Ontmoeting 26

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

Rut 2:1-18

Rut se verhaal leer ons dat God agter die skerms werk en betrokke is by ons lewe. Hy nooi ons om betrokke te raak by dit waarmee Hy besig is.

Wie?
Daar is drie sentrale karakters in die verhaal: Naomi, Rut en Boas.

Waar?
Die verhaal begin in Betlehem in Juda. As gevolg van ’n hongersnood in Betlehem moet ’n man met die naam Elimeleg in Moab gaan woon saam met sy vrou, Naomi, en sy seuns, Maglon en Kiljon. Maglon en Kiljon trou met Moabitiese vroue, Orpa en Rut. Terwyl die gesin in Moab woon, sterf Elimeleg en sy twee seuns. Naomi hoor dat die hongersnood in Betlehem verby is.

Wat?
Wanneer ’n mens Rut se verhaal lees, wonder jy: Waar is God in die verhaal? Buiten ’n paar verwysings na God deur van die karakters, word God nooit in die verhaal genoem nie. Ons lees nêrens dat God iets doen of sê nie. God werk agter die skerms en is betrokke by mense se lewe. Hy nooi ons om betrokke te raak by dit waarmee Hy besig is, soos Hy ook betrokke is by dit waarmee ons besig is. Om sy wil te volg, is ’n dinamiese proses. God werk, maar ons moet ook deelneem.

Waarom?
Die skrywer van die verhaal kies doelbewus om God nie ’n sentrale karakter te maak nie. Waarom sou hy dit doen? Hy wil daardeur ’n baie ou lewensvraag aanspreek: Is dit die mens wat wik (beplan) of God wat beskik? Die skrywer se antwoord op hierdie vraag is: albei.

Nota: Sien Ontmoeting 25 vir meer inligting oor die boek Rut.

Huisgeloof

 • Opsioneel: Een van die volgende video’s kan gekyk word:
 • ’n eenvoudige weergawe.
 • ’n maklik verstaanbare maar gevorderde opsomming.
 • ʼn Uitgedrukte foto van ’n keer wat julle God se teenwoordigheid beleef het.
 • Benodighede om ʼn fotoraam te maak (karton of papier, versierings, skryfgoed).

Voorskoolse kinders

 • ʼn X-straal of ʼn foto van een.
 • Lekkers, papiertjies of selfs koringare wat die fasiliteerder kan laat val en die kleuters kan optel (sien “Wonder”).
 • ’n Swart A4-papier of -karton vir elke kleuter.
 • Wit verf (akrielverf) wat met ’n klein bietjie water verdun is. Jy kan ook wit poeierverf, wat met ’n bietjie houtlym en ’n bietjie water aangemaak is, gebruik. Die verf moet die tekstuur van loperige jogurt hê.
 • Nat lappe om die kleuters se arms en hande skoon te maak.
 • Alternatief: Wit bordkryt om die kleuters se arms op die papier af te trek.

Graad 1-3

 • ʼn X-straal of ʼn foto van een.
 • Lekkers, papiertjies of selfs koringare wat die fasiliteerder kan laat val en die kinders kan optel (sien “Wonder”).
 • ’n Swart A4-papier of -karton vir elke kind.
 • Wit verf (akrielverf) wat met ’n klein bietjie water verdun is. Jy kan ook wit poeierverf, wat met ’n bietjie houtlym en ’n bietjie water aangemaak is, gebruik. Die verf moet die tekstuur van loperige jogurt hê.
 • Nat lappe om die kinders se arms en hande skoon te maak.
 • Alternatief: Wit bordkryt om die kinders se arms op die papier af te trek.

Graad 4-6

Graad 7-10

 • Opsioneel: Die video.
 • Die video.
 • ʼn Vel papier (A4) vir elke jongmens.

Kindermoment

Vra almal in die gemeente om hulle fone uit te haal en na hulle fotogalery te gaan. Watter foto’s sien jy? Van wie en wat neem jy foto’s, en van wie en wat stoor jy foto’s? Watter prentjies of video’s wat mense vir jou aanstuur, vee jy nie uit nie en kies jy om langer te hou?

Die foto’s wat ons neem en hou, is ʼn aanduiding van die stories wat ons in ons lewe bou. Dit kan natuurlik positiewe en negatiewe foto’s wees, wat dan positiewe en negatiewe stories aanmekaarsit. Wat is die verhaal wat die foto’s op jou foon tans vertel.

Ons foto’s lyk dieselfde as die foto’s wat mense in die Bybel sou neem. Hulle het nie kameras gehad nie, maar dit wat in die Bybel uitspeel, lyk baie soos vandag. Ons verhale en wat met ons gebeur, het al gebeur. Die Bybel wys vir ons hoe God in mense se lewe teenwoordig was en hoe Hy nou ook in ons lewe teenwoordig is. Die Amerikaanse skrywer Rob Bell meen dat hierdie Bybelverhale eintlik ons verhale is: “Their story is our story. We see ourselves in them. The story is true for us because it happened and because it happens.” God wil ons deel maak van sy storie, en die uiteinde van God se storie is nuwe lewe en hoop!

Kom ons dink weer aan die “foto’s” (hoofmomente) van Rut se verhaal wat ons verlede week uitgebeeld het:

 • Rut weier dat Naomi alleen na Betlehem terugkeer (Rut 1:6-22).
 • Rut tel koringare op Boas se lande op (Rut 2:1-7).
 • Boas nooi Rut om saam met hom en sy werkers te eet, en gee aan sy werkers die opdrag om ekstra are te laat val sodat Rut dit kan optel (Rut 2:14-15).
 • Boas tree as losser op en trou met Rut (4:9-10).

Wat leer ons van God wanneer ons na Rut se “foto’s” kyk? Ons leer dat God altyd by ons is en dat Hy aan die werk is (soms agter die skerms) deur dit wat mense doen. God sorg vir Naomi deur Rut wat planne maak en are gaan optel. God beskerm Rut en sorg vir haar deur Boas wat goed is vir haar.

Huisgeloof

Gesels saam:

 • Vertel vir mekaar wanneer en waar julle die heel meeste bewus is van God se nabyheid.
 • Het dit al vir jou gevoel dat God nie by jou is nie?

Kyk of julle saam die hele verhaal van Rut kan onthou.

Opsioneel: As julle julle geheue wil verfris, kan julle een van die volgende video’s kyk:

Het julle agtergekom dat buiten ’n paar verwysings na God deur van die karakters, word God nooit in die verhaal van Rut genoem nie. Ons lees nêrens dat God iets doen of sê nie.

Lees Rut 2:8-18 saam.

Gesels saam:

 • Wat gebeur in hierdie gedeelte? (Rut maak ’n plan om kos vir haar en haar skoonma te kry deur are op die landerye op te tel. Boas is goed vir Rut. Hy laat haar toe om op sy landerye are op tel, hy beskerm haar, hy gee vir haar water om te drink en kos om te eet.)
 • Hoe dink julle is God teenwoordig en aan die werk in die gedeelte wat julle gelees het? (God help mense wat verantwoordelikheid neem. God se goedheid is sigbaar in die manier waarop Boas vir Rut sorg, en Rut vir Naomi.)
 • Hoe is God in julle huis en lewe teenwoordig?

Druk ’n foto uit van ’n keer wat julle God se teenwoordigheid beleef het. Maak ’n raam vir die foto van karton of papier. Versier die raam en skryf die volgende woorde daarop: “God is met ons.”

Herinner mekaar ten minste een keer ’n dag daaraan dat ons saam met God leef en werk.

Voorskool

 

 

 

Gesels saam:

 • Wie het al ’n been of arm gebreek?
 • Hoe kyk die dokter of jou arm of been gebreek is? (Die dokter gebruik ’n x-straal. Wys vir die kleuters ʼn regte x-straal of ’n prentjie wat jy op die internet kan gaan soek).

Al kan ons nie die bene in ons arms sien nie, weet ons hulle is daar. Sonder hulle sou ons arms nie gewerk het nie. Net so is God by ons al kan ons Hom nie sien nie.

Vertel vir die kleuters op ’n kreatiewe manier die verhaal van Rut wat koringare op Boas se lande opgetel het (Rut 2:1-18). Lê veral klem op Boas wat vir Rut gehelp het (v 8-16). Boas het vir Rut gesorg. God het ook vir Rut gesorg al kon sy Hom nie sien nie.

Speel saam. Die fasiliteerder loop deur die vertrek en laat val “koring” (dit kan lekkers, papiertjies, of selfs koringare wees). Laat die kleuters so gou moontlik al die “koring” optel. Dit kan ’n paar keer gespeel word en die kleuters kan kyk wie die meeste kan optel.

Ons gaan x-strale van ons hande en arms maak. Gee vir elke kleuter ’n donker kleur (verkieslik swart) papier of karton. Laat hulle hulle arms en hande in die wit verf (sien “Bring saam”) druk en dit dan versigtig op die papier neersit. Die fasiliteerder kan met wit bordkryt, ʼn wit pen of verf bo hulle x-strale skryf: “God is by my al sien ek Hom nie.”

Alternatief: As jy nie verf wil gebruik nie, help die kleuters om die buitelyne van hulle arms en hande met wit bordkryt op die papier af te trek.

Herinner die kleuters dat net soos ons nie die been in ons arms kan sien nie, maar weet dit is daar, net so sien ons nie noodwendig vir God nie, maar ons weet steeds Hy is daar.

 

 

 

Laat die kleuters hulle x-strale huis toe neem en vir hulle huismense vertel dat God, net soos die bene in ons lyf, daar is al kan ons Hom nie sien nie

Graad 1-3

Gesels saam:

 • Wie het al ’n been of arm gebreek?
 • Hoe kyk die dokter of jou arm of been gebreek is? (Die dokter gebruik ’n x-straal. Wys vir die kinders ʼn regte x-straal of ’n prentjie wat jy op die internet kan gaan soek).

Al kan ons nie die bene in ons arms sien nie, weet ons hulle is daar. Sonder hulle sou ons arms nie gewerk het nie. Net so is God by ons al kan ons Hom nie sien nie.

Vertel vir die kinders op ’n kreatiewe manier die verhaal van Rut wat koringare op Boas se lande opgetel het (Rut 2:1-18). Lê veral klem op Boas wat vir Rut gehelp het (v 8-16). Boas het vir Rut gesorg. God het ook vir Rut gesorg al kon sy Hom nie sien nie.

Speel saam. Die fasiliteerder loop deur die vertrek en laat val “koring” (dit kan lekkers, papiertjies, of selfs koringare wees). Laat die kinders so gou moontlik al die “koring” optel. Dit kan ’n paar keer gespeel word en die kinders kan kyk wie die meeste kan optel.

Gesels saam:

 • Hoe dink julle het God vir Rut gesorg? (Al sien ons nie vir God in die verhaal nie, is Hy daar. Hy sorg vir Naomi deur Rut wat planne maak en are gaan optel. God beskerm Rut en sorg vir haar deur Boas wat goed is vir haar.)

Ons gaan x-strale van ons hande en arms maak. Gee vir elke kind ’n donker kleur (verkieslik swart) papier of karton. Laat die kinders hulle arms en hande in die wit verf (sien “Bring saam”) druk en dit dan versigtig op die papier neersit. Die fasiliteerder kan met wit bordkryt, ʼn wit pen of verf bo hulle x-strale skryf: “God is by my al sien ek Hom nie.”

Alternatief: As jy nie verf wil gebruik nie, laat die kinders die buitelyne van hulle arms en hande met wit bordkryt op die papier aftrek.

Herinner die kinders dat net soos ons nie die been in ons arms kan sien nie, maar weet dit is daar, net so sien ons nie noodwendig vir God nie, maar ons weet steeds Hy is daar.

Bid die volgende gebed saam met bewegings:
God, U is bo ons (strek jou hande bo jou kop),
onder ons (raak jou tone),
binne ons (hande oor jou bors),
en oral om ons (maak groot sirkels met arms).
Ek aanbid U (arms na bo)
en gee my lewe vir U (raak tone).
Ek is lief vir U (hande oor bors)
met alles wat ek is (groot arm sirkels).
Amen

Graad 4-6

Ons gaan nou lekker dans. Speel die volgende video op ’n skerm of op jou foon. Almal dans dan saam deur die bewegings te doen.

Ons gaan vandag weer oor die verhaal van Rut gesels. Ons sien dat God heeltyd deel van die verhaal is, sonder dat sy dade presies uitgewys word. Dit is soos ’n dans waar twee mense saam op die musiek dans.

Verfris mekaar se geheue oor die hele verhaal van Rut.

Opsioneel: Julle kan ook die video weer kyk.

Vra drie vrywilligers uit die groep om met die Skriflesing te help. Een persoon lees die verteller se gedeelte, een lees Rut se woorde en ’n ander Boas se woorde.

Lees Rut 2:1-18 saam.

Gesels saam:

 • Noem die karakters in hierdie gedeelte van Rut se verhaal. (Naomi, Rut, Boas en sy werkers.)
 • Waar dink julle is God in die verhaal? (Ons lees nêrens dat God iets doen of sê nie, maar God is oral aan die werk agter die skerms deur dit wat mense doen. God sorg vir Naomi deur Rut wat planne maak en are gaan optel. God beskerm Rut en sorg vir haar deur Boas wat goed is vir haar.)
 • Hoe is God agter die skerms in jou lewe besig?

Rut se verhaal leer ons dat God én ons aan ons stories deelneem – amper soos twee mense wat saam dans. Wanneer twee mense saam dans, moet albei van hulle teenwoordig wees en aan die dans deelneem.

Kies ’n liedjie en werk saam ’n dansie op die liedjie uit.

Bid die volgende gebed saam met bewegings.
Haal drie keer diep asem en sê saam:
God, U is bo ons (strek jou hande bo jou kop),
onder ons (raak jou tone),
binne ons (hande oor jou bors),
en oral om ons (maak groot sirkels met arms).
Ek aanbid U (arms na bo)
en gee my lewe vir U (raak tone).
Ek is lief vir U (hande oor bors)
met alles wat ek is (groot arm sirkels).
(Haal drie keer diep asem.) Amen.

Graad 7-10

Kry by die groep terugvoering oor hulle ARK-uitdaging (Acts of Random Kindness). Vra die jongmense om hulle ervarings te deel. Jy sou vir hulle kon vra om te vertel van mense se reaksies op hulle ARK.

Vandag gaan ons weer oor Rut se verhaal gesels, maar uit ’n ander hoek. Kom ons begin deur ’n storie te vertel:

Daar is ’n man wat tydens ʼn vloed op sy huis se dak gestrand is. Die watervlak is besig om te styg. Binnekort gaan die water hom wegspoel. Hy is baie bang en vra vir God om hom te help. ’n Reddingsboot stop langs hom. Die bestuurder skree: “Ek is hier om jou te red! Klim in die boot.” Die man antwoord: “Nee dankie. Ek het vir God gevra om my te red. Ek wag vir Hom.” ’n Bietjie later kom ’n helikopter daar aan en laat sak ’n leer om die man te red – waarop hy dieselfde antwoord gee: Hy wag vir God om hom te red. Later verdrink die man en kom by God. Hy is baie kwaad en vra vir die Here: “Ek het gebid en geglo. Waarom het U my nie gered nie?” Die Here antwoord: “Ek het twee van my kinders gestuur. Een met ’n boot en ’n tweede met ’n helikopter.”

Gesels saam:

 • Wat leer ons uit hierdie storie?

Vertel die verhaal van Rut vir die groep.

Opsioneel: Kyk saam na Bible Project se video oor Rut. Dit is hier beskikbaar.

Vertel die volgende vir die groep: As ’n mens vir die eerste hoorders of lesers van Rut se verhaal sou vra om die kernboodskap van die verhaal in een woord op te som, sou hulle waarskynlik met die Hebreeuse woord hesed (uitgespreek “gesed”) geantwoord het. Hesed beteken iets soos liefdevolle goedheid, loving kindness, troue liefde of selfs liefde in aksie. (Laat die groep ʼn paar keer die woord hesed agter jou aan sê.) Hierdie hesed of “troue liefde” loop soos ’n goue draad deur Rut se verhaal.

Lees Rut 1 saam.

Gesels saam:

 • Waar sien julle troue liefde in die verhaal raak? (Sien “Wat?” aan die begin van die ontmoeting.)
 • Hoe lyk dit prakties wanneer ons vandag met troue liefde optree?

Ons gaan ’n origami-bootjie vou. Dit herinner ons aan die storie wat ons aan die begin van die ontmoeting gehoor het, maar ook aan dit wat ons in die verhaal van Rut leer: Ons lees nêrens in die verhaal dat God iets doen of sê nie, maar Hy is oral aan die werk agter die skerms deur dit wat mense doen. God sorg vir Naomi deur Rut wat planne maak en are gaan optel. God beskerm Rut en sorg vir haar deur Boas wat goed is vir haar. Net so is dit God én ons wat aan ons stories deelneem.

Gee vir elke jongmens ʼn vel papier (A4). Wys vir die groep die video wat vir julle die stappe verduidelik om ’n origami-bootjie te vou.

Sit jou bootjie op jou lessenaar om jou te herinner dat God én ons aan ons stories deelneem.

© Missio 2024 | All rights reserved.