Negentiende Sondag in Koninkrykstyd

Sections

Oorsig

Ander tekste

Jeremia 31:27-34
27Daar kom ’n tyd, sê die Here,
dat Ek Israel en Juda weer sal vol maak
met mense en diere.
28Ek was gretig om hulle uit te ruk
en af te breek,
om hulle plat te slaan en te vernietig,

om rampe oor hulle te bring. Ek sal net so gretig wees om hulle op te bou en hulle te plant, sê die Here. 29In daardie tyd sal hulle nie meer sê: “Die vaders het groen druiwe geëet, en die kinders se tande het stomp geword” nie. 30Elke mens sal oor sy eie sonde sterf: wie groen druiwe eet, se tande sal stomp word.

31Daar kom ’n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ’n nuwe verbond sal sluit. 32Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. 33Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 34’n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.

Psalm 119: 97-104
97Hoe lief het ek u wet!
Dit bly my elke oomblik by.
98U gebooie gee my meer insig
as wat my vyande het,
en is altyd by my.
99Ek munt uit bo al my leermeesters,
want u verordeninge bly my by.
100Ek het meer insig as ouer mense,
want ek gehoorsaam u bevele.
101Ek het my voete
van elke verkeerde pad af gehou
sodat ek gehoorsaam kan wees
aan u woord.
102Van u bepalings
het ek nie afgewyk nie,
want U het my dit geleer.
103Hoe aangenaam is u woord,
soeter as heuning in die mond.
104U bevele gee my insig,
daarom haat ek elke verkeerde pad.

2 Timoteus 3:14-4:5
14Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeester was 15en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. 16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.

4 Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: 2verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, 3want daar sal ’n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. 4Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. 5Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit.

Fokusteks

Lukas 18:1-8
Die gelykenis van die weduwee en die regter
18 Jesus het vir hulle ‘n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ‘n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. 2Hy het gesê: “In ‘n sekere stad was daar ‘n regter wat geen eerbied vir God of agting vir ‘n mens gehad het nie. 3En in dieselfde stad het ‘n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: ‘Doen aan my reg in my saak teen my teenparty.’4‘n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan ‘n mens steur ek my nie, 5maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog.”

6Toe sê die Here: “Hoor wat sê die onregverdige regter. 7Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? 8Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou ook!

“Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind?”

Liturgie

Aanvangslied: Lied 159 “God is hier teenwoordig vs 1,2,3”

Aanvangswoord: Psalm 119

Seëngroet: 2 Timoteus 1

Sang: Lied 188 “Kom dank nou almal God 1,2,3″

Verootmoediging: 2 Timoteus 3:14-4:5

Skuldbelydenis Psalm 79:9

Vryspraak: Jeremia 31

Lied 245 “Ek wat vergifnis Heer ontvang het 1,2,3”

Epiklese

Skriflesing: Lukas 18:1-8

Familie-oomblik
Prediking

Geloofsbelydenis: ahv Kolossense 1

Offergawes

Wegsending: Lied 86 “Here God van liefde 1”

Seën: 2 Korintiërs 13:13 ()

Antwoord Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 159 “God is hier teenwoordig vs 1,2,3”

Aanvangswoord: Psalm 119
97Hoe lief het ek u wet!
Dit bly my elke oomblik by.
103Hoe aangenaam is u woord,
soeter as heuning in die mond.
104U bevele gee my insig,
daarom haat ek elke verkeerde pad.

Seëngroet: 2 Timoteus 1
Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here!

Sang Lied 188 “Kom dank nou almal God 1,2,3”

Verootmoediging: 2 Timoteus 3:14-4:5
14Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeester was 15en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. 16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
of
Die voorganger begin deur die wet voor te lees (soos dit bv in Eks 20 voorkom). Hierna antwoord die gemeente hardop met die woorde van Psalm 119:97-104:

Hoe lief het ek u wet! Dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, en is altyd by my. Hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad.

Skuldbelydenis: Psalm 79:9
Help ons, o God, ons Redder,
ter wille van die eer van u Naam,
red ons, vergewe ons ons sondes
tot die eer van u Naam.

Vryspraak: Jeremia 31
31Daar kom ’n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda ’n nuwe verbond sal sluit. 32Dit sal nie wees soos die verbond wat Ek met hulle voorvaders gesluit het toe Ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat Ek met hulle gesluit het, verbreek al was Ek getrou aan hulle, sê die Here. 33Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 34’n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.

Lied 245 “Ek wat vergifnis Heer ontvang het 1,2,3”

Liedere

F183. “My Hulp Is Van U, Heer”
(RUBRIEK: Flam – Toetrede / Gebed / Geloof en vertroue) Oorspronklik: Mijn Hulp Is Van U, Heer
Teks: Marcel Zimmer Musiek: Marcel en Lydia Zimmer Afrikaanse vertaling: 2006 Faani Engelbrecht © 2004 Celmar Music

Ek hef my oë op na die berge,
waar kom my hulp vandaan?
Ek hef my oë op na U, Heer,
wat by my sal staan.

My hulp is van U, Heer
U’t alles goed gemaak.
U sal nie toe laat dat ek struikel of val,
U is my beskermer wat oor my waak
en wat nooit aan die slaap sal raak.

Wat kan my dan seermaak die son of die maan?
U is my skadu, U is hier by my,
bewaar heel my lewe my kom en my gaan.
U beskerm my tot in ewigheid
my hulp is van U, Heer.

2de keer:
U beskerm my tot in ewigheid
my hulp is van U, Heer.

Eindig met:
My hulp is van U, Heer
o, van U.

F61. (a) “Verlustig Jou In Hom”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding / Gebed) Teks en musiek: Johan Badenhorst © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Gunsteling Lof- en Aanbiddingsliedere, FLAM, vol 1, Bring die Koning terug) (Ps 37:4)

Verlustig jou in Hom,
en Hy sal jou gee
die begeertes van jou hart,
verlustig jou in Hom.

F61. (b) “Staan Vas”
(RUBRIEK: Flam – Toewyding / Gebed) Teks en musiek: Rick Moser © MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Gunsteling Lof- en Aanbiddingsliedere en FLAM, vol 1, Bring die Koning terug)

Staan vas in die Naam van die Heer!
Staan vas in die krag wat Hy jou gee!
Geen wapen wat die vyand teen jou smee
sal slaag as jy vasstaan
in die Naam van die Heer.

Dra die helm van verlossing,
sit die waarheid om jou lyf,
gepantser met geregtigheid
en ’n skild wat vrees verdryf.

Staan vas op die Woord van die Heer,
staan vas in die krag wat Jesus gee.
Gaan voort onder die leiding van die Gees.
Jy’s meer as ’n oorwinnaar
in die Naam van die Heer.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Spreek tot u kinders Here. Ons wil luister. Amen.

Skriflesing: Lukas 18:1-8

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Hou ’n Geel Bladsye op en vra die kinders waarvoor ’n mens dit gebruik.  Vra dan vir hulle of hulle weet wie om te bel as jou huis se ligte nie werk nie óf waar om plante te koop.  Herinner hulle dat die Geel Bladsye jou baie help, maar dat jy verseker moet weet waarvoor jy soek. Jy kan tog nie ’n dokter bel om jou huis se ligte reg te maak of ’n loodgieter as jy wil gaan uiteet nie.

Die weduwee in Jesus se storie het presies geweet na wie toe sy moes gaan vir hulp: ’n regter – alhoewel hy nie baie gaaf was nie, was hy die regte persoon.  Daarom het sy met hom aanhou praat.

Vra die kinders tot Wie ons moet bid as ons bang, alleen of hartseer is.  Natuurlik God!  Benadruk dat ons oor en oor en oor met God moet praat (dis gebed) omdat God ons kan help en Hy word nooit moeg om van ons te hoor nie.

Preekriglyn

Ons almal ken die grappie van die man wat ‘n grassnyer nodig gehad het. Maar, terwyl hy loop om sy buurman se grassnyer te gaan leen, werk hy hom so op daaroor dat die buurman moontlik gaan nee sê, dat toe die deur oopgaan, hy sommer sê: “Man, hou jou grassnyer!”

‘n Mens kan jou só opwerk oor ‘n moontlike nee-antwoord dat jy nooit eers by vra uitkom nie. Jy besluit sommer self wat die antwoord gaan wees, en kom nie eers sover om te vra nie.

Die gevaar is natuurlik dat só ‘n ervaring ons sommer negatief kan maak in ander situasies. Later skop jy die hond, by wyse van spreke, omdat jy moedeloos is dat jy nie jou sin in die werk of in jou huwelik gaan kry nie.

Jesus bemoedig

Jesus het geweet dat ons die werklikheid só kan ervaar, en dat veral die negatiewe ervarings van die lewe ons negatief kan maak oor God, en dat ons kan dink dat Hy soos jou buurman is wat jy dink nie sy grassnyer vir jou sal leen nie.

Die gevaar is dat sulke ervarings ons Godsbeeld kan affekteer. Dat ons later kan dink, maar God is soos ons buurman. En dan óf moedeloos raak om te bid, óf nog erger, ophou om te bid.

Daarom vertel Hy vir ons ‘n gelykenis om ons te bemoedig. En Hy gebruik ‘n voorbeeld uit die regstelsel, ‘n regter wat goddeloos en liefdeloos was, wat nie volgens God se wette optree nie, en ook nie volgens die samelewing se wette nie. ‘n Korrupte vent.

En Jesus kontrasteer God met hierdie korrupte regter om ons iets belangriks van God te leer – Lukas 18:1-8:

1 Hy het vir hulle ‘n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. 2 Hy het gesê: “Daar was ‘n sekere regter in ‘n bepaalde stad wat nie ontsag vir God gehad het nie en hom aan geen mens gesteur het nie. 3 Daar was ook ‘n weduwee in daardie stad, wat hom bly opsoek het met die versoek, ‘Laat reg aan my geskied in my saak teen my opponent.’ 4 ‘n Tyd lank wou hy nie, maar naderhand het hy by homself gedink, ‘Al het ek geen ontsag vir God en steur ek my aan geen mens nie, 5 sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, tog maar reg aan haar laat geskied; anders gaan sy my nog gedaan maak.’ ” 6 Toe sê die Here: “Luister na wat die onregverdige regter sê. 7 Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat dag en nag na Hom roep nie? Sal Hy hulle lank laat wag? 8 Ek sê vir julle, Hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net: Sal die Seun van die Mens, wanneer Hy kom, geloof op aarde vind?”

Lot se vrou

Jesus is besig om met sy dissipels te gesels oor die koninkryk van God. Veral oor die feit dat daar dae gaan kom wat hulle verlang daarna dat die koninkryk sal aanbreek. Wat hulle die nuwe hemel en aarde sal wil beleef.

 • Dit sal dae wees waarin hulle baie valse berigte oor Hom sal hoor. Dat mense ‘n valse idee van die Here Jesus sal skep en ander só sal leer. En hulle sal verlang daarna dat die waarheid sal seëvier.
 • Dit sal dae wees waarin hulle sal dit sal beleef dat baie mense die Here sal verwerp soos in die dae van Noag en die dae van Lot. Dat mense die rug sal keer op God en sy gebod, en sal leef soos hulle wil. En hulle sal verlang daarna dat die afvalligheid tot ‘n einde sal kom.

Jesus stel hulle gerus met twee voorbeelde uit die verlede. Hulle kan moed skep uit die tyd van Noag en die tyd van Lot.

 • Die afvalligheid in die tyd van Noag is kort geknip deur die sondvloed waar die bekende wêreld deur water vernietig is. God het die reg gehandhaaf.
 • Die afvalligheid in die tyd van Sodom en Gomorra is kort geknip deur die vuur en swael wat van die hemel neergereën het en die vier stede daar by die Dooie See vernietig het. God het ook daar die reg gehandhaaf.

Nie dat dit maklik sal wees nie, want die einde sal kom met toestande wat sal herinner aan die tyd van Noag en die tyd van Lot.

Volhard!

Jesus moedig hulle egter aan om te volhard in geloof, want: “Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou.” En Jesus herinner hulle aan Lot se vrou wat in ‘n soutpilaar verander het toe sy teruggedraai het na dít wat sy reeds agter gelaat het.

Jesus waarsku die dissipels. Moenie met verlange terugdraai na die genot van die wêreld nie, want dan sal julle die koninkryk mis. Wanneer die Seun van die mens kom, sal Hy die skape van die bokke skei, selfs al slaap hulle saam op een bed of werk hulle skouer aan skouer by die meul. Die een sal saamgeneem word en die ander een agtergelaat word.

Jesus maak dit duidelik dat ewige lewe afhanklik daarvan is of ons gereed sal wees by sy koms.

“Dink aan die vrou van Lot!”

Die onregverdige regter

Maar, waarmee Jesus hulle veral wil bemoedig, is om aan te hou bid, nie maar net vir hulleself nie, maar vir die koms van die koninkryk.

Dit is waarom Hy die gelykenis van die onregverdige regter vertel.

Die regter was adikia – onregverdig. Hy het hom nie gesteur aan wat reg is voor God nie – soos in die dae van Noag. Hy het hom ook nie gesteur aan wat reg is voor mense nie – soos in die dae van Lot.

Die weduwee was iemand wat ‘n probleem gehad het met ‘n opponent. Iemand wat haar teëgestaan het. Wat haar regte benadeel het.

Die regter wou haar egter nie help nie, selfs al was die reg oënskynlik aan haar kant. Maar, die weduwee het aangehou en hom “bly opsoek met die versoek”.  Sy het haar saak aanmekaar voor hom gaan bepleit. Sy het hom geen rus gegee nie.

Dit het ‘n tyd lank só aangehou. Tot die regter onverwags besluit het, die vrou gee hom darem net te veel moeite. Hy raak net nie van haar en haar saak ontslae nie. So, al het hy vir God geen ontsag nie, en steur hy hom nie aan mense nie, hy gaan haar gee wat sy vra. Voordat sy hom nog gedaan maak!

God sal reg laat geskied

Dan lê Jesus die gelykenis vir sy dissipels uit. Hy moedig hulle aan om te luister na wat die onregverdige regter sê, want dit sal hulle bemoedig in hulle gebed vir die koninkryk.

Een: God is nie só nie
Die eerste punt wat Jesus uit die gelykenis maak, is dat God nie soos die onregverdige regter is van wie ‘n mens op ‘n soortgelyke wyse moet verwag dat hy onverwags tot sy sinne sal kom en help omdat hy gedaan is nie.

Nee, God is nie net baie meer gereed om te help as die onregverdige regter nie. Nee, God sal sy uitverkorenes nie lank laat wag nie. Hy sal “baie gou aan hulle reg laat geskied”.

“Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat dag en nag na Hom roep nie?” Hy is immers die Een wat in die wet van Moses alreeds gesê het dat Hy persoonlik vir die reg van weduwees sal opkom (Deut 27:19). Hoeveel te meer nie in die saak van sy uitverkorenes wat dag en nag na Hom roep nie.

Twee: Waar die probleem lê
Die tweede punt wat Jesus uit die gelykenis maak, is dat die probleem nie by God lê nie, maar by die mense. Nie by die regter nie, maar by die weduwee.

Die vraag is net, sê Jesus: “Sal die Seun van die Mens, wanneer Hy kom, geloof op aarde vind.” Sal sy dissipels Hom genoeg vertrou om te wag vir sy wederkoms, wanneer Hy alles sal kom regstel?

God slaap nie – sal ons wakker bly?

Die Godsbeeld wat Jesus hier teken is van ‘n God wat nie slaap nie, en sy uitverkorenes se gebede om verlossing hoor en inderdaad verhoor. Hy sal reg laat geskied – die Griekse frase beteken letterlik: Hy sal regstel (of wraak neem, of herstel bring – in Engels revenge, retribution).

Die vraag is dus nie of God sal optree nie – Hy sal.

Die vraag is of die dissipels (en ons) met hierdie tipe geloof sal lewe en sal volhard.

 • God het opgetree in die tyd van Noag toe die mense net aangehou het met hulle sondige lewe. Hulle het in die sondvloed omgekom.
 • God het opgetree in die tyd van Lot sodat selfs sy vrou wat teruggedraai het na die wêreld in ‘n soutpilaar verander het.
 • God is daarby heeltemal anders as die korrupte onregverdige regter. Indien dié regter van besluit kan verander, selfs al wil hy nie eintlik help nie, hoeveel te meer nie die Here, die Een wat ingestel is daarop om reg te laat geskied?

Die punt is – nie of God wakker is nie, maar of ons wakker is, of ons dag en nag volhard in gebed tot God?

Sal jy?

Hoe kan ons volhard?

‘n Logiese vraag wat ons dus moet vra, is, hoe kan ons tot die einde volhard? Hoe bly ons gereed vir Jesus se koms?

Hoe bly ons volhard in die geloof? Hoe vermy ons die suigkrag van die dinge wat ons oë wegdraai van God se komende koninkryk?

Vier faktore wat ons oë kan wegtrek

Die weduwee verteenwoordig wat die houding van gelowiges in sulke tye moet wees: om te vra sonder ophou.

Daar is veral vier faktore wat ons oë kan wegtrek van God se koninkryk:

 • Die sleur van die daaglikse lewe: ons kan so vasgevang raak in die roetine en eise van elke dag dat ons net nie meer moeite doen om verder te dink as die uitdagings wat ons nou die hoof moet bied nie – soos in die tyd van Noag;
 • Die gemak van ons lewe: Soos Lot se vrou kan mens die teenswoordige wêreld so liefkry, so gemaklik wees in jou knusse bestaan, so tuis in jou groewe, dat jy nie meer die verlange na meer ervaar nie – soos in die tyd van Lot;
 • Die gevaar van afvalligheid: Mens kan afvallig raak van God en sy gebod, leef in sy wêreld asof Hy nie bestaan nie. Jy kan jou lewe volgens ‘n ander ritme as God s’n begin leef. Jy kan jou afsluit van die samelewing se nood, en doodgewoon ophou om iets daaraan te probeer doen. Jy kan God en jou naaste vir ander prioriteite inruil – soos die regter.
 • Die gevaar van moedeloosheid: Mens kan so afgesloof raak, so vasgeval in die krisisse van elke dag; jy kan so wegteer as gevolg van die onreg en lyding wat jy verduur, of rondom jou sien, dat jy hoop en geloof op God se toekoms verloor; jy kan so moedeloos raak dat jy selfs nie meer probeer nie, dat jy eintlik vir God sê, dis reg, ek sal maar self regkom … anders as die weduwee wat volhard het.
Vra sonder ophou!

Ons mag nie ophou glo in God en sy geregtigheid in tye wat die sleur van die lewe en die gemaksug van ons eie voorspoed ons geestelike lewe begin afstomp nie. Ons durf nie ophou om te glo in tye van afvalligheid nie.

Ons moedeloosheid in tye van onrus en onreg kan net getroef word deur voortdurende volhardende gebed om verandering. Ons moet leer om dag en nag te roep na God. Om wakker te wees, om ons slaap op te offer, en voor die troon van God te verskyn vir hierdie lewe.

 • Om soos Noag – die prediker van geregtigheid (2 Pet 2:5) – in te tree vir die goddeloosheid van sy tyd.
 • Om soos Abraham voor God in te tree vir die sedeloosheid van sy tyd. Miskien is daar vyftig Here? Miskien is daar vyf en veertig? Of dan Veertig? Dertig? U sal darem seker nie twintig regverdiges laat omkom saam met die onregverdiges nie? En as daar net tien regverdiges is (Gen 18:22-33)? Wat dan Here?
 • Om jou soos ‘n Lot op die Here te verlaat in jou gebed rondom die losbandige lewe van sy sedelose tydgenote (2 Pet 2:7). En deur Hom gered te word, al was dit dan ook sonder sy vrou.
 • Om soos hierdie weduwee net eenvoudig nie nee vir ‘n antwoord te aanvaar nie, en aan te hou en aan te hou en aan te hou, totdat daar ‘n finale antwoord kom.
Versugting na geregtigheid

Die vraag is dus hoe ernstig neem ons regtig die dinge wat rondom ons gebeur? Hoe ernstig dink ons oor sonde en onreg? Maak al die sonde en onreg ons bloot sinies met die gevoel niks kan in elk geval verander nie?

Daar is soveel afvalligheid en gebrokenheid in die wêreld. Soveel mense wat worstel met die ellende wat mens-wees meebring. Daar is ‘n diep behoefte na ‘n gemeenskap van mense wat saam sug na geregtigheid, na lewensruimte vir elkeen, na heiligheid, na genesing en herstel van die afvalligheid waarbinne ons leef.

Ons as die uitverkorenes van God, die liggaam van Christus, is daardie gemeenskap. ‘n Gemeenskap van mense wat nie ophou om te roep na God, om dag en nag te vra, Here bring genesing. Here, herstel u beeld in mense. Here, gee bekering sodat ons land en sy mense “vrede sal ervaar soos ‘n rivier en geregtigheid soos die golwe van die see.” (Jes 48:18)

Ons kan die belofte van God vasgryp. Dit is Hy wat belowe dat Hy reg sal doen aan die mense wat dag en nag tot Hom roep om geregtigheid.

Sal Hy ons lank laat wag? Jesus sê vir ons: Nee, Hy sal baie gou aan ons reg laat geskied.

God stuur ons om te leef

Geloofsbelydenis: ahv Kolossense 1
Ek glo in God die Vader-
God wat self nie gesien
kan word nie,
God wat deur die Seun alles geskep het
wat in die hemel en op die aarde is:
alles wat gesien kan word
en alles wat nie gesien kan word nie,
konings, heersers,
maghebbers, gesagvoerders.
God het besluit
om met sy volle wese in die Seun te woon
en om deur Hom alles
met Homself te versoen.
Deur die bloed van sy Seun
aan die kruis
het Hy die vrede herstel,
deur Hom het Hy alles op die aarde
en in die hemel
met Homself versoen.

Ek glo in die Seun, Jesus Christus-
Die Seun is die beeld van God,
Die Seun is die Eerste,
verhewe bo die hele skepping.
Voor alles was Hy al daar,
en deur Hom bly alles in stand.
Hy is die hoof van die liggaam,
van die kerk.
Hy is die oorsprong daarvan,
Hy is die Eerste,
die Een wat uit die dood
opgestaan het,
sodat Hy die eerste plek
in die heelal inneem.

Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Offergawes

Wegsending: Lied 286 “Here God van liefde 1”

Seën: 2 Korintiërs 13:13 ()
12Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”) 
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.