Faceboek Inhoudsopgawe

Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Inhoudsopgawe

Ontmoeting 1: Faceboek
Ontmoeting 2: Die man aan die kruis
Ontmoeting 3: Paulus
Ontmoeting 4: Saggeus
Ontmoeting 5: Die vrou van Johannes 8
Ontmoeting 6: Josef
Ontmoeting 7: Pilatus
Ontmoeting 8: Maria
Ontmoeting 9: Tomas
Ontmoeting 10: Ananias en Saffira
Ontmoeting 11: Die Fariseër
Ontmoeting 12: Johannes
Ontmoeting 13: Petrus
Ontmoeting 14: Daniël se vriende
Ontmoeting 15: Die man van Betesda
Ontmoeting 16: Esra
Ontmoeting 17: Jakobus
Ontmoeting 18: Nehemia
Ontmoeting 19: Hanna
Ontmoeting 20: Jesus
Ontmoeting 21: Adam
Ontmoeting 22: Elia
Ontmoeting 23: Judas
Ontmoeting 24: Josef
Ontmoeting 25: Ek

Lees eers hier

Welkom by hierdie opwindende ontmoetings wat spesiaal vir jongmense van graad 7-10 geskryf is.

Faceboek: Vriende van God se doel is om ’n geleentheid te skep vir ’n ontmoeting:

  • met die God wat ons in die Bybel leer ken;
  • met die verhale en gebeure uit die geskiedenis waardeur ons God leer ken;
  • met mekaar wanneer ons saam nadink, aanbid, vrae vra en beantwoord, menings gee en leer om met God te praat, en
  • met onsself as gelowiges wat antwoord op God wat eerste met ons gepraat het.

Waarom juis Faceboek: Vriende van God gebruik?
Ons leef in ’n wêreld wat op die geheel klem lê. Die geheelmens moet aangeraak word, nie net die verstand of net die emosies nie. Jongmense luister en dink met hulle oë, ore, neuse, monde en hande. Daarom gee Faceboek: Vriende van God aan hulle die kans om met soveel sintuie moontlik die goeie nuus van die evangelie te beleef.

Jongmense honger na ervarings wat deur ryk en diep simboliek, metafore en rituele gedra word. Ons beweeg daarom weg van ontmoetings waarin woorde die belangrikste is, en nader aan ontmoetings met minder woorde en meer beelde, gesprekke en belewenisse. Almal in die groep kan aan die ontmoetings deelneem, nie net deur hulle gedagtes te deel nie, maar ook deur saam na te dink of saam aktiwiteite te doen.

Jongmense se lewe word gekenmerk deur veranderlikes en nuwighede. In so ’n oorlaaide wêreld is dit belangrik om van hulle verskeie opinies en sienings kennis te neem. Dit is belangrik om met respek na hulle te luister en hulle uit te vra. Faceboek: Vriende van God fokus daarom ook op ontmoetings wat vir jongmense die kans gee om as gelowiges hulle leefwêreld sinvol te hanteer.

Ons werk vandag met ’n aanlyn generasie wat wil connect. Verhoudings vorm ’n belangrike deel van hulle lewe. ’n Plek waar hulle veilig voel, waar daar na hulle geluister word en waar hulle liefde en aanvaarding ervaar, is daarom vir hulle uiters belangrik. Dit is na hierdie ruimte dat hulle elke keer sal terugkeer. En dit is hier waar hulle hulle tyd en energie sal belê.

Daarom is dít die manier waarop ons die goeie nuus van die evangelie aan jongmense oordra: deur verhoudings te bou.

Wat het jy nodig om hierdie ontmoetings aan te bied?

  • Die riglyne vir elke ontmoeting vir die aanbieder. Jy kan dit aflaai.
  • Die gespreksbladsy vir elke ontmoeting vir die jongmense. Jy kan dit aflaai.
  • Die hulpmiddels vir die groeplede. Spesifieke hulpmiddels of uitdeelstukke wat die groepleier en/of groeplede nodig sal hê, kan jy aflaai.
  • Die video’s wat die groep saam kan kyk. Die skakels na hierdie video’s is in die riglyne vir elke ontmoeting onder “Hulpmiddels”.

Voor die ontmoeting
Al die ontmoetings is ongeveer ’n uur lank. As jy jou ontmoetings korter wil maak, kan jy sommige voorstelle gebruik en ander weglaat.

Elke ontmoeting vereis ’n mate van voorbereiding. Kyk betyds na die inhoud van elke ontmoeting om seker te maak jy weet wat jy moet reël of wat jy moet saamneem.

Die ontmoeting
Elke ontmoeting bestaan uit ’n paar elemente of “rubrieke”. Ons het probeer om die patroon deurgaans te behou, maar nie al die elemente is noodwendig deel van elke ontmoeting nie en nie altyd presies in hierdie volgorde nie.

Profile
Die groep kyk saam na die profiel van ’n Bybelkarakter. Die profiel van elke Bybelkarakter vorm die ankerpunt van die ontmoeting.

Video
Die groep kyk saam na ’n video oor die Bybelkarakter van die spesifieke ontmoeting.

Wall
Hier is altyd ’n reeks van drie foto’s. Dit hou verband met die karakter van die spesifieke ontmoeting en beeld ’n gebeurtenis in sy of haar lewe uit. Maak seker die jongmense weet wat die betekenis van die drie foto’s is. Hulle kan elke keer onderskrifte vir die drie foto’s voorstel.

Die jongmense lees ook hier wat ander mense vir die betrokke Bybelkarakter gesê het deur op sy of haar wall te skryf. Soms is dit ander Bybelkarakters wat hier iets skryf; ander kere is dit gewone mense wat iets vir die karakter skryf.

Hier kan die jongmense ook self sê hoe hulle dink en voel. Onder “Ek skryf” kan hulle hulle ervaring van wie God is, beskryf. Hulle kan met mekaar deel wat hulle geskryf het.

Info
Hier is die Bybelgedeelte of verskillende Bybelgedeeltes wat die jongmense tydens die ontmoeting gaan lees. Hierdie inligting is belangrik, want hierin sien ons hoe die karakter opgetree het, hoe hy of sy vir God ontmoet het, en wat daarna gebeur het.

Chatboks
Die groep kry kans om saam te dink en ontdek, om hulle gedagtes en ontdekkings met mekaar te deel en by mekaar te leer.

Connect
Die jongmense kry kans om op God se vriendskap en uitnodiging te reageer en te ontdek wat hierdie vriendskap alles behels.

Lees ook …/Kyk ook …
Herinner die jongmense elke week aan die afdeling “Lees ook …” en/of “Kyk ook …” op die gepreksblad. Dit is boeke, blogs, webtuistes, liedjies en aanhalings van bekendes en minder bekendes wat by die tema van die ontmoeting aansluit.

Gesprekidees
Jongmense vind dit soms moeilik om hulle gedagtes in woorde om te sit. Gee hulle daarom kans om hulle gedagtes eers op die gespreksbladsye neer te skryf voordat julle saamgesels.

Nie alle jongmense voel gemaklik om voor ander te praat nie. Laat hulle gerus eers hulle opinies in kleingroepe gee voordat jy hulle vra om hulle menings met die grootgroep te deel. Hulle sal minder blootgestel voel. Laat hulle na mekaar luister en dan sê wat hulle gehoor het.

Baie belangrik
Sorg dat elke ontmoeting ontspanne is en spontaan vloei. Doen moeite om die jongmense uit te vra oor hulle lewe en in hulle belang te stel. Moenie bang wees om hulle met geskenkies te verras nie, soos ’n sjokolade of ’n teksboodskap wanneer hulle verjaar. Die heel belangrikste is: Almal moet fun hê!

© Missio 2024 | All rights reserved.