Roete 1: Lewensreis

Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Voor die ontmoeting

Uitkoms
Die jongmense verstaan die doel van die jaar se ontmoetings: Ons lewe is ’n reis. Daarom wil ons graag meer ontdek oor ander mense se lewensreise saam met God en hoe dit hulle lewe gevorm het. Die groep ontdek wat ons lewensreis alles behels. Daar is tye dat hierdie reis opwindend is en vlot verloop, maar daar kom ook uitdagings oor ons pad. Ons reis raak soms moeilik en die toekoms lyk onseker en onbekend.

Die doel van die ontmoeting
Die jongmense ontdek wat hulle by elke element van die jaar se ontmoetings gaan doen. Wanneer hulle ingelig en voorbereid is, is hulle meer op hulle gemak om aan gesprekke deel te neem. Hierdie eerste ontmoeting wil die jongmense op hulle gemak stel en hulle deel maak van die jaar se reis.

Kortom
Die lewe is ’n reis. Die doel van die lewe is nie om ’n eindbestemming te bereik nie, maar om die reis te leef en te beleef, om elke oomblik sinvol in te rig en daaruit te leer.

Bybelgedeeltes

 • Spreuke 4:20-27; Prediker 11:9–12:1

Hulpmiddels

 • Die video Lewensreis
 • Die uitdeelstuk “Die lys karakters”, ’n afskrif vir elke groeplid
 • Plakkers om as naamkaartjies te gebruik, een vir elke groeplid
 • Genoeg koki’s of kleurpenne wat helder en duidelik kan skryf

Die ontmoeting

Video
In deel 1 en 2 van die video “ Lewensreis” word almal verwelkom by hierdie jaar se ontmoetings met die tema: Die Weg. Die deurlopende boodskap van die ontmoetings is: Ons reis saam met God deur die lewe. Die jongmense in die video verduidelik wat elke ontmoeting behels en wat die groeplede by elke element kan verwag. In deel 3 van die video volg ’n oorsig oor God se reis met die mens en die aarde.

Ontmoeting 1 sal die groep help en aanmoedig om deur die jaar aan die gesprekke deel te neem. Begin die ontmoeting soos volg:

 • Kyk saam na deel 1 en 2 van die video  Lewensreis.
 • Deel 3 van die video kan op een van twee plekke tydens die ontmoeting gekyk word: óf direk ná deel 1 en 2 óf ná die aktiwiteite onder “Aktiwiteit” en “Op die spoor van …”
 • As deel 3 direk ná deel 1 en 2 gekyk word, doen die aktiwiteite by “Aktiwiteit” en “Op die spoor van …” eers heel aan die einde van die ontmoeting. Begin dan ná deel 3 van die video dadelik met “Wegwyser”.

Aktiwiteit: Ons fliek
Gee vir elkeen in die groep die lys karakters. Verduidelik vir hulle dat hulle ’n fliek gaan maak. In hierdie fliek is daar verskeie karakters. Uit die lys wat jy vir hulle gegee het, kies hulle watter karakter hulle wil vertolk. Verskeie groeplede mag dieselfde karakter kies.

As daar nie ’n karakter op die lys is waarvan hulle hou nie, kan hulle vir hulleself ’n karakter skep. Die enigste vereiste is dat hulle moet kan verduidelik waarom hulle juis daardie spesifieke karakter gekies het. Hulle moet kan sê watter ooreenkomste of verskille daar tussen hulle en die betrokke karakter is.

Almal skryf hulle karakter op die plakker neer en plak dit aan hulle klere vas sodat almal kan sien wie hulle is.

Gesels saam

 • Watter karakter het jy gekies? Hoekom het jy juis hierdie karakter gekies?
 • Hoe verskil hierdie karakter van jou?
 • Watter ooreenkomste is daar tussen jou en hierdie karakter?
 • Watter karakter is meer as een maal gekies? Hoekom dink julle het dit gebeur?
 • Wat het jy oor jouself en die res van die groep uit hierdie aktiwiteit geleer?
 • As julle ’n naam vir julle fliek moes kies, wat sou julle voorstel?

Op die spoor van …
Vandag kan elkeen in die groep hulle biografiese inligting by hierdie afdeling op die gespreksblad neerskryf. As julle te min tyd het, kan hulle dit by die huis gaan doen. As julle dit tydens die ontmoeting doen, kan die groeplede hulle inligting vir mekaar voorlees. Jy kan ook met verloop van die jaar vir die jongmense kans gee om hulle inligting as inleiding tot ’n ontmoeting met die groep te deel.

_______________________ (Noemnaam)
Geboortedatum:
Doopnaam/-name:
Kontaknommer:
Huisadres:
Lekkerste vakansie:
Verste reis aangepak:
Mooiste plek besoek:
Slegste reiservaring:

Wegwyser
Laat die groep saamgesels oor hierdie vraag (wat saamhang met deel 3 van die video Lewensreis).

Gesels saam

 • Hoe het die sirkels jou gehelp om God se reis met ons op aarde beter te verstaan?

Laat elkeen sê wat hulle verstaan het uit die aanbieding of wat nie vir hulle duidelik was nie. Hierdie gesprek sal jou help om te sien waar jy aanvullende inligting moet gee. Moet egter nie te veel tyd aan hierdie gesprek afstaan nie. Die vrae wat later volg, sal hulle help om die uitbeelding beter te verstaan.

Laat een of meer van die jongmense die volgende Bybelgedeeltes vir die groep voorlees. Dit sal goed wees om die gedeeltes meer as een keer deur te lees. Dit sal die groep help om regtig te luister en in te neem wat hulle hoor.

Lees Spreuke 4:20-27 en Prediker 11:9–12:1.

Gesels saam

 • Albei hierdie gedeeltes moedig jongmense om sekere dinge te vermy en sekere dinge te doen. Noem ’n paar van hierdie dinge. (Vir albei Bybelskrywers was dit belangrik dat jongmense ’n goeie lewe sal geniet, dat hulle oortuig sal wees die lewe kan opwindend en sinvol wees, dat jongmense op ’n unieke manier kan leef omdat hulle die energie, die entoesiasme en die guts het wat ’n mens nooit voorheen gehad het nie en nooit weer ná jou jong jare sal hê nie.)
 • Albei hierdie gedeeltes waarsku jongmense teen sekere dinge, maar moedig hulle ook aan om ander dinge te doen. Wat beteken dit vandag vir jou in jou lewe? (Spreuke 4:23-27: Behou die regte fokus op die lewe. ’n Verwronge fokus bring jou by ’n ongewensde eindbestemming uit. Kyk na jou hart se drome en motiewe, anders sal jy jou lewe vol leuens en bedrog maak. Prediker 11:9b–12:1: Onthou, hoe jy kies om vandag te leef, bepaal hoe jou toekoms gaan lyk. En dan kan jy baie min daaraan verander. Dit waarmee jy jou lewe vandag vol maak, bepaal die eindprodukte in jou toekoms. Kommer maak jou lam; onverskilligheid maak môre moeiliker.)

Reisjoernaal
Laat een of meer van die jongmense die aanhalings voorlees.

It takes courage to grow up and become who you really are.
– EE Cummings

Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail.
– Ralph Waldo Emerson

Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else.
– Judy Garland

There is just one life for each of us: our own.
– Euripides

Every man dies – not every man really lives.
– William Ross Wallace

No one ever finds life worth living – one has to make it worth living.
– William Ross Wallace

Vraag & antwoord
Laat die groep saamgesels oor die vrae hier onder wat by die aanhalings aansluit. Moedig die groep aan om self na te dink oor die aanhalings sodat hulle hulle eie mening kan vorm oor wat dit vir hulle wil sê.

Gesels saam

 • Hoe help die verskillende aanhalings jou om oor die waarde en betekenis van jou lewe te dink?
 • Hoe sluit hierdie mense se menings aan by die Bybel se siening van die betekenis en waarde van elke mens se lewe?

Border crossing
Gee die jongmense kans om na te dink oor hierdie uitdaging.

Watter twee uitdagings wil jy vir jou stel om hierdie jaar na te jaag en te bereik sodat jou lewe vir jou betekenisvol en waardevol kan wees?

Die jongmense kan ook twee van die aanhalings onder “Reisjoernaal” as hulle uitdaging kies.

Sluit die ontmoeting met gebed af.