Ontmoeting 18

Picture of Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Inleiding

Eksodus 2:1-10

God maak selfs onbekende en onbelangrike mense in hulle dapperheid deel van sy nuwe hoofstuk in die verlossing van sy volk. Enige iemand kan deel van God se plan wees.

 

Wie?
God se optrede word nie in die verhaal genoem nie. Hy is egter die Een wat agter die skerms uitkoms bring.

Ons lees in hierdie verhaal van die geboorte en redding van Moses. Sy ouers kom uit die Levitiese stam. Hierdie stam was later verantwoordelik vir priesterlike diens. Hy is egter nie die sentrale karakter nie. Hierdie hoofstuk vertel van vroue (vroue is in dié tyd as minder belangrik as mans beskou) wat deel uitmaak van God se plan. Die onbekende vroue, soos Moses se ma en suster en die farao se dogter, speel ’n sentrale rol. (Later lees ons dat Moses se ma se naam Jogebed en sy suster s’n Mirjam is.) Ons dink ook terug aan die vroedvroue in die vorige hoofstuk. Hierdie vroue se bydrae lyk dalk klein, maar hulle dapperheid is van onskatbare waarde in God se verlossing van die volk.

Waar?
In Egipte is die volk nou slawe en die farao het verklaar dat alle babaseuntjies om die lewe gebring moet word. Sien asseblief die vorige ontmoeting se “Weet meer” vir agtergrond.

Wat?
Net soos die vroedvroue in die vorige hoofstuk, lees ons hier van mense wat teen die farao se bevel opstaan. Moses se ouers kry ’n seuntjie en besluit om hom te beskerm. Hulle steek hom vir maande weg, maar toe raak dit ’n krisis. Sy ma maak ’n plan: Sy sit hom in ’n mandjie en steek hom tussen die riete weg.

Hoekom daar? Miskien het sy dit beplan omdat sy geweet het die farao se dogter kom gereeld daar swem en dat dit dalk haar enigste kans is? Dalk was dit die teenoorgestelde en het sy niemand daar verwag nie – en toe daag die laaste persoon waarop sy kon hoop onverwags daar op. Ons weet nie presies nie. Wat ons wel weet, is dat die farao se dogter vir baba Moses kry.

Sy besef dit is ’n Hebreeuse seuntjie en sy is waarskynlik bewus van haar pa se opdrag dat al die seuntjies doodgemaak moet word. Sy sien hy is mooi en kry hom innig jammer. Sy kies ’n ander pad as haar pa en red die seuntjie. Net soos die vroedvroue en Moses se ouers staan sy teen haar pa se bevel op.

Moses huil en moet gevoed word. Sommer net so is ’n slawedogtertjie, Moses se suster, op die toneel by die prinses. En sy het ’n plan! Sy gaan haal haar en Moses se ma om hom te versorg. Op hierdie manier word Moses se lewe gespaar.

Waarom?
Hoewel hierdie verhaal ons van Moses se geboorte vertel, is dit nie die fokus nie. Die verhaal vertel van ’n klein verwikkeling wat aanleiding gegee het daartoe dat God later sy volk gaan verlos. In dié gedeelte kry Moses later ’n Egiptiese naam wat ons aan die woord “uithaal” herinner. Dié woord word net op een ander plek in die Bybel gebruik, naamlik 2 Samuel 22:17. Daar word dit gekoppel aan ander woorde wat ons herinner aan God wat mense uit moeilike situasies en nood red.

Verder sien ons in hierdie verhaal hoe dapper, onbekende vroue teenoor die wrede regulasies van die farao optree. Ons lees eers van “die vrou” (Moses se ma) en dan van sy suster. Ons sien ook hoe die farao se dogter optree. Hierdie vroue herinner ons aan die dapper vroedvroue in hoofstuk 1. Al hierdie vroue is instrumente wat God gebruik om lewens te red. Moses se lewe word in die proses gered, en onder sy leiding sou God uitkoms vir die volk gee. Die vroue se optrede het dus uiteindelik tot die verlossing van God se volk gelei.

Huisgeloof

 • Die film Brave.

Voorskool

 • Iets om weg te steek (as daar nie ruimte is om wegkruipertjie te speel nie).
 • Die video by https://www.youtube.com/watch?v=vf-4x4iefQE
 • Uitdeelstuk: Moses in die mandjie.
 • Inkleurkryte of kleurpotlode.

Graad 1-3

 • Iets om weg te steek (as daar nie ruimte is om wegkruipertjie te speel nie).
 • Die video by https://www.youtube.com/watch?v=vf-4x4iefQE
 • Uitdeelstuk: Moses in die mandjie.
 • Inkleurkryte of kleurpotlode.

Kindermoment

Vertel die verhaal van Moses en die rol van die dapper vroue. Maak dit duidelik dat God selfs onbelangrike mense in hulle dapperheid gebruik. Ons word ook genooi om dapper te wees soos hierdie vroue.

Sing dan die volgende aanpassing van “Ek’s ’n dapper muis” saam:
Ek’s ’n dapper mens
kyk hoe doen ek wat God wens.
En daar’s niks waarvoor ek skrik nie!
Vir niemand is ek bang,
daar is niks wat my kan vang.
En daar’s niks waarvoor ek skrik nie.
En sê nou daar’s ’n farao? O! ’n Farao?
Selfs nie vir ’n farao!
Nee, daar’s niks waarvoor ek skrik nie, want …

Sing dan “My God is so groot” saam.

Huisgeloof

Vertel van ’n keer wat jy dapper was. Wat het gebeur en wat het jou gehelp om dapper te wees?

Verlede week het ons in Eksodus 1 gelees dat die farao bekommerd geraak het omdat die Israeliete te veel geword het. Toe beveel hy dat alle jong seuntjies doodgemaak moes word. Die vroedvroue was dapper en het nie sy opdrag uitgevoer nie. Kom ons lees ’n bekende verhaal van nog vroue wat ook dapper opgetree het. Hulle het ook iets kosbaars weggesteek.

Lees saam Eksodus 2:1-10.

Gesels saam:

 • Hoekom dink julle het Moses se ma hom in ’n mandjie tussen die riete weggesteek?
 • Die vroue in hierdie verhaal tree baie dapper op. Waar het jy al gesien dat mense dapper genoeg is om die regte ding te doen, al is dit moeilik?
 • Is daar dalk dapper stappe wat julle as gesin moet neem? Vertel mekaar daarvan.

Hou ’n fliekaand. Kyk die film Brave wat op die tema van dapperheid fokus.

Skryf julle dapper planne êrens neer, byvoorbeeld by ’n toekomstige datum in ’n dagboek. Wanneer julle by daardie dag kom, kyk terug en gesels oor julle vordering.

Voorskool

 

 

 

As dit moontlik is, laat die kleuters wegkruipertjie speel. As die ruimte dit nie toelaat nie, kan een kleuter sy of haar oë toemaak, terwyl die ander iets wegsteek. Laat die kleuter wie se oë toe was, dit dan soek. Gee die ander kleuters ook ’n beurt om hulle oë toe te hou en te soek.

 

 

 

Vandag gesels ons oor ’n verhaal in die Bybel waar iemand iets probeer wegsteek het. Moses se ma wou hom, haar eie baba, wegsteek! Kyk saam na die volgende video oor die verhaal. Vertel hierna die verhaal weer.

 

 

 

Deel die inkleurprent aan die kleuters uit. Laat hulle die prentjie met helder kleure inkleur. Dan kan hulle tel hoeveel riete hulle agter die mandjie sien.

Terwyl die kleuters inkleur, kan jy weer die verhaal vertel.

 

 

 

Gebruik die prentjie van Moses in die mandjie om vir jou huismense die verhaal te vertel. Hierdie verhaal leer ons dat God dapper mense gebruik.

Graad 1-3

As dit moontlik is, laat die kinders wegkruipertjie speel. As die spasie dit nie toelaat nie, kan een kind sy of haar oë toemaak, terwyl die ander iets wegsteek. Laat die kind wie se oë toe was, dit dan soek. Gee die ander kinders ook ’n beurt om hulle oë toe te hou en te soek.

Vandag gesels ons oor ’n verhaal in die Bybel waar iemand iets probeer wegsteek het. Moses se ma wou hom, haar eie baba, wegsteek! Kyk saam na die volgende video oor die verhaal. Vertel hierna die verhaal weer en laat die kinders dit terugvertel.

Gesels saam:

 • Hoe dink jy het dit gevoel om alleen in ’n mandjie te lê? Dink julle Moses was bang?
 • Kan julle al die vroue wat in hierdie verhaal vir Moses gehelp het, noem? Wat het elkeen gedoen?

Deel die inkleurprent aan die kinders uit. Laat hulle die prentjie met helder kleure inkleur. Dan kan hulle tel hoeveel riete hulle agter die mandjie sien.

Terwyl die kinders inkleur, kan jy weer die verhaal vertel.

Gebruik die prentjie van Moses in die mandjie om vir jou huismense die verhaal te vertel. Hierdie verhaal leer ons dat God dapper mense gebruik.

Graad 4-6

Indien moontlik, speel “sardientjies in ’n blik”. Hierdie speletjie werk amper soos wegkruipertjie, maar dit kan baie snaaks uitwerk, aangesien ’n klomp kinders saam op een plek moet wegkruip (soos sardientjies in ’n blik).

Een kind word gekies om “aan” te wees. Hy of sy word tyd gegee om te gaan wegkruip, terwyl die ander groeplede op ’n neutrale plek wag met hulle oë toe. Wanneer die gegewe tyd verby is, moet die kinders in die groep die wegkruiper gaan soek. Wanneer die persoon gevind word, moet die kind(ers) wat hom of haar gevind het, saam met die persoon gaan wegkruip. Hulle moet almal op dieselfde plek wegkruip. Die doel van die speletjie is om nie die laaste een te wees wat oorbly nie. Baken vooraf die area vir wegkruipplekke af. Veiligheid kom eerste!

As dit nie moontlik is om hierdie speletjie te speel nie, gesels oor die volgende:

 • Watter besittings word in julle huis weggesteek? Dalk koekies of sjokolade of ’n dagboek?
 • Hoe maak mense wanneer hulle dit opspoor?
 • Hoe reageer die eienaar?

In die vorige ontmoeting het ons gehoor van die farao se bevel dat alle klein seuntjies doodgemaak moet word. Dit is ’n groot krisis! Kom ons lees van ’n gesin wat planne probeer maak het deur hulle seuntjie weg te steek.

Lees saam Eksodus 2:1-10.

Gesels saam:

 • Hoe sou jy opgetree het as jy die prinses was: Jy daag by die rivier op en hier is ’n baba in ’n mandjie tussen die riete?
 • Ons lees nie wat God in hierdie verhaal doen nie. Tog werk Hy agter die skerms. Hy sorg dat Moses gered word en begin ’n proses van verlossing vir die volk. Op watter manier het julle al in julle eie lewe beleef dat God agter die skerms werk?
 • Die vroue was heel moontlik bang. Wat dink julle het hulle gehelp om dapper te wees?

Laat die kinders twee-twee opdeel. Laat een van die kinders agter die ander staan. Die voorste kind sit hulle hande agter hulle rug. Die agterste kind druk hulle hande onder die voorste kind se arms in sodat dit soos die voorste kind se arms lyk. Vertel dan die verhaal van Moses. Die agterste kind moet handbewegings maak terwyl die aanbieder die verhaal vertel. Maak beurte sodat almal ’n kans kry om agter te staan. Neem ’n video en wys dit vir die kinders sodat hulle kan sien hoe dit lyk. Soms lyk dit asof mense iets doen, maar eintlik is dit God wat aan die werk is.

Elke keer wat jy jou hande hierdie week was, kan jy onthou dat God ook met jou dapper hande wil werk om sy wil te doen.

Graad 7-10

Speel “Sal jy eerder …” Met hierdie aktiwiteit vra jy elke keer ’n vraag met twee opsies. Wys vir die groep watter kant van die vertrek of ruimte die twee opsies verteenwoordig. Die jongmense moet dan kies aan watter kant hulle gaan staan. Jy kan die vrae aanpas soos jy goeddink. Moontlike vrae:

 • die vermoë wou hê om te vlieg of om te verdwyn
 • vakansie hou by die see of in die bos
 • TV kyk of ’n boek lees
 • in die stad woon of op ’n plaas
 • oggendmens of aandmens
 • sonder musiek leef of sonder films
 • self lag of eerder ander laat lag
 • die vermoë hê om te weet wat ander dink of om die toekoms te voorspel
 • die nuus haal omdat jy iemand se lewe gered het of omdat jy die Nobelprys gewen het
 • gewild wees by die skool of vrede hê by die huis

Gesels saam:

 • Was jy soms die enigste een of deel van die minderheid wat ’n opsie gekies het? Hoe het dit jou laat voel?
 • Het jy elke keer jou eie keuse gemaak of het jy (’n bietjie) agter die groep aan gegaan?

In die vorige ontmoeting het ons gehoor van die farao se bevel dat alle klein seuntjies doodgemaak moet word. Dit is ’n groot krisis! Kom ons lees van ’n gesin wat planne probeer maak het deur hulle seuntjie weg te steek.

Lees saam Eksodus 2:1-10.

Gesels saam:

 • Verbeel jou jy was Moses se ouers. Wat sou jy gedoen het?
 • Moses se suster is ook ’n slawekind, maar sy skraap die moed bymekaar om vir die prinses ’n plan voor te stel. Vertel mekaar ’n verhaal van jouself of ’n ander jongmens wat baie dapper was om iets goeds te doen.
 • Nêrens in die verhaal lees ons God se Naam nie. Waar dink julle is God in hierdie verhaal?

Laat die kinders twee-twee opdeel. Laat een van die kinders agter die ander staan. Die voorste kind sit hulle hande agter hulle rug. Die agterste kind druk hulle hande onder die voorste kind se arms in sodat dit soos die voorste kind se arms lyk. Vertel dan die verhaal van Moses. Die agterste kind moet handbewegings maak terwyl die aanbieder die verhaal vertel. Maak beurte sodat almal ’n kans kry om agter te staan. Neem ’n video en wys dit vir die kinders sodat hulle kan sien hoe dit lyk. Soms lyk dit asof mense iets doen, maar eintlik is dit God wat aan die werk is.

Elke keer wat jy jou hande hierdie week was, kan jy onthou dat God ook met jou dapper hande wil werk om sy wil te doen.

Afstandkategese

Aanvullende materiaal om op sosiale media (Whatsapp, Facebook, ens) te deel wanneer fisiese byeenkomste nie haalbaar is nie. Onder elke prent is ‘n boodskap wat jy op sosiale media (soos Whatsapp) kan uitstuur saam met die grafika.

Kernwaarheid

Stuur hierdie prent aan die hele gemeente om die kerngedagte in te lei.

Die onderstaande teks is buitelyne van ‘n moontlike huisgeloof-video wat julle self kan opneem en aan gesinne stuur.

Inleiding: Verwelkom almal. Gee ’n kort beskrywing van wat dit beteken om dapper te wees. Jy kan dalk hierdie aanhaling gebruik: Courage is not the absence of fear, but rather the judgement that something else is more important than fear. Vra die groep om te vertel van ’n keer toe hulle dapper was. Wat het gebeur, en wat het hulle gehelp om dapper te wees?

Bybelgedeelte: Lees Eksodus 2:1-25 saam.

Verduideliking: Baie mense vergeet van die onbekende en (in daardie tyd) onbelangrike vroue wat soveel seuntjies se lewe gered het. Hierdie vroue het dapper opgetree en hulle eie lewe op die spel geplaas ter wille van ander se lewe. Hierdie storie is ’n herinnering dat God enigiemand kan gebruik as deel van God se plan, maar baiekeer vra dit dapperheid van die mense. Dit vra dat ons die regte ding sal doen, al is dit moeilik of al maak dit ons bang.

Aktiwiteit: Hou ’n fliekaand. Kyk die film Brave wat op die tema van dapperheid fokus. Hoe pas dit by hierdie week se tema? Gesels dan saam oor fasette van julle lewe waar julle dalk met meer dapperheid kan leef as dissipels en kinders van God.

© Missio 2024 | All rights reserved.