Ontmoeting 3

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

Markus 9:30-37

Ons fokus soms op wat ons kan kry, hoe belangrik ons is en wat ander mense vir ons kan beteken. Ons vergeet dat almal in God se koninkryk gelyk is. Jesus roep ons om Hom te volg en ander te dien soos Hy mense gedien het.

Wie?

Jesus is die sentrale karakter in hierdie verhaal, maar dit is asof die dissipels net nie kan verstaan wie Jesus werklik is nie.

Waar?

Jesus en sy dissipels is op pad deur Galilea en voer hierdie gesprek in Kapernaum. Galilea is die landelike streek in die noorde van Israel, en Kapernaum was die dorp van waar Jesus baie van sy werk gedoen het.

Wat?

Jesus het drie keer sy dood aangekondig. In Markus 9:30-32 kondig Jesus dit ’n tweede keer aan. Jesus is eerlik met sy dissipels oor die pad waarop Hy loop en oor waarmee Hy besig is. Jesus ontken geensins die swaarkry of die pyn van sy pad nie. Hy maak dit juis duidelik. Hy berei sy dissipels voor vir die pad wat vir Hom, en hulle, voorlê.

Maar dit is asof die dissipels Hom nie hoor nie, want hulle is besig om te stry oor posisies en status binne Jesus se koninkryk wanneer Hy die nuwe heerser word. Hulle verstaan hierdie nuwe koninkryk as ’n aardse koninkryk soos die keiser in Rome se koninkryk.

’n Mens kan net wonder hoe Jesus gevoel het oor hulle stryery. Die dissipels verstaan steeds nie wie Jesus is en wat sy plan vir almal is nie. Dan verduidelik Jesus vir hulle dat sy pad van mense vra om mekaar te dien, nie om gedien te word nie.

Toe trek Jesus ’n kind nader. Kinders was in daardie tyd nie so belangrik soos vandag nie. Inteendeel, hulle het baie min status gehad. Wanneer Jesus die kind nadertrek, wys Hy dat ons selfs die onbelangrikste mense tussen ons moet ontvang en raaksien wanneer ons God wil ontvang en raaksien.

Waarom?

Die dissipels werk met hulle prentjie van wie hulle dink Jesus behoort te wees. Hulle het ’n prentjie van ’n groot, sterk koning wat die keiser van Rome se ryk omver sal gooi en wat hulle as burgers van sy koninkryk belangrik sal maak.

Maar Jesus is nie so ’n soort koning nie. Jesus is die koning oor die hele skepping wat ’n nuwe werklikheid vir die skepping moontlik maak. Hy demonstreer sy koningskap hier op aarde deur te dien, te ly en aan die kruis te sterf.

Beveel die film Wreck-it Ralph vir die gemeente se jonger kinders of gesinne met jong kinders aan. Dit kan ook ’n metafoor vir die erediens wees. Daar is ’n toneel aan die begin van hierdie fliek waar die mense in Ralph se speletjie voel dat hy nie belangrik genoeg is om saam met hulle bo in die woonstelblok te wees nie. Dit maak Ralph ongelooflik hartseer en kwaad. Aan die einde van die film besef die mense dat almal ewe belangrik is.

Jesus se lewe wys ook vir ons dat almal ewe belangrik is en dat niemand uitgesluit mag word nie.

Kindermoment

• Verskillende voorwerpe wat verskillende beroepe verteenwoordig.

Huisgeloof

• Gaan kyk na die verskillende style borde in jou kas.

Voorskool

 • Lint, ronde papier of karton (verkieslik geel), ’n kramdrukker, inkleurpotlode of kryte.
 • Slangetjies-en-leertjies (genoeg sodat almal kan saamspeel; daar is borde op die internet beskikbaar).

Graad 1-3

 • ’n Goue, silwer- en bronsmedalje, of foto’s daarvan.
 • Slangetjies-en-leertjies (genoeg sodat almal kan saamspeel; daar is borde op die internet beskikbaar).
 • Inkleurpotlode of kryte.

Graad 4-6

 • Mariebeskuitjies, ’n kruis of ’n prent van ’n kruis wat in die middel van die vertrek kan staan.

Graad 7-10

Kindermoment

Kies vyf mense in die gemeente (verkieslik van verskillende ouderdomme) en vra hulle om voor te kom staan. Gee vir elkeen ’n verskillende voorwerp of laat hulle dit self uit ’n boks kies. Elke voorwerp verteenwoordig ’n ander beroep, soos staatspresident, kelner, bedelaar, onderwyser, dokter. (Wees kreatief en kies die beroepe volgens jou beskikbare bronne. Daar moet ’n verskeidenheid wees.)

Laat die kinders die vyf mense van die belangrikste tot die onbelangrikste in ’n ry laat staan. Vra dan:

 • Wat dink julle maak dat iemand belangrik of onbelangrik in ons wêreld is?
 • Dink julle dit is regverdig?
 • Wie sê Jesus is belangrik?

Jesus kyk nie na mense soos ons na mense kyk nie. Vir Jesus is alle mense ewe belangrik.

Nooi die vyf persone om aan die nagmaaltafel te kom sit. Met die nagmaal onthou ons dat almal gelyk is in God se koninkryk. Aan die punt van die tafel kan daar ’n leë stoel met ’n wit lap wees as ’n teken dat Jesus die belangrikste is. Deel vir elkeen ’n stukkie brood uit as ’n teken hiervan.

Huisgeloof

Gaan kyk in julle kombuiskaste watter verskillende soorte borde in julle huis is. As jy enigeen van hierdie borde kon wees, watter een sou jy wou wees? Hoekom? Hoe dink jy voel die borde wat nie gekies is nie?

Lees Markus 9:30-37 saam.

Gesels saam:

 • Is daar van die borde wat belangriker is as ander? Hoekom?
 • Wie besluit watter borde is belangriker?
 • Hoe dink jy het die kind in vandag se Bybelverhaal gevoel toe Jesus hom of haar uitgesonder het om te verduidelik dat alle mense ewe belangrik is? (Onthou, kinders in Jesus se tyd het nie dieselfde waarde gehad as volwassenes nie.)

Kies hierdie week een aand en dek die tafel met borde waaruit julle as gesin gewoonlik nie eet nie. Dit kan borde wees wat julle vir spesiale geleenthede hou, of selfs plastiekbakkies. Eet saam uit hierdie borde. Hoekom dink julle eet julle nou uit daardie borde?


Onthou Jesus se woorde: “Elkeen wat so ’n kindjie in my Naam ontvang, ontvang My.” Kom ons ontvang en verwelkom ander mense soos Jesus ons ontvang en verwelkom.

Voorskool


Gebruik lint en kram ronde papiertjies (verkieslik geel) aan die lint vas om medaljes te maak. Daar moet niks op die medaljes geskryf staan nie. Elke kind kry ’n medalje.

Gesels saam:

 • Wat het julle nou gekry?
 • Waarvoor kry ’n mens dit?
 • Watter mense kry medaljes?

Kom ons luister nou na ’n verhaal van mense wat graag eerste wou wees.

Vertel die verhaal van Markus 9:30-37. Maak ’n groot medalje wat ’n eerste plek aandui, of gebruik selfs ’n trofee. Laat twee kinders oor die medalje of trofee baklei om te wys hoe die dissipels baklei het oor wie die beste en belangrikste is. Roep dan een van die ander kinders vorentoe en skryf op al drie se medaljes ’n groot 1 om te wys dat almal ewe belangrik is. Skryf dan ’n groot 1 op hulle almal se medaljes.

Speel slangetjies-en-leertjies. Kry genoeg borde sodat almal kan saamspeel. (Daar is borde op die internet beskikbaar.)

Speel die speletjie totdat iemand amper by die wenpunt is. Draai dan die bord om sodat bo onder en onder bo is. Sê nou dat die begin die wenpunt is en dat die een wat heel agter was nou heel voor is.

Vertel vir die kinders dat Jesus vir almal ’n kans gee en dat Hy selfs die mense wat heel laaste is, raaksien en hulle liefhet. By Jesus is niemand beter as iemand anders nie. Vir die Here is almal belangrik.


Gaan huis toe en versier jou medalje. Vertel vir iemand by die huis hoekom jy ’n medalje het. Plak dit dan teen die yskas om jou te herinner dat alle mense vir die Here ewe belangrik is. Laat iemand anders byvoorbeeld voor jou kos skep of lekkers kry.

Graad 1-3


Wys vir die kinders die drie medaljes: goud, silwer en brons. Gee vir hulle kans om te sê watter medalje hulle graag sou wou hê.

Gesels saam:

 • Watter medalje wou die meeste van julle gehad het?
 • Watter medalje wou die minste van julle gehad het?
 • Hoekom dink julle is dit so?

Vertel die verhaal van Markus 9:30-37. Laat die kinders die storie uitbeeld terwyl jy dit vertel. As daar nie genoeg kinders in die groep is om al die karakters te speel nie, kan ander voorwerpe soos besems of poppe gebruik word.

Gesels saam:

 • Hoekom het die dissipels met mekaar gestry?
 • Watter mense dink julle is vir Jesus belangrik of onbelangrik?
 • As God medaljes sou uitdeel, hoe dink julle sou Hy besluit het wie kry goud, silwer of brons?
 • Wat dink julle wil vandag se storie vir ons sê?

Speel slangetjies-en-leertjies. Kry genoeg borde sodat almal kan saamspeel. (Daar is borde op die internet beskikbaar.)

Speel die speletjie totdat iemand amper by die wenpunt is. Draai dan die bord om sodat bo onder en onder bo is. Sê nou dat die begin die wenpunt is en dat die een wat heel agter was nou heel voor is.

Vertel vir die kinders dat Jesus vir almal ’n kans gee en dat Hy selfs die mense wat heel laaste is, raaksien en hulle liefhet. By Jesus is niemand beter as iemand anders nie. Vir die Here is almal belangrik.


Gaan huis toe en gee vir iemand wat jy voel dit nodig het ’n medalje of ’n prent van ’n medalje. Vertel vir hulle dat almal ewe belangrik vir die Here is en dat ons geroep word om mekaar te help.

Graad 4-6

Hou ’n kompetisie. Kyk wie die vinnigste kan hardloop. Kyk dan wie kan eerste ’n Mariebeskuitjie van hulle voorkop tot in hulle mond kry sonder om hulle hande te gebruik. Gee aan die einde vir almal ’n prys (’n medalje of ’n sertifikaat), maar almal kry presies dieselfde prys. Die een wat laaste gekom het en die een wat eerste gekom het kry presies dieselfde.

Gesels saam:

 • Hoe voel dit om eerste te kom?
 • Hoe voel dit om laaste te wees?
 • Hoe voel dit as almal dieselfde prys kry al het almal nie ewe goed gevaar nie?

Lees die verhaal van Markus 9:30-37.

Gesels saam:

 • Watter mense in die lewe dink jy is belangrik en watter is nie so belangrik nie?
 • Hoe dink Jesus oor hierdie mense?
 • Wie besluit wie belangrik is of nie?
 • Wat dink jy probeer vandag se Bybelverhaal vir ons vertel oor wie belangrik en onbelangrik is?

Sit ’n kruis (of ’n prent van ’n kruis) aan die kant van die vertrek neer. Laat die kinders in ’n ry naby aan die kruis staan.

Gesels saam:

 • Veronderstel die kruis was Jesus. Hoe sou jy gevoel het as jy heel voor by Jesus kon staan?
 • Hoe sou jy gevoel het as jy heel agter, ver van Jesus af, moes staan?

Sit nou die kruis in die middel van die vertrek neer en laat die kinders in ’n kring rondom die kruis staan.

 • Hoe voel dit om in ’n kring om die kruis in plaas van in ’n ry te staan?
 • Hoe help hierdie aktiwiteit ons om te verstaan wat Jesus vir sy dissipels probeer sê het oor belangrik en onbelangrik?


Dink saam met die mense in jou huis oor dié mense wat deur ander as belangrik en onbelangrik beskou word. Skryf hierdie mense se name neer. Bid dan en vra vir God om jou te help om na mense te kyk soos God na hulle kyk.

Graad 7-10

Speel saam Stomstreke. Die jongmense moet ’n aktiwiteit of ervaring uit hulle week uitbeeld. Hulle mag net handbewegings gebruik en mag geen geluide maak nie. Die ander moet dan raai wat hulle probeer uitbeeld.

Gesels saam:

 • Het jy in die week gevoel iemand verstaan jou nie of verstaan nie wat jy probeer sê nie?
 • Vertel van ’n keer toe iemand jou (of wat jy probeer sê het) wel verstaan het. Hoe het dit jou laat voel?

Afhangende van hoeveel jongmense in die groep is, vra een tot drie van hulle om die Bybelteks te lees.

Gesels saam:

 • Wat dink julle doen die dissipels hier? Hoekom doen hulle dit?
 • Watter boodskap dink julle probeer Jesus oordra wanneer Hy die kindjie nadertrek?
 • Wat dink julle wil Jesus vir sy dissipels en vir ons baie duidelik maak?

Laat die groep die volgende video kyk. Die video is hier beskikbaar

Gesels saam:

 • Dink ’n oomblik: Waar sou jy weggespring het?
 • Hoe sou jy voel as jy heel agter moes wegspring?
 • Indien jy voor kon staan, hoe sou jy gevoel het oor die mense wat agter jou staan?
 • Waar in die lewe het jy al gesien dinge werk soos dit in die video uitgebeeld word?
 • Jesus stel iets radikaal anders in vandag se Bybelgedeelte voor. Hoe sou jy dit vir die mense in hierdie wedloop verduidelik?


Let in hierdie week op waar jy agter of voor in rye staan (soos by die skool se snoepie). Hoe kan ons as gelowiges ander mense help om langs ons voor die kruis, en voor Jesus, te staan?

Afstandkategese

Aanvullende materiaal om op sosiale media (Whatsapp, Facebook, ens) te deel wanneer fisiese byeenkomste nie haalbaar is nie. Onder elke prent is ‘n boodskap wat jy op sosiale media (soos Whatsapp) kan uitstuur saam met die grafika.

Kernwaarheid

Stuur hierdie prent aan die hele gemeente om die kerngedagte in te lei.

Al ooit gewonder wie vir God die belangrikste is? Markus 9:30-37 vertel jou meer.

Tieneraktiwiteit 1 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om as gesprekshulpmiddel te dien.

Kyk hierdie video

Tik hier onder hoe die video jou laat voel het.

Tieneraktiwiteit 2 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om self by die huis te doen. Die doel daarvan is om die boodskap van die teksgedeelte vas te lê.

Om almal as gelykes te hanteer kos oefening. Dit begin deur bewus te wees van die ongelykhede.

Huisgeloof (voorskool tot graad 6)

Die onderstaande teks is buitelyne van ‘n moontlike huisgeloof-video wat julle self kan opneem en aan gesinne stuur:

Verwelkom almal. Vertel ‘n verhaal oor spesiale eetgerei. Is daar dalk ‘n spesiale of snaakse storie? Vra die mense of hulle sulke eetgerei het en wanneer hulle dit gebruik. Laat hulle die video pause om die Bybelteks te lees. Lees Markus 9:30-37 saam.

Gee ‘n kort samevatting van die kernboodskap: Jesus is eerlik met sy dissipels oor die pad waarop Hy loop en oor waarmee Hy besig is. Jesus ontken geensins die swaarkry of die pyn van sy pad nie. Hy maak dit juis duidelik. Hy berei sy dissipels voor vir die pad wat vir Hom, en vir hulle, voorlê. Maar dit is asof die dissipels Hom nie hoor nie, want hulle is besig om te stry oor posisies en status binne Jesus se koninkryk wanneer Hy die nuwe heerser word. Toe trek Jesus ’n kind nader. Kinders was in daardie tyd nie so belangrik soos vandag nie. Inteendeel, hulle het baie min status gehad. Wanneer Jesus die kindjie nadertrek, wys Hy dat ons selfs die onbelangrikste mense tussen ons moet ontvang en raaksien wanneer ons God wil ontvang en raaksien.

Aktiwiteit wat jy kan deel: Kies hierdie week een aand en dek die tafel met borde waaruit julle as gesin gewoonlik nie eet nie. Dit kan borde wees wat julle vir spesiale geleenthede hou, of selfs plastiekbakkies. Eet saam uit hierdie borde. Hoekom dink julle eet julle nou uit hierdie borde?

© Missio 2024 | All rights reserved.