Kersfees

Sections

Oorsig

Tema: God se ewige bedoeling word aan ons bekendgemaak wanneer Christus gebore word en onder mense kom woon

Kersfees word wêreldwyd gevier – ook deur mense wat nie Christene is nie – as ‘n geboortefees. Onder Christene word daar gefokus op die geboorte van Christus en die betekenis van sy menswording as openbaring van God se teenwoordigheid onder ons. Ook by nie-Christene wat hierdie fees saam met die kerk vier, is daar waarskynlik ‘n begeerte om die transendente in die alledaagsheid van die gewone lewe te ervaar. Die sleutelteks in Johannes 1:1-14 gee uitdrukking aan die byna onnoembare misterie van die Kersgebeure deurdat Christus nie by name genoem word nie, maar genoem word die ewige Logos (“Woord”) en die ware lig wat na die wêreld toe kom. In Jesaja 52:7-10 word daar verwys na die boodskapper van God wat die goeie tyding van vrede en redding aankondig. Psalm 98 is ‘n oproep om ‘n nuwe lied tot eer van die Here te sing oor sy magtige reddingsdade. Hebreërs 1:1-4 verwys na die Seun (Christus) as die Een deur wie God op beslissende wyse met mense gepraat het en uit wie die heerlikheid van God straal.

Die Adventskrans met die vier Adventskerse en die sentrale Christuskers kan ‘n fokuspunt in die liturgiese ruimte wees. Pak ‘n paar klein wit kersies rondom die krans. Moenie een van die kerse voor die tyd reeds aansteek nie. Reël vooraf met gemeentelede en kinders (probeer mense uit verskillende kontekste en van verskillende ouderdomme betrek) om verantwoordelikheid vir verskillende liturgiese elemente te aanvaar.

Ander tekste

Jesaja 52:7-10
7Hoe wonderlik klink op die berge
die voetstappe van hom
wat die goeie boodskap bring,
wat vrede aankondig,
wat die goeie tyding bring,
wat redding aankondig,
wat vir Sion sê:
“Jou God is Koning!”
8Hoor, jou wagte roep hard,
hulle jubel almal saam,
want hulle sien dat die Here
na Sion toe terugkom.
9Jubel en juig, puinhope van Jerusalem,
want die Here het vir sy volk
uitkoms gebring,
Hy het Jerusalem verlos.
10Die Here het sy heiligheid, sy mag,
geopenbaar voor die oë van
al die nasies.
Tot aan die uithoeke van die aarde
sal hulle die redding sien
wat ons God bewerk het.

Psalm 98
’n Psalm.
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here,
want Hy het magtige dade gedoen,
deur sy krag en Goddelike mag
het Hy oorwin.
2Die Here het sy oorwinning
bekend gemaak,
aan die nasies het Hy
sy reddingsdade geopenbaar.
3Aan die huis van Israel het Hy sy liefde
en sy trou herbevestig;
die hele wêreld het gesien dat ons God
die oorwinning behaal het.
4Juig tot eer van die Here,
almal op aarde,
wees vrolik, juig en sing!
5Sing tot eer van die Here
met begeleiding van die lier,
speel op die lier en sing.
6Blaas die trompet en die ramshoring,
jubel tot eer van die Here,
die Koning.
7Die see en alles daarin moet druis,
die aarde en alles daarop moet juig,
8die riviere moet hande klap,
die berge moet saam juig
9voor die Here,
want Hy kom om oor die aarde te heers;
Hy sal oor die wêreld heers
met regverdigheid,
oor die volke met billikheid.

Hebreërs 1:1-4, (5-12)
In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, 2maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. 3Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. 4Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam.
5Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê:
“Jy is my Seun,
van vandag af
is Ek jou Vader,”
en ook:
“Ek sal sy Vader wees,
en Hy sal my Seun wees”
6En wanneer God die Eersgeborene
in die wêreld inbring, sê Hy:
“Al die engele van God
moet Hom aanbid.”
7Van die engele sê Hy:
“Hy maak sy engele stormwinde
en sy dienaars vuurvlamme.”
8Maar van die Seun sê Hy:
“U troon, o God,
staan vir ewig vas,
met u koninklike septer
laat U reg geskied.
9U het die reg lief
en U haat die onreg.
Daarom het God, u God,
U onder groot vreugde
tot Koning gesalf
bo u tydgenote.”
10En verder:
“U, Here, het in die begin
die aarde gevestig,
en ook die hemel is die werk
van u hande.
11Dié dinge sal vergaan,
maar U bly bestaan;
soos ’n kledingstuk
sal alles verslyt;
12soos klere sal U dit oprol;
ja, soos ’n kledingstuk
sal dit vervang word.
Maar U, U bly dieselfde,
en u jare het geen einde nie.”

Sleutelteks

Johannes 1:1-14
Die Woord het mens geword
1 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2Hy was reeds in die begin by God. 3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

6Daar was ‘n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. 7Hy het gekom om te getuig; hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. 8Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

9Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. 10Hy wás in die wêreld—die wêreld het deur Hom tot stand gekom—en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore.

14Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

15Johannes getuig van Hom en roep uit: “Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.”

16Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. 17God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 18Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.

Vorige stof

Daar is vier vorige preekriglyne:

Liturgie

RUS

Toetrede: Kinders wys geskenke; Lied 358

Votum: VONKK 343 vv 1-2 voorgelees

Adventkrans; VONKK 97 of Lied 367

Seëngroet: VONKK 343 vv 3-4 voorgelees

Lofsang: Lied 345

HOOR

Gebed

Skriflesing: Johannes 1:1-14b

Preek met musikale interludes of voorlesings
Begin: VONKK 343 [VOORLESING] of Lied 336
Woord: VONKK 303 [VOORLESING} of Lied 338
Ontstaan: Lied 344 of Flam 149
Skyn: VONKK 387 of Lied 330
Woon: VONKK 68 [melodie “Joy to the World”] of Flam 523 of Lied 321

LEEF

Gebed

Slotsang: Lied 348

Seën

Respons: Lied 348 v2 laaste twee reëls

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Hoe vier ‘n mens Kersfees sonder om te sing? Meeste gemeentes maak moontlik gebruik van voorsangers. Daar kan ook musiek gespeel word, of maak gebruik van voorlesers. (Onthou net om vir elke voorleser ‘n eie mikrofoon te gee!) Liedere word hier voorgestel vir voorsangers of toekomstige gebruik. Liedere word dwarsdeur die preek voorgestel.

Toetrede
Groet en verwelkom almal, wens hulle ‘n geseënde Kersfees toe. Dis normaalweg ook lekker om vir die kinders te vra wat hulle gekry het vir Kersfees. Baie kinders bring selfs hul geskenke saam. Jy kan dus vra dat hulle dit wys. Wees saam met hulle bly en opgewonde. Dan kan jy sommer hier aan die begin al gesels oor die grootste geskenk waaroor ons die meeste dankbaar is, die rede waarom ons Kersfees vier.

Lied 358 “Welkom, o stille nag van vrede”

Votum, Adventkrans en seëngroet
VONKK 343 met verskillende voorlesers vir elke vers (of deur die liturg gelees)
Leser 1:
Voordat tyd begin het, lewe God se Woord.
Ewig was Hy by God – Hy was self ook God.
Deur die Woord het alles so tot stand gekom:
al die diere, plante, elke ster en son.

Leser 2.
In Hom was daar lewe; in Hom was daar lig.
Hy bring lig vir mense in hul duisternis.
Lig verdryf die donker; dag oorwin die nag.
God se Woord verbreek die duisternis se mag.

Adventkerse word aangesteek terwyl voorsanger sing:
VONKK 97 “http://vonkk.kerkmusiek.co.za/product/vonkk-00097/Christus, Lank Reeds Verwag of
Lied 367 “Ere aan God”

Leser 3.
God se Woord kom lewe onder ons as mens.
In sy oorvloed, gee Hy meer as wat ons wens.
Ons erken sy glorie; ons bring Hom die eer,
vol genade, waarheid is Hy, Jesus, Heer.

Leser 4 (seëngroet)
In die Naam van Jesus sal die knieë buig.
Elke tong erken Hom, sal van Hom getuig.
Elke mens op aarde kniel in eerbied neer.
“Jesus is die Here” sing ons tot sy eer.

Lofsang
Lied 345 “Kom, alle getroues”

Liedere

VONKK 343 Voordat tyd begin het
Nav Johannes 1 en Fil. 2:10,11 Teks: Hannes van der Merwe 2017 © Melodie: KENZIE – Jacques Louw 2017 ©
Orrelbegeleiding: Isabeau Swanepoel 2017 © © 2017 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Klassiek – Lofprysing / Advent / Kersfees en Epifanie / Skepping en Onderhouding

1. Voordat tyd begin het, lewe God se Woord.
Ewig was Hy by God – Hy was self ook God.
Deur die Woord het alles so tot stand gekom:
al die diere, plante, elke ster en son.

2. In Hom was daar lewe; in Hom was daar lig.
Hy bring lig vir mense in hul duisternis.
Lig verdryf die donker; dag oorwin die nag.
God se Woord verbreek die duisternis se mag.

3. God se Woord kom lewe onder ons as mens.
In sy oorvloed, gee Hy meer as wat ons wens.
Ons erken sy glorie; ons bring Hom die eer,
vol genade, waarheid is Hy, Jesus, Heer.

4. In die Naam van Jesus sal die knieë buig.
lke tong erken Hom, sal van Hom getuig.
Elke mens op aarde kniel in eerbied neer.
“Jesus is die Here” sing ons tot sy eer.

VONKK 97 Christus, Lank Reeds Verwag
Teks: Diese heilige Nacht – Duits E16; Hierdie heilige nag – Betsie Els 1981; gewysig Jacques Louw 2010 ©
Melodie: Tradisioneel Duits E18 Klavierbegeleiding: VONKK Werkgroep 2010 Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2010 (Pro Deo)
© Teks en klavierbegeleiding: 2010 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Musiek: Openbare besit
RUBRIEK: Kinderlied – Kersfees en Epifanie

1. Christus, lank reeds verwag,
is gebore dié nag.
Daarom sing engele bly.
Duisternis is nou verby.

2. Herders hou daardie nag
oor hul skape die wag.
Daar hoor hul engele sing,
wat goeie nuus aan hul bring.

3. Wyse manne van ver
volg die Betlehemster;
bring aan die Kindjie hul eer,
kniel in verwondering neer.

4. Jesus, ons bring U eer –
ons Verlosser en Heer.
Saam met die engelekoor
wil ons ‘n loflied laat hoor.

VONKK 343 Voordat tyd begin het 
Nav Johannes 1 en Fil. 2:10,11 Teks: Hannes van der Merwe 2017 © Melodie: KENZIE – Jacques Louw 2017 ©
Orrelbegeleiding: Isabeau Swanepoel 2017 © © 2017 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
RUBRIEK: Klassiek – Lofprysing / Advent / Kersfees en Epifanie / Skepping en Onderhouding

1. Voordat tyd begin het, lewe God se Woord.
Ewig was Hy by God – Hy was self ook God.
Deur die Woord het alles so tot stand gekom:
al die diere, plante, elke ster en son.

2. In Hom was daar lewe; in Hom was daar lig.
Hy bring lig vir mense in hul duisternis.
Lig verdryf die donker; dag oorwin die nag.
God se Woord verbreek die duisternis se mag.

3. God se Woord kom lewe onder ons as mens.
In sy oorvloed, gee Hy meer as wat ons wens.
Ons erken sy glorie; ons bring Hom die eer,
vol genade, waarheid is Hy, Jesus, Heer.

4. In die Naam van Jesus sal die knieë buig.
Elke tong erken Hom, sal van Hom getuig.
Elke mens op aarde kniel in eerbied neer.
“Jesus is die Here” sing ons tot sy eer.

VONKK 303 “Hoor die blye tyding”
Teks: Louis Brittz © 2005 Met toestemming gebruik Melodie: Louis Brittz © 2005 Met toestemming gebruik
Orrelbegeleiding: Anton Esterhuyse 2017 © Klavierbegeleiding: Anton Esterhuyse 2017 ©
Kantoryverwerking: Gerrit Jordaan 2017 © Musikale verryking: Anton Esterhuyse 2017 ©
© 2017 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media) RUBRIEK: Kontemporêr – Kersfees en Epifanie

1. Hoor die blye tyding –
wees nie meer bevrees;
die tyding van groot blydskap
wat vir die volk sal wees.
Die Woord van God het mens geword,
ons Redder het gekom,
en vrede is die erfenis
vir ons wat glo in Hom.

2. Vrede op aarde, vrede vir die mens;
hier, soos in die hemele –
sy vrede sonder grens.
Die Woord van God het mens geword,
ons Redder het gekom,
en vrede is sy erfenis
vir ons wat glo in Hom.

3. Ere in die hoogste, ere aan die Lam.
Bring die hoogste hulde aan
die Kind uit Dawidstam.
Die Woord van God het mens geword,
die aarde kan nou sing.
Die Woord van God het waar geword,
die vrede is volbring.
Ere aan God! Ere aan God!

VONKK 387 Op Kersnag sal gelowiges
Teks: On Christmas night all Christians sing – Luke Wadding 1684; Afrikaanse teks: Tertius Erasmus 2019 (Pro Deo)
Melodie: SUSSEX CAROL – tradisioneel Engels Orrelbegeleiding: Daleen Kruger 2019 (Pro Deo)
Kantoryverwerking: Daleen Kruger 2019 (Pro Deo) Musikale verryking: Gerrit Jordaan 2019 ©
© Afrikaans teks, orrelbegeleiding, kantoryverwerking en musikale verryking: 2019 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit RUBRIEK: Klassiek − Kersfees en Epifanie

1. Op Kersnag sal gelowiges sing,
die eng’le het die nuus gebring.
Op Kersnag sal gelowiges sing,
die eng’le het die nuus gebring.
Die Jesuskind, ons Koning kom.
Halleluja! Ons Koning kom.

2. Die mens is bly, die aarde kan juig,
ons wil met blydskap voor Hom buig.
Die mens is bly, die aarde kan juig,
ons wil met blydskap voor Hom buig.
Hy kom verlos, Hy maak ons vry.
Halleluja! Hy maak ons vry.

3. Hy gee genade, Hy laat ons leef,
Hy maak ons heel en kom vergeef.
Hy gee genade, Hy laat ons leef,
Hy maak ons heel en kom vergeef.
Donker is weg, die Lig is hier.
Halleluja! Die Lig is hier.

VONKK 68 Ere Aan God, Bring Hom Die Eer!
Teks: Joy to the world – Isaac Watts 1719; Tom Gouws 1993; gewysig VONKK Werkgroep 2009
Gebruik met toestemming van die NG Kerk Uitgewers Musiek: ANTIOCH – Lowell Mason 1848, in aansluiting by GF Handel (1658-1759)
© Teks: 2009 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media) © Musiek: openbare besit RUBRIEK: Klassiek – Kersfees en Epifanie

1. Ere aan God, bring Hom die eer!
Hy buig in liefde neer.
Profete se verwagting
gaan heerlik in vervulling.
‘n Kind vir ons geskenk!
‘n Seun vir ons gegee!
‘n Koningskind is vir ons gegee!

2. God is met ons, Immanuel!
‘n Engel deel dit mee.
Uiteindelik het Hy gekom,
Verlosser van die mensdom.
Kom buig nou almal neer!
Kom buig voor God, die Heer!
‘n Koningskind is vir ons gegee!

3. Buig voor die Kindjie in die stal.
Hy heers oor die heelal.
Ons wonderbare Raadsman,
ons Vredevors, ons Vader.
Verheerlik Hom tesaam!
Verheerlik Hom tesaam!
n Koningskind is vir ons gegee!

F523. God Kom Word Mens (Immanuel)
(RUBRIEK: Flammikidz – Geloof en vertroue) Teks en musiek: Hennie Maritz Kopiereg: © WINS (Opgeneem op Gebroke Rym)

God kom word mens
Hy woon tussen ons
Breek die grootste grens tussen sien en glo
In gebrokenheid, skyn sy skoonheid
Hemelkoning, maak by mens sy huis
Hemelkoning, maak by mens sy huis

Koor
Immanuel, God is met ons
Hy is hier, Hy is nou teenwoordige Vader
Sterke God, Vredevors, Gewer van lewe
Hy is hier, Hy is nou, teenwoordige Vader

F149. U Is Die Lig Wat Skyn (Kom Heers In My)
(RUBRIEK: Flam – Geloof en Vertroue) Teks en musiek: Retief Burger © 2009 Urial Publishing (Opgeneem op Oorgegee)

1. U is die lig wat skyn, in hierdie donker tyd.
U is die Woord wat bly al sou ook als verdwyn.
U alleen wat tot in alle ewigheid regeer, kom heers in my.
2. Ek sal op U vertrou, my oë op U bly hou.
U wat die Anker is, al is daar duisternis.
U alleen wat tot in alle ewigheid regeer, kom heers in my.

Refrein 1:
Jesus, (Jesus), U is, (U is)
lewe in oorvloed, oorwinning wat binne my leef
en binne my heers.
Kom heers in my!

Refrein 2:
Jesus, Jesus, U is, U is
meer as my Redder, U’s Koning en Meester wat heers
en binne my leef.
Kom heers in my!

Brug: (x2)
Daar is geen ander voor wie ek sal buig,
om te doen wat U sê is om my liefde te wys.
In hierdie hart sal net een Naam regeer
dit is Jesus.

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Johannes 1:1-14b

Familie-oomblik

Preek met liedere tussendeur (deur voorsanger of voorleser)

Familie-oomblik

Kinders is reeds betrek by die verwelkoming. Jy kan ook kinders of families gebruik met die aansteek van die kerse en die voorlesings.

Sally Lloyd Jones se “Song of the Stars” is perfek by vandag se diens. Hier is ‘n video daarvan.

Of vertel die Kersverhaal vanuit die oogpunt van die voëls van Betlehem. Hier is ‘n video – die storie is vanaf 4:50, of koop die kindle weergawe. Hier is ‘n idee wat saam met hierdie storie gaan.

Hier is ‘n Kersfees-kers inkleur-aktiwiteit, of net ‘n inkleurprent.

Preekriglyn

[Nota: Aanhalings kom uit die 2020-vertaling.]

Met Kerstyd lees ons gewoonlik die verhale oor die baba Jesus, die engele, skaapwagters en wyse manne uit die Ooste. Dit is wonderlike, betowerende verhale. Tydloos.

Wat beteken hierdie verhale? Wat is hier aan die gebeur?

Die Johannesevangelie trek in sy inleiding as’t ware die gordyn weg en wys vir ons die geweldige betekenis van hierdie verhale. God is aan die werk. Die Lig kom na die wêreld. Die Skepper bring verlossing, die Herskepper besoek sy skepping.

Markus begin waar Jesus gedoop word. Matteus begin met Jesus se geboorte. Lukas gaan terug na die geboorte van Johannes die Doper. Hulle openingshoofstukke beskryf die bekende Kersgebeure. Die Johannesevangelie is egter soos ‘n arend. Dit sweef hoog en gee vir ons die groot prentjie, die – as jy wil – kosmiese, wêreldomvattende, betekenis en impak van Jesus se koms na die wêreld.

“In die begin …”

Die volle betekenis van Jesus se geboorte, lewe en werk kan nie net in terme van plek, tyd en afstamming beskryf word nie – hoe uiters belangrik dit ook al is. Nee, Jesus is meer. Jesus is groter. Jesus het bestaan “in die begin” (1): Hy was in die begin by God (2).

Hierdie woorde, “in die begin”, herinner ons dadelik aan die opening van die Bybel in Genesis: “In die begin het God die hemel en die aarde geskep” (Gen. 1:1). “Genesis” is die Griekse woord vir “begin”, wat die naam van die eerste boek in die Bybel geword het. In Hebreeus is die titel van die eerste boek doodgewoon “In die begin”.

Musikale Interlude

VONKK 343 “Voordat tyd begin het” [WERK UITSTEKEND AS VOORLESING] of
Lied 336 “Dit is die dag deur God geskenk”

“… was die Woord”

Johannes gaan egter terug agter die “begin” van die skeppingsverhaal. Genesis begin “by”, “met” of “in” die “begin”. Johannes gaan terug na die begin waar slegs God bestaan het. In hierdie begin was die Woord by God, en deur die Woord het alles wat geskep is, ontstaan of begin.

Johannes gebruik Jesus se eienaam teen die einde van ons teks (17). Aanvanklik noem hy Jesus “die Woord”. Vir die Jode was God se Woord lewend en kragtig (Jes. 55:11). Ons sien hierdie Woord aan die werk vanaf die skepping, toe God slegs gesê het “laat daar wees” en die dinge daarmee ontstaan het (Gen. 1:3, 6 ,9). Later het God se Woord deur al die profete gekom en nuwe werklikhede tot stand gebring.

Johannes beklemtoon dat die “Woord” nie net by God was nie, maar spesifiek ‘n Persoon was:
In die begin was die Woord
en die Woord was by God,
en die Woord was God.
Hy was in die begin by God.
Alles het deur Hom ontstaan,
en sonder Hom het selfs
nie een ding wat bestaan,
ontstaan nie.

Musikale Interlude

VONKK 303 “Hoor die blye tyding” [WERK UITSTEKEND AS VOORLESING} of
Lied 338 “Weer dink ons saam aan daardie nag”

“Alles het deur Hom ontstaan”

Alles wat bestaan, ook ons, het deur die Woord ontstaan.

Hierdie wêreld, waarin die Kersverhaal afspeel, en hierdie lewe wat ons vandag lewe, bestaan omdat dit van God deur die Woord tot lewe geroep is.

Soms het mense die idee dat die wêreld sleg is, en dat ons van die wêreld moet vlug. Redding is vir mense dat God ons van die wêreld, van die materiële red. Materie is vir baie mense sleg, regtig boos.

Die Bybel ken nie so ‘n siening nie. Die wêreld is die gevolg van God se “Woord” wat lewegewend gespreek het: “Aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan” (Psalm 24:1). Die wêreld is goed geskape deur ‘n liefdevolle God.

Hierdie oortuiging, wat Johannes so treffend in ons teks uitspel, is die rede waarom die Christelike geloof deur die eeue geboorte gegee het aan beide die wetenskap en die kunste:

  • Die wetenskap maak sin omdat die wêreld nie ‘n bose fantasie is nie, maar die gevolg van die Skepper se liefdevolle begeerte na skoonheid en verhoudinge. Om die patrone, wetmatighede en misterie van die natuur te bestudeer, is om die gedagtes en inisiatiewe van God na te speur.
  • Eerder as om van die materie te probeer vlug, kan ons menslikheid en ons geskape aard verken word deur beeld en skildery, poësie, prosa, dans en drama, musiek en sang. Die rede? “In Hom was lewe” (4).
Musikale Interlude

Lied 344 “O die goeie tyding, o die blye tyding” of
Flam 149 “U Is Die Lig Wat Skyn (Kom Heers In My)”

“Skyn in die duisternis”

Johannes weet ook – soos ons – dat dinge lelik skeef geloop het op God se goeie aarde. Daarom kom God in die Woord op die aarde aan, sodat die lewe in die Woord die lig word vir die mense wat in ons duisternis skyn.

“Lig” en “lewe” is twee woorde wat Johannes twee maal soveel gebruik as die ander drie evangelies saam.

Die lewe in die Woord is die lig vir die mense (4). Die lig skyn en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Hierdie lig is persoonlik: dit is te vind in Jesus. Alles wat waar, goed en mooi is, kom deur die lig wat van Jesus uitstraal.

Ons vier in die Kerstyd hierdie lig en lewe wat van Jesus uitstraal.

Musikale Interlude

VONKK 387 Op Kersnag sal gelowiges of
Lied 330 “Die volk wat in donker wandel”

“Onder ons kom woon”

Die wonder van Kersfees is in vers 14 te vind: Hierdie Woord het vlees geword en onder ons kom woon.

In The Message vertaal Eugene Peterson vers 14 soos volg:
The Word became flesh and blood,
and moved into the neighborhood.
We saw the glory with our own eyes,
the one-of-a-kind glory,
like Father, like Son,
Generous inside and out,
true from start to finish.

Die tragedie is dat baie in die wêreld Hom nie herken of erken het nie. Dit doen nie afbreuk aan die verlossing nie: “Maar aan almal wat Hom aanvaar het, het Hy die reg gegee om kinders van God te word – hulle wat in sy Naam glo” (12).

Musikale Interlude

VONKK 68 Ere Aan God, Bring Hom Die Eer! [melodie “Joy to the World”} of
Flam 523 God Kom Word Mens (Immanuel)
Lied 321 “U het gekom, Immanuel “

Boodskap

Dit is die ware boodskap van Kersfees. In die baba Jesus, die Een wat sou opgroei en ons van God leer, die Een wat vir ons verlossing gebring het en namens ons uit die dood opgestaan en opgevaar het na die hemel, is niemand anders as God wat in ons woonbuurt aangekom het nie.

Dit is ‘n misterie en ‘n wonder. Niks kan ons van hierdie liefde skei nie. Met Kersfees verander alles. Daar is hoop. Hierin kan ons ons in die Kerstyd verlustig.

God stuur ons om te leef

Gebed

Slotsang

Lied 348 “Stille Nag”

Seën
(Uit Cas Wepener se “Soos ’n blom na die son draai”)
Mag die God van die engele wat Jesus se geboorte aangekondig het, vreugde in julle hart bring op hierdie dag en vir altyd.
Mag die God van liefde wat sy enigste Seun vir ons gegee het, julle lewe met liefde en vrede vul.
Mag Immanuel, God met ons, met julle wees in alles wat julle doen, totdat julle eendag aan sy tafel gaan aansit.
Die almagtige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, seën julle elkeen op hierdie Kersoggend.

Respons
Lied 348 v2 laaste twee reëls: Juig, die Redder is daar!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.