Sesde Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

In Romeine 8:1-11 herinner Paulus sy lesers dat die mag wat die wet van sonde en die dood oor hulle lewe het (“die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek”; Rom. 7:21-25), nie die finale sê het nie. Dit bepaal ook nie hulle verhouding met God nie. Hulle is “in Christus Jesus”: dit maak die wêreld se verskil. Hierin begelei die Gees hulle. Daar is selfs geen veroordeling vir hulle in die vooruitsig nie.

Ander tekste

Genesis 25:19-34
19Hier volg besonderhede oor Isak seun van Abraham:
Abraham was Isak se pa, 20en toe Isak veertig jaar oud was, het hy met Rebekka getrou. Sy was die dogter van Betuel, ’n Arameër uit Paddan-Aram, en ’n suster van Laban die Arameër. 21Isak het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Die Here het sy gebed verhoor, en sy vrou Rebekka het swanger geword. 22Die kinders het in haar teen mekaar gestamp, en toe sê sy: “Waarom gebeur so iets met my?”
Sy het toe die Here gaan raadpleeg, 23en Hy het vir haar gesê:
“Daar is twee nasies in jou,
twee volke uit jou
sal van mekaar geskei word.
Een sal sterker wees as die ander,
die oudste sal die jongste dien.”
24Toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was dit tweelingseuntjies. 25Die eerste is gebore: rooi, vol hare soos ’n veljas, en hy is Esau genoem. 26Sy broer is na hom gebore en dié se hand het aan Esau se hakskeen vasgehou. Hy is Jakob  genoem. Isak was sestig jaar oud toe hulle gebore is. 27Die seuns het grootgeword. Esau was ’n ervare jagter, ’n man van die veld; Jakob was ’n rustige mens, hy het tuis gebly.
28Isak het vir Esau voorgetrek, want Isak het van wildsvleis gehou. Rebekka weer het vir Jakob voorgetrek.

29Op ’n dag terwyl Jakob lensiesop aan die kook was, kom Esau doodmoeg uit die veld daar aan 30en sê vir Jakob: “Laat my gou van die rooi goed wegsluk, van daardie rooi goed. Ek is doodmoeg!”
Daarom is hy Edom  genoem.
31Toe sê Jakob vir hom: “Verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my.”
32Esau het geantwoord: “Ek gaan tog sterf. Wat baat dit my om die eersgeborene te wees?”
33Jakob sê toe vir hom: “Beloof my nou met ’n eed dat jy jou reg as eersgeborene aan my oormaak.”
Esau het dit gedoen en so sy reg as eersgeborene aan Jakob verkoop. 34Daarna het hy vir Esau brood en lensiesop gegee, en hy het geëet. Toe hy klaar was, het hy uitgestap.
Dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene.

Psalm 119:105-112
105U woord is die lamp
wat my die weg wys,
die lig op my pad.
106Ek het ’n eed afgelê,
en daarby sal ek bly,
om my aan u bepalings te hou;
hulle is regverdig.
107Ek ly swaar, Here,
hou my in die lewe, soos U beloof het.
108Neem tog my dank aan, Here.
Leer my u bepalings.
109My lewe is gedurig in gevaar,
maar u wet verontagsaam ek nie.
110Die goddeloses stel vir my ’n strik,
maar van u bevele wyk ek nie af nie.
111U verordeninge maak ek altyd my eie,
want hulle is vir my ’n vreugde.
112Ek lê my daarop toe om u voorskrifte
altyd uit te voer,
tot die einde toe.

Matteus 13:1-9, 18-23
Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. 2’n Groot menigte het so om Hom saamgedrom dat Hy in ’n skuit geklim en daarin gaan sit het, maar die mense het almal op die strand bly staan. Hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê:

3“’n Saaier het eendag gaan saai. Met die saai het ’n deel van die saad op die pad geval, en 4die voëls het gekom en dit opgepik. 5’n Ander deel daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. 6Maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 7’n Ander deel het tussen die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. 8Die ander saad het in goeie grond geval en ’n oes gelewer, party honderdvoudig, ander sestigvoudig en ander dertigvoudig.
9“Wie ore het, moet luister!”

18“Luister julle dan na wat die gelykenis van die saaier beteken: 19Die Bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. 20Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. 21Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. 22Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is, is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug. 23Die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer ’n oes: soms honderdvoudig, soms sestigvoudig, soms dertigvoudig.”

Fokusteks

Romeine 8:1-11
Lewe deur die Gees
8 Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.  2Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. 3Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. 4Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. 5Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur, maar dié wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. 6Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou, bring lewe en vrede. 7Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouens ook nie. 8Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie.

9Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. 10Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. 11Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Liturgie

RUS

Toetrede: Flam 454 of Psalm 119:19-20

Votum: (n.a.v. Lied 441)

Seëngroet

Lofsang; Lied 207

Verootmoediging en Toewyding: Flam 4  of Lied 585

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed: VONKK 98 of Flam 339 of Lied 436

Skriflesing: Romeine 8:1-11

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Flam 302 of VONKK 174 [bekend] of Lied 440

Seën

Respons: Flam 302 vers 1 of VONKK 174 Refrein of Lied 313

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Flam 454 Psalm 119 of
Psalm 119:19-20

Votum
O Heil’ge Gees, ons Heer,
wat ons in waarheid leer,
vernuwe ons gemoed deur u genade.
Gees van die vader, van ons Heer en Koning,
ons loof u heerlikheid.
Maak in ons hart u woning
(n.a.v. Lied 441)

Seëngroet
Voorganger (V): Genade en vrede vir julle van God die Vader …
Gemeente (G): Aan sy liefde is daar geen einde nie.

V: … en van God die Seun …
G: Hy het ons skuld gedra.

V: … en van God die Heilige Gees.
G: Hy maak ons nuut.

Lofsang
Lied 207 “Eer aan die Vader’

Verootmoediging en Toewyding
Flam 4 O Heilige Gees, Kom Maak My Nuut of
Lied 585 “O Jesus, laat ons nooit vergeet”

Geloofsbelydenis

Liedere

F4. “O Heilige Gees, Kom Maak My Nuut” 
(RUBRIEK: Kersflam, Flammikidz) Teks en musiek: Hanneke Engelbrecht © 2009 Flam Musiek-Uitgewers

O, Heilige Gees, kom maak my nuut,
kom vul my hele lewe.
O, Heilige Gees, kom maak my nuut,
kom vul my hele lewe.

F302. “Sonder U Gees’
(RUBRIEK: Flam – Toetrede) Teks en musiek: Stass van Veuren © 2009 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Onbeskaamd 2)

Refrein:
Sonder u Gees kan ons nie, wil ons nie beweeg nie.
Sonder u Gees is ons blind en sonder krag.
Maar met u Gees is ons sterk, kan ons werk
is ons altyd gereed om te doen wat U vra.

U roep ons om te gaan,
U roep ons om te staan,
U los ons nooit alleen
en vir u Naam sal ons staan.

F339. “Gees Van God, Kom Neem Nou Beheer (Roem In U Naam)”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Lof / Gebed) Teks en musiek: Ferreira Marais Kopiereg: Ó 2009 Flam Musiek-Uitgewers
(Opgeneem op In U Hande – Trefpunt)

Gees van God, kom neem nou beheer
van ons denke en ons harte,
van ons vrese en ons vlees.
Gees van God, kom lei ons vandag
in ons passie en aanbidding,
in u wysheid en u krag.

En ons hef ons hande op na U
en ons sing uit ons harte vir U.

Ons roem in u Naam
in u grootheid en u heerlikheid.
Ons roem in u Naam
in u liefde en u heiligheid.
Want U is ons God,
God van elke stam en taal.
Ja, U is ons God. Amen.

F454. “Psalm 119”
(RUBRIEK: FLAM – Verwondering / Geloof en vertroue)  Teks: TT Cloete Kopiereg: © NG Kerk Uitgewers (Psalm 119)
Musiek: Louis Brittz © Urial Publishing  (Ps 119)

Ja, dit gaan goed met die pelgrim wat leef,
wat met u woorde in sy hart na u leiding streef.
Gee dat ook ek by u voorskrif kan hou
op u raad my lewe bou.

Refrein:
U Woord is die lamp wat die weg my wys
die lig op my donker pad.
Here, leer my u weë
laat my daarlangs loop
laat my vreugde daarin vind.

Hoe kan ’n jongmens sy pad skoon hou?
Deur te luister na u Woord.
Om daar by te hou
wat U bepaal het, sal ewig staan
u bevele sal nooit vergaan.

Refrein 2:
U Woord is die rots waarop ons kan bou.
Van geslag tot geslag bly U steeds getrou
aan U kom lof toe en aan U eer.
Sal U my na u voorskrif leer?

Refrein: (x2)

VONKK 98 “U Woord Is Die Lamp  (Psalm 119:105) (kanon)”
Psalm 119:105 Teks: Wilma Viljoen 1991; gewysig VONKK Werkgroep 2010 Melodie: WILMA – Wilma Viljoen 1991
Ostinato: Anton Esterhuyse 2011  Musikale verryking: Wilma Viljoen 1991 © 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Kinderlied – Voorbereiding om God se Woord te hoor / Kindwees

1. U Woord is die lamp (hande soos boek oopgevou)
wat die pad vir my wys. (swaai RH asof lamp swaai)

2. U Woord is die lig (hande soos boek oopgevou)
wat die pad vir my wys. (marsjeer op een plek)

VONKK 174 “Strome Van Seën Uit Die Hemel”
Teks: There shall be showers of blessing – Daniel W Wittle 1882;  Strome van seën van bowe – Halleluja 1951; gewysig Jacques Louw 2011 © Musiek: SHOWERS OF BLESSING – James McGranaham 1883 Kantoryverwerking: James McGranaham 1883
© Teks: 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Musiek: Openbare besit RUBRIEK: Tradisioneel – Pinkster / Geloof en Vertroue

1. Strome van seën uit die hemel
gee God aan ons deur sy Gees.
Hy skenk die wedergeboorte,
maak van ons lewe ‘n fees!

Refrein:
Strome van seën,
gee dit in oorvloed, o Heer,
dat ons kan groei en kan vrugdra,
daagliks kan leef tot u eer.

2. Strome van seën uit die hemel
kom van die Heilige Gees.
Hy wek geloof en bekering
dat ons sy kinders kan wees.

Refrein:
Strome van seën,
gee dit in oorvloed, o Heer,
dat ons kan groei en kan vrugdra,
daagliks kan leef tot u eer.

3. Strome van seën uit die hemel
kom deur die werk van die Gees.
Hy kom vernuwe ons denke
om meer gehoorsaam te wees.

Refrein:
Strome van seën,
gee dit in oorvloed, o Heer,
dat ons kan groei en kan vrugdra,
daagliks kan leef tot u eer.

4. Strome van seën uit die hemel –
dis wat die Gees ons beloof.
Hy leer ons bid met verwagting,
om te volhard in geloof.

Refrein:
Strome van seën,
gee dit in oorvloed, o Heer,
dat ons kan groei en kan vrugdra,
daagliks kan leef tot u eer.

God praat met ons en ons luister

Gebed
VONKK 98 U Woord Is Die Lamp (Psalm 119:105)  (kanon) of
Flam 339 Gees Van God, Kom Neem Nou Beheer (Roem In U Naam) of
Lied 436 “Herskep, o Gees, laat leef, o Gees”

Skriflesing: Romeine 8:1-11

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Lees die teks uit ‘n kinder-vriendelike vertaling soos Joubert, S., 1999. Die Nuwe Testament vir kinders in ’n taal wat hulle verstaan, Vanderbijlpark: Carpe Diem:
8      1–4 Hier is egter nou goeie nuus! God is nie meer vir ons kwaad nie, want ons glo in Christus Jesus. Die Heilige Gees het ons nuut gemaak. Hy is sterker as die sonde en die dood. Dit wat die wet nie kon regkry nie, het God reggekry. Hy het sy eie Seun na ons toe gestuur. Jesus het ’n mens geword, net soos ons. Hy het sy lewe aan die kruis vir ons weggegee. Nou kan ons doen wat God se wet van ons vra. Want sonde is nie meer ons baas nie. Die Heilige Gees is nou ons Hoof.

5–8 Daar is twee soorte mense: dié wat toelaat dat die sonde hulle baas is en dié wat toelaat dat die Gees hulle lei. Mense wat sonde doen, is eintlik al klaar dood. Hulle is God se vyande. Hulle luister nie na wat Hy sê nie. Mense wat na die Heilige Gees luister, lewe regtig. Hulle het vrede in hulle lewe. Hulle weet hulle gaan vir altyd lewe.

9–11 Sonde is nie die sterkste in julle lewe nie. Want die Gees bly in julle. As die Heilige Gees nie in iemand is nie, dan behoort hy of sy nie aan Christus nie. Christus is die heeltyd by julle. Daarom sorg die Heilige Gees dat julle vir altyd lewe. Ook al gaan julle liggaam eendag dood, maak dit nie saak nie. God sal sorg dat julle vir altyd by Hom bly. Hy sal julle lewendig maak. Net soos wat God vir Jesus lewendig gemaak het, sal Hy julle ook lewendig maak. Sy Gees sal daarvoor sorg.

Hoor by kinders wie van hulle weet wat “time out” is en hoe dit by hulle huise werk.  Dit is wanneer jy stout is en iets verkeerd gedoen het, en jy moet vir ‘n rukkie lank in die hoek gaan staan of op ‘n spesifieke stoel gaan sit.  (Jy kan dit selfs demonstreer met ‘n spesiale stoel.)  Dit is glad nie lekker nie.  Terwyl jy daar sit, moet jy dink aan jou verkeerde keuses en die gevolge daarvan.  (Noem ‘n paar voorbeelde.)

Vandag se teksgedeelte sê dat die Gees van Jesus ons vrygemaak het van sonde en straf. Dit is soos om vrygelaat te word van “time out”.  Omdat ons vrygemaak is, maak ons beter keuses en probeer ons om minder sonde te doen.

Preekriglyn

Die bekende teoloog en outeur van The Message, Eugene Peterson, het gesê:
The Christian life begins as a community that is gathered at the place of impossibility, the tomb.
Dit is ‘n goeie sleutel om oor die betekenis van ons teks na te dink.
Kom ons maak dit prakties en dink oor onsself. Wat van jou? Was jy al ooit op ‘n plek van onmoontlikheid?

  • Het jy al ooit in ‘n waas van hartseer by ‘n graf gestaan en gehoop dit is net ‘n nare droom?
  • Het jy al ooit die stukkies van ‘n flenterhuwelik probeer aanmekaar las?
  • Het jy al probeer om die horlosie terug te draai na ‘n tyd vóór daardie slegte keuses wat jou rebelse kind gemaak het?
  • Het jou werk of jou gesondheid al sodanig in gedrang gekom dat jy gevoel het dit het ‘n dooiepunt bereik?
  • Het jou verhouding met naby mense al ooit só verbrokkel dat jy vorentoe geen pad van versoening kon sien nie?
  • Het nuusberigte oor klimaatsverandering en die rampspoedige gevolge daarvan, jou al swartgallig gelaat oor die toekoms van planeet aarde en die ganse mensdom?
Die oop graf

Dit is juis by so plek van onmoontlikheid, sê Peterson, waar die Christelike lewe begin, dáár waar mense op ‘n plek van onmoontlikheid versamel is — by die graf. Peterson praat natuurlik van die óóp graf van Christus. Daar het die onmoontlike inderdaad gebeur met Jesus se opwekking uit die dood.

Dit is die einste plek waar Paulus wil hê ons by moet uitkom in Romeine 8:11. Dit is hiér waar God se herskeppingswerk deur Christus en die Heilige Gees begin.

Maar wat is hierdie Christelike lewe? Paulus antwoord:
Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon (Rom. 8:11).

By die plek van onmoontlikheid, begin ‘n opstandingslewe! Wat vir mense onmoontlik lyk, maak die Heilige Gees moontlik … nee, die Gees maak dit wat vir jou en my onmoontlik lyk, realiteit. Hierdie realiteit staan téénoor die doodsbestaan waarvan Paulus pas gepraat het in Romeine 7.

Ons gaan nou eers fokus op die doodsbestaan waarin die mensdom vasgeval het, voordat ons verder nadink oor die herskeppingswerk van die Gees.

Die verwoesting van sonde

Ons teks moet gelees word as ‘n oplossing vir die dilemma van Romeine 2:1-16, naamlik dat ‘n swaard van oordeel oor alle mense se koppe hang. Die sondige mensdom is in ‘n doodloopstraat. Hoewel Paulus vroeër in Romeine 2:26-29 reeds vaagweg aangedui het wat (Wie) die uitkoms sou bring, word dit helder en onomwonde in 8:3-4 gestel: “God … veroordeel sonde.”

Teoloog NT Wright skryf dat ons nêrens ‘n duideliker beskrywing van die Nuwe Testamentiese oortuiging kry dat die gebeure aan die kruis straf op die sonde was nie. Paulus skryf in Romeine 8 dat die veroordeling en straf wat die sonde verdien in Jesus se dood aan die kruis volledig uitgemeet is. Aangesien Jesus die volle straf op die sonde gedra het, kan die sondaars oor wie se koppe die swaard van die sonde hang van die straf op die sonde bevry word. Dit is: vir eens en vir altyd bevry word.

Hou vir ‘n oomblik die dilemma van die menslike bestaan beskryf, naamlik dat die sonde in die mens se doen en late seëvier, in gedagte. Wanneer hoofstuk 8:1 dus begin met: “Daar is dus nou geen veroordeling …”, is dit ‘n verrassende, selfs skokkende stelling.

Waarom is daar geen veroordeling nie?  Dit is sonde wat aan die kruis veroordeel is, sonde waarmee afgereken is. Die wat nou “in Christus” is, is dus geregverdig. Dit is so omdat God met sonde afgereken het toe Christus aan die kruis gesterf het.

In vers 5-8 dui Paulus aan dat die vroeëre dilemma steeds geld vir diegene wat hulle “deur die sondige natuur laat beheers”, diégene wat hulle steeds in die cul de sac van 7:24 bevind.

Paulus stel hier ‘n kategorie van mense — ongelowiges — wat steeds teen God rebelleer (die argument wat in hfst. 1 reeds begin het), teenoor gelowiges wat hulle nou deur God, die Heilige Gees, laat beheers. Vir die wat in Christus is, is daar egter vryspraak. Hulle kry deel aan die omvattende herskeppingswerk van die Gees.

Herskeppingswerk

Teenoor die verwoesting van die sonde, staan die verlossing in Christus wat die grond is van die herstel wat die Heilige Gees bring.

Anders gestel: Ons het hier te doen met niks minder nie as die begin van die herskeppingswerk van die ganse skepping (Wright). Dit het omvattende gevolge, nie nét vir ‘n lewe anderkant die graf nie, maar ook vir hiér en nóú, vir hoe Christene dink oor hulle lewe op planeet aarde.

As ons praat oor die opstanding, oor die liggaamlike opwekking van Jesus Christus uit die dood, dan is dit dalk die beslissendste manier waardeur God bevestig dat sy skepping (en by name, vlees) góéd is, dat die aarde sy woning is, dat Hy heers oor hierdie goeie skepping, en dat God ons nié aan die noodlot oorlaat nie.

Jesus se opstanding uit die dood, is ‘n radikale daad van herskepping deur God. Op die minste sê dit: Verrottende vlees is nie goed nie. ‘n Dooie liggaam in ‘n graf is nie goed nie. ‘n Skepping wat agteruitgaan en tot niks verval, is nie goed nie.

Die Gees vernuwe ons

God se versoeningswerk is dus nie sonder meer afgehandel deur Jesus wat aan die kruis gesterf het nie. Daar is ‘n nog-nie-klaar-nie element in God se reddingswerk wat te doen het met die vernuwing van gelowiges, hier en nou reeds. Dit word bewerk deur die Gees ín ons, en bevestig dat die Gees van Christus ons ook met Jesus se wederkoms uit die dood sal opwek.

Die enigste manier waarop ons werklik van God se herskeppingswerk op ‘n sterwende planeet aarde kan deel wees, is deur die opstandingslewe wat die Gees in ons werk.

Die Gees maak heel

So ‘n entjie verderaan in Romeine 8 praat Paulus van “die hele skepping” wat “‘n slaaf” “van verganklikheid” is, en daarom “in pyn” “sug” (of kreun) soos ‘n swanger vrou wat besig is om geboorte te gee … “Verganklik” is die woord wat hy gebruik, en “verydel”. Die Nuwe Lewende Vertaling praat van “sinnelose kringloop van aftakeling”. Engelse vertalings gebruik uitdrukkings soos “the created world was bound to fail”, “condemned to lose it’s purpose”, “forced to become useless”, “cursed to futility”, “bondage to corruption” en “slavery to decay.”

Hierdie aarde wat aan die Here behoort – wat ons en sy woning is, waaroor God as Versoener heers – is flenters verby die punt waar mense dit kan regmaak. Blote deelname aan die groen beweging of proteste oor klimaatsverandering, so goed en wonderlik en prysenswaardig soos dit is, gaan dit nie die verrotting wat lankal reeds ingetree het, keer nie. By ‘n plek van onmoontlikheid, soos ‘n graf, kan net die Gees van God lewend maak …

En dit hét die Heilige Gees reeds begin doen deur Jesus uit die dood op te wek! Jesus se dooie liggaam in die graf is die eerste stukkie materie wat die Gees lewend gemaak het. Wat die Gees vir Jesus gedoen het, beloof God vir sy kinders en ook vir God se skepping.

Anders leef

Nou woon hierdie lewendmakende Gees in ons – enersyds om ons hier en nou op te wek tot nuut en anders leef. Andersyds ook met die belofte dat ons by die voltooiing van God se reddingswerk letterlik, soos Jesus, liggaamlik, deur die Gees tot ‘n nuwe lewe opgewek sal word.

Die betekenis is dat die Heilige Gees in ons werk om regtig nuut en anders te begin leef — ‘n opstandingslewe te midde van dood en verrotting. Dan gaan dit oor God wat die onmoontlike moontlik maak deur ons in die vernuwingswerk van sy skepping te laat deelneem.

Hoe lyk dit by ons?

Ons moet onsself vra hoe die opstandingslewe wat die Gees moontlik maak in ons eie persoonlike omstandighede lyk? En in ons gemeente se lewe?

Ons leef in die tyd van Covid-19. By die skryf hiervan is die projeksie dat sowat 40 000 tot 45 000 mense in Suider-Afrika teen November 2020 daarvan kan sterf. Die vraag is nie of meer mense aan Covid-19 sterf as aan ander oorsake nie. Die punt is die uiterste ontwrigting, die onverwagte sterwe van mense, selfs kennisse en geliefdes, sosiale isolering, hoogs aansteeklike karakter en bykomende druk op mediese dienste wat die siekte skep.

Praat van ‘n plek van onmoontlikheid vir baie mense. Hoe kan die Gees uit hierdie doodsheid lewe wek? Waarvoor vertrou ons God?

Weens Covid-19 is die druk op die ekonomie enorm. Hoe gaan die ekonomie herbou word? Wat verwag ons hier van die lewegewende Gees?

Ons het vroeër ander plekke van onmoontlikheid genoem. Daar is baie.

Hoe kan dít dalk juis dié plekke wees waar die Gees nuwe lewe wil wek? Hoe kan ons ons denke en dade instel op die beweging en werking van die Gees juis op hierdie plekke, sodat ons bewustelik daaraan kan deelneem?

Dit is tans Koninkrykstyd in die kerklike jaar. Hierdie tyd ‘n bevestiging is van God se heerskappy oor almal en alles. Ons moet meer as ooit hieruit leef.

God stuur ons om te leef

  1. God stuur ons om te leef

Gebed

Dankoffer

Slotsang
Flam 302 Sonder U Gees of
VONKK 174 Strome Van Seën Uit Die Hemel [bekend – ou Halleluja-lied] of
Lied 440 Die Here salf ons met sy Gees

Seën

Respons
Flam 302 vers 1 of
VONKK 174 Refrein of
Lied 313

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.