Ontmoeting 17

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

Genesis 13:1-18

God bly getrou, al kies ons soms verkeerd.

Wie?

Ontmoet vir Abram en Lot. Ons het vir Abram in die vorige verhaal ontmoet toe God aan Abram belowe het dat God hom sal seën sodat hy ’n seën vir ander kan gaan wees.

Abram is Lot se oom. In die tyd waarin hierdie verhaal afspeel, beteken dit dat Abram belangriker as Lot is omdat hy ouer as Lot is.

Waar?

Abram en Lot is op pad vanaf Egipte na die suide van Kanaän. Hulle kom aan by ’n plek waar Abraham vroeër al was, tussen twee plekke genaamd Bet-El en Ai. Die Kanaäniete en die Feresiete, twee ander volke, het ook daar gewoon.

Hierdie land was nie groot genoeg vir Abram én Lot om daar te kon woon nie. Toe moes hulle elkeen kies tussen twee stukke grondgebied.

Die eerste was die Jordaanstreek tot by Soar, wat baie water gehad het en naby aan Sodom en Gomorra was. Hierdie streek het oos van die ander stuk grond gelê. Telkens in Genesis, wanneer mense ooswaarts beweeg, wys dit daarop dat die mense weg van God af beweeg het.

Die ander stuk grond was Kanaän, en dit het later as die Beloofde Land bekendgestaan. Abram bly op die ou end in Mamre, in hierdie Beloofde Land. Gebruik ’n kaart om al hierdie plekke vir die groep te wys.

Wat?

Abram en Lot gaan woon in hierdie land, maar omdat God vir Abram en Lot geseën het, het hulle meer vee en besittings gehad as wat die grond kon onderhou. Die veewagters het onder mekaar begin stry. Toe besluit hulle om die grond tussen hulle te verdeel.

Omdat Abram die oudste was, het hy die reg gehad om eerste te kies. Maar Abram sê vir Lot hy kan eerste kies. Lot sien dat die een stuk grond beter en mooier is en meer water het as die ander. Daarom kies hy daardie stuk grond.

Abram kry dus die swakste grondgebied, maar God seën steeds vir Abram. God gee vir Abram die hele land om in te woon en God bevestig sy belofte dat Abram ’n groot nageslag sal hê. Abram eer God en bou ’n altaar.

Waarom?

Lot se keuse lyk selfsugtig omdat hy die beste deel vir hom gekies het. Ons kan vra: Kon die land nie anders verdeel word sodat al twee genoeg water kon hê nie? Die teksgedeelte gee nie vir ons meer duidelikheid oor hulle motiewe nie. Abram vertrou egter steeds op God en glo God sal sy belofte nakom. God is steeds getrou aan Abram ten spyte van Lot se keuse. God se seën werk te midde van mense se keuses.

 • Gebruik gerus die gedig “The road not taken” van Robert Frost.

Kindermoment

 • Twee Bar-Ones (of enige ander sjokolade wat gedeel kan word)

Huisgeloof

 • Soek op die internet na “Would you rather”-vrae.

Voorskool

 • Twee verskillende teddiebere; die een kan groter, mooier of duurder as die ander een wees
 • Hulpmiddel: Prente van die gebeure in die teksgedeelte
 • Papier en inkleurkryte of -potlode

Graad 1-3

 • Hulpmiddel: Prente van die gebeure in die teksgedeelte
 • Soek op die internet na “Would you rather”-vrae

Graad 4-6

 • Prentjies van verskillende huise
 • Papier en inkleurkryte of -potlode

Graad 7-10

 • Soek op die internet na “Would you rather”-vrae
 • Papier en inkleurkryte of -potlode

Kindermoment

Neem die twee Bar-Ones en vra drie kinders om vorentoe te kom. Die een kan help kies en die ander twee kan skeidsregters wees.

Deel die eerste sjokolade in ongelyke dele en gee vir die kind die kleinste stukkie. Vra vir die eerste skeidsregter of hy/sy dink jy het regverdig opgetree. Hoekom, of hoekom nie? Wat dink die gemeente?

Neem dan die tweede sjokolade. Maak ’n nuwe reël: As jy die sjokolade verdeel, kan die kind self kies watter stuk hy/sy wil hê. Vra nou vir die tweede skeidsregter of dit meer regverdig sal wees.

Deel dan die sjokolade in twee ongelyke stukke en laat die kind kies. Hoekom het die kind daardie spesifieke stuk gekies? Wat sou die gemeente gekies het? Hoekom?

Verduidelik dan dat jy, die aanbieder, eintlik al twee kere eerste ’n stuk sjokolade kon gekies het, want dit is jou sjokolade. Maar jy het gekies om vir iemand anders ’n kans te gee om eerste te kies.

Abram het die reg gehad om eerste ’n stuk grond te kies, maar hy het vir Lot eerste laat kies. Lot het die beste stuk grond vir hom gekies. Hierdie keuse keer God nie om vir Abram te seën nie. En Lot se keuse keer nie vir Abram om op God te vertrou nie.

Huisgeloof

Speel “Kies tussen”. Noem twee dinge en dan moet elkeen sê wat hulle sou kies. Byvoorbeeld: Hond of kat? Berge of see? Soek gerus op die internet na “Would you rather”-vrae. Vra gerus hoekom elkeen kies wat hulle kies.

Lees Genesis 13:1-18.

Gesels saam:

 • Hoekom dink jy het Abram vir Lot eerste laat kies?
 • Hoekom dink jy het Lot juis daardie stuk grond gekies?
 • Watter ander keuse kon Lot gemaak het?
 • Aan wie dink jy het Lot gedink toe hy hierdie keuse gemaak het?

Wat vertel hierdie verhaal vir ons oor God, Abram en Lot?

Gesels saam:

 • Dink aan ’n belangrike besluit wat jy onlangs moes maak. Hoekom het jy gekies wat jy uiteindelik gekies het?
 • Watter rol het God in jou keuse gespeel?

Dink aan ’n besluit wat jy binnekort sal moet neem. Hoe dink jy kan jy God deel van jou besluit maak?

Voorskool

Wys vir die kinders die twee verskillende teddiebere. Vra vir hulle watter een hulle sou kies? Hoekom sou hulle juis hierdie beer kies?

Soms kies ons op ’n selfsugtige manier wat tot nadele van ons en ander mense is.

Gesels saam:

 • Hoe sal dit jou laat voel as jy tweede moet kies en jy kry nie die beste speelding nie?

Vertel die verhaal van Abram en Lot. Gebruik die prente om die storie te vertel. Sit die prente deurmekaar op die grond of tafel neer. Terwyl jy die verhaal vertel, kan die kinders dit in die regte volgorde rangskik.

Gesels saam:

 • Wat het plante nodig om te groei?
 • Het die stuk grond wat Lot gekies het die minste of die meeste water gehad?

Lot het die stuk grond met die meeste water gekies. Lot het dus die beste deel vir hom gekies.

Abraham was die oudste en kon eintlik eerste gekies het, maar hy laat vir Lot kies en vat Lot die beste vir hom.

Gee vir elke kind ’n vel papier. Laat hulle dit in die middel vou om twee kante te vorm.

Hulle kan Lot se stuk grond aan die regterkant teken, en Abram se grond aan die linkerkant. Laat hulle die twee dele duidelik vrugbaar teenoor droog teken.

Vra hulle om ’n geel kring om Abram se stuk grond trek. Dit is ’n teken dat God steeds by Abram was, al het Lot die vrugbaarste grond gekies.

In vandag se verhaal het Lot die stuk grond met die meeste water gekies. Vra vir die kinders om hierdie week, elke keer wanneer hulle water drink, te onthou dat God hulle gekies het. Al maak ons soms verkeerde keuses, verander dit nooit die waarheid dat God ons gekies het nie.

Graad 1-3

Speel “Kies tussen”. Noem twee opsies en die kinders moet sê watter een hulle verkies. Daar is baie voorbeelde op die internet van snaakse en interessante idees vir “Would you rather”-vrae.

Gebruik die prente om die storie te vertel. Sit die prente deurmekaar op die grond of tafel neer. Terwyl jy die verhaal vertel, kan die kinders dit in die regte volgorde rangskik.

Gesels saam:

 • Sou julle links of eerder regs wou gaan?
 • Watter stuk grond sou julle gekies het?
 • Hoekom?
 • Moes jy al ’n moeilike besluit neem? Wat het gebeur?
 • Wat doen jy wanneer jy ’n slegte keuse gemaak het?

Gee vir elke kind ’n vel papier. Laat hulle dit in die middel vou om twee kante te vorm.

Hulle kan Lot se stuk grond aan die regterkant teken, en Abram se grond aan die linkerkant. Laat hulle die twee dele duidelik vrugbaar teenoor droog teken.

Vra hulle om ’n geel kring om Abram se stuk grond trek. Dit is ’n teken dat God steeds by Abram was, al het Lot die vrugbaarste grond gekies.

Wanneer jy hierdie week moet besluit watter klere jy gaan aantrek, praat met die Here oor die dinge wat jy moet kies. Vra die Here om jou te help wanneer jy keuses moet maak. Sê vir die Here dankie dat Hy by jou is wanneer jy moet kies.

Graad 4-6

Wys vir die groep prentjies van verskillende huise. In watter huis sou julle wou woon? Hoekom? Vertel vir ons van iets wat jy eendag in jou droomhuis wil hê.

Vertel die verhaal van Abram en Lot. Laat die kinders die heeltyd keuses maak terwyl die verhaal vertel word.

Gesels saam:

 • Soos wie sou julle eerder wou wees? Soos Abram, of soos Lot?
 • Wie dink julle was die belangrikste in daardie tyd? Abram (Lot se oom), of Lot (Abram se broer se kind)?
 • Waarmee sou julle graag wou boer? Skape of beeste?
 • Sou julle eerder links of regs wou gaan?
 • Watter stuk land sou julle gekies het? Hoekom?
 • Wat dink julle gebeur in hierdie storie?
 • Hoe dink julle het Abram gevoel toe Lot die beste stuk grond kies?
 • Wat het God gedoen al het Lot selfsugtig gekies?
 • Moes jy al ’n moeilike besluit geneem het?
 • Hoe kan ons weet dat God by ons bly, ten spyte van ons en ander mense se verkeerde keuses?

Gee vir elke kind ’n vel papier. Laat hulle dit in die middel vou om twee kante te vorm.

Hulle kan Lot se stuk grond aan die regterkant teken, en Abram se grond aan die linkerkant. Laat hulle die twee dele duidelik vrugbaar teenoor droog teken.

Vra hulle om ’n geel kring om Abram se stuk grond trek. Dit is ’n teken dat God steeds by Abram was, al het Lot die vrugbaarste grond gekies.

Wanneer jy hierdie week moet besluit watter klere jy gaan aantrek, praat met die Here oor die dinge wat jy moet kies. Vra die Here om jou te help wanneer jy keuses moet maak. Sê vir die Here dankie dat Hy by jou is wanneer jy moet kies.

Graad 7-10

Speel “Kies tussen” (“Would you rather”). Noem twee opsies en die jongmense moet sê watter een hulle verkies. Daar is baie voorbeelde op die internet van snaakse en interessante idees vir hierdie vrae.

Lees Genesis 13:1-18.

Gesels saam:

 • Verbeel jou jy was Lot. Watter stuk grond sou jy gekies het? Hoekom?
 • Aan wie dink jy het Lot gedink toe hy hierdie stuk grond gekies het?
 • Hoe dink jy maak mense vandag belangrike keuses?
 • God seën vir Abram om vir ander tot seën te wees. Wat leer hierdie verhaal ons oor Abram se gesindheid teenoor ander mense wanneer hy Lot toelaat om eerste te kies?
 • Hoe kan jy beter keuses maak?
 • Hoe dink jy is God betrokke by die keuses wat jy maak?
 • Hoe kan ons weet dat God by ons bly, ten spyte van ons en ander mense se verkeerde keuses?

Dink aan ’n belangrike keuse wat jy moet maak, soos oor vriende, verhoudings, skoolvakke of ’n loopbaan. Gesels oor (of skryf of teken) al die mense en hulpmiddels wat jou kan help om reg te kies.

Gaan luister hierdie week na die lied “Good riddance” van Greenday. Wat hoor jy in hierdie lied oor keuses?

Afstandkategese

Aanvullende materiaal om op sosiale media (Whatsapp, Facebook, ens) te deel wanneer fisiese byeenkomste nie haalbaar is nie. Onder elke prent is ‘n boodskap wat jy op sosiale media (soos Whatsapp) kan uitstuur saam met die grafika.

Kernwaarheid

Stuur hierdie prent aan die hele gemeente om die kerngedagte in te lei.

Lees Genesis 13:1-18. Abram sê vir Lot hy kan eerste kies. Lot sien dat die een stuk grond beter en mooier is en meer water het as die ander. Abram kry dus die swakste grondgebied, maar God seën steeds vir Abram.

Tieneraktiwiteit 1 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om as gesprekshulpmiddel te dien.

 1. Hoe kan jy beter keuses maak?
 2. Hoe dink jy is God betrokke by die keuses wat jy maak?
 3. Hoe kan jy weet God bly by jou, al kies jy soms verkeerd?

Tieneraktiwiteit 2 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om self by die huis te doen. Die doel daarvan is om die boodskap van die teksgedeelte vas te lê.

Wat hoor jy in hierdie lied oor keuses?

Huisgeloof (voorskool tot graad 6)

Die onderstaande teks is buitelyne van ‘n moontlike huisgeloof-video wat julle self kan opneem en aan gesinne stuur:

Groet mekaar met ‘n high-five.

Speel dan die speletjie “Kies tussen”.

Noem twee dinge en gee vir elkeen kans om te sê wat hulle verkies.

Byvoorbeelde: hond of kat? Bosveld of see? Google “Would you rather?” vir baie idees. Vra gerus waarom die persoon dit kies.

Lees saam Genesis 13:1-18. Een persoon in die gesin kan dalk al Abram se woorde lees. In hierdie verhaal kies Lot die beste stuk grond. ‘n Oomblik wonder ‘n mens wat van Abram gaan word met die stuk slegte grond wat hy kry. Maar God is getrou. God sorg vir Abram.

Gesels saam oor hierdie vrae:

 1. Hoekom dink jy het Abram vir Lot eerste laat kies?
 2. En wat vertel hierdie verhaal vir ons oor God, Abram en Lot?

Gesels saam oor besluite in julle lewe.

 1. Is daar groot besluite wat julle binnekort moet maak?
 2. Hoe voel julle daaroor?
 3. Hoe kan julle God deel maak van daardie besluite?

© Missio 2024 | All rights reserved.