Roete 15: Die offisier se slaaf

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Ontmoeting 14-19 vorm deel van die afdeling wat ons “Kruispaaie” noem. Die jongmense verstaan en glo God is altyd en in alle omstandighede betroubaar. God doen wat Hy sê. Jesus se ingesteldheid is altyd om mense se nood te verander.

Die doel van die ontmoeting
Die kwessies wat hierdie ontmoeting aanraak, is dat jongmense nie altyd begryp wat dit beteken om God onvoorwaardelik met alles in jou lewe te vertrou nie. Ons is so gewoond aan mense wat nie doen wat hulle sê nie dat jongmense ander begin wantrou. Integriteit beteken jy sal doen wat jy sê omdat ander mense op jou staatmaak, al is dit iets eenvoudigs soos: “Ek sal jou vanaand bel.” Jesus het gedoen wat Hy gesê het Hy sal doen. Daar is geen voorwaardes aan Jesus se hulp, liefde of genade nie. Jy hoef nie aan sekere vereistes te voldoen om te kwalifiseer vir God se getrouheid in jou lewe nie.

Kortom
Geloof is om God sonder voorbehoud te vertrou. Dit beteken jy hoef nie te sien voordat jy glo nie. Wanneer jy iets in jou hart glo en daarop vertrou, leef dan ook met die verwagting dat God daar is vir jou en dat Hy jou behoeftes raaksien en daarin sal voorsien.

Bybelgedeelte

 • Matteus 8:5-13

Hulpmiddel

 • ’n Opgerolde bol dun tou of ’n bol wol

Die ontmoeting

Aktiwiteit: Spinnekopweb
Laat die jongmense in ’n kring in die middel van die vertrek staan. Hulle moet naby aan mekaar staan. Hou die bol tou of wol in jou hand vas. Begin deur vir die groep te vertel van ’n situasie waarin jy was wat jou verleë en/of ongemaklik laat voel het. Neem daarna die los punt van die tou of wol in jou een hand en gooi die bol tou of wol vir iemand anders in die groep. Die een wat die tou of wol vang, kry nou ’n beurt om te vertel van sy of haar most embarrassing moment. Wanneer almal klaar gelag het, gooi hy of sy weer die bol tou of wol na iemand anders toe, maar hou steeds aan ’n deel daarvan vas. Gaan so voort totdat die tou of wol op is of almal in die kring ’n beurt gehad het om van so ’n situasie in hulle lewe te vertel.

Wanneer almal ’n beurt gehad het, behoort julle ’n lekker “spinnekopweb” te hê wat tussen julle gespan is.

Gesels saam

 • Wat sien julle raak wanneer julle na hierdie web kyk? Wie het dit “gespin”?
 • Watter ooreenkomste is daar tussen julle verhale?
 • Wat bind ons as groep saam in hierdie web?
 • Wat is die een ding wat ons vandag besef het ons almal met mekaar deel?

Ons as mense is almal aan mekaar verbind, want ons almal het al slegte keuses gemaak wat veroorsaak het dat ons baie verleë was en mense vir ons gelag het. Ons almal verskil egter ook, want ons elkeen het ons eie persoonlikheid. Tog beleef ons dieselfde emosies en bevind ons ons soms in dieselfde situasies. Die manier waarop ons in situasies reageer, verskil egter van mekaar. Al verskil ons van mekaar, is ons as mense baie meer eenders as wat ons dalk dink. Ons beleef dieselfde dinge, maar reageer net anders daarop. Dit is deel van menswees.

Op die spoor van …
Die kaart op die gespreksblad wys waar Kapernaum is. In daardie dorp het die offisier vir Jesus gevra om sy siek slaaf gesond te maak.

Laat een van die jongmense die biografiese inligting oor die offisier lees.

Biografiese inligting oor die offisier

 • ’n Hoë rang in die Romeinse leër in Kapernaum
 • Het geweet hoe ’n mens met mag werk en kan werk
 • Het gesag gehad en gesag oor die soldate uitgeoefen
 • Was lief vir die Joodse volk; het selfs geld gegee sodat ’n sinagoge gebou kon word (Luk 7:5)
 • Het selfs vir die geringstes, soos sy slaaf, se gesondheid omgegee
 • Jesus het hom beskryf as iemand met besonderse insig en iemand wat verstaan wat geloof werklik is
 • Sy geloof het ’n instrument in Jesus se hand geword om ’n wonderwerk te doen

Wegwyser
Lees Matteus 8:5-13 oor die genesing van die Romeinse offisier se slaaf.

Gesels saam

 • Wat dink jy van die Romeinse offisier se versoek en sy oortuiging dat Jesus die mag het om wonderwerke te doen? (Die offisier het verstaan dat Jesus as die Seun van God mag oor siekte en gebrokenheid het. Hy het geglo dat Jesus met net die uitspreek van ’n woord nuwe moontlikhede vir sy sterwende slaaf kon skep. Die offisier het geweet: Met Jesus daar, was daar meer as wat die werklikheid vir sy siek slaaf kon bied. Jesus se mag en heerskappy het dit moontlik gemaak om te glo dat sy slaaf gesond kon word.)
 • Hoekom dink jy het Jesus hierdie man se geloof as uitsonderlik beskou? (Die algemene siening was dat Jesus eerstens vir die Joodse volk ’n redder wou wees. Jesus self was immers ’n Jood. Dat iemand buite die Joodse geloof in Jesus se wonderwerke geglo het, was uitsonderlik.)
 • Waarom het die offisier gesê hy is dit nie werd dat Jesus onder sy dak sou inkom nie? (Die offisier het geweet die mag wat hy van die keiser ontvang het, het hom in staat gestel om beheer uit te oefen en besluite af te dwing. Help die groep deur die voorbeeld te gebruik van die verkeersbeampte wat die verkeer in spitstyd kan reguleer. In homself het die beampte geen mag nie, maar met sy ampsklere aan en met die bewys van die regering se erkenning van sy amp kan hy met die lig van sy hand ’n hele ry aankomende motors tot stilstand bring. Daarom het die offisier vir Jesus gesê hy is “ook ’n mens wat onder gesag staan”. Sonder sy amp was hy maar ’n doodgewone mens en daarom nie werd dat Jesus in sy huis sou kom nie. Jesus kon maar net ’n woord spreek en dit sou gebeur. Die offisier het dit verstaan, want ook hy kon net ’n woord spreek of ’n bevel gee en sy soldate sou hom gehoorsaam.)
 • Wat het hierdie offisier van Jesus verstaan wat die omstanders nie gesnap het nie? (Die offisier het verstaan dat Jesus werklik die vermoë het om mense gesond te maak. Hy kon maar net ’n woord spreek en dit sou gebeur. Die offisier het verstaan dat, omdat Jesus hierdie wondertekens kon doen, Hy beslis ’n profeet van God of die Gesalfde van God moes wees.)

Reisjoernaal
Laat iemand in die groep die volgende aanhalings oor geloof lees. Vra vir die jongmense watter aanhaling hulle help om die offisier se optrede die beste te beskryf.

Faith is believing in something when common sense tells you not to.
– uit die fliek Miracle on 34th Street

Just because you can’t see it doesn’t mean it isn’t there. You can’t see the future, yet you know it will come; you can’t see the air, yet you continue to breather
– Claire London

He who has faith has … an inward reservoir of courage, hope, confidence, calmness, and assuring trust that all will come out well – even though to the world it may appear to come out most badly.
– BC Forbes

Vraag & antwoord
Gesels saam

 • Wat laat jou soms moedeloos of negatief oor die lewe voel?
 • Wat beteken dit dat ons moet bly glo in tye van onsekerheid en negatiwiteit?

Laat die jongmense saamgesels oor alles in hulle lewe wat hulle soms magteloos en negatief laat voel. Om te bly glo in sulke tye beteken eerstens dat ons ons vertroue in God se mag sal stel. Tweedens beteken dit dat ons sal weet God wil ons lewe anders sien verloop. Derdens beteken dit God het nie vir ons ’n reis sonder storms belowe nie, maar wel om ín die storms by ons teenwoordig te wees. Vierdens beteken dit God wil ons dikwels gebruik om sommige van die negatiewe dinge te verander of ons help om meer op die positiewe dinge te fokus.

Border crossing
Gee vir die jongmense ’n oomblik van stilte sodat hulle die uitdaging op die gespreksblad kan lees en daaroor kan nadink. Hulle kan hulle voorneme neerskryf.

Kies ’n saak waarmee jy die Here in hierdie week onvoorwaardelik gaan vertrou. Gee dit in gebed vir Hom.

Help die jongmense om in die gesprek uit te kom by die punt waar hulle erken dat ons geloof so groot soos ’n mosterdsaadjie nodig het. As jy glo, kan jy berge versit. Wys vir hulle dat Jesus telkens vir mense gesê het hulle geloof het hulle gered.

In die geval van die offisier en sy slaaf was dit nie anders nie. Vra die groep dat julle saam besluit om God te vertrou met alles wat julle nodig het. Vra hulle om prakties te dink oor wat hulle nodig het of moet doen, en om te kyk hoe hulle geloof ook hulle omstandighede kan verander. Miskien verander hulle omstandighede nie, maar hulle ontdek dat God by hulle is en dat Hy hulle staande hou ongeag hulle omstandighede.

Sluit die ontmoeting met gebed af.

Hulpmiddel

© Missio 2024 | All rights reserved.