Eerste Sondag na Kersfees

Sections

Oorsig

Gedurende die Kersseisoen bly ons ons verwonder oor die Kind Jesus. Ons verwonder ons oor inkarnasie. Ons wil hierdie godsgawe in dieselfde gesindheid ontvang as Jesus se ouers en die ouers van Samuel. Ons wil dieselfde soort verwondering oor die misterie hiervan ondervind as die geleerdes in die tempel (Luk 2). Die erediens wil hierdie verwondering en die manier waarop dit bande van liefde smee, respekteer (Kol 3).

Ander tekste

1 Samuel 2:18-20, 26
Hanna se ander kinders

18Maar Samuel het die Here gedien. As ’n seun het Samuel al ’n linneskouerkleed gedra. 19Sy ma het elke jaar vir hom ’n manteltjie gemaak en dit vir hom gebring wanneer sy saam met haar man gegaan het om die jaarlikse offer te bring. 20Dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën en gesê: “Mag die Here jou uit hierdie vrou ’n nageslag gee in die plek van die seun wat van die Here afgesmeek is.”
Daarna is hulle weer huis toe. 21Die Here het Hom oor Hanna ontferm, en sy het swanger geword en nog drie seuns en twee dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Here grootgeword.

26Maar die seun Samuel het grootgeword en die Here en die mense was hom goedgesind.

Kolossense 3:12-17
12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Lukas 2:41-52
Die Kind Jesus by die tempel

41Jesus se ouers het elke jaar vir die paasfees Jerusalem toe gegaan. 42Toe Hy twaalf jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. 43En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die Kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. 44Omdat hulle gedink het Hy is by die reisgeselskap, het hulle ’n dag lank gereis voordat hulle Hom onder die familie en bekendes begin soek het. 45Toe hulle Hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na Hom. 46Na drie dae het hulle Hom by die tempel gekry waar Hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. 47Almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. 48Toe sy ouers Hom sien, was hulle verslae, en sy moeder sê vir Hom: “Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek.”
49Maar hy antwoord hulle: “Waarom het u na My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?”
50Hulle het nie begryp wat Hy daarmee bedoel het nie.
51Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan, en Hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar.
52En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.

Fokusteks

Psalm 148
Sy Naam alleen is hoog verhewe

148 Prys die Here!
Prys die Here vanuit die hemele,
prys Hom in die hoë hemel!
2Prys Hom, alle engele,
prys Hom, alle hemelwesens!
3Prys Hom, son en maan,
prys Hom, alle sterre!
4Prys Hom, hoogste hemele,
en waters in die hoë hemelruim!
5Laat hulle die Naam van die Here
prys,
want Hy het beveel
en hulle is geskep;
6Hy het hulle vir altyd
hulle vaste plek gegee,
vir hulle ‘n orde neergelê
waarbuite hulle nie kan
beweeg nie.
7Prys die Here van die aarde af,
seediere en al die oseane,
8weerlig en hael, sneeu en miswolke,
stormwind wat sy opdrag gehoorsaam,
9berge, al die heuwels,
vrugtebome, al die seders,
10wilde diere, al die vee,
al wat kruip of vlieg,
11konings van die aarde, alle volke,
vorste, alle regeerders van die aarde,
12jong manne en meisies,
grysaards saam met seuns!
13Laat hulle die Naam van die Here
prys,
want sý Naam alleen is hoog verhewe,
sy majesteit strek oor die aarde
en oor die hemel.
14Hy het aan sy volk mag gegee.
Dit is die roem
van al sy troue dienaars,
die Israeliete,
die volk naby wie Hy is.
Prys die Here!

Liturgie

Aanvangslied: Lied 338 “Weer dink ons saam aan daardie nag vs 1,2,3,4”
Aanvangswoord: Psalm 148
Seëngroet: Lukas 2
Sang: Lied 367 “Ere aan God vs 1”

Vandag is die Sondag voor Oujaarsdag. Dalk ‘n geleentheid om terug te kyk oor die jaar wat verby is.
Elke gemeente se gebruike sal waarskynlik verskil.

Google maak elke jaar ‘n video van die terme waarvoor daar in daardie jaar die meeste gesoek is. Dit gee ‘n goeie oorsig oor die jaar. Vir 2018 se video sê hulle: “In a year of ups and downs, the world searched for “good” more than ever before — according to Google Trends. From the epic headlines to the everyday moments, here’s to all the good that people discovered in 2018.” Jy kan dalk hierdie video wys vir ‘n goeie oorsig oor die jaar. Hier pak hulle die jaar se “trends” meer breedvoerig uit en hier is ‘n artikel oor die dinge waarvoor mense in SA die meeste gesoek het (listriose is derde…).

Gee dan geleentheid vir stilgebed en voltooi die stukkie liturgie met die onderstaande gebed of
Wet
Kolossense 3:12-17

Gebed

Geloofsbelydenis van Nicea
Loflied: Lied 502 “Vol vertroue vas en veilig vs 1,3,5” (die melodie van lied 203 “Loof die Here al wat lewe” pas perfek met die woorde van 502)

Epiklese

Skriflesing Psalm 148

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 563″Aan U o God my dankgesange vs 2,3,4″

Seën: Kolossense 2

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of

F361. “Laat Dit So Wees (Amen)”
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
“Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan”

God nooi ons uit en kom tot rus

Rus

Aanvangslied: Lied 338 ” Weer dink ons saam aan daardie nag” vs 1,2,3,4

Aanvangswoord: Psalm 148
Prys die Here vanuit die hemele,
prys Hom in die hoë hemel!
2Prys Hom, alle engele,
prys Hom, alle hemelwesens!
3Prys Hom, son en maan,
prys Hom, alle sterre!
4Prys Hom, hoogste hemele,
en waters in die hoë hemelruim!

Seëngroet: Lukas 2
14“Eer aan God
in die hoogste hemel,
en vrede op aarde
vir die mense in wie Hy
’n welbehae het!”

Sang: Lied 367 “Ere aan God vs 1”

Vandag is die Sondag voor Oujaarsdag. Dalk ‘n geleentheid om terug te kyk oor die jaar wat verby is.
Elke gemeente se gebruike sal waarskynlik verskil.

Google maak elke jaar ‘n video van die terme waarvoor daar in daardie jaar die meeste gesoek is. Dit gee ‘n goeie oorsig oor die jaar. Vir 2018 se video sê hulle: “In a year of ups and downs, the world searched for “good” more than ever before — according to Google Trends. From the epic headlines to the everyday moments, here’s to all the good that people discovered in 2018.” (Hul “tag line”- “good things are worth searching for” – kan mooi aansluit by ‘n preek, veral volgende Sondag met Epifanie en die verhaal van die Sterrekykers.) Jy kan dalk hierdie video wys vir ‘n goeie oorsig oor die jaar. Hier pak hulle die jaar se “trends” meer breedvoerig uit en hier is ‘n artikel oor die dinge waarvoor mense in SA die meeste gesoek het (listriose is derde…).

Gee dan geleentheid vir stilgebed en voltooi die stukkie liturgie met die onderstaande gebed of
Wet
Kolossense 3:12-17
12Julle is die uitverkore volk van God wat Hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. 13Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. 14Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. 15En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. 16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. 17En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Gebed
Nuwe jaar… nuwe genade

Here, Almagtige, Oneindige, Skepper, Voleinder,
‘n jaar is vir U net ‘n oogwink,
maar vir ons is dit 365 dae lank, ‘n lang pad.
Here, vir ons is elke jaar volgepak met goed en kwaad.
U is Here van elke uur en dag en jaar.
Maar ons is gevange slawe
van die vervlietende tyd.
Here, en tog bring elke jaar ons nader aan U.
Mense word jaar vir jaar ouer,
maar U kinders word jonger.
‘n Jaar lê agter ons,
vir altyd verby.
Plek-plek loop die pad pylreguit deur die vlakte,
ander kere met kronkelpaaie oor die steiltes,
vol slaggate, pap wiele,
verpaste treine, verspeelde geleenthede.

Here, oor die geleenthede
wat onbenut verbygegaan het,
sou ek wanhopig kon raak,
as dit nie was dat U vergewe nie.

Here, elke dag is U genade nuut,
sedert Noag se reënboog,
en is U goedheid nuut,
sedert Jesus Christus…

Here, as U die hare van my kop getel het,
het U sekerlik ook my dae getel,
die minute en die sekondes daarvan
alles hou U in die palm van U hand.
Here, ek dank U vir gesondheid
in die jaar wat verby is.
Ek bid vir gesondheid in die een wat voorlê,
vir genoeg kos vir elke dag.
Maar veral bid ek om ‘n honger na U Woord,
na U self…

Dit sal weer ‘n jaar wees vol van U genade.
Amen

(‘n Gebed uit Ghana)
(Uit Die groot gebede-boek, Lux Verbi, Bybelmedia 2003:413)

Geloofsbelydenis van Nicea
Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge; en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore: Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword; Hy het mens geword; onder Pontius Pilatus is Hy gekruisig; Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het Hy volgens die Skrifte opgestaan, en Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en Hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.

Loflied: 502 “Vol vertroue vas en veilig vs 1,3,5” (die melodie van lied 203 “Loof die Here al wat lewe” pas perfek met die woorde van 502)

Liedere

Flam 23 “Prys Die Here”
(RUBRIEK: Nuwe Gemeentesang – Lof)
Teks en Musiek: Rhe Janse
© 1994 Brettian Productions
(Opgeneem op Lentereën – Willie Joubert)

(Psalm 148)
Prys die Here vanuit die hemele;
prys die Here alle engele;
prys Hom son en maan,
prys Hom alle sterre!
Prys die Here en sy grote Naam!

Prys die Here van die aarde af,
uit die see en van die berge af.
Prys Hom bome, diere, plante en riviere.
Prys die Here en sy grote Naam!

Prys die Here alle volke saam;
mans en vroue, prys die Heer se naam.
Prys Hom konings, vorste, oud en jonk tesame.
Prys die Here en sy grote Naam!

U’s my Here en ek prys U Naam;
U’s verhewe, hoor my loflied aan.
Heer, U majesteit strek oor aard’ en hemel;
U’s my Here, en ek prys U Naam!
U’s my Here, en ek prys U Naam!

Flam 24 “As ek die hemel aanskou” (Psalm 8)
(Rubriek: Nuwe Gemeentesang – Verwondering)
Teks en Musiek: Rhe Janse
© 2005 MAR Gospel Music Publishers

1. As ek die hemel aanskou,
die werke van U vingers,
maan en sterre aanskou,
dan voel ek so gering Heer.
Wat is die mens dan dat U aan hom dink?
Wat is die mens dan dat U na hom omsien?

2. U laat ons heers oor U werk,
die werke van U hande,
dis aan ons onderwerp,
die see, die lug, die lande.
Wat is die mens dan dat U aan hom dink?
Wat is die mens dan dat U na om omsien?

O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U Naam;
O Heer, ons Heer, juig, aarde,
Roem sy Naam! O Heer, ons Heer,
hoe wonderbaar U Naam;
O Heer, ons Heer, juig aarde,
Roem sy Naam!
Ons roem U Naam,
ons roem U Naam.

God praat met ons en ons luister

Epiklese
Here God, Hemelvader,
U in wie die volheid van lig en wysheid woon,
verlig ons denke deur U Heilige Gees,
en skenk ons die genade
om U Woord aan te hoor,
met eerbied en in nederigheid,
waarsonder niemand U waarheid kan begryp nie.
Ons vra dit om Christus ontwil.
Amen

Johannes Calvyn, 1509-1564 in Wat Here is en lewend maak deur Dirkie Smit, 2001:29. Lux Verbi, Wellington.

Skriflesing: Psalm 148
Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Die Psalm verduidelik dat alles wat geskep is die lof van God besing. ’n Kollega vertel dat daar ’n man in sy gemeente is wat saam met sy vrou met hulle seiljag reg rondom die wêreld gevaar het. Die man het altyd ’n mikroskoop op sy jag gehad. Hy vertel hoe hy eendag toe hulle baie vêr weg van land af, heeltemal afgesonderd, gevaar het, van die seewater geskep het en dit onder die mikroskoop bekyk het. Tot sy groot verbasing het hy die wonderlikste kleure en patrone en formasies gesien. So mooi dat hy net meer en meer daarna wou kyk. Na die tyd het hulle baie daaroor gedink en gewonder hoekom al hierdie wonderlike prag en skouspel so vermors lê in die diepte van die oseaan, want min mense kan dit ooit sien en waardeer. Toe besef hulle dat die Here dit vir Homself gemaak het en dat Hy dit dag na dag geniet.
Al die prag en skoonheid maak Sy naam groot en sing ’n loflied tot Sy eer. Net so is alles wat mooi en goed is rondom ons, ook besig om die eer aan God te bring.
Deel vir die kinders skryfgoed en papier uit en vra dat hulle ’n prentjie van iets moet teken wat hulle dink ’n loflied vir God is.
of
Die teks pas goed in Kerstyd en kan gefokus word op wat met die geboorte van Jesus gebeur het. Die vreugde en geluk van die Christusfees moet voorop staan. Help die kinders verstaan hoe wonderlik dit is dat ons saam met al die diere, al die natuurverskynsels en elke deel van hierdie skepping God kan loof.

Die woorde waarmee Koos van der Merwe van Prophet-faam na aanleiding van Psalm 148 die Here loof vir sy liefde en ontferming, kan goed in hierdie erediens gebruik word. Kry byvoorbeeld iemand uit die gemeente wat dit kan voordra of speel dit vir die kinders en help hulle verstaan dat die liedjie ons help verstaan hoe ons op God kan reageer.

asems
al die asems
al die wasem
loof Hom…
likkewane
bobbejane
olifante
al die leeus
al die spreeus
en fisante
kom nou kraaie
papegaaie
en volstruise
al die vlooie
in die kooie
al die luise
pelikane
en sprinkane
en marmotte
al die tiere
en die miere
kokkerotte
die miljoene
skerpioene
en die swane
al die ape
al die skape
en die hane
o die vele
vaal kamele
en die reiers
al die uile
al die muile
en miskruiers
elke bees
en elke kees
en al die vinkies
al die bokkies
en toktokkies
en tinktinkies
dan die wille
krokkedille
en die muise
en die katte
op die matte
in die huise
al die kewers
al die bewers
swartwitpense
en heel laaste
maar die meeste
al die mense

Preekriglyn

Psalm 148 is ‘n pragtige, gepaste Psalm om by die jaareinde te oordink.
Psalm 148 brei die oproep tot lof uit tot die hele heelal – die hemel en die aarde, die skepsels en die skeppings. Die redes vir die lof lê in God se betroubare bevestiging van alles wat leef.

Lof uit die hemel

Dié lof word in die eerste plek gevra – vers 1-6 – van alles wat in die hemel gemaak is. Dit sluit die lewende skepsels in: engele en hemelse magte. Dit sluit ook die gepersonifieerde skeppings in: son, maan, sterre, selfs die water wat uit die hemelkoepel op die aarde reën verskaf.
Die Psalmis gee drie redes waarom alles in die hemel God moet loof:

  1. God het hulle gemaak,
  2. God het hulle vir altyd gevestig,
  3. God het ‘n vaste orde bepaal wat nie verby sal gaan nie (NAV: “waarbuite hulle nie kan beweeg nie“).

Opsioneel
Lied 199 “Loof die Here uit die hemel vs 1,2,3”
Lied 370 “Eng’le uit die hoogste hemel vs 1,2,3,4,5”

Lof vanaf die aarde
Dié lof word in die tweede plek gevra – vers 7-14 – van alles wat op die aarde gemaak is. Dit sluit die lewende skepsels in – beide die diere as die mense: seemonsters, wilde diere, vee, kruipende diere, voëls, konings, aanvoerders, regeerders, al die volke, jongmense en oumense. Dit sluit ook die gepersonifieerde skeppings in: vuur, hael, sneeu, newels (miswolke), stormwind, berge, heuwels, vrugtebome, seders, en selfs die diep waters (oseane).

Die Psalmdigter gee ook drie redes waarom alles op die aarde God moet loof:

  1. God se Naam alleen is hoog verhewe,
  2. God se luisterrykheid strek oor die hele aarde en hemel,
  3. God het sy volk sterk gemaak as getuienis aan almal wat Hom getrou volg. God wys dus sy sorg in dié wat: “na aan Hom is“.

Die hele skepping het hulle bestaan aan God te danke. Daar is niks uitgesluit wat nie God as Skepper moet loof nie. Die hele skepping is vir hulle voortgaande bestaan van God afhanklik. Daar is niks uitgesluit wat nie God se betroubare bevestiging nodig het nie. Daarom moet die hele skepping God loof. Dit is die bepaalde bestemming van alles wat leef en beef, veral van dié wat “na aan Hom is“. Halleluja!
Hoe sal ons 2018 eindig en 2019 betree? Kom ons doen dit met lof op ons lippe. Ons lewe is veilig geborge in ons God. Alle vorme van bestaan is veilig geborge in God!

Opsioneel
Lied 192 “Grote God U skepper hand 1,2,3”
Lied 196 “O kon ek jubel Hemelvader 1,2,3,4”

God stuur ons om te leef

Gebed
Heilige God,

God van Abraham en Sara en Hagar,
God van Maria en Josef,
God van engele en herders,
God van ons Geliefde Jesus van Nasaret:
U is God van die ganse aarde.
Vandag het U ons weer herinner
dat almal u geliefde kinders is
en alle skepsels u handewerk.
Laat ons nooit ophou om deur alles wat ons sê of doen van u grenslose liefde te getuig nie.

Amen.

of

Gebed ahv Ps 148

Here in die hoë hemel:
ons prys U saam met die engele en die hemelwesens.
Saam met die son, die maan en al die sterre
waaraan U ‘n vaste baan en plek gegee het
wil ons U Naam prys!
In die geknal van die weerlig en die knetter van die hael;
in die suis van die sneeu en die newel van ‘n miswolk
word U van die aarde af geprys.
Alles wat leef, kruip of vlieg;
wilde diere en mak vee;
konings, vorste en regeerders
wil U, die Here, prys.
U Naam is hoog verhewe;
U majesteit strek oor die hele hemel en aarde;
ons roem U Naam
omdat U naby is.
Ons prys U, Here!
Amen

Offergawes

Wegsending: Lied 563 “Aan U o God my dankgesange vs 2,3,4”

Seën: Kolossense 2
Mag die boodskap van Christus in sy volle rykdom in jou bly;
mag jy met dankbaarheid in jou hart psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing;
en mag wat jy ook al sê of doen, dit sê en doen in die Naam van die Here Jesus
en mag jy God die Vader in alles dank.

Antwoordlied: Lied 312/313/314/315/ of

F361. “Laat Dit So Wees (Amen)”
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.

of

Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
“Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan”

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.