Gee-vreugde – Inhoudsopgawe

Picture of Gemeentereekse

Gee-vreugde - Inhoudsopgawe

Inhoudsopgawe

Week Tema teks
’n Woord vooraf
Week 1: Gee aan Agtergrondinligting vir meer insig
Week 2: Gee om ’n Vreemde gemeentefokus Handelinge 6:1-7
Week 3: Gee maklik Die evangelie kan op wankelrige bene floreer Handelinge 6:8-15
Week 4: Gee uit leë houers Stefanus loop oor van sy eie leegheid Handelinge 7:1-53
Week 5: Gee ver ’n Duidelike roeping weergalm ver Handelinge 7:1-53
Week 6: Gee jouself Gelowiges: magnete of magnate? Handelinge 7:1-53
Week 7: Gee oor So lief, so dapper soos Jesus Handelinge 7:54–8:3
Week 8: Gee wit vlaggies
Anderkant Stefanus, staak vuur! Handelinge 8: 28
  Vir wie verder wil lees

’n Woord vooraf

Die keuse het op Stefanus as ankerkarakter geval uit respek vir sy dapper geloof in Jesus Christus. Hy was vol van die Heilige Gees, selfloos en vreesloos. Hy was leeg van homself en vol van Jesus. Die vlamme van sy geloof het in die hemel en op die aarde bly brand – in die hemel by Jesus en op die aarde as tydlose geloof en inspirasie, soos vervat in Lukas se woorde.

 • Die titel en subtitel van die boek sê waaroor dit gaan. Dit belig ’n paar teenstrydighede waarmee almal worstel, soos dat bymekaarmaak en vir jouself opgaar eerder as om blymoedig weg te gee, nie hoop gee nie en nog minder vreugde bring. Om jouself te handhaaf en onkreukbaar voor te doen, is baie minder gelowig as om gebroke, uitgelewer en leeg van jouself te wees.
 • Lesers sal ontdek dat dit wonderlike deugde is om liefdevol oor te gee, weg te gee, aan te gee en resloos om te gee. Des te minder die bagasie waarmee gelowiges leef, en hoe ligter hulle reis, des te meer behoort Jesus se koninkryk op die aarde na die hemelse een te lyk.
 • Hierdie leeservaring handel eintlik oor geloof in Jesus Christus. Stefanus se episode (en later Paulus s’n) is die gekleurde buitelyne wat ’n deeltjie van die mosaïek van Jesus se koninkryk inkleur.
 • Dit begin met ’n inleidende week se dagstukkies wat ’n wyer agtergrond en geheelbeeld skets. Daarná volg nog sewe weke se dagstukkies (meestal vyf dae per week) met kleingroep-gespreksriglyne vir elke week (en inkleurprente). Dit probeer mense se verskillende soorte spiritualiteit akkommodeer.
 • Die weeklikse gesprekke is nie eksamentipe-vrae wat reg of verkeerd is nie. Dit is bedoel as oop en insluitende gesprekke wat onderlinge liefde, begrip en saamgesels bevorder.
 • Stefanus se toespraak (Hand 7) word drie opeenvolgende weke lank behandel. Vanuit verskillende hoeke ontsluit dit kosbaarhede wat drie weke lank aanhou. Af en toe word goed wat dubbeld belangrik is herhaal.
 • Die samestelling en die inhoud is onortodoks. Die insigte het uit die Bybelgedeeltes self ontstaan. Daar is nie ’n poging om temas uit te klaar nie. Die Skrifgedeeltes slaan self die kitaar. Die benadering is dus meer deduktief as induktief.
 • Party dae is die leesgedeeltes langer (soos in week agt), ander dae weer korter. Brokkies van ’n verskeidenheid teologiese vakdissiplines is daarin vervat.
 • Die swaartepunt is die aandoenlike geloofsverhale van Stefanus-hulle in die gemeente in Jerusalem en die geloofsrimpelings wat daarvandaan bly uitrol.

Mag jou geloof in Jesus Christus toeneem soos wat jy lees! Mag sy koninkryk deur jou geloof al helderder word!


Hoe om hierdie boek te gebruik

Die boek kan op meer as een manier van waarde wees.

 • Dit kan vir persoonlike verryking of studie gelees word.
 • Dit behoort ook ’n goeie impak op gemeentes te hê indien eredienstemas en kleingroepgesprekke met die betrokke weke gesinchroniseer word. Die inhoud van die boek sal die beste by Lydenstyd, Pinkstertyd of Koninkrykstyd (ná Pinkster) aansluit.
 • Die boek kan van voor (week 1, dag 1) tot agter (week 8, dag 5) soos ’n storieboek gelees word. Die teksgedeeltes, daaglikse gebede, inkleurprente en weeklikse kleingroepgespreksriglyne kan dan na goeddunke behandel word. Dit bly raadsaam om nie die Bybelgedeeltes oor te slaan nie.
 • Kleingroepe kan van week tot week die dagstukkies persoonlik deurwerk en die inkleurprente inkleur (hulle is vir alle ouderdomsgroepe bedoel). Die kleingroepe kan dan die dagstukkies en inkleurprente met mekaar deel en geniet. Daarná kan hulle die weeklikse gespreksriglyne by kleingroepbyeenkomste behandel en op dié manier daarna uitsien dat Sondag se erediens hopelik die tema van die week verder gaan verhelder.
 • Vir leraars sal dit raadsaam wees om ’n tema wat gedurende die week opval of tref, te neem en met aanvullende materiaal verder as eredienstema vir die voorafgaande of daaropvolgende Sondag te verhelder.


Sections

Inhoudsopgawe

Week Tema teks
’n Woord vooraf
Week 1: Gee aan Agtergrondinligting vir meer insig
Week 2: Gee om ’n Vreemde gemeentefokus Handelinge 6:1-7
Week 3: Gee maklik Die evangelie kan op wankelrige bene floreer Handelinge 6:8-15
Week 4: Gee uit leë houers Stefanus loop oor van sy eie leegheid Handelinge 7:1-53
Week 5: Gee ver ’n Duidelike roeping weergalm ver Handelinge 7:1-53
Week 6: Gee jouself Gelowiges: magnete of magnate? Handelinge 7:1-53
Week 7: Gee oor So lief, so dapper soos Jesus Handelinge 7:54–8:3
Week 8: Gee wit vlaggies
Anderkant Stefanus, staak vuur! Handelinge 8: 28
  Vir wie verder wil lees

’n Woord vooraf

Die keuse het op Stefanus as ankerkarakter geval uit respek vir sy dapper geloof in Jesus Christus. Hy was vol van die Heilige Gees, selfloos en vreesloos. Hy was leeg van homself en vol van Jesus. Die vlamme van sy geloof het in die hemel en op die aarde bly brand – in die hemel by Jesus en op die aarde as tydlose geloof en inspirasie, soos vervat in Lukas se woorde.

 • Die titel en subtitel van die boek sê waaroor dit gaan. Dit belig ’n paar teenstrydighede waarmee almal worstel, soos dat bymekaarmaak en vir jouself opgaar eerder as om blymoedig weg te gee, nie hoop gee nie en nog minder vreugde bring. Om jouself te handhaaf en onkreukbaar voor te doen, is baie minder gelowig as om gebroke, uitgelewer en leeg van jouself te wees.
 • Lesers sal ontdek dat dit wonderlike deugde is om liefdevol oor te gee, weg te gee, aan te gee en resloos om te gee. Des te minder die bagasie waarmee gelowiges leef, en hoe ligter hulle reis, des te meer behoort Jesus se koninkryk op die aarde na die hemelse een te lyk.
 • Hierdie leeservaring handel eintlik oor geloof in Jesus Christus. Stefanus se episode (en later Paulus s’n) is die gekleurde buitelyne wat ’n deeltjie van die mosaïek van Jesus se koninkryk inkleur.
 • Dit begin met ’n inleidende week se dagstukkies wat ’n wyer agtergrond en geheelbeeld skets. Daarná volg nog sewe weke se dagstukkies (meestal vyf dae per week) met kleingroep-gespreksriglyne vir elke week (en inkleurprente). Dit probeer mense se verskillende soorte spiritualiteit akkommodeer.
 • Die weeklikse gesprekke is nie eksamentipe-vrae wat reg of verkeerd is nie. Dit is bedoel as oop en insluitende gesprekke wat onderlinge liefde, begrip en saamgesels bevorder.
 • Stefanus se toespraak (Hand 7) word drie opeenvolgende weke lank behandel. Vanuit verskillende hoeke ontsluit dit kosbaarhede wat drie weke lank aanhou. Af en toe word goed wat dubbeld belangrik is herhaal.
 • Die samestelling en die inhoud is onortodoks. Die insigte het uit die Bybelgedeeltes self ontstaan. Daar is nie ’n poging om temas uit te klaar nie. Die Skrifgedeeltes slaan self die kitaar. Die benadering is dus meer deduktief as induktief.
 • Party dae is die leesgedeeltes langer (soos in week agt), ander dae weer korter. Brokkies van ’n verskeidenheid teologiese vakdissiplines is daarin vervat.
 • Die swaartepunt is die aandoenlike geloofsverhale van Stefanus-hulle in die gemeente in Jerusalem en die geloofsrimpelings wat daarvandaan bly uitrol.

Mag jou geloof in Jesus Christus toeneem soos wat jy lees! Mag sy koninkryk deur jou geloof al helderder word!

Hoe om hierdie boek te gebruik

Die boek kan op meer as een manier van waarde wees.

 • Dit kan vir persoonlike verryking of studie gelees word.
 • Dit behoort ook ’n goeie impak op gemeentes te hê indien eredienstemas en kleingroepgesprekke met die betrokke weke gesinchroniseer word. Die inhoud van die boek sal die beste by Lydenstyd, Pinkstertyd of Koninkrykstyd (ná Pinkster) aansluit.
 • Die boek kan van voor (week 1, dag 1) tot agter (week 8, dag 5) soos ’n storieboek gelees word. Die teksgedeeltes, daaglikse gebede, inkleurprente en weeklikse kleingroepgespreksriglyne kan dan na goeddunke behandel word. Dit bly raadsaam om nie die Bybelgedeeltes oor te slaan nie.
 • Kleingroepe kan van week tot week die dagstukkies persoonlik deurwerk en die inkleurprente inkleur (hulle is vir alle ouderdomsgroepe bedoel). Die kleingroepe kan dan die dagstukkies en inkleurprente met mekaar deel en geniet. Daarná kan hulle die weeklikse gespreksriglyne by kleingroepbyeenkomste behandel en op dié manier daarna uitsien dat Sondag se erediens hopelik die tema van die week verder gaan verhelder.
 • Vir leraars sal dit raadsaam wees om ’n tema wat gedurende die week opval of tref, te neem en met aanvullende materiaal verder as eredienstema vir die voorafgaande of daaropvolgende Sondag te verhelder.

© Missio 2024 | All rights reserved.