Herinneringsdiens

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Liturgiese Voorstel

Diensorde

God versamel ons voor Hom

Aanvangswoord
Lees: Hebreërs 11:8, 20-22, 24-25, 31, 32-40, 12:1-2a
Lied 476

Seëngroet

Gebed
Here, dankie vir die geloofsgetuies wat ons vooraf gegaan het. Ons dank u vir hulle voorbeeld. Dankie dat U hulle tot u eer geleef het, U gevolg het, gehoorsaam en aanbid het.

Ons dank U Vader, vir familie en vriende wat ons geloof geleer het en ons vooruitgegaan het op die pad na U.

O Vader, troos hulle geliefdes. Ons dank u vir hulle voorbeeld, hulle lewens van geloof in U. Help ons Heer om soos hulle, aan U toegewyd te leef.

Help ons om sterk te staan teen die sonde en te volhard in die wedloop van die geloof.

Sang: Lied 577

Diens van die Woord

Skriflesing
Psalm 34:1-10, 22
Openbaring 7:9-17

Sleutelteks: 1 Johannes 3:1-3

Woord verkondiging

Eer aan die afgestorwenes
Ons praat van die Kerk as gemeenskap van gelowiges. In ons geïndividualiseerde samelewing, is dit soms moeilik om te besef hoe onderling afhanklik ons van mekaar is. En tog is ons lewe aan mekaar verbind, selfs op maniere waarvan ons nie eens bewus is nie. Of ons daarvan hou of nie, ons is sosiale wesens.

Ons dink soms dat ons is wie ons is omdat ons hard gewerk het om te wees soos wat ons is. Maar as ons eerlik is, is baie van dit wat ons is, te danke aan die invloed van ander mense. Veral in ons geloofslewe. Baie van ons het vaders en moeders in die geloof. Dikwels ons eie ouers. Ander kere mense wat vir ons lief was en wat ons geduldig op die weg van waarheid gelei het. Hoe kategete, onderwysers, dominees en jeugwerkers, in mindere of meerdere mate ons begelei in ons geloofslewe.

Ons is altyd deel van ’n groter gemeenskap as die mense rondom ons. Vir ons wat al aangestap het op die lewenspad, het die mense wat ons geloofsreis help vorm het al oorlede. Vandag is die dag dat ons dink aan ons geloofsvaders en moeders. Ons is regtig omsingel deur ’n groot aantal getuies, die kerk en die mense oor die eeue wat getrou aan die Here, geleef het.

Ons dink nou aan en eer die wat ons voorgegaan het na die hemelse tuiste.
Almal staan vir ’n oomblik van stilte en dink aan hulle afgestorwe geliefde.

Sang: Lied 530

Skriflesing : Lees Matteus 5:1-12.

Ons dink nou aan die mense wat nog lewe en wat ons gehelp en versorg het op ons geloofsreis.
Dink vir ’n oomblik aan die mense wat jou tot seën was en is en dank die Here vir hulle en hulle voorbeeld.
As van hulle teenwoordig is, is daar nou tyd om na hulle te gaan en hulle ’n handdruk van dank te gee.

Vredesgroet
Voorganger: Vrede vir julle
Gemeente: Vrede vir jou ook

Voorganger: U kry nou die geleentheid om onderling die vredesgroet te wissel. Gee mekaar ’n handdruk, gepaard met die groet: Vrede vir jou.

Voorganger: Rig julle harte op God
Gemeente: Ons hart is op Hom gerig.

Voorganger: Laat ons die Here dank.
Gemeente: Ons sal die Here dank.

Sang: Lied 188

Gebed
Almal bid saam die Ons Vader.

Dankoffer

Uitsending

Bevestiging van geloof – Apostoliese geloofsbelydenis.

Sang: Lied 169

Seën

© Missio 2024 | All rights reserved.