Ontmoeting 8

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

Lukas 19:1-10

Jesus roep vir Saggeus, en dit verander nie net vir hom nie, maar ook die hele gemeenskap.

Wie?
Jesus, Saggeus en ’n skare mense.

Saggeus was ’n hooftollenaar (’n belastinggaarder in vandag se tyd). Hy was ’n baie ryk en belangrike man, maar mense het nie van tollenaars gehou nie omdat hulle gereeld te veel belasting geëis het en mense ingedoen het. Die mense het hom as ’n groot verraaier beskou omdat hy so oneerlik was.

Waar?
In hierdie verhaal kom Jesus in die stad Jerigo aan. Jesus is op pad na Jerusalem waar Hy gekruisig sou word en uit die dood sou opstaan. Baie mense het saam met Hom geloop, na Hom geluister en alles gesien wat Hy gedoen het.

Wat?
Toe Saggeus hoor Jesus is in Jerigo, wou hy so graag sien wie hierdie Jesus is. Maar omdat Saggeus kort was en daar so baie mense om Jesus was, kon hy Hom nie sien nie. Die mense wou waarskynlik ook nie gehad het dat hierdie oneerlike man naby Jesus moes kom nie.

Saggeus maak toe ’n plan. Hy hardloop vooruit en klim in ’n wildevyeboom waar hy weet Jesus verby sou stap. Toe Jesus reg onder die boom is, kyk Hy skielik op en sê: “Saggeus, maak gou en klim af, want Ek moet vandag in jou huis oorbly” (Luk 19:5). Saggeus het omtrent uit die boom uit geval van opgewondenheid. Dit was vir die Jode ’n baie groot eer as iemand belangrik (soos Jesus) by jou huis kom eet en oorslaap het.

Die mense was nie baie ingenome met Jesus se keuse om by Saggeus tuis te gaan nie. Saggeus was dan so ’n groot skelm en ’n sondige man. Al wat vir hom saak gemaak het, was sy eie rykdom. Maar Saggeus se lewe het daardie dag totaal en al verander. Hy het belowe om die helfte van al sy besittings vir die armes te gee. Hy het ook belowe dat waar hy mense afgepers of verkul het hy vir hulle vier maal meer sou terugbetaal.

Waarom?
God wil die mense wat stukkend is en wat deur die gemeenskap uitgesluit word, deel van sy koninkryk maak. Die koninkryk waarvan Jesus praat, gaan nie net oor die individu nie, maar oor die gemeenskap wat daaruit ontstaan. Hierdie verhaal gaan ook oor meer as net Saggeus: ’n groter gemeenskap beleef verandering.

Saggeus se ontmoeting met Jesus verander hom en daarom verander die gemeenskap. Saggeus ontvang genade en hy onderneem om genade uit te leef. Sy bekering is nie net vir homself of sy huishouding nie; dit bring ook verandering vir die armes en sy gemeenskap.

Daar is verskeie liedjies oor Saggeus wat julle kan sing of luister. Dink byvoorbeeld aan Jan de Wet en die Lofkleuters se liedjie “Saggeus”. Dit is hier beskikbaar.

Kindermoment

 • Opsioneel: Wys die volgende greep uit die fliek Pay it forward vir die gemeente, as julle die fasiliteite het.

Huisgeloof

 • Wit karton (A4 of groter).
 • Kleurkryte of -potlode, of verf.
 • Alternatief: Blare en gom.

Voorskoolse kinders

 • Twee leë toiletrolle vir elke kleuter.
 • Alternatief: Papier wat in silinders gerol kan word om verkykers te maak.
 • Kleurkryte en ander items om die verkykers te versier.
 • ’n Stukkie tou vir elke kleuter (dit moet lank genoeg wees sodat die verkyker om hulle nekke kan hang).
 • ’n Skêr of matmes om gaatjies in die verkyker te maak.

Graad 1-3

 • Twee leë toiletrolle vir elke kind.
 • Alternatief: Papier wat in silinders gerol kan word om verkykers te maak.
 • Kleurkryte en ander items om die verkykers te versier.
 • ’n Stukkie tou vir elke kind (dit moet lank genoeg wees sodat die verkyker om hulle nekke kan hang).
 • ’n Skêr of matmes om gaatjies in die verkyker te maak.

Graad 4-6

 • ’n Groot wit karton (A2-grootte).
 • ’n Bruin kleurkryt.
 • Groen verf en lappies om die jongmense se hand af te vee.
 • Alternatief: Groen kleurkryte of -potlode.
 • Wondergom of iets soortgelyks om die karton in julle lokaal op te plak.

Graad 7-10

 • Genoeg polistireen- of plastiekglasies (sowat 60).
 • Die video.

Jong volwassenes

Kindermoment

Vertel kortliks vir die gemeente waaroor die fliek Pay it forward gaan. (Kyk gerus die lokprent as jy nie die fliek ken nie. As julle die nodige fasiliteite het, kan jy die greep uit die fliek vir die gemeente wys.) Dit is ’n verhaal van ’n jong seun wat glo dat as een persoon iets moois vir drie mense doen, en daardie drie mense doen weer elkeen iets moois vir drie ander mense, kan dit die wêreld verander.

Saggeus se wêreld het verander die dag wat hy vir Jesus ontmoet het. Saggeus het besef dat hy ook die wêreld vir ander mense kan verander.

Gesels nou in julle gesinne of met die mense wat naby julle sit oor een klein maar betekenisvolle ding wat julle hierdie week vir iemand anders kan doen.

Huisgeloof

Teken of verf ’n boomstam op ’n wit karton (A4 of groter). Terwyl julle dit doen, vertel vir mekaar of julle al in ’n boom geklim het. Wat was julle ervaring van boomklim?

Lees Lukas 19:1-10 saam.

Gesels saam:

 • Hoekom dink julle wou Saggeus so graag vir Jesus sien?
 • Waarom wou Jesus by dié hooftollenaar gaan eet het?
 • Hoekom dink julle belowe Saggeus om so baie geld en besittings terug te gee?

Druk julle vingers in groen verf en druk dit op die papier om blare vir julle boom te maak. Julle kan ook blare teken.

Alternatief: Tel blare op en plak dit op die papier. Laat elkeen in die gesin ’n unieke blaar optel.

Skryf jou naam op of onder die blaar wat jy “gemaak” of geplak het. Dit sal julle help onthou dat ons elkeen op ons unieke manier ’n verskil in die wêreld kan maak.

Dink saam aan maniere waarop julle hierdie week ’n verskil in iemand se lewe kan maak.

Voorskool

 

 

 

Laat die kleuters op die grond lê. Bou met julle lywe saam ’n “boom”. Kies wie deel van die stam gaan wees en wie die blare gaan wees.

Vertel Lukas 19:1-10 vir die kleuters. Bring gerus ’n Kinderbybel met mooi illustrasies saam.

Laat die kleuters verkykers maak. Plak of bind twee leë toiletrolle aan mekaar. Laat die kleuters hulle verkykers versier. Maak ’n gaatjie in elke toiletrol en bind ’n toutjie daaraan vas sodat die verkyker om die kleuters se nekke kan hang.

Alternatief: Rol papier in silinders. Plak twee silinders aan mekaar om ’n verkyker te maak.

Neem nou jou verkyker en vertel weer die storie vir die kleuters:
Saggeus het gehoor dat Jesus kom. Hy wou vir Jesus sien (kyk deur die verkyker), maar hy was baie kort. Toe het hy ’n groot boom gesien (kyk op met die verkyker). Hy het in die boom geklim om vir Jesus te sien. Toe Jesus nader kom, het Hy vir Saggeus gesien (kyk deur die verkyker). Jesus het vir Saggeus gevra of Hy by hom kan kom eet. Al die mense het dit gesien (kyk deur die verkyker). Hulle het nie daarvan gehou dat Jesus by Saggeus gaan eet het nie.

Nadat Jesus saam met Saggeus geëet het, het Saggeus belowe dat hy van nou af dinge reg sal doen. Almal sal kan sien dat hy verander het (kyk deur die verkyker). Al die mense het na Saggeus gekyk en was verbaas (kyk deur die verkyker). Omdat sy lewe verander het, het ander mense se lewe ook verander. Almal kon sien dat Jesus die hele dorp kom verander het (kyk deur die verkyker).

 

 

 

Neem jou verkyker huis toe en gebruik dit om die storie van Saggeus vir jou huismense te vertel.

Graad 1-3

Laat die kinders op die grond lê. Bou met julle lywe saam ’n “boom”. Kies wie deel van die stam gaan wees en wie die blare gaan wees.

Vertel Lukas 19:1-10 vir die kinders. Bring gerus ’n Kinderbybel met mooi illustrasies saam.

Laat die kinders verkykers maak. Plak of bind twee leë toiletrolle aan mekaar. Laat die kinders hulle verkykers versier. Maak ’n gaatjie in elke toiletrol en bind ’n toutjie daaraan vas sodat die verkyker om die kinders se nekke kan hang.

Alternatief: Rol papier in silinders. Plak twee silinders aan mekaar om ’n verkyker te maak.

Neem nou jou verkyker en vertel weer die storie vir die kinders:
Saggeus het gehoor dat Jesus kom. Hy wou vir Jesus sien (kyk deur die verkyker), maar hy was baie kort. Toe het hy ’n groot boom gesien (kyk op met die verkyker). Hy het in die boom geklim om vir Jesus te sien. Toe Jesus nader kom, het Hy vir Saggeus gesien (kyk deur die verkyker). Jesus het vir Saggeus gevra of Hy by hom kan kom eet. Al die mense het dit gesien (kyk deur die verkyker). Hulle het nie daarvan gehou dat Jesus by Saggeus gaan eet het nie.

Nadat Jesus saam met Saggeus geëet het, het Saggeus belowe dat hy van nou af dinge reg sal doen. Almal sal kan sien dat hy verander het (kyk deur die verkyker). Al die mense het na Saggeus gekyk en was verbaas (kyk deur die verkyker). Omdat sy lewe verander het, het ander mense se lewe ook verander. Almal kon sien dat Jesus die hele dorp kom verander het (kyk deur die verkyker).

Neem jou verkyker huis toe en gebruik dit om die storie van Saggeus vir jou huismense te vertel.

Graad 4-6

Wie van julle het al deur ’n verkyker of ’n teleskoop gekyk? Waarna het julle gekyk? ’n Verkyker of teleskoop gee jou ’n ander perspektief op dit waarna jy kyk.

Vandag gaan ons ’n verhaal lees waar sien en kyk belangrik is. Saggeus gaan probeer om vir Jesus te sien.

Almal het sekere idees oor hoe hulle dink ander mense is; daarom sien ons ander op sekere maniere.

Lees Lukas 19:1-10 saam.

Gesels saam:

 • Wat het die mense gesien wanneer hulle na Saggeus gekyk het?
 • Wat het Saggeus gesien toe hy na Jesus gekyk het?
 • Wat het Jesus gesien toe Hy na Saggeus gekyk het?
 • Hoe het Saggeus anders na die wêreld gekyk nadat hy met Jesus te doen gehad het?

Teken die buitelyne van ’n boomstam op ’n wit karton (A2-grootte). Laat elke jongmens sy of haar handpalm groen verf en dan ’n handafdruk op die boom maak. Hierdie handafdrukke verteenwoordig die blare van die boom. Bring lappe saam om die jongmense se hande skoon te vee.

Alternatief: Laat elke jongmense die buitelyne van een van sy of haar hande met ’n groen kleurkryt of -potlood aftrek.

Nadat ’n jongmens sy of haar handafdruk op die karton gemaak het, gesels die groep oor watter mooi eienskappe daardie persoon het. Die fasiliteerder kan dan die persoon se naam en iets kosbaars oor hom of haar in die middel van die handafdruk skryf. Voorbeelde: Melissa behulpsaam; Piet vriendelik.

Plak julle boom in julle lokaal op.

Dink hoe jy hierdie week jou mooi eienskap wat op die boom staan, gaan uitleef.

Graad 7-10

Verdeel die jongmense in twee groepe. Die groepe gaan piramides van polistireen- of plastiekglasies bou. Die onderste vlak moet sewe glasies hê. Laat die twee groepe teen mekaar kompeteer om te kyk wie die piramide die vinnigste kan bou. Een jongmens uit elke groep kompeteer met mekaar. Almal moet verkieslik ’n kans kry.

Wanneer ’n mens ’n glasie in so ’n piramide omstamp, het dit ’n uitwerking op die hele piramide: dit tuimel inmekaar. Ons gaan vandag lees van ’n man met die naam Saggeus wat ook so ’n rimpeleffek op sy gemeenskap gehad het.

Lees Lukas 19:1-10 saam.

Gesels saam:

 • Wat was ’n tollenaar?
 • Watter persepsie het mense van tollenaars gehad?
 • Wat het met Saggeus gebeur toe hy met Jesus te doen gekry het, en wat was die gevolge daarvan?
 • Jesus verander Saggeus se lewe. Saggeus maak ’n verskil deur terug te gee wat hy by ander gevat het. Die Here verander dus die gemeenskap deur Saggeus se dade. Wat kan ons vir mense doen om ’n verskil in ons gemeenskap te maak?

Kyk die video saam.

Gesels saam:

 • Wat tref julle van die mense se optrede in die video?
 • Wat leer hierdie video ons oor wat ons ingesteldheid en gesindheid behoort te wees?
 • Hoe kan ons op groot en klein maniere ’n verskil in ons gemeenskap maak?

Probeer hierdie week oop wees vir geleenthede waar jy ’n verskil kan maak. Gaan leef met die soort gesindheid en ingesteldheid wat jy in die video gesien het. Kom gee volgende week terugvoering oor jou ervarings.

Jong volwassenes

Gesels saam:

 • Vertel mekaar van ’n geleenheid waar jy ’n bekende persoon ontmoet het. Hoe was hierdie ervaring.
 • Vertel nou vir mekaar van ’n keer wat jy iets by iemand geleer het (iets wat die persoon gesê of gedoen het) wat ’n groot verskil in jou lewe gemaak het. Vertel ook hoe jy dit deel van jou lewe gemaak het.

Hierdie ervarings het die vermoë om ons te verander en selfs ’n invloed op die mense rondom ons te hê. Ons gaan vandag lees van ’n man met die naam Saggeus wat ’n ontmoeting met Jesus gehad het. Hierdie ontmoeting het hom verander en het ’n rimpeleffek op sy gemeenskap gehad.

Lees Lukas 19:1-10 saam.

Gesels saam:

 • Wat was ’n tollenaar?
 • Watter persepsie het mense van tollenaars gehad?
 • Wat het met Saggeus gebeur toe hy met Jesus te doen gekry het, en wat was die gevolge daarvan?
 • Jesus verander Saggeus se lewe. Saggeus maak ’n verskil deur terug te gee wat hy by ander gevat het. Die Here verander dus die gemeenskap deur Saggeus se dade. Wat kan ons vir mense doen om ’n verskil in ons gemeenskap te maak?

Kyk die video saam.

Gesels saam:

 • Wat tref julle van die mense se optrede in die video?
 • Wat leer hierdie video ons oor wat ons ingesteldheid en gesindheid behoort te wees?
 • Wat dink julle van die volgende bekende aanhaling? Be the change you want to see in the world.
 • Hoe kan julle hierdie aanhaling op praktiese maniere uitleef?

Probeer hierdie week oop wees vir geleenthede waar jy ’n verskil kan maak. Gaan leef met die soort gesindheid en ingesteldheid wat jy in die video gesien het. Kom gee volgende week terugvoering oor jou ervarings.

© Missio 2024 | All rights reserved.