Ontmoeting 15

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

2 Petrus 3:3-4, 8-14

Al weet ons nie wanneer die wederkoms gaan wees nie, weet ons dat Jesus die hele tyd by ons is. Die hemel is reeds vir ons ’n werklikheid hier op aarde.

Wie?

2 Petrus is ’n opvolgbrief op 1 Petrus. Ons is nie seker of die dissipel Petrus die skrywer van dié twee briewe was nie.

Waar?

Petrus se tweede brief is gerig aan ’n groepie gemeentes in Klein-Asië (vandag Turkye). Dit kon, soos sy eerste brief, dalk ’n omsendbrief in die omgewing gewees het. 2 Petrus 1:16 impliseer dat die skrywer die lesers geken het, maar wie hierdie lesers was, is onduidelik.

Wat?

Die hemel en aarde soos ons dit ken, is tydelik. Deur Jesus se lewe op aarde het Hy ’n nuwe werklikheid moontlik gemaak, en Jesus nooi ons in by die herstel van die skepping.

Tog is hierdie nuwe werklikheid nog nie volledig teenwoordig nie. Dit sal eers eendag in die toekoms aanbreek. Volgens 2 Petrus sal die skepping soos ons dit ken dan vergaan. Hierdie teksgedeelte wil vir ons wys hoe ons vandag in hierdie skepping behoort te leef.

Ons weet nie wanneer hierdie nuwe werklikheid volledig gaan aanbreek nie. Die skrywer vergelyk dit met ’n dief wat inbreek. Die dief verras en oorval jou. Ons kan dit ook met die dood vergelyk. Ons almal gaan sterf, al weet ons nie wanneer nie. Ons leef egter saam met die werklikheid van ons lewe wat tydelik is.

Die lewe hier op aarde is baie mooi, al is die skoonheid, wonder en geleenthede tydelik. Ons en die hele skepping leef ook in die werklikheid van die wederkoms. Ons hou die tydelike en die ewigheid saam vas. Ons ontdek en geniet die skoonheid van hierdie tydelike lewe, maar ons leef ook met die hoop op die nuwe skepping wat met Jesus se wederkoms sal aanbreek.

Waarom?

In die tyd toe 2 Petrus geskryf is, het een van die groot debatte wat gevoer is oor die wederkoms van die Here gegaan. Verskeie mense het geglo dat Jesus gou weer sou kom, sommer nog in die tyd van die mense wat ná sy opstanding geleef het. Toe dit nie gebeur nie, het daar baie onsekerheid onder gelowiges ontstaan. Sommige ongelowiges en dwaalleraars het die gelowiges begin spot omdat die wederkoms volgens hulle nie sou plaasvind nie (2 Pet 3:3-4).

Dit is ook belangrik om te weet dat die skrywers van die Nuwe Testament in hulle antwoorde oor vrae oor die wederkoms verskil het. Johannes het byvoorbeeld heeltemal anders as Paulus en Petrus daaroor gedink. In hierdie ontmoeting werk ons met die skrywer van 2 Petrus se verduideliking.

Kindermoment

 • Foto’s van dinge waarna kinders uitsien én van dinge wat hulle wens gou verby sal wees
 • Koek of kolwyntjies vir die kinders (opsioneel)

Huisgeloof

 • Hulpmiddel: Koekresep

Graad 1-3

 • Benodighede vir ’n eksperiment (verkieslik ’n stel vir elke kind): ’n glashouer, garing, ’n potlood of stokkie, kookwater, suiker, koekkleursel (opsioneel)

Graad 4-6

 • Hulpmiddel: Woordsoek-speletjie

Graad 7-10

 • Iets lekkers vir elkeen
 • Papier en ’n pen of potlood vir elkeen

Kindermoment

Vra vir die kinders wat hulle graag doen en waarna hulle altyd uitsien (sportoefening, kuier by maats, ’n verjaarsdag, Kersfees, vakansietyd). As jy kan, wys foto’s van vakansieplekke, sportbyeenkomste, en so meer.

Vra dan vir hulle of daar al tye was wat hulle gewens het gou sal verbygaan terwyl hulle wag vir hierdie lekker dinge waarvan hulle hou (tyd by die skool, take by die huis).

Of vra vir die kinders: Hoe oud is jy nou? Hoe oud wil jy wees? Hoe oud is baie oud? Herinner hulle dan dat ons nie ons lewe moet omwens deur ouer te wil wees as wat ons is nie.

Jy kan ook ’n verhaal uit jou lewe vertel van ’n geleentheid waarna jy uitgesien het en van ’n tyd wat jy gewens het vinnig verby sou gaan sodat daardie geleentheid kan aanbreek. Soms geniet ons sekere tye nie omdat ons net na daardie een ding uitsien.

Ons sien ook baie uit na die tyd wanneer ons vir altyd by Jesus sal wees, maar ons moenie so baie daarna uitsien dat ons vergeet van die geskenk van ons lewe hier op aarde nie.

Omdat ons Jesus se kinders is, weet ons Jesus is die hele tyd by ons. Ons hoef nie te wag vir eendag om vir Jesus altyd by ons te hê nie. Hy is nou by ons.

Dit is amper soos om ’n koek te bak. Wie hou van koek? En wie het al koek gebak?

Ons moenie so na die koek uitsien dat ons ons tyd saam nie geniet nie. Om tyd saam in die kombuis deur te bring is baie kosbaar. Om die lepel af te lek is baie spesiaal. Dan proe ons reeds die lekkerte wat kom.

Net so vier ons dit nou reeds dat ons God se kinders is. Ons geniet ons lewe hier op aarde. Ons wag nie net vir eendag nie, want ééndag is nou reeds hier omdat Jesus die hele tyd by ons is.

Deel vir die kinders elkeen ’n blokkie koek of ’n kolwyntjie uit as jy kan.

Huisgeloof

In vandag se wêreld maak ons baie maklik met mekaar kontak omdat ons wonderlike tegnologie het. Ons kan ons familie en vriende oor die wêreld heen bel of op skerms sien. Dit was nie in die verlede moontlik nie, en soms is ons ontmoetings deur hierdie tegnologie ook nie soos om regtig by mekaar te wees en te gesels nie.

Vertel vir mekaar van kere toe julle regtig baie na iemand verlang het.

Ons gesels vandag oor Jesus se wederkoms, maar ook oor die waarheid dat Hy vandag reeds by ons is.

Lees saam 2 Petrus 3:3-4, 8-14.

Gesels saam:

 • Wanneer gaan die wederkoms gebeur volgens hierdie Bybelgedeelte?
 • Hoe moet ons nou leef terwyl ons op die wederkoms wag?
 • Hoe kan ons nou al Jesus se teenwoordigheid by ons ervaar?

Ons lewe hier op aarde is ’n geskenk van God. Ons hoef dit nie om te wens omdat ons so baie na eendag in die hemel uitsien nie.

Dit is soos om ’n koek te bak. Om die koek te eet is wonderlik, maar dit is ook lekker om saam tyd deur te bring terwyl ons die koek bak. Dit is kosbare tye.

Bak hierdie week saam ’n koek. Sien die resep by die hulpmiddels, maar julle kan ook julle eie resep gebruik. Eet die koek saam om fees te vier oor die lewe wat julle ontvang het.

Let hierdie week op na waar julle die teenwoordigheid van die Here by julle ervaar.

Voorskool

Dis nie lekker om te wag nie, maar ons wag op baie dinge in die lewe. Ons wag ook dat Jesus weer sal kom om ons te kom haal. Maar terwyl ons wag, weet ons dat Jesus by ons is. Ons sien Jesus raak in die mense rondom ons, en ander mense sien Jesus in ons wanneer ons vir hulle lief is.

Vertel die inhoud van 2 Petrus 3:8 -14 vir die groep (met bewegings as jy kan).

Jesus gaan eendag weer kom! Die eerste Christene was baie opgewonde hieroor, maar dit het later vir hulle gevoel hulle wag al te lank dat Jesus weer moet kom. Hulle het begin bekommerd raak. Toe sê Petrus vir hulle: “Moenie bekommerd wees nie! Die Here werk volgens sy tyd, nie volgens julle tyd nie. Hy sal kom wanneer die tyd reg is. Julle kan daarna uitsien en met liefde leef terwyl julle wag.”

Speel een of meer die volgende speletjies: Wegkruipertjie, Vroteier of

Simon sê.

Gesels saam:

 • Hoe het dit gevoel om te wag vir jou beurt, of om gevind te word, of dat Simon iets sê wat jy moet doen?
 • Was dit lekker om so saam te speel?

Dit is wonderlik om ook ’n beurt te kry wanneer ons saam speel. Net so sal dit wonderlik wees om eendag die hele tyd by Jesus te wees. Ons kan daarna uitsien terwyl ons wag dat Jesus weer kom om ons te kom haal.

Graad 1-3

Dis nie lekker om te wag nie, maar ons wag op baie dinge in die lewe. Ons wag ook dat Jesus weer sal kom om ons te kom haal. Maar terwyl ons wag, weet ons dat Jesus by ons is. Ons sien Jesus raak in die mense rondom ons, en ander mense sien Jesus in ons wanneer ons vir hulle lief is.

Vertel vir mekaar stories van kere toe julle vir iets moes wag.

Vertel die inhoud van 2 Petrus 3:8 -14 vir die groep (met bewegings as jy kan).

Jesus gaan eendag weer kom! Die eerste Christene was baie opgewonde hieroor, maar dit het later vir hulle gevoel hulle wag al te lank dat Jesus weer moet kom. Hulle het begin bekommerd raak. Toe sê Petrus vir hulle: “Moenie bekommerd wees nie! Die Here werk volgens sy tyd nie, nie volgens julle tyd nie. Hy sal kom wanneer die tyd reg is. Julle kan daarna uitsien en met liefde leef terwyl julle wag. Julle kan die Here se wil doen terwyl julle wag. Julle kan ook onthou dat julle nie alleen is nie, maar dat Jesus by julle is.”

Gesels saam:

 • Hoe lyk die lewe van iemand wat die Here se wil dien?

Kry alles reg vir die eksperiment. (Sien “Bring saam”). Indien moontlik, gee vir elke groeplid ’n stel benodighede.

Maak die garedraad in die middel van die potlood of stokkie vas sodat dit in die glashouer kan afhang. Los die suiker en kleursel (opsioneel) in die kookwater in die glashouer op. Laat rus dan die potlood oor die opening van die glashouer sodat die garingdraad in die water afhang.

Hou die eksperiment ’n week of twee dop. Die kristalle sal nie onmiddellik om die garing begin vorm nie. Maar julle sal elke keer wanneer julle bymekaarkom, kan sien hoe die suikerkristalle om die garing vorm.

Al kan ons nie die opgeloste suiker in die water sien nie, raak dit later weer sigbaar in die kristalle wat vorm. Net so word ons van God se teenwoordigheid by ons bewus. Dit is nie altyd dadelik sigbaar nie, maar ons raak bewus van God se liefde en teenwoordigheid deur die mense rondom ons wat vir ons omgee.

Graad 4-6

Dit is soms moeilik om vir iets te wag. En wanneer jy oorhaastig is dat iets moet gebeur, kan jy nie die dinge wat jy intussen doen, geniet nie. Die geheim en die pret lê soms in die wag en sien. Net so wag ons deur ons oë oop te hou om raak te sien waar die Here reeds in ons lewe aan die werk is.

Gesels saam:

 • Wie van julle moes al lank wag vir iets waarna julle baie uitgesien het?

Die eerste Christene was baie opgewonde oor Jesus se wederkoms, maar dit het later vir hulle gevoel hulle wag te lank vir Hom om weer te kom. Hulle het begin bekommerd raak.

Kom ons lees wat Petrus hieroor vir hulle geskryf het.

Lees saam 2 Petrus 3:8-14.

Gesels saam:

 • Kan ons presies sê wanneer Jesus weer gaan kom? Hoekom nie?
 • Hoe moet ons leef terwyl ons wag dat Jesus weer kom?
 • Hoe kan ons vir ander mense wys dat Jesus reeds hier by ons is?

Deel vir elkeen die hulpmiddel uit. Laat hulle die woorde in die lys soek.

Watter woorde help ons verstaan hoe ons moet leef terwyl ons vir Jesus wag?

Die mense vir wie hierdie gedeelte geskryf is, kon maklik moedeloos geraak het. Baie van hulle moes in die geheim saamkom om die Here te loof omdat hulle vervolg is. Hulle was ook op baie maniere afgesny van die mense rondom hulle.

Die gedeelte wat ons gelees het, het hierdie mense (en vir ons vandag) gehelp om te besef die swaarkry en wag is die moeite werd. Hulle het opnuut gehoor hulle as gelowiges is anders as die mense rondom hulle. Daarom word hulle genooi om vir ander mense te wys hoe lyk ’n lewe waarin God teenwoordig is.

Graad 7-10

Sit iets lekkers voor elkeen neer, maar sê hulle moet wag. Niemand mag aan die eetgoed raak of selfs daarna kyk nie. (Moenie meer daaroor sê nie. As daar vrae is, sê net hulle moet wag. Dit sal tot die einde van die ontmoeting daar lê.)

Sit ’n paar oomblikke in stilte en kyk net vir die groep. Wag vir hulle reaksie. Wanneer die tyd reg is, begin gesels.

Ons is nie meer gewoond aan wag nie. Ons is gewoond daaraan dat dinge vinnig gebeur. Vandag gesels ons oor die wederkoms. Ons moet wag dat Jesus weer kom.

Waarvoor moes julle al die langste wag?

Lees saam 2 Petrus 3:8-14.

Gesels saam:

 • Kan ons presies sê wanneer Jesus weer gaan kom? Hoekom nie?
 • Hoe werk die Here se tyd?
 • Hoe moet ons, sy volgelinge, leef terwyl ons wag?

Laat die jongmense ’n prent teken van hoe hulle dink dit eendag in die hemel sal wees. Hulle kan iets meer oor hulle tekeninge vir mekaar sê.

Ons leef vandag in die spanning tussen die “reeds” en die “nog nie”. Ons weet die Here is altyd by ons, maar tog wens ons dat ons ’n meer sigbare en voelbare ervaring van God se teenwoordigheid kan hê. Ons sien uit na Jesus se wederkoms.

Gesels saam:

 • Hoe kan ons die mooie van die hemel nou reeds hier op aarde sigbaar maak?
 • Hoe kan ons nou al nader aan God voel?

Die mense vir wie hierdie gedeelte geskryf is, kon maklik moedeloos geraak het. Baie van hulle moes in die geheim saamkom om die Here te loof omdat hulle vervolg is. Hulle was ook op baie maniere afgesny van die mense rondom hulle.

Die gedeelte wat ons gelees het, het hierdie mense (en vir ons vandag) gehelp om te besef die swaarkry en wag is die moeite werd. Hulle het opnuut gehoor hulle as gelowiges is anders as die mense rondom hulle. Daarom word hulle genooi om vir ander mense te wys hoe lyk ’n lewe waarin God teenwoordig is.

Laat die groep die eetgoed geniet.

Afstandkategese

Aanvullende materiaal om op sosiale media (Whatsapp, Facebook, ens) te deel wanneer fisiese byeenkomste nie haalbaar is nie. Onder elke prent is ‘n boodskap wat jy op sosiale media (soos Whatsapp) kan uitstuur saam met die grafika.

Kernwaarheid

Stuur hierdie prent aan die hele gemeente om die kerngedagte in te lei.

Die hemel is vir ons reeds ‘n werklikheid hier op aarde. Lees 2 Petrus 3:3-4, 8-14. Hierdie verse brei hierop uit.

Tieneraktiwiteit 1 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om as gesprekshulpmiddel te dien.

Ons wag ook vir Jesus se terugkoms, maar ons wag met hoop en volharding.

Tieneraktiwiteit 2 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om self by die huis te doen. Die doel daarvan is om die boodskap van die teksgedeelte vas te lê.

Christenskap gaan nie net daaroor om eendag saam met God te wees nie, maar om nou al hier op aarde aan God se koninkryk deel te neem.

Huisgeloof (voorskool tot graad 6)

Die onderstaande teks is buitelyne van ‘n moontlike huisgeloof-video wat julle self kan opneem en aan gesinne stuur:

Verwelkom almal.

Dink gou aan al die plekke in julle lewe waar julle moet wag. Laat hulle die video pause en hieroor gesels. In my lewe wag ek in die rye by winkels, by die bank en in die verkeer. Partykeer moet ek selfs vir kos wag. Ek hou nie daarvan om niks te doen terwyl ek wag nie. Ek doen gewoonlik iets op my foon of luister na musiek of ‘n storie. Wat doen julle terwyl julle wag? Laat hulle die video pause en hieroor gesels.

Lees saam 2 Petrus 3:3-4, 8-14.

Terwyl ons wag dat Jesus terugkom aarde toe, doen ons nie niks nie. Ons werk solank saam met God om hierdie aarde ‘n beter plek te maak. Dit is soos om koek te bak. Om die koek te eet is heerlik, maar dit is ook lekker om tyd saam deur te bring terwyl ons die koek bak. Dit is kosbare tye.

Bak hierdie week saam ‘n koek. Daar is ‘n resep by die hulpmiddels, maar julle kan ook julle eie resep gebruik. Eet die koek saam om fees te vier oor die lewe wat julle ontvang het.

© Missio 2024 | All rights reserved.