Epifanie Feesdiens

Sections

Oorsig

Epifanie beteken “Godsverskyning”. Epifaniefees word deur die Westerse en Oosterse kerke op 6 Januarie gevier.

Met die viering van Epifaniefees word meer as een Godsverskyning herdenk:

 • Jesus se aardse verskyning (Christus se geboorte)
 • die Vader en die Heilige Gees se teenwoordigheid (tydens Jesus se doop)
 • die vertoning van Christus se mag (met die eerste wonderwerk in Kana)
 • die openbaarmaking aan die nasies (met die besoek van die sterrekykers).

Die besoek van die sterrekykers en die verskyning van Christus as Messias en Koning aan die volke (verteenwoordig deur die sterrekykers uit die ooste) behoort tot die hart van Epifaniefees.

Sleutelteks

Psalm 72:1-7, 10-14
721Van Salomo.
O God, gee u beslissings aan die koning,
u geregtigheid aan die seun
van die koning.
2Mag hy u volk
met geregtigheid oordeel,
u magteloses met billikheid.
3Mag die berge vrede bring vir die volk,
en die heuwels geregtigheid.
4Hy sal die magteloses
van die volk se regte handhaaf,
die kinders van behoeftiges verlos,
maar onderdrukkers verpletter.
5Hulle sal vir U ontsag hê
solank die son en die maan
nog daar is, vir geslagte lank.
6Mag die koning wees soos reën
wat neerdaal op ‘n gesnyde grasveld,
soos reënbuie wat die aarde deurweek.
7In sy tyd sal regverdiges floreer,
daar sal vrede in oorvloed wees
tot die maan nie meer daar is nie.
8Mag hy heers van see tot see,
van die Rivier tot aan
die uithoeke van die aarde.
9Voor hom sal die woestynbewoners kniel,
en sy vyande sal stof lek.
10Die konings van Tarsis
en die eilande sal belasting betaal;
die konings van Skeba en Seba
sal skatplig lewer.
11Al die konings sal diep
voor hom buig,
al die nasies sal hom dien;
12want hy sal behoeftiges
wat om hulp roep, uitred,
ook magteloses en mense
wat nie helpers het nie.
13Hy sal deernis hê met hulpeloses
en behoeftiges;
die lewens van behoeftiges sal hy bevry.
14Van onderdrukking en geweld
sal hy hulle lewe vrykoop.
Hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë.
15Mag hy lank lewe!
Mense sal vir hom van die goud
van Skeba gee;
hulle sal voortdurend vir hom bid
en hom die hele dag deur
seën toewens.
16Mag die land oortrek wees met graan,
die are golwend oor die bergtoppe
soos die Libanon.
Mense in die stede sal in bloei staan
soos die plante van die land.
17Mag sy roem vir altyd duur,
sy naam voortleef
solank die son bestaan.
Mense sal wens dat hulle
so geseënd is soos hy;
al die nasies sal hom gelukkig noem.
18Die Here God, die God van Israel,
moet geprys word,
Hy wat wonders doen, net Hy alleen.
19Sy luisterryke Naam
moet vir ewig geprys word;
mag sy heerlikheid die hele aarde vul.
Amen, amen.

20Die gebede van Dawid,
seun van Isai, eindig hier.

Ander tekste

Jesaja 60:1-6
Kom, Jerusalem, laat skyn jou lig! Vir jou het die lig gekom,
die magtige teenwoordigheid
van die Here
het vir jou lig gebring.
2Daar is donkerte oor die aarde,
duisternis oor die nasies,
maar oor jou gee die Here lig,
oor jou verskyn
sy magtige teenwoordigheid.
3Nasies kom na jou lig toe
en konings na die glans
van die nuwe dag
wat vir jou aangebreek het.
4Kyk rondom jou, kyk,
hulle kom almal bymekaar,
hulle kom na jou toe:
jou seuns kom van ver af,
jou dogters word met liefde gebring.
5Jy sal dit sien en van vreugde straal,
jy sal bewe van blydskap,
want die rykdom van die see
word joune,
die skatte van die nasies
kom in jou besit.
6Jou land sal vol kamele wees,
jong kamele uit Midian en Efa.
Almal wat uit Skeba kom,
bring goud en wierook
en verkondig die lof van die Here.

Efesiërs 3:1-12
Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie, ek, Paulus, ’n gevangene deur my diens aan Christus Jesus.

2Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. 3Hy het sy geheimenis deur ’n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskrywe het, 4en as julle dit lees, sal julle ’n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. 5Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. 6En dit is die geheimenis: deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God belowe het.

7Van hierdie evangelie het ek ’n dienaar geword, ’n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. 8Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het Hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidennasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. 9Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die Skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat Hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. 10Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, 11soos Hy Hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. 12In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof in Hom kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. 13Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as ’n eer beskou.

Matteus 2:1-12
Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom 2en gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys.”

3Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy, en die hele Jerusalem saam met hom, hewig ontsteld. 4Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. 5Hulle het hom geantwoord: “In Betlehem in Judea, want so is dit deur ’n profeet geskrywe:

6En jy, Betlehem, gebied van Juda,
jy is beslis nie die kleinste
onder die leiers van Juda nie.
Uit jou sal ’n leier voortkom
wat vir my volk Israel
’n herder sal wees.”

7Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. 8Hy het hulle na Betlehem toe gestuur met die woorde: “Gaan doen noukeurig ondersoek na die Kindjie, en as julle Hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan Hom hulde kan gaan bewys.”

9Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek; en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die Kindjie was. 10Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. 11Hulle het in die huis ingegaan en die Kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien, en hulle het gekniel en aan Hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. 12En omdat God hulle in ’n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met ’n ander pad na hulle land toe teruggegaan.

Liturgie

RUS

Toetrede: Inleiding oor Epifanie, aansteek van kers, Lied 353 of Flam 70 [bekend]

Votum: (Psalm 72:6)

Seëngroet  

Lofsang: Lied 340 of Flam 192

Verootmoediging: Wys Google se 2021 Year in Search video. Stil gebed. 

Toewyding: VONKK 243 [bekend]

Geloofsbelydenis

HOOR

Gebed

Skriflesing: Psalm 72:1-7, 10-14

Familie-oomblik
Preek

LEEF

Gebed
Dankoffers

Slotsang: Lied 488 of VONKK 209 [bekend: “Go, Tell it on the Mountains”]

Seën: (uit Ps 72:6, 12-14).

Respons: Vonkk 209 Refrein of Lied 488 v3 laaste drie reëls

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Epifanie beteken “Godsverskyning”. Epifaniefees word deur die Westerse en Oosterse kerke op 6 Januarie gehou.
Met die viering van Epifaniefees word meer as een Godsverskyning herdenk:
Jesus se aardse verskyning (Christus se geboorte);
Vader en Heilige Gees teenwoordigheid (tydens Jesus se doop);
Vertoning van Christus se mag (met die eerste wonderwerk te Kana);
Openbaarmaking aan die nasies (met die besoek van die wyse manne).

Die Christuskers word aangesteek terwyl gemeente sing:
Lied 353 “Die Heiland is geboreof
Flam 70 Lig Vir Die Wêreld

Votum: (Psalm 72:6)
Kom loof die God wat ons te hulp kom,
laat ons Hom eer bewys;
solank die son en maan bly opkom,
laat ons Hom dien en prys.
Loof God se Naam so hoog verhewe,
en lig en prag gehul.
Ja, amen, mag sy Naam wat lewe
die hele aarde vul.

Seëngroet  
Voorganger: Die Here is met julle.
Gemeente: Hy sal met jou ook wees.

Voorganger: Die heerlike lig van God skyn oor ons.
Gemeente:  Loof die Here, nou en altyd en tot in ewigheid.

Lofsang
Lied 340 “Kom ons loof die Jesus kind” of
Flam 192 Die Koning Is Hier

Verootmoediging
Die soekenjin Google maak jaarliks ‘n video-oorsig van die terme wat mense wêreldwyd in daardie jaar die meeste gesoek het. 2020 se vraag was “hoekom?” In 2021 het die wêreld, volgens Google se analise, gesoek na genesing. Wys Google se 2021 Year in Search video.

Op Epifanie gedenk die wêreld sterrekykers wat soek na ‘n nuwe koning.
Hier aan die begin van 2022, waarna soek ons?

Gee geleentheid vir stil gebed. 

Toewyding
VONKK 243 Laat my nooit die grond verlaat nie

Geloofsbelydenis
Apostoliese Geloofsbelydenis

Liedere

F70. “Lig Vir Die Wêreld”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Getuienis / Diensbaarheid)
Teks en musiek: Louis Brittz
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof met Louis Brittz)

Maak ons oë oop as ons die nag in kyk.
Wys ons die hoop wat duisternis laat wyk.
Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop.
Week ons met waarheid breek ons bekers oop.

Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons.
Skyn in die donker met liefde wat verlos.
Stuur ons met lewe vol van helder hoop.
Kom vul ons o Gees om sout te kan wees.
Lig vir die wêreld kom skyn deur ons.

Heer, ontmoet ons hier, woon in ons lofgesang.
U is die rykdom waarna ons verlang.
As u lig ons lei, ons na die wêreld stuur.
Seën ons met volheid vul ons met u Vuur.

Kom Jesus skyn laat donker verdwyn,
skyn in die nag, laat breek die dag.

Vader salf ons oë raak ons met deernis aan.
Ons wil u hart vir verlorenes verstaan.
Laat ons u wyn en melk neem vir dié sonder geld
en lewensbrood vir hul wat dit nie kan koop.

Lig vir die wêreld
kom skyn deur ons!

F192. “Die Koning Is Hier”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toetrede / Advent en Epifanie)
Teks en musiek: Stass van Veuren
© 2008 MAR Gospel Music Publishers

1. Ons sing hosanna, hosanna in die hoogste.
Ons sing hosanna want die Koning het gekom.
En Hy is hier vir ons.
Ons sing hosanna want God het ingetree.
Ons sing hosanna Hy’t sy lewe kom gee.
Hy is hier vir ons.

Refrein:
Die Koning is hier,
die Koning is hier.
Here Jesus U is die Koning van my lewe.
Die Koning is hier,
die Koning is hier.
Here Jesus U is die Koning van my hart.

2. Ons sing halleluja want God is op die troon.
Ons sing halleluja want die dood het verloor
by die kruis van Jesus.
Ons sing halleluja want die lig het gekom.
Ons sing halleluja daar’s lewe deur Hom.
Hy’t gekom vir jou en my.

Refrein:

VONKK 243 “Laat my nooit die grond verlaat nie”
Teks: Koos du Plessis 1983
Melodie: GEBED – Koos du Plessis 1983
Orrelbegeleiding 1: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Orrelbegeleiding 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
Klavierbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Kantoryverwerking: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking: Anton Esterhuyse 2014 ©
© Orrelbegeleidings, klavierbegeleiding, kantory-verwerking en musikale verryking: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Teks en melodie: Incline House. Met toestemming gebruik.
RUBRIEK:  Kontemporêr – Gebede / Oggend- en Aandliedere

1. Laat my nooit die grond verlaat nie.
Laat my in u skadu bly.
Gee dat elke aardse vreugde en vrees
eind’lik nietig word vir my.
Elke afdraaipaadjie ken ek.
Elke keer het ek gedwaal.
Elke keer het U my iewers kom haal.
Maak dit, Heer, die laaste maal.

2. Elke dag is ’n gedagte,
elke kamer net gehuur.
Elke aardse droom van rykdom en roem,
net ‘n skadu teen die muur.
Wat ek is, is net genade,
wat ek het, is net geleen.
Eintlik smag ek na u waters van rus.
Lei my, Heer, vanaand daarheen.
Lei my, Heer, vanaand daarheen.

VONKK 209 “Gaan met die blye boodskap”
Teks: Afro-Amerikaans: Go tell it on the mountain – John W Work Jr (1872-1935); Afrikaanse teks: Breda Ludik 2013
Melodie: GO TELL IT – tradisioneel Afro-Amerikaans
Orrel- en klavierbegeleiding: Gerrit Jordaan 2013 ©
© Afrikaanse teks, orrel- en klavierbegeleiding: 2013 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Openbare besit
RUBRIEK:  Multikultureel – Kersfees en Epifanie / Getuienis

Refrein:
Gaan met die blye boodskap
oral die hele wêreld oor.
Gaan met die blye boodskap:
Ons Christus het gekom!

1. Een donker winter-nanag
het  herders wag gehou
en skielik in die hemel
‘n helder lig aanskou.

Refrein:
Gaan met die blye boodskap
oral die hele wêreld oor.
Gaan met die blye boodskap:
Ons Christus het gekom!

2. Die herders het gebewe
want uit die donker nag
klink duisend engelstemme
vol helder lig en krag!

Refrein:
Gaan met die blye boodskap
oral die hele wêreld oor.
Gaan met die blye boodskap:
Ons Christus het gekom!

3. ‘n Nederige dorpie,
’n doodgewone stal;
daar lê die Hemelkoning
wat heers oor die heelal.

Refrein:
Gaan met die blye boodskap
oral die hele wêreld oor.
Gaan met die blye boodskap:
Ons Christus het gekom!

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Psalm 72:1-7, 10-14

Familie-oomblik
Preek

Familie-oomblik

Die familie-oomblik sluit aan by Epifanie-fees, eerder as Psalm 72.
Vertel die verhaal van die “Besoek uit die ooste” dramaties of laat dit opvoer (Matt 2:1-12).

John Stevens stel voor dat jy ‘n ster-“puppet” gebruik – of dalk ‘n groot ster wat jy op ‘n stok vasmaak, of enige groot ster. Laat die kinders saam met jou stap (die ster volg!) na al die plekke in die kerkgebou waar Jesus is. Begin by die preekstoel. Gaan daarvandaan na die Nagmaalstafel. Die doopvont. Dan gaan staan julle tussen die mense, want Jesus is by elkeen van ons. Bring goue sterretjies en plak ‘n sterretjie op elke kind se hand – want Jesus is ook by hulle.

Preekriglyn

Iemand skryf: “Die gebed vir die koning in Psalm 72 is ten diepste gebed vir die mense. Wie werklik oor mense besorg is, bid vir die koning deur vir hom by God in te tree.”

Die heil van die burgers van die samelewing en die koning is ten nouste verbind. As dit met die een goed gaan, en reg en geregtigheid geskied, gaan dit met die ander goed. Saam staan koning en onderdaan voor die groot Koning wat oor alles heers. Daarom verlang almal – regeerder en onderdaan – eintlik saam na dieselfde saak en smeek saam daarvoor.

Kom ons verken ons teksgedeelte en hoor wat die Here daardeur vir ons sê.

Vir die koning

Vers 1 is ‘n gebed dat die Here sy beslissings en sy geregtigheid vir die koning sal gee. Die volk tree vir die koning in by God. Hulle bid dat God aan die regeerder sal gee wat hulle nodig het: beslissings met goddelike wysheid geneem en die geregtigheid van God waarvolgens daar vir almal lewensmoontlikhede sal wees.

Ons leer hier om in gebed verantwoordelikheid te neem vir diegene wat oor ons gestel is. Ons bid dat God hulle sal lei en rig. Ons kan dit bid omdat alle gesag van God ontvang word, en almal wat regeer ten diepste – of hulle dit weet of nie – aan God verantwoording verskuldig is.

Hierdie verse laat mens tereg dink aan 1 Timoteus 2:1-2:

Heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons ‘n rustige en stil lewe, in alle godvresendheid en waardigheid, kan lei.

Hierdie oproep tot gebed is vir die destydse Romeinse regering onder wie Christene dit dikwels swaar gehad het. Dit is egter binne God se bedoeling dat voorbidding vir die regeerders gedoen word.

In ‘n sterk gepolariseerde samelewing – soos ons s’n – mag gebede vir die regeerders dikwels ook swaar op ons tong of in ons gedagtes lê. Mens mag dalk liewers teen die regeerders wil bid. Dit is egter nie die punt nie. Die punt is gebed dat die regeerders God se beslissings en God se geregtigheid sal omhels en uitvoer.

Vir reg en billikheid

Vanaf vers 2 word gebid vir die wyse waarop die koning dit was reg is najaag. Ons kan dit as volg opsom:

 • Vers 2: Gebed vir regverdige regering, ook oor die magteloses wat nie vir hulself kan opstaan nie
 • Vers 3: Gebed vir regering wat vrede bou omdat die reg geskied: ‘n orde kom tot stand waarin maghebber bevoordeelde en magtelose saam bou aan ‘n bedeling wat vrede en reg vir almal bring
 • Vers 4: die magteloses is dikwels die slagoffers van die onderdrukkers, en hulle en hulle kinders bly in ‘n bose kringloop van armoede en magteloosheid vasgevang. Dit is die regeerder se taak om die kinders van behoeftiges te verlos deur ‘n samelewingsorde te skep waarin hulle aan ellende kan ontsnap en lewensmoontlikhede ontgin; die regeerder moet die onderdrukkers beteuel wie se voorspoed dikwels gebou word op die vertrapping van ander se regte. Die verdrukkers se onreg word tot niet gemaak en hulle word gestraf vir hulle wandade.
 • Vers 5: ‘n Koning wat so regeer verdien respek, mense het ontsag vir iemand wat sy posisie en gesag gebruik om ander te dien
 • Verse 6-7: So ‘n koning se regering is so aangenaam soos reën wat die aarde deurweek en groei en vooruitgang bring. Die reg floreer en vrede kenmerk alles
 • Verse 10-11: So ‘n koning geniet ook die respek en ontsag van ander regeerders en nasies. Hy of sy boesem respek ver buite eie landsgrense in en geniet internasionale erkenning
 • Verse 12-14:So ‘n koning, een wat God se wil doen, se regering word gekenmerk deur hulp aan behoeftiges, magteloses, mense sonder helpers, hy red mense van onderdrukking en geweld en ag hulle lewe (“bloed”) kosbaar.
Epifanie

Hierdie Sondag is die eerste Sondag van Epifanie. Hierdie Griekse woord beteken letterlik “Godsverskyning”, die verskyning van God se goedheid, genade, verlossing en regering.

Hierdie teks beklemtoon dat God se koninkryk alles te doen het met elke aardse koninkryk. Die verskyning van God se goedheid en genade in Jesus Christus het alles te doen met elke lewensomstandigheid van elke mens op aarde.

God se koningskap en heerskappy strek oor alle ander aanspraakmakers van regering!

Hoor dan dat hierdie gebed ten diepste intree vir die mense, die verdruktes en vertraptes in ons midde, en dat almal slegs aanspraak kan maak op regering en heerskappy in die mate waarin verdruktes se lot waarlik aangespreek word. Die ware Koning is daarin teenwoordig. Hy roep ons en alle ander openbare ampsdraers om deel te neem aan sy bediening en regering van redding en bevryding, wat veral vir die geringstes in ons midde – selfs ons bure, vreemdelinge en die skepping self – nuwe hoop skep.

Wat goed is vir konings

Mens kan jou indink dat konings gevlei sal voel deur die opdrag dat die onderdane vir hulle moet bid.

Konings moet egter – in die lig van hierdie psalm – nie te vinnig aanspraak maak op God se steun vir sy of haar regering nie. Die mandaat van hierdie psalm is dat God in besonder ‘n “uitredder” van die verdrukte is. Dit plaas ‘n koning wat onregverdig, selfverrykend en bevooroordeeld regeer se regering op losse skroewe. Gelowiges se gebede vir regverdige regering ondermyn ‘n onregverdige koning. Dit gooi so ‘n regering omver.

Waar regeringsinstellings nie uitvoering aan God se mandaat gee nie, is daar vir hulle geen voet om op te staan of gestoelte om in te sit en mandaat om aan te hou regeer nie.

Iemand skryf:
Die gebed mag dalk as steun aan die koningshuis voorkom en allerlei paleisrevolusies teenstaan, maar ten diepste is dit ‘n gebed dat die geringstes in ons midde bevry en in hulle eer herstel sal word sodat hulle kan floreer. Die gebed bied bepaalde legitimiteit aan maghebbers, maar ook doelbewus gronde waarop hulle as nie-legitiem verklaar sou kon word. Hulle mag dalk nog vir tyd en wyl hulle stoele vul, maar sulke maghebbers is reeds verby hulle vervaldatum. Só ‘n versaking van ‘n hoër mandaat moet eenvoudig by die stembus voltrek word.

Die kruis en ons kruisie

Die vraag na gesag en geloofwaardige regering is helaas nie of jy, julle of ons die laaste verkiesing gewen het nie, maar of ons getrou is aan die mandaat waartoe ons deur die Koning van alle konings geroep word. Laasgenoemde is die bepalende faktor. Dit moet dan nog net by die stembus ook gebeur.

Die kruis op Golgota het eintlik hiervolgens reeds vir ons die kruisie by die stembus getrek. Na gelang van dié Koning se regering weet ons nou van ware regering en heerskappy.

Ons het ‘n stem – almal van ons, ook die arme verdruktes. Dié psalm is ‘n oproep om daarvan gebruik te maak. Die koning se handelinge mag dalk voorop staan in die psalm, maar tog net in die mate waarin hy daarin slaag om al sy onderdane te bemagtig, sodat hulle lewens kan floreer.

Die belangrikheid van die koning kan nie van so ‘n aard wees dat die mense uiteindelik aan sy wel en weë uitgelewer is nie. Ons almal het ‘n stem – ‘n stem by die stembus, maar ook ‘n stem waarmee ons bid vir regverdige regering.

Laat ons dan waarlik feesvier en God se verskyning van bevrydende regering verkondig deur saam die brood te breek, die wyn te drink en sy dood te verkondig – totdat Hy weer kom!

“Mag u verhewe Naam vir altyd geloof word, mag die hele wêreld vol wees van u majesteit!”

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffers

Slotsang
Lied 488 “Helder skyn U lig vir die nasies” of
VONKK 209 Gaan met die blye boodskap [bekend: “Go, Tell it on the Mountains”]

Seën
Voorganger: Die Here sal vir jou wees soos reën vir die plante,
soos swaar reëns wat die aarde deurdrenk.
Hy sal jou red as jy om hulp roep,
Hy sal jou help as daar geen helper is nie.
Hy sal Hom oor jou ontferm en jou beskerm
Want jy is kosbaar in sy oë (uit Ps 72:6, 12-14).
Gemeente: Want aan U kom toe alle heerlikheid, eer en aanbidding: aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid.

Respons
Vonkk 209 Refrein of
Lied 488 v3 laaste drie reëls:
Laat u ryk, Heer, in óns kom!
Laat u ryk, Heer, deur óns kom!
Laat u ryk, Heer, oral kom!

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.