Ontmoeting 23

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

Genesis 32

God laat ons toe om met Hom te worstel. Soms maak hierdie worsteling ons seer, maar daar kan ook seën uit hierdie worsteling kom.

 Wie?

Ons fokus steeds op Jakob, die seun van Isak en Rebekka, die tweelingbroer van Esau.

Met die vorige ontmoeting het ons gelees dat Jakob se ma hom weggestuur het om ’n vrou te gaan soek, onder meer omdat sy vir sy lewe gevrees het. Só vlug Jakob vir Esau, wat verklaar het dat hy sy broer sal doodmaak. Jakob gaan woon by sy oom Laban en trou daar met Lea en Ragel.

Wanneer Jakob later in die verhaal terugkeer huis toe, ontmoet hy ’n vreemdeling langs die pad met wie hy stoei. Hierdie man, so kom ons later agter, is God self. God laat toe dat Jakob met Hom stoei en Hy seën selfs vir Jakob wanneer hulle klaar gestoei het. Jakob kry ’n nuwe naam, ’n nuwe identiteit: Israel. Die Hebreeuse woord vir Israel herinner aan die woorde vir “om ’n stryd te voer” en “God”.

Waar?

Die ontmoeting speel af op die pad tussen Haran en Kanaän. Jakob het by die Jaboksdrif agtergebly en daar met ’n man gestoei. Toe noem Jakob die plek Pniël (wat in Hebreeus herinner aan die woorde vir “aangesig” en “God”), want Jakob het God van aangesig tot aangesig gesien en nie gesterf nie.

Wat?

Die verhaal wat ons vandag lees, is vol spanning. Jakob is die soort karakter wat met almal in konflik kom. Die verhouding tussen hom en sy skoonfamilie begin suur raak. God gee aan Jakob die opdrag om huis toe te gaan. God belowe dat Hy self saam met Jakob sal gaan.

Op pad huis toe hoor Jakob dat sy broer, Esau, op pad is na hom toe met 400 manskappe. Daar is baie onsekerheid en vrees in Jakob. Wat gaan met hom gebeur? Gaan sy broer hom doodmaak? Kan hy op God vertrou om hom te beskerm?

Die nag voor Jakob en Esau se ontmoeting stoei Jakob met ’n vreemdeling. Eers later besef Jakob dit is God self. God wat die hemel en die aarde gemaak het, stoei met ’n mens. ’n Mens kan nie teen God wen nie. Dis nie ’n regverdige stryd nie. Maar in dié teks sien ons dat God bereid is om met ’n mens te stoei en hom te help om nuut te dink oor wie hy (Jakob) is. Op ’n manier stoei God saam met Jakob oor sy eie identiteit en lewensreis.

Waarom?

Toe Jakob uit Kanaän weg is, het hy God in ’n droom ontmoet. Daar het God sy seën oor Abraham en sy nageslag bevestig. Noudat Jakob na Kanaän teruggaan, na sy broer wat hom wil doodmaak, word Jakob opnuut verseker van God se teenwoordigheid en seën. Ten spyte van alles bly Jakob deel van God se plan.

Dink aan

 • Google gerus meer inligting oor die ooblek-mengsel wat by die kleuters en graad 1-3 se aanbieding gebruik word.

Kindermoment

 • Ruimte vir ’n armdruk-kompetisie

Kleuters en graad 1-3

 • Hulpmiddel: prent van doolhof
 • Potlode
 • Maizena-mengsel: Maak die volgende mengsel voor die tyd by die huis aan: Meng 1 deel water vir 1½ tot 2 dele maizena (mielieblom). Begin deur die water in ’n bak te gooi en voeg die maizena bietjie vir bietjie by totdat jy die regte digtheid kry. Roer aanhoudend terwyl jy die maizena byvoeg. Hierdie soort mengsel word ’n ooblek (Engels: oobleck) genoem.

Graad 4-6

 • Papier en pen of potlood vir elkeen

Graad 7-10

 • ’n Koerant of ’n nuus-app
 • Papier en ’n pen of potlood vir elkeen

Kindermoment

Vra die grootste man in die kerk en die kleinste graad 1-kind om teen mekaar arm te druk. Reël voor die tyd met die volwassene om vir die kind ’n kans te gee om amper te wen en die stryd ’n rukkie uit te rek. Ná ’n ruk kan die volwassene die kind se arm plat druk om die kompetisie te eindig.

Gesels saam:

 • Dink julle dit was ’n regverdige kompetisie? Hoekom, of hoekom nie?
 • Wie dink julle behoort te wen?
 • As die grootste persoon onmiddellik wen, is dit vir die kleinste persoon lekker?

God is baie groter en sterker as ons. Hy is die Almagtige. Maar in vandag se Bybelverhaal sien ons dat God bereid is om met Jakob te stoei. Nêrens lees ons dat Jakob veroordeel word omdat hy met God gestoei het nie. Ons lees wel dat God vir Jakob geseën het en bevestig het dat God altyd saam met Jakob sal wees. God het nie regtig teen Jakob baklei nie, maar op só ’n manier met Jakob gestoei dat Jakob kon word wie hy reeds in God se oë was

Huisgeloof

Gesels saam:

 • Wanneer is ’n speletjie of ’n wedstryd lekker?
 • Sou jy eerder wou speel teen iemand wat amper so goed soos jy is, teen iemand wat baie beter as jy is, of teen iemand wat slegter is as jy? Hoekom, of hoekom nie?
 • Hoe voel dit wanneer een opponent nie ’n kans kry om deel te neem aan die wedstryd nie?

Lees Genesis 32 saam.

Gesels saam:

 • Hoe sou dit voel om te stoei teen iemand wat baie sterker as jy is?
 • In vandag se verhaal sien ons dat God toelaat dat Jakob met God stoei. Hoekom sou God dit toegelaat het?
 • Op watter maniere dink jy het jy al met God gestoei of geworstel?

Speel ’n speletjie waarin een van die spelers baie beter as die ander is. Dit kan enige bordspeletjie, ’n videospeletjie of selfs ’n sportsoort wees.

Besluit saam of die persoon wat die beste in hierdie speletjie of sport is voluit moet speel en die ander ver moet wen, en of hy of sy nie sy of haar bes moet doen nie sodat julle langer kan speel.

Gesels saam:

 • Hoekom het julle daardie spesifieke speletjie gekies?
 • Watter manier van speel dink jy help verhoudings om te groei?

Gesels saam:

 • Watter reëls kan julle maak sodat julle in julle huis van mekaar kan verskil sonder om julle verhoudings seer te maak?

Voorskool

Deel vir die groep die prent van die doolhof uit. Laat die kinders ’n lyn trek om deur die doolhof te kom.

Jakob is op reis. Langs die pad stoei Jakob met God. God wil vir Jakob help om die regte pad te vind sodat Jakob kan weet wie hy is en wie God is.

Lees of vertel Genesis 32:22-32.

Vra ’n volwassene voor die tyd om soos Jakob aan te trek en vir die groep te kom vertel hoe hy met God gestoei het. Die persoon kan met gebare dele van die storie uitbeeld.

Help die kinders om te verstaan dat God ons toelaat om met Hom te stoei deur vir Hom vrae te vra as ons nie weet hoekom iets gebeur nie.

Bring die mengsel van water en maizena saam. Wanneer ’n mens saggies daaraan raak, gaan jou hand by die mengsel in. Dit voel soos ’n vloeistof. As jy egter harder teen die mengsel druk, voel dit soos ’n vastestof. Dit is harder.

Laat elkeen in die groep hulle hande in die mengsel steek om dit te ervaar.

Ons noem hierdie soort mengsel ’n ooblek (Engels: oobleck). Soms moet ons groei en verander, maar ons is soos hierdie vastestof. Ons moet toelaat dat God ons in sy hande vorm.

Leer saam hier liedjie oor Jakob (op die wysie van Vader Jakob): 

Vader Jakob, Vader Jakob,

met wie stoei jy? Met wie stoei jy?

Jakob stoei met God. Jakob stoei met God.

En dis oukei. En dis oukei.

Graad 1-3

Deel vir die groep die prent van die doolhof uit. Laat die kinders ’n lyn trek om deur die doolhof te kom.

Jakob is op reis. Langs die pad stoei Jakob met God. God wil vir Jakob help om die regte pad te vind sodat Jakob kan weet wie hy is en wie God is.

Lees of vertel Genesis 32:22-32.

Vra die kinders om die storie uit te beeld.

Gesels saam:

 • Kan julle die storie oorvertel?
 • Hoekom vra jy gewoonlik vrae?
 • Hoe reageer ouer mense as jy baie vrae vra?
 • Dink julle ons mag vir God vrae vra?

Bring die mengsel van water en maizena saam. Wanneer ’n mens saggies daaraan raak, gaan jou hand by die mengsel in. Dit voel soos ’n vloeistof. As jy egter harder teen die mengsel druk, voel dit soos ’n vastestof. Dit is harder.

Laat elkeen in die groep hulle hande in die mengsel steek om dit te ervaar.

Ons noem hierdie soort mengsel ’n ooblek (Engels: oobleck). Soms moet ons groei en verander, maar ons is soos hierdie vastestof. Ons moet toelaat dat God ons in sy hande vorm.

Leer saam hier liedjie oor Jakob (op die wysie van Vader Jakob):

Vader Jakob, Vader Jakob,

met wie stoei jy? Met wie stoei jy?

Jakob stoei met God. Jakob stoei met God.

En dis oukei. En dis oukei.

Graad 4-6

Speel “Thumb wars”. Die jongmense hou hande vas met hulle duime na bo. Die een moet dan probeer om die ander se duim met hulle eie duim vas te pen. Laat hulle gereeld maats ruil.

Gesels saam:

 • Watter rondte was vir jou die lekkerste? Hoekom?
 • Veronderstel jy moet speel teen iemand wat baie jonger as jy is. Sal jy die ander speler ’n kans gee, of sal jy so vinnig moontlik probeer wen?
 • Wat sal vir die ander speler die lekkerste wees?

Lees Genesis 32:22-32.

Gesels saam:

 • Wat gebeur in hierdie verhaal?
 • Jakob stoei met God. Op watter maniere dink jy stoei ons partykeer met God?
 • Hoekom mag ons vir God vrae vra?

Gee vir elke jongmens ’n vel papier. Al die papiere moet dieselfde lyk. Laat hulle anoniem “hoekom”-vrae vir God op die papier neerskryf. Laat hulle dit toevou en neem dit in. Lees nou die “hoekom”-vrae een vir een hardop. Moenie antwoorde gee of daarop reageer nie. Luister bloot na die vrae.

Gesels saam:

 • Met wie mag ons oor al hierdie vrae praat?

Gaan vra vir ’n volwassene om vir jou te vertel van ’n keer toe hy of sy met God gestoei het.

Graad 7-10

Speel “Thumb wars”. Die jongmense hou hande vas met hulle duime na bo. Die een moet dan probeer om die ander se duim met hulle eie duim vas te pen. Laat hulle gereeld maats ruil.

Gesels saam:

 • Watter rondte was vir jou die lekkerste? Hoekom?
 • Veronderstel jy moet speel teen iemand wat baie jonger as jy is. Sal jy die ander speler ’n kans gee, of sal jy so vinnig moontlik probeer wen?
 • Wat sal vir die ander speler die lekkerste wees?

Lees Genesis 32 saam.

Gesels saam:

 • Jakob stoei met God. Op watter maniere dink jy stoei ons partykeer met God?
 • Hoekom laat God toe dat Jakob (en ons) met Hom stoei of van Hom verskil?
 • Hoe het hierdie stoeigeveg of worsteling vir Jakob verander?
 • Wat is die verskil wanneer jy stoei met iemand jonger en kleiner as jy is en wanneer jy stoei met ’n vriend of volwassene wat groter en sterker as jy is?
 • Wat dink jy sê God se manier van stoei oor wie God is?

Blaai saam met die jongmense deur die koerant of kyk na die nuus op ’n app. Laat hulle deur die hoofopskrifte lees en só bewus raak van die verskillende voorbeelde van lyding en swaarkry in die wêreld.

Laat die groep ’n koerantopskrif en kort artikel skryf oor jongmense wat lyding ervaar en met God daaroor stoei. Laat hulle hulle artikel voorlees.

Gesels saam:

 • Wat sou julle vanuit Jakob se verhaal vir hierdie jongmense wou sê?

Gaan lees hierdie week Psalm 22:2-6. Skryf dan hierdie verse in jou eie woorde oor.

Afstandkategese

Aanvullende materiaal om op sosiale media (Whatsapp, Facebook, ens) te deel wanneer fisiese byeenkomste nie haalbaar is nie. Onder elke prent is ‘n boodskap wat jy op sosiale media (soos Whatsapp) kan uitstuur saam met die grafika.

Kernwaarheid

Stuur hierdie prent aan die hele gemeente om die kerngedagte in te lei.

Na baie jare gaan Jakob weer sy broer, Esau, sien. In die nag voor die ontmoeting stoei Jakob met die spoke van die verlede en dan ook letterlik met ‘n vreemdeling. Eers later besef Jakob die vreemdeling is God self. God, wat hemel en aarde gemaak het, stoei met ‘n mens. ‘n Mens kan nie teen God wen nie. Dit is nie ‘n regverdige spel nie. Maar in dié teks sien ons dat God bereid is om met ‘n mens te stoei en die mens te help om nuut te dink oor wie hy (Jakob) is. Op ‘n manier stoei God saam met Jakob oor sy identiteit en lewensreis.

Lees Genesis 32:24-32.

Tieneraktiwiteit 1 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om as gesprekshulpmiddel te dien.

Stuur ‘n voicenote met jou weergawe van hierdie liedjie, maar op ‘n ander wysie en in ‘n ander genre soos rock of country.

Tieneraktiwiteit 2 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om self by die huis te doen. Die doel daarvan is om die boodskap van die teksgedeelte vas te lê.

Gaan dink in stilte oor wat hierdie vraag sou wees. Geen vraag is verkeerd nie.

Sodra jy jou vraag het, dink aan die volgende:

 1. Hoekom wil ek hierdie vraag vra?
 2. Wat sê dit oor wie ek is en wat nou in my lewe gebeur?

Jakob het geleer dat God saam met hom worstel. As jy wil, gaan gesels met iemand wat jy vertrou oor jou vraag.

Huisgeloof (voorskool tot graad 6)

Die onderstaande teks is buitelyne van ‘n moontlike huisgeloof-video wat julle self kan opneem en aan gesinne stuur:

Verwelkom almal.

Vertel ‘n storie van twee mense of twee spanne wat teen mekaar gespeel het, maar die een was baie sterker as die ander. Laat hulle die video pause en vir mekaar soortgelyke stories vertel. As alternatief kan hulle ‘n speletjie speel waarin een van die spelers baie beter as die ander is. Dit kan skaak, ‘n videospeletjie of selfs ‘n sport wees. Lees daarna Genesis 32:24-32.

Gee ‘n kort samevatting van die kernboodskap: Die verhaal wat ons vandag lees, is baie spanningsvol. Jakob is die soort karakter wat in konflik kom met almal en dinge begin suur raak tussen hom en sy skoonfamilie. God gee aan Jakob die opdrag om huis toe te gaan. God belowe dat Hy saam met Jakob sal gaan. Op pad huis toe hoor Jakob dat sy broer, Esau, op pad is na hom toe met vier honderd manne.

Daar heers baie onsekerheid en vrees.

 1. Wat gaan met hom gebeur?
 2. Gaan Esau hom doodmaak?
 3. Kan Jakob op God vertrou om hom te beskerm?

In die nag voor Jakob en Esau se ontmoeting, stoei Jakob met ‘n vreemdeling. Eers later besef Jakob dit is God self. God, wat hemel en aarde gemaak het, stoei met ‘n mens. ‘n Mens kan nie teen God wen nie. Dit is nie ‘n regverdige spel nie. Maar in dié teks sien ons dat God bereid is om met ‘n mens te stoei en hom te help om nuut te dink oor wie hy (Jakob) is. So stoei God saam met Jakob oor sy identiteit en lewensreis.

Deel hierdie aktiwiteit: Doen hierdie week as gesin iets wat vir julle lekker is. Dit kan enige soort aktiwiteit wees wat almal sal geniet. Dink dan saam oor wat julle kan doen om seker te maak almal in die huis word raakgesien en kry ‘n regverdige kans in sake in julle huis.

© Missio 2024 | All rights reserved.