Ontmoeting 8

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

Matteus 6:24-34

Daar is baie dinge in die lewe wat ons bekommerd en angstig maak. Jesus kom wys vir ons dat Hy vir ons sorg en dat ons op Hom kan vertrou.

Wie?
Jesus staan op ’n berg om die dissipels en die skare mense te onderrig. Hierdie preek staan as die bergrede bekend en strek van Matteus 5–7. Die bergrede word lank reeds verstaan as ’n beginpunt én ’n opsomming van Jesus se lering. Hierdie gedeelte van die preek fokus op sorge en bekommernis.

Waar?
Hierdie prediking het in die streek van Galilea, naby Kapernaum, plaasgevind. Ons lees in Matteus 5:1 hoe Jesus teen die berg opgegaan het om so vir die menigte mense te preek. Alhoewel daar al baie navorsing gedoen is oor die ligging van hierdie berg, kan daar nie met sekerheid gesê word waar presies dit geleë is nie.

Wanneer Jesus op die berg staan, herinner dit ons aan Moses wat teen die berg Sinai opgegaan het om die Tien Gebooie (die wet van God) te ontvang en dit aan die Israeliete oor te dra. Jesus gaan teen die berg op om die volle betekenis van die wet te verkondig.

Dit was ’n gebruiklike gebeurtenis in Jesus se tyd dat ’n rabbi of leermeester iewers sou gaan sit, en dan sou sy dissipels of leerlinge om hom versamel sodat hy hulle kon onderrig. Tydens hierdie onderrig sou die rabbi se woorde en manier van leef sy leerlinge se lewens vorm.

Wat?
Jesus praat met die skare oor waar hulle vertroue lê, hulle bekommernisse oor basiese behoeftes van die lewe en die feit dat Hy sorg. Hy gebruik voorbeelde uit die natuur om dit te verduidelik. In vers 24 sê Jesus dat ’n mens nie vir twee base gelyk kan werk nie. Dit beteken dat jy nie jou vertroue in God en in Mammon gelyk kan stel nie, want sonder dat jy dit besef sal jy die een hoër ag as die ander een.

Mammon in hierdie gedeelte verwys na die materialistiese wêreld. In ’n materialistiese wêreld is jou dryfkrag om ’n klomp goed bymekaar te maak en te besit, want dit help jou om in beheer te voel. Daarom wil ons alles doen wat ons moontlik kan om planne te maak en vir onsself te sorg. In hierdie wêreld word ons waarde baiekeer gemeet aan wat ons besit. Die gedagte dat jy alles kan verloor, is dus skrikwekkend, want as jy dit nie meer het nie, wie is jy dan? Meer geld, besittings en status is belangrik in die wêreld waar Mammon in beheer is. Wanneer jy voel dat jy nie genoeg gaan hê nie, begin bekommernis in jou hart broei.

In vers 25-34 wil Jesus ons fokus verskuif en ons bewus maak van ’n God wat sorg. Die woord “bekommernis” word herhaaldelik gebruik en kan ook met angstigheid vertaal word. Angstigheid is daardie gevoel wat ’n mens kry as jy nie meer beheer het oor iets nie. Jy is miskien nie bekommerd oor iets spesifieks nie, maar oor ’n klomp goed gelyk en hierdie gevoel kan jou oorneem en verlam.

In plaas daarvan om te fokus op die stemme van bekommernis kan ons fokus op dit wat voor ons is, op hoe God reeds voorsien. Jesus daag die dissipels uit om na die natuur te kyk, na die voëls, die plante en die diere. As God dan vir hulle sorg, hoeveel te meer sal Hy nie vir die mense sorg nie. Jesus ontken nie dat daar bekommernisse is nie; Hy sê juis elke dag bring bekommernisse van sy eie. Tog wil Hy die dissipels help om raak te sien wat hulle reeds het.

Waarom?
Almal van ons het dinge wat ons bekommerd en angstig maak. Dalk is jy bekommerd oor ’n toets wat jy moet skryf of oor ’n nuwe skool of dat jy nie genoeg geld gaan hê nie. Dinge wat ons hoor oor die nuus kan ons ook soms bang maak. Hierdie bekommernisse ontstaan soms omdat die wêreld van Mammon ons wil laat dink ons is nie goed genoeg as ons nie soveel dinge besit soos ander nie. Ons maak dan ons fokus geld en besittings, en ons kan maklik vergeet dat ons vertroue eintlik in God moet wees.

Jesus wil ons help om ons fokus reg te kry. ’n Mens het natuurlik geld en besittings nodig om te leef, maar dit moenie al jou aandag kry nie. Ons wat Jesus volg se identiteit moet in ons verhouding met God lê. Ons moet ook die gewoonte aanleer om elke dag raak te sien hoe God reeds vir ons sorg.

 

Kindermoment

 • ’n Leë boks.
 • ’n Klomp klippe (of ander swaar voorwerpe) wat in die boks gepak kan word.

Huisgeloof

 • ’n Papier en ’n pen.
 • ’n Blik of bottel met ’n deksel, asook benodighede om dit mee te versier.

Voorskoolse kinders

 • ’n Spieël.
 • Prente van kos, water, klere, voëls, veldblomme en gras.
 • Opsioneel: Die video https://www.youtube.com/watch?v=PG1LjFO99dA.
 • Die hulpmiddel: God sorg vir ons.
 • Verskillende kleure papier (in klein stukkies geskeur).
 • Genoeg gom en kleurkryte vir die groep.

Graad 1-3

 • ’n Spieël.
 • Prente van kos, water, klere, voëls, veldblomme en gras.
 • Opsioneel: Die video

 • Die hulpmiddel: God sorg vir ons.
 • Verskillende kleure papier (in klein stukkies geskeur).
 • Genoeg gom en kleurkryte vir die groep.

Graad 4-6

 • ’n Skoen- of sneesdoekieboks.
 • Opsioneel: Benodighede om die boks te versier.
 • Genoeg papier (in kleiner stukke geknip) en penne vir die groep.

Graad 7-10

 • Genoeg papier en penne vir die groep.

Kindermoment

Roep ’n kind en ’n volwassene vorentoe en sit ’n leë boks in hulle arms (hulle moet dit saam vashou). Bring ’n klomp klippe (of enige ander swaar voorwerpe) saam. Laat die kinders in die kerk ’n paar goed noem waaroor ons soms bekommerd is. Soos hulle die dinge noem, kan daar vir elke ding ’n klip in die leë boks gepak word. Hou aan klippe pak totdat die boks te swaar raak.

In die lewe is daar baie dinge wat ons bekommerd maak. Hoe meer bekommernisse ons het, hoe swaarder word die las wat ons moet dra. In vandag se Bybelgedeelte praat Jesus oor bekommernisse. Hy sê nie dat daar nié slegte goed en bekommernisse is nie. Soms is die lewe swaar, maar Hy wil ons help om raak te sien dat Hy vir ons sorg. Wie dra hierdie boks? Net die kind? Net die volwassene? Nee, albei doen. Net so dra God ook saam met ons aan ons bekommernisse.

Huisgeloof

Neem ’n stuk papier en maak ’n groot sirkel daarop met ’n kleiner sirkel binne-in die groter een. Skryf as huisgesin julle bekommernisse op hierdie papier neer. Alle bekommernisse waaroor julle beheer het, word in die kleiner sirkel geskryf, byvoorbeeld: jou eksamen. Al die bekommernisse waaroor julle nie beheer het nie, word in die groter sirkel geskryf, byvoorbeeld: die droogte.

Dink saam hoe julle die dinge waaroor julle beheer het, kan beter maak. Gesels dan oor hoekom ’n mens nie beheer het oor die dinge wat in die groter sirkel geskryf is nie. Bid saam en gee al hierdie bekommernisse in God se hande oor.

Lees Matteus 6:24-34 saam.

Gesels saam:

 • Mammon in hierdie gedeelte verwys na die materialistiese wêreld. In ’n materialistiese wêreld wil mense ’n klomp goed bymekaarmaak en besit, want dit help hulle om in beheer te voel. Wat sê hierdie gedeelte hieroor?
 • Hoe sorg God reeds vir julle huisgesin? Noem voorbeelde.
 • Wat dink julle kan ’n mens doen as jy baie bekommerd is oor iets spesifieks?

Versier ’n blik of bottel wat ’n deksel het. Maak ’n gewoonte daarvan dat elkeen in die huis elke dag op ’n papiertjie iets neerskryf oor hoe God daardie dag vir hulle gesorg het. Elkeen moet hulle papiertjie in die blik of bottel sit. Kies ’n datum in die toekoms (byvoorbeeld oor ’n maand) en maak die blik of bottel saam oop. Lees al die papiertjies hardop en dank God vir sy sorg.

Lees Psalm 117 as ’n gebed en probeer dit selfs memoriseer.

Voorskool

 

 

 

Gebruik ’n spieël en vra die kleuters om met hulle gesigsuitdrukkings verskillende emosies uit te beeld. Begin met gelukkig/bly, hartseer, kwaad en bang. Die volgende emosie is dalk ’n bietjie moeiliker, maar het jy al ’n bekommerde gesig gesien? Hoe lyk dit? Wys vir die kleuters hoe so ’n gesigsuitdrukking lyk en laat hulle dit in die spieël naboots.

Vertel die verhaal in Matteus 6:24-34. Gebruik prente – kos, water, klere, voëls, veldblomme en gras – om die verhaal te vertel. Opsioneel: Julle kan ook Saddleback se video kyk. Dit is hier beskikbaar.

Vra vir die kleuters om dinge te noem wat hulle bekommerd maak. Vertel vir hulle dat God vir ons sorg.

 

 

 

Herinner die kinders dat God so mooi na die voëls en plante kyk. Dit help ons om te onthou dat God selfs nog mooier na ons kyk. Ons gaan ’n blom maak om dit te onthou.

Deel die hulpmiddel “God sorg vir ons” uit. Laat die kinders die gekleurde stukkies papier op die blomblare plak om dit te versier. Hulle kan die res van die blom self inkleur.

 

 

 

Vertel vir die kinders dat almal soms bekommerd of bang voel (laat hulle almal weer ’n bekommerde gesig wys), maar Jesus het vir ons kom wys hoe mooi God vir alles sorg. Ons kan weet dat God net so mooi vir ons sorg.

Graad 1-3

Gebruik ’n spieël en vra die kinders om met hulle gesigsuitdrukkings verskillende emosies uit te beeld. Begin met gelukkig/bly, hartseer, kwaad en bang. Die volgende emosie is dalk ’n bietjie moeiliker, maar het jy al ’n bekommerde gesig gesien? Hoe lyk dit? Wys vir die kinders hoe so ’n gesigsuitdrukking lyk en laat hulle dit in die spieël naboots.

Vertel die verhaal in Matteus 6:24-34. Gebruik prente – kos, water, klere, voëls, veldblomme en gras – om die verhaal te vertel. Opsioneel: Julle kan ook Saddleback se video kyk. Dit is hier beskikbaar.

Vra vir die kleuters om dinge te noem wat hulle bekommerd maak. Vertel vir hulle dat God vir ons sorg.

Herinner die kinders dat God so mooi na die voëls en plante kyk. Dit help ons om te onthou dat God selfs nog mooier na ons kyk. Ons gaan ’n blom maak om dit te onthou.

Deel die hulpmiddel “God sorg vir ons” uit. Laat die kinders die gekleurde stukkies papier op die blomblare plak om dit te versier. Hulle kan die res van die blom self inkleur.

Vertel vir die kinders dat almal soms bekommerd of bang voel (laat hulle almal weer ’n bekommerde gesig wys), maar Jesus het vir ons kom wys hoe mooi God vir alles sorg. Ons kan weet dat God net so mooi vir ons sorg.

Graad 4-6

Vra vir die jongmense of hulle al bang of bekommerd was.

Vra vir hulle om hulle oë toe te maak en te dink waar in hulle lywe hulle die emosie voel. Kan hulle ’n kleur aan bang of bekommerd koppel? Kan hulle ’n reuk of ’n smaak daaraan koppel? Laat hulle hulle oë oopmaak. Dié wat bereid is, kan terugvoering gee.

Laat hulle weer hulle oë toemaak. Laat hulle self besluit wat die teenoorgestelde emosie van bang of bekommerd is. Waar in hulle lywe voel hulle dit? Kan hulle ’n kleur daaraan koppel? Kan hulle ’n reuk of smaak daaraan koppel?

Lees Matteus 6:24-35 saam.

Gesels saam:

 • Hoe sorg God vir die voëls en die plante?
 • Wat is die dinge wat Jesus sê ons ons nie oor hoef te bekommer nie?
 • Wat kan ons doen as ons bekommerd voel?

Maak ’n “Vertrou God”-boks vir die groep. Gebruik ’n skoen- of sneesdoekieboks. Die groep kan die boks saam versien as julle wil.

Laat die jongmense hulle bekommernisse op ’n stukkie papier neerskryf en die papiertjie in die boks gooi.

Verduidelik dat ons almal soms bang of bekommerd word, maar dat ons nie altyd iets aan ons bekommernisse kan doen om dit te laat weggaan nie. Wat ons dan kan doen, is om dit op ’n stukkie papier te skryf en te onthou dat God saam met ons aan ons bekommernisse dra. Hierdie boks kan ons help om te onthou dat ons op God kan vertrou omdat Hy vir ons sorg.

Oorweeg dit om die boks weekliks saam te bring sodat die jongmense deurlopend hulle bekommernisse daarin kan sit.

Laat elke jongmens een tot drie dinge noem waarvoor hulle dankbaar is, en dit ook neerskryf en in die boks gooi. Dit is mos ’n “Vertrou God”-boks en daarom kan ons ook die dinge waarvoor ons dankbaar is daarin gooi.

Herinner die jongmense dat ons almal soms bekommerd raak. Jesus het egter vir ons kom wys dat God nog altyd vir ons gesorg het en dat ons op Hom kan vertrou. Wanneer ons die dinge onthou waarvoor ons dankbaar is, help dit ons om weer God se sorg raak te sien.

Graad 7-10

Vra vir die jongmense of hulle al bang of bekommerd was.

Vra vir hulle om hulle oë toe te maak en te dink waar in hulle lywe hulle die emosie voel. Kan hulle ’n kleur aan bang of bekommerd koppel? Kan hulle ’n reuk of ’n smaak daaraan koppel? Laat hulle hulle oë oopmaak. Dié wat bereid is, kan terugvoering gee.

Laat hulle weer hulle oë toemaak. Laat hulle self besluit wat die teenoorgestelde emosie van bang of bekommerd is. Waar in hulle lywe voel hulle dit? Kan hulle ’n kleur daaraan koppel? Kan hulle ’n reuk of smaak daaraan koppel?

Net so was daar in Jesus se tyd ook kulturele sêgoed wat die mense as waarhede aanvaar het. Uit Matteus 5 lyk dit of die stelling: “Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat” so ’n kulturele sêding was waarvolgens mense geleef het. In die teks wat ons vandag saam gaan lees, daag Jesus nie net hierdie kulturele sêding uit nie, maar Hy gee ’n alternatief daarvoor.

Lees Matteus 6:24-35 saam.

Gesels saam:

 • Wat is die dinge wat Jesus sê ons ons nie oor hoef te bekommer nie?
 • Wat maak dit moeilik om God te vertrou?
 • Wat kan ons doen as ons bekommerd voel?
 • Watter voorbeelde gebruik Jesus om te wys hoe God sorg?
 • Waar sien jy God se sorg raak?

Gee vir elke jongmens ’n vel papier en ’n pen. Laat hulle twee sirkels teken: ’n groot sirkel en ’n kleiner een binne-in die groter een. Laat hulle in die grootste sirkel die dinge skryf waaroor hulle bekommerd is, maar geen beheer het nie. In die kleiner sirkel skryf hulle die dinge waaroor hulle bekommerd is, maar wel beheer het.

Laat die jongmense wat kans sien hulle bekommernisse in die groter groep deel. Vra die groep daarna wat dit aan hulle doen om mekaar se bekommernisse te deel.

Dit is die dinge in die groter sirkel wat baie spanning kan veroorsaak. Ons kan vertrou en weet dat God ons nie alleen laat in hierdie bekommernisse nie. God dra saam met ons daaraan.

Laat die groep nou in stilte hulle bekommernisse met God deel of vir Hom dankie sê vir die dinge wat hulle raaksien waar Hy sorg.

© Missio 2024 | All rights reserved.