Ontmoeting 13

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

Romeine 1:16-17

Verlossing is ’n gratis geskenk van God aan almal wat in Jesus glo.

Wie?

Die rolspelers hier is Paulus, Joodse gelowiges en nie-Joodse gelowiges. Betrek ook ander gespreksgenote, soos Martin Luther wat in die 16e eeu baie oor hierdie Bybelgedeelte geskryf het.

Waar?

Die brief aan die Romeine is geskryf aan ’n gemeente in Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk van daardie tyd. Sommige Bybelverklaarders meen dat Paulus in Korinte, ’n groot stad in Klein-Asië, was toe hy hierdie brief geskryf het.

Wat?

Hierdie twee verse vorm deel van die inleiding van die brief aan die Romeine (1:1-17). In hierdie verse word die tema van die brief aangekondig: die Goeie Boodskap (evangelie) gaan daaroor dat God alle mense wat in Jesus glo, vryspreek van die straf op hulle sonde en aan hulle die nuwe lewe skenk. Dit word Goeie Nuus vir mense wat steeds gevoel het hulle moet aan ’n stel reëls voldoen om God se guns te “wen”.

In 1:18 tot 3:20 betoog Paulus dat alle mense, Jode en nie-Jode (heidene), sondig is en onder die oordeel (straf) van God staan. Dit loop uit op die pragtige stelling in 3:21 dat die vryspraak in werking getree het toe Jesus as offer gekom het. Op grond van Jesus se offer spreek God mense vry sonder dat hulle dit verdien, net op grond van sy genade.

In die res van die brief skryf Paulus oor veral drie sake: Hoe (1) Israel (as die verbondsvolk), (2) die eerste lesers en (3) ons vandag as vrygespreekte mense leef te midde van al die uitdagings wat die lewe bied. Dit kan ons slegs doen deur wat God vir ons gedoen het, nie deur ons eie dade nie.

Waarom?

Paulus skryf die brief aan die gemeente in Rome omdat hulle nog baie verdeeld was. Die Joodse gelowiges (die ou Israel) het gevoel die nie-Joodse gelowiges (heidene) moet al die wette gehoorsaam voordat hulle die verlossing van die Here mag ontvang. Paulus herinner in sy brief die gelowiges aan die eenheid van alle gelowiges. God spreek mense vry “enkel en alleen omdat hulle glo” (Rom 1:17), nie omdat hulle die wet nakom nie.

Gesels hieroor:

 • Wat dink julle beteken die woorde “gratis, maar nie goedkoop nie”?
 • Kan julle dink aan iets wat ’n mens gratis kan kry? Noem ’n paar voorbeelde.

Voorskool

 • Iets wat die kinders verniet kan kry, soos lekkergoed of potlode.

Graad 1-3

 • Maak ’n antieke dokument deur ’n vel papier in tee te doop en te laat droog word. Sit dit dan in ’n koevert.

Kindermoment

Reël vooraf met iemand wat redelik fiks is om te help. Die persoon moet opstote doen, en vir elke opstoot wat hy/sy doen, deel die aanbieder lekkers uit aan die gehoor of gemeente. Wanneer iemand nie die lekkergoed wil aanvaar nie, sê duidelik dat die persoon reeds die opstote gedoen het om vir die lekkers te betaal. Die prys is reeds betaal.

Beklemtoon dan dat die lekkers verniet was, maar dit was nie goedkoop nie. Iemand moes hard werk daarvoor deur opstote te doen.

Huisgeloof

Sit rustig saam. Vertel vir mekaar wat tydens die erediens of in ’n kleingroep vir julle besonders was. Probeer in julle eie woorde sê hoe julle genade verstaan en dit in julle alledaagse lewe ervaar.

Lees Romeine 1:16-17 en 3:23-24.

Ons word verlos uit genade alleen.

Gesels saam:

 • Wat beteken dit dat ons uit genade alleen gered is?
 • Hoe laat dit jou voel?
 • Is daar dinge wat jy gedink het jy móét doen om die Here se genade te verdien?
 • Beteken dit ons kan enigiets doen wat ons wil? Hoekom, of hoekom nie?
 • Hoe kan ons die Here se genade uitleef en aan ander mense genade bewys?

Kan julle dink aan iets wat ons gratis kry? Noem ’n paar voorbeelde.

Hou ’n paar oomblikke julle asem op. Wat ervaar julle?

Dis moeilik om nie dadelik weer asem te haal nie. Ons het asem, suurstof, baie nodig. Dit gee aan ons lewe. As ons nie asemhaal nie, kan ons binne ’n paar minute sterf. Die lug wat ons inasem, is gratis, máár dit is steeds baie waardevol. Ons het dit elke oomblik van die dag nodig.

As iets gratis is, beteken dit nie dit het geen waarde nie. Genade is soos die lug wat ons inasem. Dit is gratis, maar baie waardevol.

Kyk in hierdie week of julle vir iemand iets kan doen, al is dit hoe klein, sonder om iets terug te verwag.

Voorskool

Vra die kleuters om ’n dier by hulle name te voeg wat begin met dieselfde letter as hulle name, soos Jacques Jakkels of Simone Springhaas. Hulle sal waarskynlik hulp hiermee nodig hê as hulle die alfabet nog nie goed ken nie.

Gee vir die kinders iets “verniet”. Dit kan enigiets van ’n blommetjie tot ’n lekkertjie wees. Dit moet iets wees wat hulle huis toe kan neem.

Julle het nou elkeen ’n presentjie verniet gekry. Julle het niks gedoen om dit te verdien nie. Julle hoef dit nie te koop nie.

Gesels saam:

 • Is dit lekker om iets verniet te kry?
 • Het jy al baie goed so verniet gekry?
 • Het jy geweet Jesus is lief vir jou en dat jy niks hoef te doen of te betaal om sy liefde te kry nie? Ons noem Jesus se soort liefde “genade”.

Vertel vir die kinders dat Paulus in die Bybelse tyd vir gelowige mense ’n brief geskryf het met ’n groot verrassing vir hulle daarin. Hy het vir hulle gesê hulle almal ontvang die Here se genade gratis.

Dit was ’n groot geskenk wat hulle kon kry sonder om daarvoor te betaal. Hierdie mense het gedink hulle moet baie dinge doen voordat die Here vir hulle sal lief wees en hulle sy genade sal ontvang. Maar die Here gee sy genade verniet vir ons.

Leer die kinders die volgende waarhede met bewegings:

Die Here se genade beteken:

 • Hy is altyd by ons (laat hulle hulle arms om hulle lywe vou).
 • Ons kan elke dag sien en voel hoe lief die Here vir ons is (laat hulle hulle vingerpunte teen mekaar druk)
 • As ons iets verkeerd gedoen het, kan ons met die Here daaroor praat (laat hulle aan hulle monde raak).

Wanneer ons iets verkeerds gedoen het, beteken dit nie Jesus is nie meer by ons nie. Jesus help ons om weer die regte ding te doen en te leef soos Hy van ons vra.

Maak ’n lys met verskeie bewegings wat die kinders moet uitvoer om lekkers te kan kry. Hulle moet hierdie bewegings in ’n baie kort tydjie doen. Hier is voorbeelde: spring drie keer op jou een been; spring drie keer op jou ander been; raak aan jou tone; strek jou arms dak toe; tel tot by 5; noem drie kleure waarvan jy hou … Hulle moet alles binne 60 sekondes kan doen.

Vra wie kon alles binne 60 sekondes doen. (Hopelik niemand nie.) Gee dan vir hulle elkeen lekkers. Verduidelik dat baie mense dink hulle moet moeilike dinge doen voordat Jesus vir hulle sal lief wees en hulle sy genade kan ontvang. Jesus het vir ons gewys dit is nie nodig om al hierdie onmoontlike dinge te doen om sy genade te kan ontvang nie. Ons moet net in Jesus Christus glo om sy genade te ontvang. En dan leef ons in hierdie genade.

Het dit jou moeg gemaak om so baie bewegings in 60 sekondes te probeer doen? Jesus se genade is gratis, verniet, mahala. Help die kinders om “verniet” in Xhosa te sê: Mahala.

Gaan doen hierdie week iets vir iemand anders om hierdie mahala genade met hulle te deel.

Graad 1-3

Vra die kleuters om ’n dier by hulle name te voeg wat begin met dieselfde letter as hulle name, soos Jacques Jakkels of Simone Springhaas. Hulle sal dalk hulp nodig hê.

Gesels saam:

 • Wat het jy al verniet gekry?
 • Hoe het dit jou laat voel?

Lees saam Romeine 1:16-17.

As jy die antieke dokument gemaak het, wys dit vir die kinders.

Ons gaan vandag gesels oor ’n brief wat Paulus vir ’n gemeente in Rome geskryf het. Hulle was ’n gemeente soos ons. Maar die gelowiges in daardie gemeente het nog nie lekker verstaan hoe ’n mens God se genade (liefde) ontvang nie.

Gesels saam:

 • Wat dink julle doen party mense sodat God vir hulle lief sal wees?
 • Hoe laat dit julle voel dat God vir ons lief is sonder dat ons iets in ruil daarvoor hoef te doen? Ons noem dit genade.
 • Dink julle ons kan nou doen net wat ons wil? Hoekom, hoekom nie?

Die Here se genade beteken Hy is altyd by ons, dat ons elke dag kan sien en voel hoe lief die Here vir ons is.

Maak ’n lys met verskeie bewegings wat die kinders moet uitvoer om lekkers te kan kry. Hulle moet hierdie bewegings in ’n baie kort tydjie doen. Hier is voorbeelde: spring drie keer op jou een been; spring drie keer op jou ander been; raak aan jou tone; strek jou arms dak toe; tel tot by 5; noem drie kleure waarvan jy hou … Hulle moet alles binne 60 sekondes kan doen.

Vra wie kon alles binne 60 sekondes doen. (Hopelik niemand nie.) Gee dan vir hulle elkeen lekkers. Verduidelik dat baie mense dink hulle moet moeilike dinge doen voordat Jesus vir hulle sal lief wees en hulle sy genade kan ontvang. Jesus het vir ons gewys dit is nie nodig om al hierdie onmoontlike dinge te doen om sy genade te kan ontvang nie. Ons moet net in Jesus Christus glo om sy genade te ontvang. En dan leef ons in hierdie genade.

Gesels saam:

 • Hoe het dit vir jou gevoel om al daardie bewegings te doen en dit nie reg te kry nie?
 • Hoe het dit jou laat voel om steeds ’n prys te kry al het jy nie alles reggekry nie?

Ons hoef nie baie dinge of moeilike dinge te doen sodat die Here vir ons sal lief wees en sy genade vir ons sal gee nie. Die Here gee dit verniet vir ons.

Net soos die lug wat ons inasem verniet is, gee die Here sy genade vir ons verniet. Net soos die lug verniet maar waardevol is, net so is die Here se genade verniet maar baie waardevol.

Die Xhosa-woord vir verniet is mahala. Probeer hierdie woord onthou. Genade is mahala.

Gaan deel vandag hierdie gratis genade met iemand.

Graad 4-6

Leer ken vandag jou groep nog beter. Vra vir almal om hulle naam te sê en dan te sê van watter kos hulle die meeste hou.

Vra ook vir hulle hoe dit met hulle elkeen gaan. Laat hulle ’n punt uit 10 gee om te sê of dit goed of sleg met hulle gaan. Maak ’n nota om te gesels met dié kinders wat ’n punt van 5 en minder gegee het.

Gesels saam:

 • Wat het jy al verniet gekry?
 • Hoe het dit jou laat voel?

Lees saam Romeine 1:16-17.

Paulus skryf hierdie brief aan Jode wat voel dat hulle nog dinge moet doen om God se liefde te verdien.

Paulus sê vir hulle, en vir ons, God se verlossing (dat God ons red) en liefde is verniet.

Gesels saam:

 • Watter dinge dink julle doen mense omdat hulle voel hulle moet God se liefde verdien?
 • Wat dink julle beteken God se gratis liefde en genade vir mense wat bang is hulle doen nie genoeg sodat God vir hulle lief kan wees nie?
 • Hoekom dink julle doen ons steeds goeie dinge as God dan klaar lief is vir ons?

God se genade beteken Hy is altyd by ons; ons kan elke dag sien en voel hoe lief die Here vir ons is.

Maak ’n lys met verskeie bewegings wat die kinders moet uitvoer om lekkers te kan kry. Hulle moet hierdie bewegings in ’n baie kort tydjie doen. Hier is voorbeelde: spring drie keer op jou een been; spring drie keer op jou ander been; raak aan jou tone; strek jou arms dak toe; tel tot by 5; noem drie kleure waarvan jy hou … Hulle moet alles binne 60 sekondes kan doen.

Vra wie kon alles binne 60 sekondes doen. (Hopelik niemand nie.) Gee dan vir hulle elkeen lekkers. Verduidelik dat baie mense dink hulle moet moeilike dinge doen voordat Jesus vir hulle sal lief wees en hulle sy genade kan ontvang. Jesus het vir ons gewys dit is nie nodig om al hierdie onmoontlike dinge te doen om sy genade te kan ontvang nie. Ons moet net in Jesus Christus glo om sy genade te ontvang. En dan leef ons in hierdie genade.

Gesels saam:

 • Hoe het dit vir jou gevoel om al daardie bewegings te doen en dit nie reg te kry nie?
 • Hoe het dit jou laat voel om steeds ’n prys te kry al het jy nie alles reggekry nie?

Ons hoef nie baie dinge of moeilike dinge te doen sodat die Here vir ons sal lief wees en sy genade vir ons sal gee nie. Die Here gee dit verniet vir ons.

Gaan dink hierdie week aan ander dinge wat ons verniet kry, maar wat baie waarde het. Kom vertel volgende keer vir die groep daarvan.

Gaan kyk ook of julle hierdie week die Here se gratis genade met ander mense kan deel deur vir hulle goed te wees.

Die groep kan mekaar ook uitdaag om vir mense dinge te gaan doen sonder om iets terug te verwag.

Graad 7-10

Vra vir die jongmense hoe dit met hulle gaan. As die groep baie groot is, laat hulle een woord gebruik om hulle week op te som. Onthou hoe dit met elkeen gaan. As daar jongmense is met wie dit nie so goed gaan nie, probeer later by hulle uitkom, of stuur vir hulle ’n WhatsApp om hulle te bemoedig.

Gesels saam:

 • Vertel van ’n keer toe julle iets verniet gekry het. Hoe het dit julle laat voel?
 • Was dit regtig verniet?
 • Hoe pas julle dit op?

Lees Romeine 1:16-17.

Gee meer agtergrond oor die teksgedeelte deur die volgende met die jongmense te deel.

Het jy geweet?

Martin Luther, wat in die Katolieke Kerk was, het Romeine 1:16-17 tydens die Reformasie gebruik om mense te oortuig dat God se genade gratis is.

Die Katolieke Kerk het gesê mense moet aan sekere voorwaardes voldoen voordat hulle die Here se verlossing kan ontvang. Baie gelowiges kon in daardie tyd nie die Bybel lees nie omdat dit in Latyns geskryf was. Daarom het hulle nie geweet dat genade ál is wat ons nodig het om die Here naby ons te hê nie. Ons ontvang die Here se genade deur die verlossing wat Jesus vir ons verdien het.

Gaan lees gerus die verhaal van Martin Luther en hoe ons as NG Kerk deel vorm van die Protestantse tradisie.

Hier is ’n skakel na ’n video met ’n kort opsomming van die Reformasie

Gesels saam:

 • Wat dink julle beteken dit wanneer die Bybel sê ons leef nie meer onder die wet nie?
 • Watter wette dink julle is daar vandag wat mense dink hulle moet nakom sodat God vir hulle lief sal wees?
 • Hoekom dink julle doen ons steeds goeie dinge as dit God nie nog liewer vir ons sal maak as wat God reeds is nie?
 • Wanneer ons van God se liefde en genade praat, sê ons baiekeer dit is gratis, maar nie goedkoop nie. Hoe verstaan julle hierdie uitdrukking?
 • Wat beteken hierdie Bybelgedeelte vir jou in jou lewe?

Maak ’n lys met verskeie bewegings wat die kinders moet uitvoer om lekkers te kan kry. Hulle moet hierdie bewegings in ’n baie kort tydjie doen. Hier is voorbeelde: spring drie keer op jou een been; spring drie keer op jou ander been; raak aan jou tone; strek jou arms dak toe; tel tot by 5; noem drie kleure waarvan jy hou … Hulle moet alles binne 60 sekondes kan doen.

Vra wie kon alles binne 60 sekondes doen. (Hopelik niemand nie.) Gee dan vir hulle elkeen lekkers. Verduidelik dat baie mense dink hulle moet moeilike dinge doen voordat Jesus vir hulle sal lief wees en hulle sy genade kan ontvang. Jesus het vir ons gewys dit is nie nodig om al hierdie onmoontlike dinge te doen om sy genade te kan ontvang nie. Ons moet net in Jesus Christus glo om sy genade te ontvang. En dan leef ons in hierdie genade.

Gesels saam:

 • Hoe het dit vir jou gevoel om al daardie bewegings te doen en dit nie reg te kry nie?
 • Hoe het dit jou laat voel om steeds ’n prys te kry al het jy nie alles reggekry nie?

Ons hoef nie baie dinge of moeilike dinge te doen sodat die Here vir ons sal lief wees en sy genade vir ons sal gee nie. Die Here gee dit verniet vir ons.

Let hierdie week op alles wat verniet is maar baie waarde het. Deel dit op Instagram met #gratismaarniegoedkoop en #jullegemeentesenaam.

Afstandkategese

Aanvullende materiaal om op sosiale media (Whatsapp, Facebook, ens) te deel wanneer fisiese byeenkomste nie haalbaar is nie. Onder elke prent is ‘n boodskap wat jy op sosiale media (soos Whatsapp) kan uitstuur saam met die grafika.

Kernwaarheid

Stuur hierdie prent aan die hele gemeente om die kerngedagte in te lei.

Lees Romeine 1:16-17. God stap ‘n pad met gelowiges vanuit dit wat God doen, en nie vanuit wat ons doen nie.

Tieneraktiwiteit 1 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om as gesprekshulpmiddel te dien.

Partykeer kry ons iets verniet by ander mense. Ons besef dan dat dit dalk gratis is, maar glad nie goedkoop nie. Verlossing is so ‘n gratis geskenk wat nie goedkoop is nie.

Tieneraktiwiteit 2 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om self by die huis te doen. Die doel daarvan is om die boodskap van die teksgedeelte vas te lê.

Al ooit gewonder of jy goed genoeg is vir God? Jy maak dan soveel foute. Paulus sê dit gaan nie oor wat jy doen nie, maar oor God se verlossing wat verniet is.

Huisgeloof (voorskool tot graad 6)

Die onderstaande teks is buitelyne van ‘n moontlike huisgeloof-video wat julle self kan opneem en aan gesinne stuur:

Verwelkom almal by die huisgeloof.

Hoeveel dinge wat julle as gesin al gratis gekry het, kan julle binne 30 sekondes opnoem? (Gebruik gerus ‘n tydhouer.) Het julle suurstof genoem? Dit is gratis, maar baie waardevol!

As iets gratis is, beteken dit nie dit het geen waarde nie. Genade is dieselfde. Dit is gratis, waardevol en glad nie goedkoop nie.

Ons lees in Romeine 1:16-17 hoe Paulus hierdie genade verduidelik. Pause die video en lees die gedeelte saam.

Paulus herinner ons dat God ‘n pad met alle gelowiges stap. God se genade is vir ons almal, selfs wanneer ons nie doen wat reg is nie. God se genade is ook vir mense wat dit, volgens ons, nie verdien nie. Genade is onverdiend, maar verniet.

Kan julle hierdie week God se genade gaan deel? Kan julle iets vir iemand anders gaan doen sonder om iets terug te verwag? Deel ‘n paar idees met mekaar.

© Missio 2024 | All rights reserved.