Jaar 2: Jaarprogram

Jeugfokus Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Jeugfokus Kategese+.

Sections

Jaarprogram

Ontmoeting Tema Teks
1 Groei Lukas 2:40-52
2 ’n Boodskap vir ons én hulle Lukas 4:14-30
3 Wat sê jy? Wie volg jy? Lukas 9:18-27
4 Onverwagte naaste Lukas 10:25-37
5 Besittings of verhoudings? Lukas 12:13-21
6 Die soekende Vader Lukas 15:1-32
7 Help, want God help Lukas 16:13-14, 19-31
8 Jesus sterf vir almal Lukas 23:26-43
9 Ons leef omdat Jesus leef Lukas 24:1-12
10 Om weer te sien Lukas 24:13-35
11 Jesus en troos en stuur sy dissipels Lukas 24:36-49
12 Weg, maar hier Lukas 24:50-53; Handelinge 1:1-11
13 Onder die invloed Handelinge 2:1-13
14 Deel van die span Handelinge 2:37-47
15 Wil jy hoor? Handelinge 5:12-42
16 Herstelde ek Handelinge 8:26-40
17 Die Israeliete kry swaar in Egipte Eksodus 1:1-22
18 Naamlose dapper vroue Eksodus 2:1-25
19 God gebruik mense Eksodus 3:1-15
20 Onthou waar jy vandaan kom Eksodus 12:1-12
21 Van iewers na ’n nuwe êrens Eksodus 14:8-16
22 Padkos met ’n twist Eksodus 16:11-21
23 ’n Heilige God en volk Eksodus 19
24 Padtekens Eksodus 20:1-17
25 Die goue kalf Eksodus 32:1-7; 19-20
26 God reis saam Eksodus 40:16-38
27 Jubeljaar Levitikus 25:1-15
28 Priesterlike seën Numeri 6:22-27
29 Wat sien jy? Numeri 13:16-33
30 God by ons Matteus 1:18-25

© Missio 2024 | All rights reserved.