeds getrou van Moses af, wat die hoop op die terugkeer uit ballingskap vir die volk lewend hou.

Dit is waarom Psalm 91 so baie maak van die oproep om by die Allerhoogste skuiling te vind (Ps. 91:1), om vir Hom te sê: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.” (Ps. 91:2).  En ons sal goeddoen om hierdie oproep te gehoorsaam!

Lofpsalms

Hierdie Psalmboek bevat veral Lofpsalms wat God se redding en koningskap besing, want: “Dit is goed om die Here te loof, om u Naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig en elke aand van u trou … U groot dade, Here, het my baie bly gemaak, ek wil juig oor wat U doen, Here … Wie dit nie besef nie, is ‘n dom mens.” (Ps. 92:2-7).

Die vierde Psalmboek in sy geheel, gegewe die koppeling met die tyd van die ballingskap, help ons ook om te verstaan dat selfs in ‘n tyd wat jy swaarkry, ‘n mens blydskap in die teenwoordigheid van die Here kan beleef deur lofprysing.

Twee dele

Psalm 97 kan in twee dele verdeel word:

   • U, Here, is die Allerhoogste oor die hele aarde” – vers 1–9
   • Verbly julle in die Here, regverdiges” – vers 10–12

Deel 1: Die  Allerhoogste
Die Here se koningskap word in verse 1 tot 9 op twee maniere beskryf:

Raak die hele skepping
Dit word eerstens in beeldende terme as ‘n kosmiese gebeure geteken (dit raak die hele skepping): die aarde juig, die afgeleë eilande is bly, wolke en duisternis omring Hom, vuur gaan voor Hom uit en verbrand sy teenstanders, Sy weerligstrale verlig die wêreld, die aarde “sien dit” en sidder, en die berge smelt soos was voor Hom.

Die inhoud van hierdie lofprysing van die heelal is die reg en geregtigheid waarmee God regeer.  ‘n Mens hoor hierin die vroeëre verskynings van die Here in soortgelyke omstandighede by Sinaiberg in die tyd van Moses (Eksodus 19) en op effens gewysigde manier by Horebberg in die tyd van Elia (1 Konings 19 – die Here was juis nie in die sterk wind, aardbewing of vuur nie, maar in die “fluistering in die windstilte“).

Getuienis
Die Here se koningskap word tweedens steeds op beeldende wyse as ‘n kommunikasiegebeure geteken: die hemele verkondig sy geregtigheid sodat al die volke Sy Majesteit kan sien (vgl. Ps. 19: God bestaan en God praat met ons).

Hierdie getuienis oor God het twee uitkomste:

 • Aan die eenkant staan almal wat afgodsbeelde dien, beskaamd, want dié afgode moet in aanbidding voor Hom buig (vers 7b)!
 • Aan die ander kant hoor die Godstad, Jerusalem, met sy tempel op die Sionsberg, sowel as die “dogters van Juda” (=stede van Juda) dit en het ‘n groot blydskap en juig oor God se posisie as die Allerhoogste oor die hele aarde wat ver verhewe is bo alle gode.

Deel 2: Verbly julle in die Here
In verse 10 tot 12 word gelowiges opgeroep om hulle in die Here te verbly.

Omdat God se koningskap nie net kosmies gedemonstreer word nie, maar inderdaad ook aan mense gekommunikeer word, kan die gelowiges hulle in die Here verbly.  Hulle word nie net as regverdiges en troue dienaars (dissipels of “volgelinge” – 2014 vertaling) geteken nie, maar as “liefhebbers van die Here” (1933 vertaling – “Lovers of Jahwe” soos in verskeie Engelse vertalings).  Dit is mense wat hulle aktief beywer om met God geassosieer te word, om met Hom in verhouding te lewe, wat Hom liefhet bo alles.

Dié liefhebbers van die Here word bemoedig om nie net die Here lief te hê nie, maar ook die slegte en die kwade te haat in die wete dat God die lewe van sy troue volgelinge beskerm en hulle uit die hand van goddelose mense sal red.  Dit is ook die raad van die Wysheid in Spreuke 8 waaroor ek vroeër die volgende geskryf het:

 • “Aan die een kant begelei die Wysheid jou tot die haat van ‘n verkeerde lewe, hoogmoed, hovaardigheid, en slinkse woorde (8:13).
 • Aan die ander kant begelei die Wysheid jou om paraat te wees om sukses te kan behaal (8:14), en veral lief te wees om mag en gesag op die regte manier uit te oefen (8:15-16).”

Met die pragtige beeld van God wat as’t ware die lig vir regverdiges aansteek, word die vreugde van dié wat met opregtheid God lief het, geteken.  Hulle kan inderdaad hulle in die Here verbly en sy heilige, gevierde Naam loof.

Boodskap
Kom ons dink na oor die boodskap van hierdie psalm vir ons tyd:

God is koning
Ons moet opnuut weer vasgryp dat God koning is. Dit is so ryk aan betekenis!

 • God is “koning“! Alles is nie lukraak en buite beheer nie. Bokant die storms staan die troon van geregtigheid, van beregting en gerig. Altyd daar, ook vir ons in ons nood, ook “teenoor” ons in ons chaotiese eiegeregtigheid. Dit gaan om koningskap met beide sy snykant en sy blykant, koningskap wat ons genadiglik staande hou en terselfdertyd ons pretensies genadeloos platvee.
 • God” is koning! Daarmee word die chaosmagte, die imposante grotes en die belaglike kleintjies, van hulle beheer oor ons gestroop. Om die ware koning te dien, is om meer en minder kneg te wees – meer toegewyd en minder slaafs. Ons “ja” vir die koning bevry ons om “nee” te sê vir talle ander magsaansprake wat noodwendig beskaam. Boonop ontmoet hierdie koning ons ook as liefdevolle ouer en betroubare beskermer. Die koning “oor” ons is ook die koning “vir” ons, soos die kruis bewys. Ons leef in en uit die glans van God se heerlikheid en daarom met blydskap en lof. Vir die koning se getroues is vreugde ‘n opdrag. “All his biddings are to our delight” (CS Lewis).
 • God “is” koning! God se koningsheerskappy is nie die produk van ons begeertes, verlangens en vrese nie. Ons, as enkelinge en gemeenskap, is die skeppinge van God se heerskappy. Ons het nie van God die Koning gemaak nie, ons het God nie verkies nie. God “is” koning. Die koning ontmoet ons in werklikheid, heerlikheid en uniekheid. Ons lewe uit hierdie werklikheid en skik ons wêreld daarna.
 • God is koning!” is altyd weer verrassend, skeppend, bevestigend en ontwrigtend. DieHere se koningskap is ‘n bron van troos, en ook ‘n aansporing om die Here getrou te dien en te gehoorsaam.
Liefhebbers van die Here

Liefhebbers van die Here“!  Dit is ‘n wonderlike beskrywing van die regverdiges, dié wat in opregtheid hulleself aan die Here verbind, dié wat Hom getrou navolg en sy dissipels is.  Maak nie saak waar ‘n mens jouself dus bevind op hierdie wêreld nie, selfs al is dit op ‘n ver afgeleë eiland, dáár kan jy ‘n liefhebber van die Here wees en jou verlustig in sy heerskappy!

Dit is hierdie beskrywing van Psalm 97 wat ons graag op onsself van toepassing moet maak: “Liefhebbers van die Here“. Dit is wie ons is, en só wil ons bekend staan. Om die waarheid te sê, dit is hoe ons graag wil hê die Here aan ons moet dink.  En skielik staan ons op heilige grond ….

God stuur ons om te leef

Gebed
Here, kom skyn met u Paasfeeslig in elke donker hoekie van ons bestaan.
Christus, kom tot binne in die geslote kamers van ons foute en skenk aan ons hoop en genade.
Here, vul ons met vrede sodat ons die Goeie Nuus van genade en vergifnis kan verkondig.
Aan God al die eer.
Amen.

Offergawes

Wegsending: Lied 467 “Die Heer is God, die sterke God 1,2”

Seën: Openbaring 22
“Ek is die Alfa en die Omega,
die Eerste en die Laaste,
die Begin en die Einde: sê Jesus.
21Die genade van die Here Jesus sal by almal wees.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.