Ontmoeting 29

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

1 Samuel 3:1-11

God wil gehoor word en skep geleenthede sodat ons Hom kan hoor. Ons moet egter ontvanklik wees om te luister. Wanneer ons hoor en luister, moet ons ook leer om gehoorsaam te wees.

Wie?

 • God wat Hom opnuut aan Israel openbaar.
 • Die jong seun Samuel en die ou profeet Eli.
 • Eli se seuns, Hofni en Pinehas, se ongehoorsaamheid het ’n invloed op hierdie verhaal, maar hulle is nie deel van hierdie teks nie.

Waar?
Die stad Silo waar die tabernakel opgeslaan is. Die tabernakel dien as ruimte waar die volk vir God kon ontmoet nadat die Beloofde Land in besit geneem is.

Wat?
Die verhaal is een van teenstelling tussen Eli, die een wat nie meer hoor nie en wat nie verwag dat God met hom praat nie, en die seun Samuel, wat ontvanklik is. Die woord van die Here is nie meer in hierdie tyd binne Israel gehoor nie, ten spyte van die feit dat die godsdiensgebruike steeds gevolg is en die tempel (in hierdie stadium van Israel se geskiedenis die tabernakel) gefunksioneer het. Die ark van die Here was steeds in die teenwoordigheid van die volk Israel. Alles was dus in plek vir hulle om die Here te kon hoor. Die mense was ook bewus daarvan dat God se stem gehoor kon word, maar “’n woord van die Here was seldsaam in daardie dae; geen visioene het voorgekom nie” (1 Sam 3:1). Eli was blind en aan die slaap. Ons kan sê Eli het toegang tot die foon gehad waarop God met die volk gepraat het, maar hy het nie meer die Here se oproepe beantwoord nie. Hy het belangstelling verloor.

Samuel is God se alternatief en hy is deel van die nuwe pad wat God met Israel gaan volg. Walter Brueggemann het eenkeer gesê: “God’s new thing is not a grand religious act but an invitation to a fresh, dangerous social beginning.” Samuel kom van buite af in – hy is nie die amptelike opvolger van Eli volgens die regte kanale en gebruike nie. Hy kry sy gesag in Israel deur ’n betroubare vertolker van die woord van die Here te wees. Samuel was egter nie bewus dat dit God is wat hom roep nie … Want hoewel hy die Here gedien het, het hy God nie geken nie. God roep vir Samuel op sy naam, want God het vir Samuel geken!

Waarom?
Wat is die verskil tussen dien en ken? Kyk na die verskil tussen vers 1 en vers 7: “Die seun Samuel was in diens van die Here onder toesig van Eli. ’n Woord van die Here was seldsaam in daardie dae; geen visioene het voorgekom nie” (v 1); “Samuel het nog nie die Here geken nie, en die woord van die Here was nog nie aan hom geopenbaar nie” (v 7). Samuel het die Here gedien, maar nie geken nie. Net so kan ons ook die regte dinge doen, soos om Bybel te lees en kerk toe te gaan, maar steeds nie die Here ken nie.

Toe daar ’n nuwe paar ore is wat graag wou luister, is God se teenwoordigheid weer opnuut geopenbaar. God wil gehoor word. As God se verkose ore en spreekbuis nie hoor nie en kies om nie die boodskap oor te dra nie, sal God iemand anders kry om hierdie funksie te vervul. Ons moet verstaan dat God wil hê ons moet Hom ken. Dit is meer as om Hom net te dien. Hierdie “ken” gaan saam met ’n verhouding. Ons kan dien sonder om te ken, maar die (gods)diens kry eers werklik betekenis wanneer ons (vir God) ken. Die Hebreeuse term vir “ken”, dui op ’n werklik persoonlike “ken”.

Dit gaan nie net daaroor om deur die aksies van kerkwees te gaan nie, maar om die woord van God te hoor en in ’n verhouding met Hom te leef; om God regtig te leer ken. God vra ons dan om sy woord so oor te dra dat dit vir ander mense ook duidelik kan word, al is dit dalk vir ons moeilik om dit te doen. Al is dit dalk moeilike en slegte nuus. (In vers 11 verklaar God: “Ek gaan iets doen in Israel wat elkeen wat dit hoor, se twee ore sal laat tuit.”)

Kindermoment

 • Jou persoonlike selfoon, asook ’n ander selfoon waarmee jy jou eie selfoon kan bel.

Huisgeloof

 • Elkeen in die huis se selfoon.

Voorskoolse kinders

 • Opsioneel: Die klankgreep met verskillende dieregeluide. Dit is hier beskikbaar.

Graad 1-3

 • Opsioneel: Die klankgreep met verskillende dieregeluide. Dit is hier beskikbaar.

Graad 4-6

 • ’n Speellys met liedjies wat die jongmense sal ken, asook ’n paar wat moontlik vir hulle onbekend sal wees (sien “Wees”).
 • ’n Prys vir die wenspan (sien “Wees”).
 • Die hulpmiddel: Maniere waarop God met ons kommunikeer (net een afskrif vir die fasiliteerder).

Graad 7-10

 • ’n Speellys met liedjies wat die jongmense sal ken, asook ’n paar wat moontlik vir hulle onbekend sal wees (sien “Wees”).
 • ’n Prys vir die wenspan (sien “Wees”).
 • Die hulpmiddel: Maniere waarop God met ons kommunikeer (net een afskrif vir die fasiliteerder).

Kindermoment

Roep ’n jongmens vorentoe om met die kindermoment te help. Haal jou selfoon uit en gee dit vir die jongmens. Gebruik dan ’n ander selfoon om na jou eie selfoon te bel. Jou selfoon moet af wees. Wanneer jy met die ander foon bel, moet jou eie foon dadelik na voice mail oorgaan. As die jongmens nie vra nie, lei hom of haar deur te vra of die foon in sy of haar hand aan is. Skakel die foon aan en bel dan weer. Die jongmens sal nou die oproep kan ontvang.

As ons na die verhaal kyk van hoe God vir Samuel roep (of bel), sien ons dat Samuel, anders as Eli, die ou priester, wel op God se stem antwoord. God kies juis vir Samuel omdat Eli nie meer geluister het of belanggestel het om te hoor wat God sê nie. In 1 Samuel 3:2 lees ons: “(Eli se) oë het al begin swak word …” Dit verwys nie net na sy letterlike oë nie, maar ook na sy geestelike oë. Eli het dus nie meer God se stem gehoor nie. God maak toe ’n ander plan.

God wil graag met ons praat, of anders gestel: God wil Hom aan ons openbaar. Ons sien dit regdeur die Bybel. God wil graag hê dat ons Hom moet hoor en dat ons moet verstaan wat Hy vir ons sê oor hoe ons in die wêreld moet leef. Hy ontmoet ons waar ons is. Die belangrike ding is egter dat ons aangeskakel en ontvanklik moet wees. Ons moet bereid wees om God se stem te hoor en dit te ontvang. Soos Samuel.

Huisgeloof

Gesels saam:

 • As jy jouself ’n punt uit 10 moet gee vir hoe goed jy na ander mense luister, met 1 baie swak en 10 uitsonderlik, wat sal jou punt wees?
 • Vertel mekaar van kere waar julle baie goed na iemand anders geluister het. (Gee vir elkeen ’n beurt.)
 • Vertel mekaar van kere waar julle baie swak na ’n ander persoon geluister het. (Gee vir elkeen ’n beurt.)
 • Hoekom luister ons soms goed en soms minder goed?
 • Wat dink julle het die manier waarop ons luister te doen met die verhouding waarin ons met ander mense leef?

Lees 1 Samuel 3:1-11 saam.

Gesels saam:

 • Hoekom dink julle het Eli nie gehoor dat God roep nie? Dink julle Eli het nog na God geluister?
 • Hoekom dink julle het Samuel nie God se stem herken nie?

Dink gou aan jou verhoudings met ander mense.

Gesels saam:

 • Wat help jou om ander mense beter te leer ken?
 • Wat versterk jou verhoudings met ander mense?
 • Wat help jou om ander mense beter te hoor?
 • Wat beskadig jou verhoudings met ander mense?
 • Wat maak dat jy nie ander mense hoor nie?
 • Watter praktiese aanpassings of veranderings kan jy maak om hierdie verhoudings te versterk?

Dink nou aan jou verhouding met God.

Gesels saam:

 • Wat kan jou help om God beter te leer ken?
 • Gewoonlik sal ons antwoord dat ons moet bid. Hoe gaan hierdie verhaal jou anders laat dink oor gebed?

Kies ’n tyd van die dag wat die hele huishouding om die tafel sit, byvoorbeeld ontbyt, aandete of net voordat almal gaan slaap. Laat almal in die huis wat ’n selfoon het, dit afskakel. Sit die fone op die tafel. Gee vir elkeen kans om te erken dat ons soms afgeskakel deur die lewe gaan. Gee dan vir elkeen kans om hulle fone weer aan te sit. Bid dan dat God julle oë en ore sal oopmaak sodat julle opnuut van sy teenwoordigheid bewus sal raak.

Onthou dat God ons kom soek waar ons is en dat Hy ons ontmoet waar ons is. Ons moet, soos Samuel, op God se roepstem antwoord: “Spreek, Here, want u dienskneg luister.”

Voorskool

 

 

 

Gesels saam:

 • Kan jy onthou wanneer jy laas jou ouma of oupa of ’n ander bekende persoon gebel het?
 • Hoe gereeld gesels jy met hierdie persoon oor die telefoon?
 • Hoe weet jy wie vir jou “Hallo!” sê wanneer jy jou ouma of oupa of ’n ander bekende persoon se telefoonnommer bel?
 • Hoe dink jy weet hulle dit is jy wat praat as jy van Mamma of Pappa se selfoon af bel?

Wanneer ons gereeld met iemand oor die telefoon praat, begin ons hulle stem herken, en hulle ken ons stem. Ons glo dat God vir ons sy stem laat hoor wanneer ons die Bybel lees en stil word om in gebed met Hom te praat. Soos ons iemand anders se stem herken wanneer ons gereeld met hulle oor die telefoon praat, begin ons God se stem makliker herken wanneer ons meer tyd maak om na Hom te luister.

Opsioneel: As daar tyd is, kan julle die volgende speletjie ook speel. Speel hierdie klankgreep met dieregeluide. Die kleuters moet telkens raai watter dier hierdie geluid maak.

Ons gaan vandag ’n storie lees van Samuel wat probeer het om God se stem uit te ken (net soos ons die geluide van die diere probeer uitken het).

Lees 1 Samuel 3:1-11 vir die kleuters.

Nadat hulle saam na die verhaal geluister het, vertel dan weer die verhaal en nooi van die kleuters om dit wat die karakters doen, uit te beeld. Van die kleuters kan die rol van Eli en ander die rol van Samuel uitbeeld. Eli hoor nie die stem wat roep nie en slaap rustig voort. Samuel hoor die stem. Hy antwoord die eerste drie keer dat hy hoor, en gaan dan na Eli toe. Nadat Eli vir Samuel gehelp het om te verstaan Wie hom roep, antwoord die kleuters wat vir Samuel uitbeeld met die woorde: “Praat, Here, u dienaar luister!”

Sing die liedjie “Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei” met meegaande bewegings. Nadat julle die liedjie een keer gesing het, verander die woorde om by die kernpunt van die verhaal aan te pas: “Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal hoor, hoor, hoor.” Vra die kleuters om saam met jou nuwe bewegings uit te dink vir die nuwe woorde in die liedjie.

 

 

 

Leer die nuwe “Samuel-liedjie” vir jou huismense. Vra hulle om die bewegings saam met jou te doen.

Graad 1-3

Gesels saam:

 • Kan jy onthou wanneer jy laas jou ouma of oupa of ’n ander bekende persoon gebel het?
 • Hoe gereeld gesels jy met hierdie persoon oor die telefoon?
 • Hoe weet jy wie vir jou “Hallo!” sê wanneer jy jou ouma of oupa of ’n ander bekende persoon se telefoonnommer bel?
 • Hoe dink jy weet hulle dit is jy wat praat as jy van Mamma of Pappa se selfoon af bel?

Wanneer ons gereeld met iemand oor die telefoon praat, begin ons hulle stem herken, en hulle ken ons stem. Ons glo dat God vir ons sy stem laat hoor wanneer ons die Bybel lees en stil word om in gebed met Hom te praat. Soos ons iemand anders se stem herken wanneer ons gereeld met hulle oor die telefoon praat, begin ons God se stem makliker herken wanneer ons meer tyd maak om na Hom te luister.

Opsioneel: As daar tyd is, kan julle die volgende speletjie ook speel. Speel hierdie klankgreep met dieregeluide. Die kinders moet telkens raai watter dier hierdie geluid maak.

Ons gaan vandag ’n storie lees van Samuel wat probeer het om God se stem uit te ken (net soos ons die geluide van die diere probeer uitken het).

Lees 1 Samuel 3:1-11 vir die kinders.

Nadat hulle saam na die verhaal geluister het, vertel dan weer die verhaal en nooi van die kinders om dit wat die karakters doen, uit te beeld. Van die kinders kan die rol van Eli en ander die rol van Samuel uitbeeld. Eli hoor nie die stem wat roep nie en slaap rustig voort. Samuel hoor die stem. Hy antwoord die eerste drie keer dat hy hoor, en gaan dan na Eli toe. Nadat Eli vir Samuel gehelp het om te verstaan Wie hom roep, antwoord die kinders wat vir Samuel uitbeeld met die woorde: “Praat, Here, u dienaar luister!”

Sing die liedjie “Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei” met meegaande bewegings. Nadat julle die liedjie een keer gesing het, verander die woorde om by die kernpunt van die verhaal aan te pas: “Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal hoor, hoor, hoor.” Vra die kinders om saam met jou nuwe bewegings uit te dink vir die nuwe woorde in die liedjie.

Leer die nuwe “Samuel-liedjie” vir jou huismense. Vra hulle om die bewegings saam met jou te doen.

Graad 4-6

Gesels saam:

 • Wat maak jy met jou selfoon as jy nie verwag dat iemand jou gaan kontak nie? Of as jy nie met iemand wil praat of boodskappe uitruil nie?
 • En andersom: Waar is jou selfoon as jy verwag dat iemand jou enige oomblik met belangrike inligting gaan kontak? Of as jy baie graag met hierdie persoon wil gesels of boodskappe uitruil?
 • Wat dink jy maak die verskil? (verwagting, ontvanklikheid, bereidwilligheid)

As jy verwag dat iemand jou gaan bel, is jy ontvanklik vir die oproep. Soms gebeur dit wel dat ’n mens nie wil hê dat iemand jou in die hande moet kry nie, of jy stel nie belang om die persoon se oproepe te ontvang nie. Dan sit jy die foon af of die foon lê iewers in die huis en jy sien eers later dat iemand jou gesoek het.

Eli is die priester wat na God se stem luister en die boodskap aan die volk oordra. Hy het nie meer openbarings (oproepe) van God verwag nie en het dus nie meer gehoor nie. Samuel is ’n nuwe begin en deur hom het God weer sy wil aan die mense van Israel geopenbaar.

Lees 1 Samuel 2:11-17 saam

Gesels saam:

 • Hoe het Eli se seuns mense weg van God af gewys?
 • Hoekom dink julle het Eli se seuns so opgetree?
 • Waarvan moet jy meer doen om verhoudings te versterk?
 • Waarvan moet jy minder doen om verhoudings nie meer te beskadig nie?

Speel “Name that song” (dit is soos Noot vir noot). Ons ken die eerste paar note van ons gunstelingliedjies baie goed omdat ons al baie daarna geluister het. Wanneer jy na ’n speellys (playlist) luister, kan jy maklik ná die eerste paar note van elke liedjie hoor of jy die liedjie ken en daarvan hou of nie. As jy nie van die liedjie hou nie, nie daarna wil luister nie of as dit vir jou onbekend is, kan jy kies om hierdie liedjie te “skip”.

Speel ’n paar liedjies van die speellys wat jy vooraf gemaak het. Kies ’n paar liedjies waarvan die jongmense hou en wat gewild is op die tydstip wat die ontmoeting plaasvind. Sit ook ’n paar liedjies tussenin wat jy ken, maar wat nie noodwendig vir die jongmense bekend is nie.

Maak spanne en gee punte aan die groep wat eerste die liedjies se titels kan raai. Gee ook bonuspunte as hulle die sanger reg raai. Die span wat wen, kan ’n prys kry.

Ons moet God se stem so goed ken dat ons kan onderskei tussen sy stem, wat ons liefhet, en die ander stemme van die wêreld. Hoe meer ons na God se stem luister en hoe ontvankliker ons is, hoe makliker sal dit vir ons wees om God se stem te herken.

Gesels saam:

 • Hoe dink julle praat God vandag met ons? (Gebruik die hulpmiddel “Maniere waarop God met ons kommunikeer” om die gesprek te lei.)

Maak hierdie week tyd om te luister. Kies ’n tyd om daagliks vir 15 minute stil te word en te hoor wat God vir jou duidelik wil maak. Begin hierdie gebedstyd met: “Spreek, Here, u dienskneg wil graag luister …”

Graad 7-10

Gesels saam:

 • Wat maak jy met jou selfoon as jy nie verwag dat iemand jou gaan kontak nie? Of as jy nie met iemand wil praat of boodskappe uitruil nie?
 • En andersom: Waar is jou selfoon as jy verwag dat iemand jou enige oomblik met belangrike inligting gaan kontak? Of as jy baie graag met hierdie persoon wil gesels of boodskappe uitruil?
 • Wat dink jy maak die verskil? (verwagting, ontvanklikheid, bereidwilligheid)

As jy verwag dat iemand jou gaan bel, is jy ontvanklik vir die oproep. Soms gebeur dit wel dat ’n mens nie wil hê dat iemand jou in die hande moet kry nie, of jy stel nie belang om die persoon se oproepe te ontvang nie. Dan sit jy die foon af of die foon lê iewers in die huis en jy sien eers later dat iemand jou gesoek het.

Eli is die priester wat na God se stem luister en die boodskap aan die volk oordra. Hy het nie meer openbarings (oproepe) van God verwag nie en het dus nie meer gehoor nie. Samuel is ’n nuwe begin en deur hom het God weer sy wil aan die mense van Israel geopenbaar.

Lees die verhaal in 1 Samuel 3:1-11 saam.

Gesels saam:

 • Wat dink julle is die verskil tussen hoe Eli en Samuel hoor?
 • Wat leer hierdie verhaal vir ons oor die manier waarop God na ons roep?
 • Wat dink jy sal jou help om beter na God se roepstem te luister in jou alledaagse lewe?

Speel “Name that song” (dit is soos Noot vir noot). Ons ken die eerste paar note van ons gunstelingliedjies baie goed omdat ons al baie daarna geluister het. Wanneer jy na ’n speellys (playlist) luister, kan jy maklik ná die eerste paar note van elke liedjie hoor of jy die liedjie ken en daarvan hou of nie. As jy nie van die liedjie hou nie, nie daarna wil luister nie of as dit vir jou onbekend is, kan jy kies om hierdie liedjie te “skip”.

Speel ’n paar liedjies van die speellys wat jy vooraf gemaak het. Kies ’n paar liedjies waarvan die jongmense hou en wat gewild is op die tydstip wat die ontmoeting plaasvind. Sit ook ’n paar liedjies tussenin wat jy ken, maar wat nie noodwendig vir die jongmense bekend is nie.

Maak spanne en gee punte aan die groep wat eerste die liedjies se titels kan raai. Gee ook bonuspunte as hulle die sanger reg raai. Die span wat wen, kan ’n prys kry.

Ons moet God se stem so goed ken dat ons kan onderskei tussen sy stem, wat ons liefhet, en die ander stemme van die wêreld. Hoe meer ons na God se stem luister en hoe ontvankliker ons is, hoe makliker sal dit vir ons wees om God se stem te herken.

Gesels saam:

 • Hoe dink julle praat God vandag met ons? (Gebruik die hulpmiddel “Maniere waarop God met ons kommunikeer” om die gesprek te lei.)

Maak hierdie week tyd om te luister. Kies ’n tyd om daagliks vir 15 minute stil te word en te hoor wat God vir jou duidelik wil maak. Begin hierdie gebedstyd met: “Spreek, Here, u dienskneg wil graag luister …”

© Missio 2024 | All rights reserved.