Ontmoeting 11

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

2 Timoteus 3:14-17

Dit is moeilik om te dink dat God met ons kan praat en ons in ons lewe kan begelei. Tog praat die Here met ons deur sy Woord en só lei Hy ons.

Wie?

Paulus en Timoteus is die hoofkarakters hier. Al noem Paulus vir Timoteus sy “seun”, moet hierdie term nie letterlik verstaan word nie. Paulus het waarskynlik bedoel dat hy oor Timoteus gevoel het soos ’n pa oor sy seun voel. Hulle het mekaar baie goed geken. Paulus het vir Timoteus geleer hoe om ’n volgeling van Christus te wees.

Timoteus het ’n jong geestelike leier geword.

Waar?

Aan die einde van sy lewe, terwyl hy in Rome aangehou is, het Paulus vir Timoteus hierdie brief geskryf en na Efese gestuur.

Wat?

Paulus skryf vanuit die gevangenis vir Timoteus ’n brief om hom te bemoedig. Hy spoor vir Timoteus aan om in moeilike omstandighede in sy geloof te volhard deur vas te hou aan die Heilige Skrif as die kompas vir sy lewe.

Waarom?

Al is hy in Rome in die tronk, ontferm Paulus hom steeds oor die jong man saam met wie hy al jare lank ’n pad stap. Omdat dit Paulus so na aan die hart gelê het om Timoteus te begelei en die evangelie in verskeie gemeentes te verkondig, was dit vir hom belangrik om Timoteus gedurig te motiveer vir hierdie werk.

Timoteus moes egter ook leer om self in die geloof te volhard as hy ander gelowiges wou oortuig dat volharding so noodsaaklik is. Daarom gebruik Paulus die geleentheid om Timoteus te herinner aan hoe belangrik volharding en die Skrif is.

Meer agtergrond

Dit is belangrik om tydens hierdie ontmoeting te onthou dat die Bybel in werklikheid ’n biblioteek met verskillende boeke is. Hierdie boeke is oor ’n baie lang tydperk saamgestel, deur verskillende mense geskryf en met verskillende motiewe. Vir agtergronddoeleindes kan die uiteindelike samestelling van die boeke van die Bybel soos volg opgesom word:

Toe Jesus op aarde was, het die Jode die meeste boeke van die Ou Testament reeds erken as Heilige Skrifte waarin daar vertel word dat God ’n pad met die Jode gestap het. Dit was op boekrolle geskryf en oorgeskryf en by skole of sinagoges en in die tempel beskikbaar. Dit is ook waaruit Jesus sy dissipels geleer het.

Nadat Jesus hemel toe is, het sy volgelinge alles wat Hy gesê en geleer het oorvertel en geleidelik neergeskryf. Paulus het briewe aan gemeentes gestuur om hulle te help om alles oor Jesus en sy kerk te verstaan.

Uiteindelik het mense begin onderskei watter geskrifte deel van die Heilige Skrif moes wees. Ons glo die Heilige Gees het hulle gehelp om hierdie besluite te neem.

Alles wat ons moet weet oor Jesus as ons Verlosser en God se plan met die wêreld, moes deel van hierdie versameling wees. Ander geskrifte wat dalk minder belangrik of minder betroubaar is, kon weggelaat word. Uiteindelik is daar ’n lys van boeke saamgestel. By groot vergaderings waar verteenwoordigers van die kerk bymekaargekom het (sinodes), het hulle besluit dat so ’n lys soos ’n “maatstaf” moes wees. ’n Ander woord vir maatstaf is “kanon”. Daar is besluit watter boeke kanonieke boek is. Die ander boeke wat ook van Jesus vertel, maar wat nie binne die “maatstaf” val nie, is apokriewe boeke genoem.

Gelowiges glo die Heilige Gees het mense deur al die tye heen gehelp om die regte boeke bymekaar te voeg. Ons glo ook dat die Heilige Gees die Bybel gebruik om ons te help om binne God se groot plan van liefde te leef. Daarom lees en interpreteer ons die Bybel en vra die Heilige Gees om ons daarmee te help.

In ons hedendaagse lewe is dit veronderstel om makliker te wees om te glo in iets wat ons nie kan sien nie, veral wanneer dit met kommunikasie te doen het. Ons stuur elke dag e-posse en teksboodskappe, en ons twiet en plaas goed op Facebook en Instagram. Die seine om dit te kan doen, beweeg in ’n sfeer wat ons nie met die blote oog kan sien nie. Tog weet ons dit bestaan.

Kommunikasie met God is selfs nog meer tasbaar. Die Bybel is vol dokumente wat vir ons van God vertel. Paulus sê die hele Skrif is deur God self geïnspireer. Al is die Bybel nie regtig ’n e-pos van God aan die mens nie, is dit tog ’n tasbare dokument waarin mense wat vir God lief was hulle ervarings van God neergeskryf het, baie duisende jare gelede. En ons kan dit vandag nog lees en meer van God leer.


Kindermoment

 • 66 verskillende boeke

Voorskool

 • Die hulpmiddel: ’n Brief van Paulus
 • Die hulpmiddel: ’n Prent van die Bybel, ’n mond en ’n oor
 • Wondergom

Graad 1-3

 • ’n Ballon vir elke kind
 • Merkpenne om op die ballonne te kan skryf

Graad 4-6

 • Boeke waarop jy ’n papier kan plak om die verskillende name van die boeke van die Bybel daarop te skryf

Graad 7-10

 • Velle papier waarop jy voor die tyd verskillende Bybelverhale neerskryf vir “Bybel-charades”

Kindermoment

Sit 66 (of minder) boeke op verskillende plekke in die erediensruimte neer. Jy kan selfs die name van sommige Bybelboeke op die rugkante van die boeke plak. Jy kan ook groepe Bybelboeke, soos die Evangelies, gebruik sodat daar minder boeke is. Laat die kinders al die boeke gaan soek en in stapels voor die gemeente pak.

Verduidelik dan dat die Bybel soos hierdie verskillende boeke is. Dit was vroeër afsonderlike boeke wat toe saamgevoeg is in een Bybel. Al die boeke kom uit verskillende tye en verskillende mense het selfs aan een boek geskryf.

Vertel vir die kinders dat die verskillende boeke almal vir ons iets oor God leer. Paulus het ons verseker dat God self deur sy Gees die mense gehelp het om die regte boeke te kies om deel van die Bybel te wees.

Huisgeloof

Gaan sit saam iewers en maak die Bybel by die inhoudsopgawe oop. Die Bybel is soos ’n biblioteek met ’n klomp verskillende boeke.

Tel saam hoeveel boeke daar is. Gesels oor die verskillende boeke. Van watter boeke hou julle? Van watter boeke het julle nog gehoor nie?

Lees saam 2 Timoteus 3:14-17.

Gesels saam:

 • Waarom sê Paulus vir ons die Skrif (die Bybel) het groot waarde?
 • Dink julle die Bybel het vandag steeds vir ons waarde? Hoekom sê julle so?

Kyk weer na die inhoudsopgawe van die Bybel. Onderstreep ’n boek in die Bybel wat vir julle opvallend is. Besluit om hierdie boek saam te lees. Dink dalk aan kort boeke soos Rut of Jona, of dalk een van die Evangelies. Markus is ’n goeie keuse.

Bid rustig saam as huisgesin. Sê vir God dankie dat Hy vandag steeds deur sy Woord met ons praat.

Voorskool

Laat die kleuters ’n liedjie met handbewegings saamsing. “Lees jou Bybel, bid elke dag” sal goed werk vir hierdie ontmoeting. Daar is ook gepaste liedjies en video’s op die internet beskikbaar. Die kinders kan dan die bewegings saam doen al kan hulle nie die woorde saamsing nie.

Vertel vir kleuters dat iemand vir ons ’n brief geskryf het. Hy was al baie oud en sy naam was Paulus. (Jy kan hier ’n brief uit die Bybel haal.) Paulus het dié brief vir Timoteus geskryf.

Hallo Timoteus en al die maatjies

Hoe gaan dit met julle? Is dit vir julle lekker by die kerk?

Ek trek nog van dorp tot dorp en vertel vir al die mense van Jesus. Gister het die mense my met klippe probeer doodgooi, maar die Here het my beskerm.

Ek wil vandag vir julle iets baie belangrik leer. Timoteus, ek het dit altyd vir jou gesê. En nou wil ek dit vir julle almal sê: Dit is baie belangrik om te onthou wat in die Bybel staan. Ons moet dan leef soos die Bybel ons leer. Wanneer ons dit doen, sal ons doen wat reg is.

Groete

Paulus

Laat die kleuters Psalm 119:109 memoriseer.

Kom ons speel ’n speletjie. Dit gaan amper werk soos “Plak die stert op die donkie”.

Draai een kind ’n paar keer in die rondte. Dan moet hy/sy na die ander kant van die vertrek beweeg waar ’n prent van die Bybel is. Hy/sy plak die prentjie van die mond op die Bybel. ’n Volgende kind kan die oor op die Bybel gaan plak. Gee vir almal ’n kans om saam te speel.

Wat het ons vandag geleer? God praat met ons en ons luister na wat God vir ons sê.

Gaan sê die versie wat jy geleer het vir iemand by die huis op.

Graad 1-3

Help almal om te weet hoekom julle elke Sondag saamkom. Jy kan dit doen deur die kinders ’n lied te laat saamsing. Jy kan hulle ook vra om twee-twee na mekaar toe te draai en die goeie en die slegte dinge van hulle week met mekaar te deel.

Vertel 2 Timoteus 3:14-16 in die vorm van ’n storie.

Paulus was al baie oud en in die tronk toe hy vir een van sy jong vriende, Timoteus, ’n brief geskryf het. In hierdie brief het Paulus vir Timoteus gesê dit is baie belangrik om te onthou wat alles in die Bybel staan. Hy het vir Timoteus gevra om te leef soos die Bybel vra. Dit sal hom help om ander mense meer van Jesus te leer en om te weet wat reg en verkeerd is.

Al is hierdie kinders nog baie jonk, kan jy vir hulle verduidelik dat die Bybel soos ’n biblioteek met baie boeke is. Vra vir die kinders of hulle weet hoeveel boeke daar altesaam in die Bybel is (66).

Blaas die ballonne op. Vra die kinders om met die merkpenne iets uit hulle gunsteling-Bybelverhale op die ballonne te teken (soos ’n groot vis uit Jona se storie).

Gaan staan dan in ’n kring en gooi die ballonne vir mekaar. Die idee is dat die ballonne nie aan die grond mag raak nie. Elke keer wanneer ’n kind ’n ballon vang, moet hy/sy probeer om die Bybelverhaal wat op die ballon geteken is vir die ander te vertel.

Herinner die kinders hoe wonderlik dit is dat ons ’n Bybel het, veral omdat die Bybel soveel verskillende verhale oor God vertel en ons só meer van God leer. Die wonderlikste is dat God vandag nog hierdie ou verhale gebruik om deur sy Gees met ons te praat. Die Bybel beteken daarom vandag nog vir ons so baie.

Graad 4-6

Vra vir die jongmense om hulle Bybels oop te maak. Laat dié wat nie ’n Bybel daar het nie by ’n maat kyk. Hou nou ’n vinnige vasvra om die gesprek aan die gang te kry. Hier is voorbeelde van vrae:

 • Hoeveel boeke is daar in die Bybel? (66)
 • Hoeveel Testamente is daar? (2)
 • Hoeveel hoofstukke het die Psalms? (150)
 • Hoeveel verse het Psalm 119? (176)

Lees 2 Timoteus 3:14-16 saam.

Gesels saam:

 • Wat beteken dit dat die Bybel deur God geïnspireer is? Het God die Bybel self geskryf?

God het die Bybel nie self geskryf nie, maar Hy het mense geïnspireer om dit te skryf. Die Bybel help ons om te weet wat reg en verkeerd is. Dit gee aan ons moed wanneer die lewe moeilik is. God kan deur sy Gees hierdie ou verhale en briewe met ons laat praat, vandag nog.

Steek ’n verskeidenheid boeke van verskillende genres in die ontmoetingsruimte weg. Dink aan digbundels, fiksie, nie-fiksie, woordeboeke, en so meer. Plak voor die tyd op die rugkante van die boeke die name van die Bybelboeke met wondergom vas. Laat die kinders op ’n skattejag gaan om die boeke te soek. Hulle moet dan probeer om die boeke te rangskik in die volgorde waarin dit in die Bybel staan.

Gebruik die beeld van die boeke met verskillende genres om vir die jongmense te verduidelik dat die Bybel ook soos ’n versameling verskillende boeke is wat oor verskillende temas handel en verskillende geskryf is. Party boeke, soos die Psalms, is in gedigvorm geskryf en ons sal dit anders lees as Genesis, wat amper soos ’n geskiedenisboek is en op verhale oor God fokus.

Vat hierdie inligting saam deur vir die jongmense te vertel dat die Bybel ’n samestelling van ’n klomp losstaande boeke is. En al lees ons elke boek in die Bybel ’n bietjie anders, vertel elke boek vir ons iets oor God en sy liefde vir ons, sy kinders. Daarom kan die Bybel ons vandag nog help om die regte besluite te neem en om te hoor wat God vir ons wil sê.

Graad 7-10

Hou ’n “Bybel-charades”. Skryf ’n paar Bybelverhale op ’n vel papier neer. Laat die groep dan beurte maak om hierdie verhale op te voer sonder om woorde te gebruik.

Hier is ’n paar voorstelle: Jona en die vis; Noag en die ark; die skepping; die barmhartige Samaritaan; die verlore seun, en Daniël in die leeukuil.

Lees 2 Timoteus 3:14-16 saam.

Gesels saam:

 • Dink julle dit is vandag nog belangrik om Bybel te lees? Hoekom, of hoekom nie?
 • Hoe het Paulus selfs aan die einde van sy lewe in een van sy heel laaste briewe beklemtoon hoe belangrik die Bybel is?
 • Vertel vir mekaar van ’n keer toe ’n Bybelverhaal vir julle baie beteken het.

Hou ’n Bybelvasvra. Hier is voorbeelde van vrae:

1. Hoeveel boeke is daar in die Bybel? (66)

2. Hoeveel boeke is daar in die Ou Testament? (39)

3. Noem die eerste vyf boeke van die Bybel. (Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium)

4. Noem ’n digbundel in die Bybel. (Psalms)

5. Noem die vier Evangelies? (Matteus, Markus, Lukas, Johannes)

6. Waar in die Bybel sal jy hierdie Evangelies vind? (aan die begin van die Nuwe Testament)

7. Hoeveel hoofstukke het Openbaring? (22)

8. Watter hoofstuk in die Bybel is die langste? (Psalm 119)

9. Watter hoofstuk in die Bybel is die kortste? (Psalm 117)

10. Hoeveel boeke is daar in die Nuwe Testament? (27)

’n Mens se laaste woorde aan iemand gaan gewoonlik oor wat jy dink die belangrikste is vir daardie persoon om te weet. Paulus het dit geweet toe hy in die tronk in Rome ’n gevangene was. Daarom het hy in sy laaste brief aan Timoteus gekies om te beklemtoon hoe belangrik die Bybel is. Die Bybel sou Timoteus help onderskei wat reg en verkeerd is.

Die Bybel help ons vandag nog om te weet wat reg en verkeerd is. Maar ons sal dit nie weet as ons nie gereeld die Bybel lees nie.

Afstandkategese

Aanvullende materiaal om op sosiale media (Whatsapp, Facebook, ens) te deel wanneer fisiese byeenkomste nie haalbaar is nie. Onder elke prent is ‘n boodskap wat jy op sosiale media (soos Whatsapp) kan uitstuur saam met die grafika.

Kernwaarheid

Stuur hierdie prent aan die hele gemeente om die kerngedagte in te lei.

Dit is moeilik om te dink dat God met ons kan praat en ons in ons lewe kan begelei. Beteken dit ons is aan ons eie wysheid oorgelaat? 2 Timoteus 3:14-17 sê iets anders.

Tieneraktiwiteit 1 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om as gesprekshulpmiddel te dien.

Partykeer voel dit asof ‘n verhaal of teksgedeelte uit die Bybel reguit met ons praat. Die wonderlikste is dat God vandag nog hierdie ou verhale kan gebruik om met ons te praat.

Tieneraktiwiteit 2 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om self by die huis te doen. Die doel daarvan is om die boodskap van die teksgedeelte vas te lê.

Die Lectio Divina is ‘n manier van Bybellees wat ons help om God se stem te hoor en deur God se Woord gelei te word.

Huisgeloof (voorskool tot graad 6)

Die onderstaande teks is buitelyne van ‘n moontlike huisgeloof-video wat julle self kan opneem en aan gesinne stuur:

Verwelkom almal. Lees 2 Timoteus 3:14-17 saam. Wys die Bybel.

Hoeveel boeke sien julle hier? Wie het almal “een” geantwoord? Toemaar, ek het ook altyd gedink die Bybel is net een boek. Maar ons kan die Bybel ‘n biblioteek noem. ‘n Biblioteek is ‘n plek met baie verskillende boeke. In die Bybel is daar 66 boeke – 39 in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament.

Net soos in ‘n biblioteek, is daar verskillende soorte boeke in die Bybel. (Wys ‘n opsomming van die verskillende soorte boeke: wet, geskiedenis, die Evangelies, wysheid, profete, briewe, en so meer).

Kyk mooi na hierdie indeling. Skryf nou die belangrikste soorte boeke op ‘n bladsy neer. Neem julle Bybels en kyk of julle die verskillende Bybelboeke onder die regte opskrifte kan indeel.

© Missio 2024 | All rights reserved.