Ontmoeting 1

Existing members can log in to gain access to this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese.

Sections

Inleiding

Lukas 1:26-38

 

Die geboorte van Jesus as ’n geskenk vir die wêreld word aangekondig. Ons verdien nie geskenke nie; dit is ’n gawe. Jesus is ons heel beste geskenk.

 

Wie?
Die sentrale karakter van hierdie verhaal is Maria, Jesus se ma. Sy is ’n maagd en ongetroud, maar sy is verloof aan Josef. Die engel Gabriël bring vir Maria die boodskap dat sy aan Jesus geboorte sal skenk. Jesus word aan die lesers van Lukas se Evangelie bekendgestel as die sentrale karakter van hierdie Evangelie.

Waar?
Die engel Gabriël bring die boodskap vir Maria in Nasaret. Nasaret was ’n klein en onbelangrike dorp.

Wat?
Hierdie gedeelte bevat die aankondiging dat Jesus gebore sal word. Die engel sê vir Maria sy sal swanger word en die Seun van die Allerhoogste in die wêreld bring.

Maria klink bang en verward, maar die engel stel haar gerus met die woorde: “Moenie bang wees nie.”

God kies doelbewus vir Maria om Jesus se ma te wees. Die ongetroude Maria se swangerskap is ’n groter wonder as die swangerskap van haar familielid, Elisabet. Maria is ’n doodgewone en dalk selfs onbelangrike jong vrou. Sy is nie noodwendig die vrou wat ons sou gekies het om Jesus, die Seun van God, se ma te wees nie. Maria stel haar egter beskikbaar en in God se diens. Ook Maria ontvang vir Jesus as ’n geskenk.

Jesus word aan die lesers van Lukas se Evangelie voorgestel as die Seun van God en die Verlosser op wie die Jode gewag het. Jesus is die Middelaar: die Seun van God, gebore uit ’n mens.

Waarom?
Die Evangelie van Matteus vertel die aankondiging van Jesus se geboorte vanuit Josef, sy aardse pa, se oogpunt. Lukas se Evangelie fokus op die aankondiging aan Maria dat sy sal swanger word. So plaas Lukas die lesers in Maria se skoene.

Jesus word gebore om die wêreld vry te maak. In die verhale van die Ou Testament lees ons hoe God saam met sy volk ’n pad stap. Ons sien hoe Israel keer op keer wegdwaal van God af, en hoe God hulle dan elke keer weer soek en vind.

God gee sy Seun om sy verlossingsplan vir die wêreld uit te voer. Jesus word die finale offer – ’n geskenk wat ons nie verdien nie.

Ons ontvang slegs hierdie genadegeskenk, Jesus Christus. Ons hoef niks meer as dit te doen nie. Ons ontvang wie Jesus is en wat Hy vir ons kom leer het. Ons glo dat Hy vir ons aan die kruis gesterf het.

Jesus is ons heel beste geskenk!

 

 • Sluit gerus die roetemerker “Laastes en eerstes” by die erediens in (sien Anandie Greyling & Wynand van Niekerk 2019. Roetemerkers. Wellington: Bybel-Media).
 • Oorweeg dit om die lied “Mary, did you know?” van Mark Lowry tydens die erediens te speel.

 

Kindermoment

 • ’n Paar bokse wat in geskenkpapier toegedraai is.

Voorskool

 • ’n Babapop of ’n prentjie van ’n baba. Sit die pop of prent voor die tyd in ’n boks en draai die boks toe met geskenkpapier. ’n Boks met ’n deksel sal die beste werk vir hierdie aanbieding.
 • ’n Naamplakker vir elke kind of uitgeknipte kartonkaartjies en potlode of kryte.

Graad 1-3

 • ’n Babapop of ’n prentjie van ’n baba. Sit die pop of prent voor die tyd in ’n boks en draai die boks toe met geskenkpapier. ’n Boks met ’n deksel sal die beste werk vir hierdie aanbieding.
 • ’n Naamplakker vir elke kind of uitgeknipte kartonkaartjies en potlode of kryte.

Graad 4-6

 • ’n Boks wat in geskenkpapier toegedraai is.
 • ’n Boksie Smarties of ander lekkers as ’n bederf, genoeg vir elke jongmens in die groep.

Graad 7-10

 • ’n Boks wat in geskenkpapier toegedraai is.
 • ’n Boksie Smarties of ander lekkers as ’n bederf, genoeg vir elke jongmens in die groep.

Kindermoment

Gebruik die bokse wat in geskenkpapier toegedraai is om oor Kersgeskenke te gesels. Nooi die kinders na die liturgiese ruimte. Vra hulle wat hulle vir Kersfees gekry het. (Gee genoeg geleentheid vir die kinders om hulle stories te deel.)

Dit is vandag ___ dae na Kersfees. Wie speel nog met hulle nuwe geskenke?

Dit gebeur soms dat ons vinnig van ons nuwe geskenke vergeet. Maar het julle geweet dat Jesus meer as 2 000 jaar gelede die beste geskenk ooit vir ons gegee het? Ons praat vandag nog daaroor. Jesus het Homself vir ons as geskenk gegee, sonder dat ons dit verdien het. Jesus het ons vrygemaak sodat ons in ’n naby verhouding met God kan leef.

Maak een van die bokse oop en sit dit in die liturgiese ruimte neer waar die kinders dit kan sien. Nooi almal uit om van hulle geskenke volgende week in die boks te kom sit sodat dit vir ander kinders geskenk kan word.

Huisgeloof

Vertel vir mekaar wat die beste geskenk is wat julle al ooit gekry het. Hoekom is dit julle gunstelinggeskenke?

Lees Lukas 1:26-38 saam.

Gesels saam:

 • Hoe dink julle het Maria gevoel toe sy die nuus kry dat sy swanger is?
 • Hoekom dink julle het Jesus ’n mens vir ons geword?
 • Wat beteken dit wanneer ons sê Jesus is die heel beste geskenk wat ons ooit kan ontvang?

Julle as familie kan kyk na al die geskenke wat julle die laaste paar jaar gekry het. Kies ’n paar geskenke wat julle nie meer gebruik nie. Maak dit mooi skoon en sit dit in ’n boks om Sondag by die kerk te skenk.

Dink weer aan jou gunstelinggeskenk. Hoe sal jy daaroor voel om dit weg te gee?

Wanneer ons geskenke weggee, verstaan ons iets van wat Jesus vir ons gedoen het. Dit is nie altyd so maklik of so lekker om van ons goed weg te gee nie. Jesus het Homself vir ons weggegee. Hoe kan ons hierdie week deur alles wat ons doen vir mekaar ’n “geskenk” wees.

Voorskool

 

 

 

Verwelkom die kleuters en laat almal saam in ’n kring sit. Hou die toegedraaide boks in die lug op. Laat die kleuters raai wat in die boks is. Na ’n paar raaiskote kan jy die deksel van die boks afhaal en die pop of die foto van ’n baba uithaal. Vertel vir die kleuters dat baba Jesus ons almal se geskenk was. Jesus het aarde toe gekom vir ons.

 

 

 

Hou die babapop vas en vertel uit Lukas 1:26-38 die verhaal van Maria wat gehoor het sy gaan Jesus se mamma word.

Gesels saam hieroor:

 • Wat was Jesus se mamma se naam?
 • Wie het vir haar die boodskap gebring dat sy swanger gaan raak?
 • Wat het die engel vir haar gesê?
 • Hoe sou jy voel as ’n engel aan jou verskyn?

Jesus is ons heel beste geskenk. Wie se geskenk is Jesus? Is Hy joune? Of joune? Of dalk joune? (Wys na verskillende kleuters.)

Kom sê saam: “Jesus is ons almal se heel beste geskenk!”

 

 

 

Elke kind maak vir hom of haar ’n naamkaartjie en versier dit. Gebruik plakkers of uitgeknipte kartonkaartjies. So kan jy die kinders se name leer ken en hulle help om mekaar te leer ken.

Elke kind plak sy of haar naamkaartjie op die geskenkboks wat by die verwelkoming gebruik is.

 

 

 

Gaan vra vir die mense in jou huis wat die heel beste geskenk is wat hulle al ooit gekry het. Vertel dan vir hulle dat Jesus ons heel grootste geskenk ooit is.

As julle die kindermoment in die erediens gedoen het, herinner die groep om volgende week speelgoed wat nog heel en bruikbaar is, saam te bring om te skenk.

Graad 1-3


Verwelkom die kleuters en laat almal saam in ’n kring sit. Hou die toegedraaide boks in die lug op. Laat die kleuters raai wat in die boks is. Na ’n paar raaiskote kan jy die deksel van die boks afhaal en die pop of die foto van ’n baba uithaal. Vertel vir die kleuters dat baba Jesus ons almal se geskenk was. Jesus het aarde toe gekom vir ons.

Hou die babapop vas en vertel uit Lukas 1:26-38 die verhaal van Maria wat gehoor het sy gaan Jesus se mamma word.

Gesels saam hieroor:

 • Wat was Jesus se mamma se naam?
 • Wie het vir haar die boodskap gebring dat sy swanger gaan raak?
 • Wat het die engel vir haar gesê?
 • Hoe sou jy voel as ’n engel aan jou verskyn?

Jesus is ons heel beste geskenk. Wie se geskenk is Jesus? Is Hy joune? Of joune? Of dalk joune? (Wys na verskillende kleuters.)

Kom sê saam: “Jesus is ons almal se heel beste geskenk!”

Elke kind maak vir hom of haar ’n naamkaartjie en versier dit. Gebruik plakkers of uitgeknipte kartonkaartjies.

So kan jy die kinders se name leer ken en hulle help om mekaar te leer ken.

Elke kind plak sy of haar naamkaartjie op die geskenkboks wat by die verwelkoming gebruik is.


Gaan vra vir die mense in jou huis wat die heel beste geskenk is wat hulle al ooit gekry het. Vertel dan vir hulle dat Jesus ons heel grootste geskenk ooit is.

As julle die kindermoment in die erediens gedoen het, herinner die groep om volgende week speelgoed wat nog heel en bruikbaar is, saam te bring om te skenk.

Graad 4-6

Verwelkom almal en laat die groep in ’n kring staan.

Hou die geskenkboks in jou hande vas. Begin deur vir die jongmense te sê wie jy is. Vertel dan ook vir hulle wat die beste geskenk is wat jy al ooit ontvang het.

Gooi dan die geskenkboks vir iemand anders in die kring. Daardie jongmens sê ook wie hy of sy is en vertel wat sy of haar beste geskenk ooit was.

Maak seker almal in die groep kry kans om hulleself bekend te stel en van hulle gunstelinggeskenk te vertel.

Lees saam Lukas 1:26-38.

Gesels saam:

 • Hoekom gee ons vir mekaar geskenke?
 • Het jy al ’n geskenk gekry wat jy nie verdien het nie?
 • Dink julle ons kan geskenke verdien?
 • Jesus is vir ons gebore. Dit maak Hom die heel beste geskenk ooit. Hoekom dink julle is Jesus ons heel beste geskenk?

Vra een van die jongmense om in die rondte te draai, sy of haar hande in die lug op te steek, of iets soortgelyks. Wanneer hy of sy klaar is, gee vir hom of haar ’n boksie Smarties (of ander eetgoed) en sê: “Dankie, jy verdien ’n boksie Smarties.”

Doen dit met ’n paar van die jongmense. Deel hier en daar sommer net die Smarties uit sonder om die jongmense te vra om iets te doen. Wag totdat sommige van die jongmense begin opmerk dat hulle nie die Smarties verdien nie omdat hulle niks daarvoor doen nie. As hulle niks sê nie, vra in ’n stadium of hulle die Smarties verdien het. Verduidelik so die verskil tussen iets wat ons verdien en ’n geskenk.


Gesels saam oor hoe julle hierdie week ’n geskenk vir ander kan wees deur wat julle doen.

Wat beteken dit om ’n geskenk vir ander te wees? Wat kan ons prakties doen om vir ander ’n geskenk te wees?

As julle die kindermoment in die erediens gedoen het, herinner die groep om volgende week speelgoed wat nog heel en bruikbaar is, saam te bring om te skenk.

Graad 7-10


Verwelkom almal en laat die groep in ’n kring staan.

Hou die geskenkboks in jou hande vas. Begin deur vir die jongmense te sê wie jy is. Vertel dan ook vir hulle wat die beste geskenk is wat jy al ooit ontvang het.

Gooi dan die geskenkboks vir iemand anders in die kring. Daardie jongmens sê ook wie hy of sy is en vertel wat sy of haar beste geskenk ooit was.

Maak seker almal in die groep kry kans om hulleself bekend te stel en van hulle gunstelinggeskenk te vertel.


Lees saam Lukas 1:26-38.

Gesels saam:

 • Het jy al ’n geskenk gekry wat jy nie verdien het nie?
 • Dink julle ons verdien geskenke?
 • Jesus is vir ons gebore, en dit maak Hom die heel beste geskenk ooit. Hoekom dink julle is Jesus die heel beste geskenk ooit?
 • Wat dink julle het Maria ’n onwaarskynlike keuse gemaak om Jesus se ma te wees?
 • Hoekom dink julle het God juis vir Maria gebruik om Jesus se ma te wees?


Vra een van die jongmense om in die rondte te draai, sy of haar hande in die lug op te steek, of iets soortgelyks. Wanneer hy of sy klaar is, gee vir hom of haar ’n boksie Smarties (of ander eetgoed) en sê: “Dankie, jy verdien ’n boksie Smarties.”

Doen dit met ’n paar van die jongmense. Deel hier en daar sommer net die Smarties uit sonder om die jongmense te vra om iets te doen. Wag totdat sommige van die jongmense begin opmerk dat hulle nie die Smarties verdien nie omdat hulle niks daarvoor doen nie. As hulle niks sê nie, vra in ’n stadium of hulle die Smarties verdien het. Verduidelik so die verskil tussen iets wat ons verdien en ’n geskenk.

Jy kan die jongmense ook daarop wys dat dit aanvanklik onwaarskynlik gelyk het dat iemand ’n boksie Smarties as geskenk sou kry. Net so was dit onwaarskynlik dat Maria Jesus se ma sou word, maar Jesus is ook as geskenk vir haar gegee.


Hoe kan ons hierdie week geskenke vir onwaarskynlike mense gaan wees?

Gesels saam oor wat dit beteken om vir iemand ’n geskenk te wees.

As julle die kindermoment in die erediens gedoen het, herinner die groep om volgende week speelgoed wat nog heel en bruikbaar is, saam te bring om te skenk.

Afstandkategese

Aanvullende materiaal om op sosiale media (Whatsapp, Facebook, ens) te deel wanneer fisiese byeenkomste nie haalbaar is nie. Onder elke prent is ‘n boodskap wat jy op sosiale media (soos Whatsapp) kan uitstuur saam met die grafika.

Kernwaarheid

Stuur hierdie prent aan die hele gemeente om die kerngedagte in te lei.

Kersfees is dalk verby, maar die Geskenk nie. Lees Lukas 1:26-33 om te sien wat ons bedoel.

Tieneraktiwiteit 1 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om as gesprekshulpmiddel te dien.

Speed dating met ‘n verskil. Kom ons leer mekaar digitaal ken. Antwoord hierdie vrae.

Tieneraktiwiteit 2 (graad 7-10)

Stuur hierdie aktiwiteit en prent aan die graad 7-10’s om self by die huis te doen. Die doel daarvan is om die boodskap van die teksgedeelte vas te lê.

Kom ons oefen hierdie week om ‘n geskenk vir ander te wees. Kies 2 voorstelle uit die lys om te doen.

Huisgeloof (voorskool tot graad 6)

Die onderstaande teks is buitelyne van ‘n moontlike huisgeloof-video wat julle self kan opneem en aan gesinne stuur:

Verwelkom almal. Vertel vir hulle van die snaaksste of die beste geskenk wat jy al ooit gekry het. Laat hulle die video pause om die Bybelteks te lees en vir mekaar te vertel van die vreemdste of beste geskenke wat hulle al gekry het. Lees Lukas 1:26-38 saam.

Gee dan ‘n kort samevattting van die kernboodskap: In hierdie gedeelte hoor ons dat Jesus gebore sal word. Die engel sê vir Maria sy sal swanger raak en die Seun van die Allerhoogste in die wêreld bring. Maria is egter ’n doodgewone en dalk selfs onbelangrike jong vrou. Sy is nie noodwendig die vrou wat ons sou gekies het om Jesus, die Seun van God, se ma te wees nie. Tog stel Maria haar beskikbaar en in God se diens. So ontvang sy en ons die grootste geskenk: die geskenk van Jesus wat aarde toe kom om ons vry te maak en aan ons lewe te skenk.

Aktiwiteit wat jy kan deel: Julle as familie kan kyk na al die geskenke wat julle die laaste paar jaar gekry het. Kies ’n paar geskenke wat julle nie meer gebruik nie. Maak dit mooi skoon en sit dit in ’n boks om Sondag by die kerk te skenk.