Roete 17: Jesus sweet bloed

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Ontmoeting 14-19 vorm deel van die afdeling wat ons “Kruispaaie” noem. Die jongmense verstaan Jesus het die gewig van die heelal se sonde op Hom geneem en is daardeur van God verlate. Om van God verlate te wees is ondraaglik. Jesus was werklik bang (net soos ons bang raak), maar Hy het geweet wat sy keuse vir Hom en vir ons sou inhou. Wanneer ’n mens Jesus se lydensweg ken en verstaan, kan jy nie anders nie as om self voor ’n kruispad te gaan staan.

Die doel van die ontmoeting
Dit is ’n unreal verhaal wat amper superhero-status gekry het. Die wreedheid en barbaarsheid van Jesus se lydensverhaal is al so algemeen dat dit amper vergelyk kan word met dié van fliekhelde soos Batman, Superman of Hulk. Die verhaal van Jesus se lyding is oorbekend. Ons hoor dit van ons kinderjare af. Die jongmense ken die lydensverhaal soos hulle ouers dit al jare lank vir hulle vertel. Min van hulle het dus ’n eie mening hieroor. Hulle aanvaar dit as gegewe feite. Bitter min jongmense dink werklik na oor Jesus se lyding. Daarom bly dit vir hulle onrealisties en net nog ’n verhaal. Hierdie ontmoeting wil die j

Kortom
Die woord Getsemane in Grieks beteken letterlik “olyfpars”: get (olyf) + semane (pars). ’n Olyfpars het bestaan uit ’n baie groot klip wat gebruik is om die olywe mee te pars. Die olywe is in sakke gesit en op mekaar gestapel. Dan is daar ’n reuseklip (olyfpars) bo-op die sakke olywe n
Al het die sonde die lewe uit Jesus gepars, het sy bloed – soos die olie van die olywe – die moontlikheid geskep dat ons kan leef. Olie is gebruik om kos te maak, om gesond te maak, asook vir sakramentele gebruike in die tempel.

Jesus het gekies om die mensdom se sonde op sy skouers te neem. Die gewig van die sonde het Hom laat swik sodat Hy gesmeek het: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan.”

Jesus was doodbang. Daarom het Hy nie kans gesien om van sy Vader losgeskeur te word en verlate te staan nie. Sy liefde vir ons het Hom egter gedring om alleen en verlate aan ’n kruis te sterf sodat ons nooit hierdie verlatenheid van God hoef te beleef nie.

Bybelgedeelte

 • Matteus 26:36-46

Die ontmoeting

Aktiwiteit: Die las
Hierdie aktiwiteit is daarop gemik om die jongmense iets te laat beleef van die las wat Jesus aan die kruis moes dra: ons elkeen se sondelas.

Jy het nodig:

 • die sterkste en dapperste seun in die groep
 • Die fynste meisie of kleinste seun in die groep
 • iemand met ’n stophorlosie (’n selfoon of polshorlosie)

Laat die twee jongmense by jou kom staan. Die sterk seun moet die ander seun of die meisie optel en in ’n gemaklike posisie gaan staan. Laat iemand die tyd stophorlosie aanskakel.

Terwyl die seun die ander groeplid vashou, kan jy die inligting onder “Kortom” vir hulle voorlees.
Belangrik: Die groeplid met die stophorlosie kan stop druk wanneer die seun nie meer die ander seun of die meisie kan vashou nie.

Gesels saam

 • Dink julle dit was billik teenoor (seun se naam) om vir (die ander seun of meisie se naam) so lank en om geen goeie rede nie op te tel en vas te hou?
 • Aan die sterk of dapper seun: Wat het jy gedink terwyl jy daar gestaan het?
 • Almal weet Jesus moes die sonde van die wêreld “dra”. Wat dink julle was Jesus se gesindheid teenoor die feit dat Hy ons elkeen se sonde op Hom moes neem en dit aan die kruis moes “dra”?

Help die jongmense om by hierdie waarheid uit te kom: Die gewig van ons almal se sonde (oor al die eeue heen) het so swaar op Jesus gedruk dat dit bloed uit Hom gepars het, soos ’n olyfpars olie uit olywe pars. Hy was so bang daar alleen voor sy Vader dat Hy begin sweet het, en sy sweet was soos druppels bloed. Jesus het vir my en vir jou deur hierdie trauma gegaan sodat ons vir ewig kan leef. Ons elkeen moet dus verstaan dat ons ’n aandeel het aan die pyn wat Jesus moes deurmaak. Ons het ’n aandeel aan sy lydensweg. Ons sonde het die bloed uit Jesus gepars.

Op die spoor van …
Die kaart op die gespreksblad wys waar Jesus in Getsemane gebid het en gevange geneem is.

Laat een van die jongmense die biografiese inligting oor Jesus lees.

Biografiese inligting oor Jesus

 • Jesus se reis op aarde was byna verby.
 • Judas het Hom verraai, en Jesus het die behoefte gehad om te bid.
 • Hy het sy volgelinge voorberei op die marteling en pyn wat vir Hom sou volg.
 • Terwyl Hy bloed gesweet het van angs, het Jesus vir sy Vader gesê Hy sien nie kans vir wat voorlê nie.
 • Sy Vader het Hom ter wille van ons geoffer. Jesus het ervaar dat sy Vader Hom geheel en al verlaat het.

Wegwyser
Laat een van die jongmense Matteus 26:36-46 lees.

Gesels saam

 • Hoekom dink julle het Jesus Getsemane toe gegaan? Kon Hy nie gebid het net daar waar Hy was nie? (Jesus het die gewoonte gehad om dikwels alleen te gaan bid. Hy het Hom afgesonder sodat Hy sonder onderbrekings met sy Vader kon praat. Getsemane op die Olyfberg was ’n plek waar Jesus dikwels gebid het. Hy het besef dat Hy verraai sou word en dat sy dood op Hom gewag het. Daarom wou Hy alleen op ’n stil plek gaan bid.)
 • Wat in hierdie verhaal raak jou diep? Hoekom? (Die opvallende waarheid in hierdie verhaal is dat Jesus ’n gewone mens was met gewone menslike gevoelens. Hier sien ons dat Hy verskriklik bang was. Ons almal kan ons hiermee vereenselwig, want daar was beslis al tye in ons lewe toe ons bang was. Jesus was so beangs dat Hy met sy gesig teen die grond gaan lê en sy Vader gesmeek het om hierdie lyding van Hom af weg te neem. Hy was so bang dat sy sweet soos bloeddruppels geword het.)
 • Wat sê hierdie verhaal vir jou oor Jesus se Goddelikheid sowel as sy menslikheid? (Jesus wou nie voor die mense sy gevoelens wys nie. Daarom het Hy saam met sy dissipels, sy vertrouelinge, na die tuin van Getsemane gegaan om daar te bid. Jesus se menswees blyk duidelik uit die feit dat Hy gesê het: “Ek is doodsbenoud.” Al was Hy so bang, was Hy gehoorsaam aan sy Vader. Hy het geweet Hy is die Seun van God wat die mensdom moet verlos. Hierdie waarheid het Jesus se lyding nie een oomblik makliker gemaak nie, maar Hy het gehoorsaam gebly aan sy opdrag van God.)

Reisjoernaal
Ek het opgekyk na die man aan die kruis en vir Jesus gevra hoe lief Hy vir my is. Hy het stil geraak, sy arms aan die kruis uitgestrek en gesê: “Só lief het Ek jou!” En Hy het gesterf.
– Anoniem

Vraag & antwoord
Gesels saam

 • Hoekom dink julle het Jesus gewag om gevange geneem te word in plaas daarvan om in die donker nag te verdwyn? Hoe sou jou lewe anders gewees het as Hy wel iewers heen verdwyn het?
 • Lees die aanhaling onder “Reisjoernaal”. Wat gaan deur jou gedagtes wanneer jy dit lees?
 • Hoe vergelyk Jesus se hantering van sy swaarkry in Getsemane met die manier waarop jy swaar dinge in jou lewe hanteer?
 • Hoe gereeld gee jy jou oor aan God se wil en wy jou lewe geheel en al aan Hom toe, net soos Jesus in Getsemane?

Die doel van hierdie vrae is dat die jongmense selfondersoek sal doen terwyl hulle op Jesus as mens fokus. Hulle gaan staan in Jesus se skoene en besef sy stryd in Getsemane was soos enige swaarkry of pyn wat gewone mense moet hanteer. Die Seun van God, as mens, het oorwin deur sy geloof in God se wil – ’n voorbeeld wat ons as mense moet navolg.

Border crossing
Jesus het sy volgelinge voorberei op die waarheid dat Hy sou sterf. Hy het ook gesê die Lam van God sal ná drie dae uit die dood opstaan. Die aand waarop Hy gevange geneem is, het alles vir Jesus net te veel geraak. Hy het sy dissipels gevra om saam met Hom na Getsemane te gaan om daar te gaan bid, om stil te raak voor sy Vader. Jesus het aan sy Vader erken dat Hy nie kans sien vir wat op Hom wag nie. Maar Hy het gekies om aan sy Vader gehoorsaam te wees en die lydensweg te stap sodat ons dit nooit hoef te doen nie. Jesus het Hom nie aan sy menswees oorgegee nie; Hy was gehoorsaam aan God. Dit het ons lewe onomkeerbaar verander.

Die jongmense kan die sinne op die gespreksblad voltooi. Die idee is om hulle te help met hulle interpretasie van Jesus se lydensverhaal en hoe hulle dit op hulle lewe kan toepas. As mens het Jesus die keuse gehad om weg te draai, maar Hy het sy vrese oorkom sodat Hy die Offerlam vir ons kon wees. Ons maak elke dag keuses. Tot voordeel van wie maak ons ons keuses? Wat bepaal ons keuses? Dit is die kruispad op ons reis.

Wanneer ek weer voor ’n struikelblok staan, sal ek …
Om my volkome aan die Here toe te wy beteken dat ek …

Sluit die ontmoeting met gebed af.

Hulpmiddel

© Missio 2024 | All rights reserved.