JPEG – Inhoudsopgawe

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Lees eers hier

Welkom by hierdie opwindende ontmoetings wat spesiaal vir jongmense van graad 7-10 geskryf is.

JPEG: Prente vir die lewe se doel is om ’n geleentheid te skep vir ’n ontmoeting:

  • met die God wat ons in die Bybel leer ken;
  • met die verhale en gebeure uit die geskiedenis waardeur ons God leer ken;
  • met mekaar wanneer ons saam nadink, aanbid, vrae vra en beantwoord, menings gee en leer om met God te praat, en
  • met onsself as gelowiges wat antwoord op God wat eerste met ons gepraat het.

Waarom juis JPEG: Prente vir die lewe gebruik?
Ons leef in ’n wêreld wat op die geheel klem lê. Die geheelmens moet aangeraak word, nie net die verstand of net die emosies nie. Jongmense luister en dink met hulle oë, ore, neuse, monde en hande. Daarom gee JPEG: Prente vir die lewe aan hulle die kans om met soveel sintuie moontlik die goeie nuus van die evangelie te beleef.

Jongmense honger na ervarings wat deur ryk en diep simboliek, metafore en rituele gedra word. Ons beweeg daarom weg van ontmoetings waarin woorde die belangrikste is, en nader aan ontmoetings met minder woorde en meer beelde, gesprekke en belewenisse. Almal in die groep kan aan die ontmoetings deelneem, nie net deur hulle gedagtes te deel nie, maar ook deur saam na te dink of saam aktiwiteite te doen.

Jongmense se lewe word gekenmerk deur veranderlikes en nuwighede. In so ’n oorlaaide wêreld is dit belangrik om van hulle verskeie opinies en sienings kennis te neem. Dit is belangrik om met respek na hulle te luister en hulle uit te vra. JPEG: Prente vir die lewe fokus daarom ook op ontmoetings wat vir jongmense die kans gee om as gelowiges hulle leefwêreld sinvol te hanteer.

Ons werk vandag met ’n aanlyn generasie wat wil connect. Verhoudings vorm ’n belangrike deel van hulle lewe. ’n Plek waar hulle veilig voel, waar daar na hulle geluister word en waar hulle liefde en aanvaarding ervaar, is daarom vir hulle uiters belangrik. Dit is na hierdie ruimte dat hulle elke keer sal terugkeer. En dit is hier waar hulle hulle tyd en energie sal belê.

Daarom is dít die manier waarop ons die goeie nuus van die evangelie aan jongmense oordra: deur verhoudings te bou.

Wat het jy nodig om hierdie ontmoetings aan te bied?

  • Die riglyne vir elke ontmoeting vir die aanbieder. Jy kan dit aflaai.
  • Die gespreksbladsy vir elke ontmoeting vir die jongmense. Jy kan dit aflaai.
  • Die hulpmiddels vir die groeplede. Spesifieke hulpmiddels wat die groepleier en/of groeplede nodig sal hê, kan jy aflaai.
  • Die video’s wat die groep saam kan kyk. Die skakels na hierdie video’s is in die riglyne vir elke ontmoeting onder “Hulpmiddels”.

Voor die ontmoeting
Al die ontmoetings is ongeveer ’n uur lank. As jy jou ontmoetings korter wil maak, kan jy sommige voorstelle gebruik en ander weglaat.

Elke ontmoeting vereis ’n mate van voorbereiding. Kyk betyds na die inhoud van elke ontmoeting om seker te maak jy weet wat jy moet reël of wat jy moet saamneem.

Die ontmoeting
Elke ontmoeting bestaan uit ’n paar elemente of “rubrieke”. Ons het probeer om die patroon deurgaans te behou, maar nie al die elemente is deel van elke ontmoeting nie en is nie altyd presies in hierdie volgorde nie.

Search
Die ontmoeting word geopen. Die groep kry ’n invalshoek op die inhoud van die ontmoeting of ’n “vashouplek” aan die ontmoeting.

Bybel.jpeg
Die jongmense lees wat die Bybel oor die spesifieke tema van die ontmoeting sê en gesels saam daaroor.

Download
Die groep doen saam ’n aktiwiteit, luister saam na ’n liedjie, kyk ’n video of lees iets.

Save as
Die jongmense ontvang ’n waarheid of gedagte wat hulle in hulle harte kan bêre.

Send
Die groep ontvang iets wat hulle saam met hulle kan huis toe neem, iets wat hulle kan onthou en wat hulle met ander kan deel of word uitgedaag om iets te doen.

Gesprekidees
Jongmense vind dit soms moeilik om hulle gedagtes in woorde om te sit. Gee hulle daarom kans om hulle gedagtes eers op die gespreksbladsye neer te skryf voordat julle saamgesels.

Nie alle jongmense voel gemaklik om voor ander te praat nie. Laat hulle gerus eers hulle opinies in kleingroepe gee voordat jy hulle vra om hulle menings met die grootgroep te deel. Hulle sal minder blootgestel voel. Laat hulle na mekaar luister en dan sê wat hulle gehoor het.

Baie belangrik
Sorg dat elke ontmoeting ontspanne is en spontaan vloei. Doen moeite om die jongmense uit te vra oor hulle lewe en in hulle belang te stel. Moenie bang wees om hulle met geskenkies te verras nie, soos ’n sjokolade of ’n teksboodskap wanneer hulle verjaar. Die heel belangrikste is: Almal moet fun hê!

© Missio 2024 | All rights reserved.