Ontmoeting 6

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

Markus 14:53-65 en 15:1-15

Jesus was onskuldig, maar Hy is ter dood veroordeel. Al was Hy onskuldig, het Jesus gekies om in ons plek te sterf, in die plek van ons wat skuldig is.

Wie?

Die sentrale karakter hier is Jesus, die onskuldige. Die tweede groep karakters is die Jode, die Joodse Raad en Pilatus, die goewerneur van die streek.

Waar?

Hierdie gebeure speel af in Jerusalem tydens die Paasnaweek, ’n tyd wanneer die Jode in groot getalle na die stad gereis het om offers by die tempel te bring. Jesus word in die tuin van Getsemane gevange geneem. Hy word na die binnehof van die hoëpriester se woning geneem. Aan die einde van hierdie teksgedeelte bring die Jode Jesus na Pilatus se paleis.

Wat?

Die Jode het ’n Joodse Raad gehad, wat die mag gehad het om baie besluite oor die Jode te neem. Tog was hulle steeds onderdane van die Romeinse Ryk, en groot besluite moes deur die goewerneur geneem geword het. Judea se goewerneur was Pontius Pilatus, wat in Jerusalem aangestel is om te kyk dat die Romeinse wette nagekom word.

Jesus is eers na die Joodse Raad geneem, waar die hoëpriester Hom gevra het of Hy die Christus is. Jesus het ja geantwoord, en die Joodse Raad het sy antwoord as godslastering beskou.

Vroeg die oggend het die Joodse Raad vir Jesus na Pilatus geneem en Hom by Pilatus aangekla. Pilatus het vir Jesus gevra of Hy die koning van die Jode is. Jesus het geantwoord: “Dit is soos u sê.”

Dit wil voorkom of Pilatus die “bewyse” teen Jesus as onvoldoende beskou het. Hy het die groep mense wat daar was die kans gegee om Jesus vry te laat. Hulle kon kies om vir Jesus (die onskuldige) vry te laat, of vir Barabbas (die skuldige). Die groep het vir Barabbas gekies.

Waarom?

Die mense wat Jesus wou laat doodmaak, het nie verstaan wie Jesus is nie. Hulle het geskreeu: “Kruisig hom!” Tog was Jesus se onskuld juis die kernrede waarom Hy, en niemand anders nie, moes sterf. Slegs Jesus, die onskuldige, kon in ons plek sterf.

 • Oorweeg dit om ʼn kindervriendelike skuldbelydenis tydens die erediens te gebruik.

Kindermoment

 • Die gemeente se poppekaspoppe of teddiebere of ander poppe om ’n poppekas te hou.
 • As die gemeente nie ’n poppekas besit nie, gebruik gerus lidmate om die verhaal op te voer. Reël dit net betyds.

Huisgeloof

 • Kyk saam na hierdie videogreep uit Sinbad: Legend of the Seven Seas: Hier beskikbaar

Voorskool

 • ’n Paar items wat vir spesifieke aktiwiteite bedoel is, soos ’n tandeborsel (vir tande borsel) of ’n sokkerbal (vir sokker speel). Bring ook items saam wat nie gepas sal wees vir hierdie aktiwiteite nie.
 • Papierstroke, gom of kleeflint, kryte

Graad 1-3

 • ’n Paar items wat vir spesifieke aktiwiteite bedoel is, soos ’n tandeborsel (vir tande borsel) of ’n sokkerbal (vir sokker speel). Bring ook items saam wat nie gepas sal wees vir hierdie aktiwiteite nie.
 • Papierstroke, gom of kleeflint, kryte

Graad 4-6

 • Laai hierdie dokument af: Die pad na Paasfees
 • Knip die prentjies uit en plak elke prentjie op stukke karton.
 • Gebruik dieselfde prentjies om ’n pakkie kaartjies vir elke kind te maak. Daar moet meer as een van elke kaartjie in ’n pakkie wees en dit moet net groot genoeg wees sodat dit in ’n kind se hand kan pas.

Graad 7-10

Maak ’n labirint met maskeerband of tou. Volg hierdie skakel om te sien hoe om dit te doen:

Kindermoment

Nota: As die gemeente nie ’n poppekas besit nie, gebruik gerus lidmate om die verhaal op te voer. Reël dit net betyds.

Die liturg of een van die karakters van die poppekas nooi die kinders na die liturgiese ruimte. Hier is riglyne vir die dialoog, maar vul dit gerus kreatief aan vir die gemeente se konteks.

 • Een van die karakters is ongelukkig en hartseer, want hy/sy is in die moeilikheid by die skool oor iets wat iemand anders gedoen het. Die ander karakter(s) probeer hom/haar troos deur hom/haar daaraan te herinner daaraan dat hy/sy onskuldig is.
 • Een van die karakters kan dan die ander herinner aan die verhaal van Jesus se kruisiging. Hierdie karakter kan vra of Jesus skuldig was aan iets met vrae soos: “Het Jesus iets gesteel?” of: “Het Jesus iemand doodgemaak?” of: “Het Jesus iemand seergemaak?”
 • Een van die ander karakters kan uitroep: “Jesus was onskuldig!”
 • Net soos die eerste karakter nie iets verkeerd gedoen het nie maar steeds in die moeilikheid was, was Jesus ook onskuldig. Tog het Jesus gekies om as die onskuldige in ons, die skuldiges, se plek dood te gaan.

Huisgeloof

Vertel vir mekaar van ’n keer toe julle onskuldig in die moeilikheid beland het. Luister net na mekaar se stories. Moenie die verhale probeer verander of interpreteer nie.

Lees Markus 14:53-65 en 15:1-15 saam. Laat elkeen in die huis ’n kans kry om ’n gedeelte te lees.

Gesels saam:

 • Hoe dink julle het Jesus gevoel toe Hy in hegtenis geneem en ter dood veroordeel is?
 • Hoekom dink julle het Jesus stilgebly?
 • Wat sê dit vir ons oor wie Jesus is?

Kyk saam na hierdie videogreep uit Sinbad: Legend of the Seven Seas: Hier beskikbaar

 • Die videogreep begin met Sinbad se vriend wat amper onskuldig in Sinbad (wat ook onskuldig is) se plek sterf. Hoekom dink julle het Sinbad teruggekom vir sy vriend?
 • Jesus (onskuldig) het werklik sy lewe vir ons (skuldig) gegee.
 • Vra vir mekaar: Hoe laat dit jou voel?


Ons veroordeel ook soms mense al weet ons God veroordeel ons nie. Hoe kan ons Jesus se genade aan ons aan ander mense gaan uitdeel?

Voorskool


Wys vir die kleuters die items wat vir spesifieke aktiwiteite bedoel is, soos ’n tandeborsel (vir tande borsel) of ’n sokkerbal (vir sokker speel). Wys ook items saam wat nie gepas sal wees vir hierdie aktiwiteite nie.

Vra byvoorbeeld vir die kleuters: “Moet ek hierdie uitveër gebruik om my tande te borsel? (Gee kans vir hulle reaksie.) Of moet ek liewer hierdie tandeborsel gebruik?” (Gee kans vir reaksie.)

Noem ’n hele paar voorbeelde deur eers die verkeerde item voor te stel en dan die gepaste item. Moedig die groep aan om “Ja!” of “Nee!” te roep waar dit gepas is. Maak dit pret.

Gesels saam:

 • Wat het Jesus verkeerd gedoen? Het Hy sy tande met ’n uitveër geborsel? Het Hy ooit sonde gedoen?
 • Jesus het nooit iets verkeerds gedoen nie. Hy was onskuldig, maar Hy het in ons plek gesterf.

Lees nou Markus 14:53-65 en 15:1-15 uit ’n kindervriendelike vertaling.

Laat die kleuters vir hulle boeie maak deur twee papierstroke soos die skakels van ’n ketting deur mekaar te vou en vas te plak. Maak seker die “boeie” wat om hulle hande is, is groot genoeg sodat hulle hande maklik kan uitglip.

Laat hulle die boeie versier op ’n manier wat hulle herinner dat Jesus niks verkeerds gedoen het nie, maar steeds gekies het om die straf vir ons sondes te dra.


Vra iemand in jou huis om vanaand saam met jou te bid en vir Jesus dankie te sê dat Hy vir jou sondes betaal het. Sit jou boeie om jou polse terwyl jy bid. Wanneer jy “amen” sê, breek die boeie. Dit sal jou herinner dat al was Jesus onskuldig, Hy jou so liefhet dat Hy vir jou sondes betaal het.

Graad 1-3


Wys vir die kleuters die items wat vir spesifieke aktiwiteite bedoel is, soos ’n tandeborsel (vir tande borsel) of ’n sokkerbal (vir sokker speel). Wys ook items saam wat nie gepas sal wees vir hierdie aktiwiteite nie.

Vra byvoorbeeld vir die kleuters: “Moet ek hierdie uitveër gebruik om my tande te borsel? (Gee kans vir hulle reaksie.) Of moet ek liewer hierdie tandeborsel gebruik?” (Gee kans vir reaksie.)

Noem ’n hele paar voorbeelde deur eers die verkeerde item voor te stel en dan die gepaste item. Moedig die groep aan om “Ja!” of “Nee!” te roep waar dit gepas is. Maak dit pret.

Gesels saam:

 • Wat het Jesus verkeerd gedoen? Het Hy sy tande met ’n uitveër geborsel? Het Hy ooit sonde gedoen?
 • Jesus het nooit iets verkeerds gedoen nie. Hy was onskuldig, maar Hy het in ons plek gesterf.

Lees nou Markus 14:53-65 en 15:1-15 uit ’n kindervriendelike vertaling.

Laat die kleuters vir hulle boeie maak deur twee papierstroke soos die skakels van ’n ketting deur mekaar te vou en vas te plak. Maak seker die “boeie” wat om hulle hande is groot genoeg sodat hulle hande maklik kan uitglip.

Laat hulle die boeie versier op ’n manier wat hulle herinner dat Jesus niks verkeerds gedoen het nie, maar steeds gekies het om die straf vir ons sondes te dra.

Vra iemand in jou huis om vanaand saam met jou te bid en vir Jesus dankie te sê dat Hy vir jou sondes betaal het. Sit jou boeie om jou polse terwyl jy bid. Wanneer jy “amen” sê, breek die boeie. Dit sal jou herinner dat al was Jesus onskuldig, Hy jou so liefhet dat Hy vir jou sondes betaal het.

Graad 4-6

Verwelkom die jongmense.

Verdeel die groot groep in twee. Speel “Cops and Robbers”. Die polisie-groep probeer van die diewe vang omdat hulle gesteel het.

Laai “Die pad na Paasfees” af. Knip die prentjies uit en plak elke prentjie op ’n stuk karton. Vra die groep om dit in die regte volgorde te pak.

Lees Markus 14:53-65 en 15:1-15 (en wissel die lees gerus af met vertellings). Laat die groep toe om die prentjies van die verhaal reg te rangskik terwyl jy lees en vertel.

Gesels saam:

 • Was Jesus skuldig aan iets? Het Hy dit verdien om in die moeilikheid te beland? Nee, anders as in die speletjie “Cops and Robbers” waar die polisie iemand moes vang wat regtig iets verkeerds gedoen het, het Jesus niks verkeerd gedoen nie.
 • Kom ons roep dit almal saam uit: “Jesus was onskuldig!”
 • Hoekom dink julle is Jesus dan skuldig bevind en veroordeel?

Verdeel die jongmense in groepe van twee. Gee vir elke groep ’n pakkie kaartjies wat jy gemaak het met die prente van “Die pad na Paasfees”. Die groep kan ook self hulle kaarte uitknip en versier as daar tyd is.

Laat die jongmense teen mekaar “Snap” speel. Skommel die een pakkie kaartjies sodat die pakkies nie deurmekaar raak nie en verdeel die pakkie kaarte gelykop tussen die twee spelers. Met elke beurt draai hulle ’n omgekeerde kaartjie in hulle pakkie om en sit dit tussen hulle neer. Dan is dit die volgende speler se beurt. Wanneer twee kaartjies van dieselfde soort na mekaar neergesit word, kan ’n speler “Snap” uitroep en sy/haar hand op die pakkie kaartjies neersit. Die speler wat dit eerste doen en reg is dat die kaartjies dieselfde lyk, wen. Die verloorder moet al die kaarte in die middel van die tafel neem. Die spel gaan aan totdat ’n speler sy/haar kaarte uitgespeel het en wen.

Gee vir elke kind ’n pakkie kaarte om huis toe te neem.


Nooi die mense in jou huis om saam met jou “Snap” met jou kaarte te speel. Vertel vir hulle die verhaal van Jesus wat onskuldig doodgemaak is.

Graad 7-10

Verwelkom die groep.

Speel “Twee waarhede en een leuen”. Elke jongmens in die groep moet dink aan twee waarhede oor hulleself wat hulle bereid is om met die groep te deel, en dan ook een leuen.

Gee kans vir almal om hulle waarhede en leuens met die groep te deel. Die jongmense moet na elke groeplid luister en raai wat die waarhede en wat die leuen is.

Indien die groep baie groot is, verdeel in kleiner groepe vir hierdie aktiwiteit.

Tydens Jesus se verhoor het mense “getuienis” gelewer. Dink julle hulle het die waarheid gepraat?

Lees Markus 14:53-65 en 15:1-15 saam, maar laat verskillende jongmense dit afwisselend lees.

Gesels saam:

 • Wat beteken dit om iemand te veroordeel?
 • Hoekom dink julle het Jesus dit verduur om vals beskuldig en veroordeel te word?

Maak ’n labirint van maskeerband of tou, of plak of bou ’n klein wandelroete.

Vra die groep om aan die teks en hierdie vrae te dink terwyl hulle in stilte deur die labirint stap:

 • Hoekom dink jy het Jesus gewag om gevange geneem te word in plaas daarvan om te vlug?
 • Hoe sou jou lewe anders gewees het as Jesus wel verdwyn het?

Onthou om genoeg ruimte te laat tussen elkeen wat die labirint stap. Nadat almal deur die labirint gestap het, gee kans dan hulle nadink oor die teks en die vrae.


Ons veroordeel ook soms mense sonder dat ons hulle ken of verstaan. Wat kan ons doen om minder veroordelend teenoor ander te wees?

Afstandkategese

Aanvullende materiaal om op sosiale media (Whatsapp, Facebook, ens) te deel wanneer fisiese byeenkomste nie haalbaar is nie. Onder elke prent is ‘n boodskap wat jy op sosiale media (soos Whatsapp) kan uitstuur saam met die grafika.

Kernwaarheid

Stuur hierdie prent aan die hele gemeente om die kerngedagte in te lei.

Is jy al ooit verkeerdelik veroordeel (gejudge)? Ons lees in Markus 14 en 15 dat Jesus ter dood veroordeel is, al was Hy onskuldig.

Tieneraktiwiteit 1 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om as gesprekshulpmiddel te dien.

Het mense al leuens oor jou vertel of jou veroordeel (gejudge) oor dinge wat nie waar nie en jou so seergemaak? Ons veroordeel ook soms mense sonder dat ons hulle ken of verstaan. Wat kan ons doen om minder veroordelend teenoor ander te wees?

Tieneraktiwiteit 2 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om self by die huis te doen. Die doel daarvan is om die boodskap van die teksgedeelte vas te lê.

Ons almal oordeel (judge) soms ander. Selfs sonder dat ons dit agterkom. Die vraag is: Hoe bewus is ons hiervan, en wat kan ons doen om dit te vermy?

Huisgeloof (voorskool tot graad 6)

Die onderstaande teks is buitelyne van ‘n moontlike huisgeloof-video wat julle self kan opneem en aan gesinne stuur:

Verwelkom almal. Vertel van ʼn keer toe jy onskuldig in die moeilikheid beland het. Laat hulle dan die video pause en dieselfde doen. Daarna kan hulle Markus 14:53-65 en 15:1-15 saam lees.

Gee dan ʼn kort samevatting van die kernboodskap: Die film Sinbad: Legend of the Seven Seas begin met Sinbad se vriend wat amper onskuldig in Sinbad (wat ook onskuldig is) se plek sterf. Jesus (onskuldig) het werklik sy lewe vir ons (skuldig) gegee. Jesus word in hierdie gedeelte onskuldig veroordeel. Die mense wat Jesus wou laat doodmaak, het nie verstaan wie Jesus is nie. Hulle het geskreeu: “Kruisig hom!” Tog was Jesus se onskuld juis sentraal aan die rede waarom Hy, en niemand anders nie, moes sterf. Slegs Jesus, die onskuldige, kon in ons plek sterf. Ons veroordeel ook soms mense, al weet ons dat God ons nie veroordeel nie. Hoe kan ons Jesus se genade aan ons ook aan ander mense uitdeel?

Aktiwiteit wat jy kan deel: Kyk hierdie uittreksel uit die fliek Sinbad en gesels na die tyd oor kere dat ons ander mense onskuldig veroordeel.

© Missio 2024 | All rights reserved.