Eerste Sondag ná Epifanie

Sections

Oorsig

Jaar B se vloei

Op die eerste drie Sondae ná Epifanie fokus die preekstudies vanjaar op drie Psalms. Markus, as die Evangelie waarop ons in hierdie jaar fokus, is in die kollig vir die daaropvolgende twee Sondae. Verheerlikingsondag bring weer die fokus na God wat ons met insig verlig met 2 Korintiërs 4. Tematies sou ons die vloei soos volg kon voorstel:

 • 10 Januarie – Erken die stem van die Here
 • 17 Januarie – Die Here ken my
 • 24 Januarie – Ek ken God as rots en redding
 • 31 Januarie – Jesus stel Homself in sy bediening bekend en praat met kennis
 • 7 Februarie – Jesus stel sy mag en liefde bekend deur te genees
 • 14 Februarie – God verlig ons met die kennis van sy heerlikheid

Tema: Erken die stem van die Here

Hierdie Sondag word tradisioneel die Sondag van die doop van ons Here genoem. Twee van die tekste bevat inderdaad sterk temas wat verband hou met die doop: Markus 1:4-11 vertel die verhaal van Jesus wat gedoop word en van die Gees wat bevestig dat Hy die Seun van God is; in Handelinge 19:1-7 verduidelik Paulus die verskil tussen die doop van Johannes en om in Jesus se Naam gedoop te word, asook die duidelike verband met die Heilige Gees. Vanjaar is die sleutelteks egter nie die Evangelieteks wat oor die doop handel nie, maar die psalm. Die mag van God oor die skepping kom hierin sterk na vore.

Ander tekste

Genesis 1:1-5
God se skeppingswerk
1 In die begin het God die hemel en die aarde geskep. 2Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.
3Toe het God gesê: “Laat daar lig wees!”
En daar was lig.
4God het gesien die lig is goed, en Hy het die lig en die donker van mekaar geskei. 5God het die lig toe “dag” genoem, en die donker het Hy “nag” genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag.

Handelinge 19:1-7
Paulus in Efese
19 Terwyl Apollos in Korinte was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy ’n groepie gelowiges gekry 2vir wie hy gevra het: “Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?”
“Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie,” het hulle geantwoord.

3“Watter soort doop het julle dan ontvang?” vra hy toe.
“Die doop van Johannes,” antwoord hulle.

4Daarop sê Paulus: “Johannes het die mense gedoop as hulle hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die Een moet glo wat ná hom kom, dit is in Jesus.”

5Toe hulle dit hoor, het hulle hulle in die Naam van die Here Jesus laat doop. 6Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en hulle het geprofeteer. 7Hulle was altesaam omtrent twaalf.

8Paulus het drie maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. 9Maar party was koppig en wou hulle nie laat oortuig nie. Hulle het ook in die openbaar die leer van die Here belaglik probeer maak. Toe het Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tirannus besprekings gehou. 10Dit het twee jaar lank so aangehou, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het.

Markus 1:4-11
1 Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin só:
Die optrede van Johannes die Doper
(Matt 3:1–12; Luk 3:1–18; Joh 1:19–28)
2In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe:
“Kyk, Ek stuur my boodskapper
voor jou uit.
Hy sal die pad vir jou regmaak.
3Iemand roep in die woestyn:
Maak die pad vir die Here gereed,
maak die paaie vir Hom reguit.”
4Só het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. 5Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop.

6Johannes het klere van kameelhaar gedra met ’n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. 7Hy het gepreek en gesê: “Die Een wat ná my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. 8Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”

Jesus word gedoop

(Matt 3:13–17; Luk 3:21–22; Joh 1:29–34)

9Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. 10Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ’n duif na Hom toe sien neerdaal. 11Daar was ook ’n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

Sleutelteks

Psalm 29
Die Bybel 1983-vertaling
Die stem van die Here is magtig
29 ‘n Psalm van Dawid.
Prys die Here, julle hemelinge!
Prys die Here om sy eer en mag!
2Prys die Here
om die eer van sy Naam!
Buig voor die Here
by sy heilige verskyning!
3Die stem van die Here weerklink
oor die waters.
Dit is die magtige God
wat die weer laat dreun;
die Here self is op die groot waters!
4Die stem van die Here is magtig,
die stem van die Here is vol majesteit.
5Die stem van die Here
kloof die seders van die Libanon oop.
6Hy laat die Libanon
bokspring soos ‘n kalf
en die Sirjon soos ‘n jong bees.
7Die stem van die Here
laat weerlig uitslaan.
8Die stem van die Here
laat die woestyn bewe.
Die Here laat die Kadeswoestyn
bewe.
9Die stem van die Here
laat die wildsbokke ruk van skrik;
dit stroop die bosse kaal.
In sy paleis roep almal uit:
“Hoe geweldig!”
10Die Here heers oor die watermassas,
Hy heers vir altyd as koning.
11Die Here gee krag aan sy volk;
die Here seën sy volk met oorvloed.

Die Bybel 2020-vertaling
29 1 ‘n Psalm. Van Dawid.
Gee eer aan die Here, godeseuns!
Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag!
2 Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy Naam!
Buig in aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid.
3 * Die stem van die Here is oor die waters,
die God van heerlikheid laat dit dreun,
die Here is bo die magtige waters,
4 die stem van die Here is kragtig,
die stem van die Here is glansryk.
5 Die stem van die Here breek seders,
die Here versplinter die seders
van die Libanon.
6 Hy laat hulle bokspring soos ‘n kalf,
Libanon en Sirjon
soos jong buffels.
7 Die stem van die Here splyt rotse met vlamme.
8 Die stem van die Here laat die woestyn c bewe,
die Here laat die woestyn
by Kades d bewe.
9 Die stem van die Here laat wildsbokke e lam,
dit stroop bosse kaal.
Sy hele paleis sê: “Heerlikheid!”
10 Die Here troon oor die vloed,
ja, die Here troon as koning vir ewig.
11 Die Here gee krag aan sy volk,
die Here seën sy volk met vrede.

Vorige stof

Daar is een vorige preekriglyn:

Liturgie

Aanvangslied: Lied 167 “Jesus bron van al my vreugde vs 1,2”

Aanvangswoord: (Psalm 29)
en/of
A
anvangswoord en seëngroet

Lied: Psalm 29 Prys die Here vs 1,2,3,4,5″

Jesus word gedoop: Markus 1

Lied 290 “Dit is my troos dat ek gedoop is vs 1,2,3,4”

Geloofsbelydenis
Lied 260 “Ek glo vas in God die Vader vs 11”

Epiklese

F87. “Maak My Nou Stil, Heer”
Maak my nou stil, Heer.

Skriflesing: Psalm 29

Familie-oomblik
Prediking
Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 562 “Aan U o God my dankgesange 1,2,3,4”

Seën

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

U is die lig wat deur die donker skyn.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Jaar B se vloei
Op die eerste drie Sondae ná Epifanie fokus die preekstudies vanjaar op drie Psalms. Markus, as die Evangelie waarop ons in hierdie jaar fokus, is in die kollig vir die daaropvolgende twee Sondae. Verheerlikingsondag bring weer die fokus na God wat ons met insig verlig met 2 Korintiërs 4. Tematies sou ons die vloei soos volg kon voorstel:

 • 10 Januarie – Erken die stem van die Here

Hierdie Sondag word tradisioneel die Sondag van die doop van ons Here genoem. Twee van die tekste bevat inderdaad sterk temas wat verband hou met die doop: Markus 1:4-11 vertel die verhaal van Jesus wat gedoop word en van die Gees wat bevestig dat Hy die Seun van God is; in Handelinge 19:1-7 verduidelik Paulus die verskil tussen die doop van Johannes en om in Jesus se Naam gedoop te word, asook die duidelike verband met die Heilige Gees. Vanjaar is die sleutelteks egter nie die Evangelieteks wat oor die doop handel nie, maar die psalm. Die mag van God oor die skepping kom hierin sterk na vore.

Daar is in die liturgie gebruik gemaak van Bybelmedia se preekstudies sowel as van vorige bydraes by seisoenvanluister.co.za. sowel as by preekriglyne.co.za.

Aanvangslied: Lied 167 “Jesus bron van al my vreugde vs 1,2”

Aanvangswoord: (Psalm 29)
Die stem van die Here is oor die waters,
die stem van die Here is kragtig,
die stem van die Here is glansryk.
Die stem van die Here breek seders,
die stem van die Here splyt rotse met vlamme.
Die stem van die Here laat die woestyn bewe,
die stem van die Here laat wildsbokke lam…
en/of
Aanvangswoord en seëngroet
V: Erken die Here: sy majesteit en krag. Erken die Here: die majesteit van sy Naam. Buig in aanbidding voor die Here se glansryke heiligheid.
G: Here, U ondersoek my en U ken my. U ken my sit en my opstaan; van ver af verstaan U wat ek in gedagte het.

V: Erken die Here: die majesteit van sy Naam. Buig in aanbidding voor die Here se glansryke heiligheid.
G: Net by God moet ek rus vind, want op Hom is my hoop gevestig. Net Hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord.

V: Erken die Here. Buig in aanbidding voor die Here se glansryke heiligheid.
G: Ons weet wie U is. U is die Heilige van God.

V: Erken die Here. Buig in aanbidding voor die Here se glansryke heiligheid.
G: Hy kom na ons. Hy vat ons aan die hand en help ons op.

V: Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus, wat self God is, deur die Heilige Gees wat ons leer om Hom te ken. Amen.

Lied Psalm 29 “Prys die Here vs 1,2,3,4,5”

Jesus word gedoop Markus 1
6Johannes het klere van kameelhaar gedra met ’n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. 7Hy het gepreek en gesê: “Die Een wat ná my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. 8Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.”

Jesus word gedoop
(Matt 3:13–17; Luk 3:21–22; Joh 1:29–34)
9Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. 10Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ’n duif na Hom toe sien neerdaal. 11Daar was ook ’n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

Lied 290 “Dit is my troos dat ek gedoop is vs 1,2,3,4”

Geloofsbelydenis
Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar Hy sal kom om te oordeel
dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die vlees
en ’n ewige lewe.

Lied 260 “Ek glo vas in God die Vader vs 11”

Liedere

F210. “Erken nou die Heer”
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Lof / Verwondering)
Oorspronklike titel: Erken Nu De Heer
Teks en musiek: Frank van Essen
Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht
© 2005 Unisong Music Publishers t/a Essence Publishing
Ps 29, 96

1. Erken nou die Heer volke van die aarde
Erken nou sy majesteit
Kniel voor Hom neer want Hy is waardig
vol mag en heerlikheid

Brug:
Hoor Sy stem bo-oor die water en
hoor die donder, weerlig soos vuur
Ontsagwekkend is sy magtige stem
Luister goed hierdie heilig’ uur

Refrein:
Alle lof nou aan die ewige Heer
Alle heerlikheid en eer
Kom verhoog Sy Naam
en buig voor Hom neer
Hy is Koning vir altyd

2. Verhef dan jul stem, volk van die Here
Verheug jul en juig voor Hom
Sy Gees gee jul krag
Hy seën met vrede
nuwe lewe is in Hom

F220. “Die Heer Is My Herder”
(RUBRIEK: Flammikidz / FLAM Gemeentesang – Geloof en Vertroue)
Oorspronklike titel: De Heer is mijn Herder
Teks en Musiek: Marcel Zimmer
Afrikaanse vertaling: 2007 Faani Engelbrecht
© 2000 Celmar Music

Refrein:
Die Heer is my Herder
Hy is alles wat ek nodig het
Hy bring my tot rus
en Hy gee nuwe krag
Hy lei my steeds verder
op die regte pad wat ek moet gaan
Die Heer is my Herder.
Al gaan ek deur ‘n donker dal
ek hoef nie bang te wees
Ek weet dat U my by sal staan
U is naby, Heer
Want wat ookal met my gebeur
U help my telkens weer
U gee my wat ek nodig het
en nog soveel meer
U goedheid en u liefde, Heer
volg my vir altyd
en ek mag naby aan U bly
tot in ewigheid

God praat met ons en ons luister

Epiklese
F87. Maak My Nou Stil, Heer
(RUBRIEK: FLAM Gemeentesang – Epiklese gebed)
Oorspronklike titel: Open our eyes, Lord
Teks en Musiek: Robert Cull
Afrikaanse vertaling: 2005 Johan Engelbrecht
© 1976 Maranatha! Music / CCM Music

Maak my nou stil, Heer.
Ek wil na U luister;
my hart vir U oopmaak
dat U my kan aanraak.
Open my oë, my hart en my ore,
dat ek U leer ken, Heer,
en voor U kan lewe.

Skriflesing Psalm 29

Familie-oomblik
Prediking

Familie-oomblik

Speel ‘n koningspeletjie. Bring ‘n kroon, ‘n septer of stok en ‘n lang stuk lap vir ‘n mantel saam. Kies een van die kinders om ‘n koning of koningin te wees. Die ander kry ook rolle. Iemand moet die mantel aandra na die koning of koningin en statig deur die kerkgebou stap. Iemand moet die troon afstof en gereed maak. Die koning of koningin gaan sit op die troon. Iemand vra die koning of koningin wat hy of sy wil eet of drink. Almal moet die titel “u Majesteit” gebruik wanneer hulle met die koning of koningin praat. Daar kan selfs ‘n hofnar wees wat die koning of koningin met ‘n grappie laat lag.

Vra die kinders ná die speletjie om te verduidelik hoekom ‘n mens vir ‘n koning of koningin “u Majesteit” sê. Vra dan wat dit beteken wanneer ons God se majesteit besing.

Preekriglyn

Psalm 29 is een van die Psalms wat God verheerlik weens God se teenwoordigheid in die natuur – soos dit ook die geval is met Psalm 8 en 19. Charles Spurgeon het gesê dat ‘n mens moeite moet doen om hierdie Psalm in ‘n donderstorm te lees, omdat jy dan dieper sal verstaan wat die Psalm probeer sê.

God se stem word hier met ‘n aantal natuurverskynsels in donderstorms vergelyk om daarmee die almag en allesveranderende krag van God oor te dra.

Geen natuurgod

Volgens geleerdes is daar in hierdie Psalm verset sigbaar teen die Kanaänitiese afgodediens van die volkere rondom Israel. Die Baälgodsdiens was ‘n natuur-godsdiens van die Kanaäniete. Psalm 29 neem elemente, soos dat Baäl deur donderweer praat, en verkondig daarmee die Here se heerskappy ook in die natuur. Baäl was bekend as die reëngod en is dikwels uitgebeeld met ‘n weerligstraal in sy hand as wapen.

Teenoor die opvatting dat Baäl reën gee, bely die Psalm dat dit die Here is wat reën gee en dat onweer nie bloot dié van ‘n groot natuurkrag of die stem van Baäl is nie, maar eerder die stem van die Here. Dit illustreer ook op simboliese wyse die krag en oorvloed wat Hy vir sy volk gee. Daarmee word die suigkrag van die Baälgodsdiens vir die geloofsgemeenskap getroef.

Ons aanbid dus nie natuurverskynsels asof dit gode of goddelik is nie, maar ons herken in die natuur die stem en heerlikheid van God.

God is teenwoordig

Die Psalm bely daarmee dat die Here nie net die God van die geskiedenis is nie, soos die historiese Bybelboeke (Samuel, Konings) dit oorvloediglik uitspel nie, maar ook die God is van die natuur.

Die Psalm bely egter ook tereg dat hierdie Here meer is as die natuur (anders as in die Baälgodsdiens). Hy is die Een wat in die natuur en die natuurkragte teenwoordig is, maar ook daarbo verhewe is – soos onder andere in die opdragte aan die “seuns van God” gesien kan word.

God is ook nie net in beheer van die natuurkragte nie, maar sorg ook vir die gelowiges (vers 11).

Indeling

Die Psalm is ‘n lofpsalm met drie dele:

 • Vers 1-2: Dawid roep die hemelinge (letterlik “seuns van God” = sy hemelse “familie” of “raad”) op om saam met die geloofsgemeenskap op aarde God te loof en voor Hom te buig en hulle stem by God s’n te voeg.
 • Vers 3-9: Dawid loof God vir Sy magtige allesveranderende stem soos ‘n mens dit in die natuur kan waarneem: in die geluid van onweer (vers 3), in die lig van weerligstrale (vers 5-8) en selfs moontlik in aardbewings (“bokspring”, “bewe” in vers 6, 8). ‘n Mens kan hierdie “stem” van God waarneem op sewe plekke: rivierwaters (vers 3), see/oseaan (vers 3), Libanon (vers 5-6), Sirjon (vers 6 – vgl. Deuteronomium 3:8-9 = Hermon), woestyn (vers 8), bosse (vers 9), Sy paleis (vers 9) – en natuurlik in die 8ste plek, die geloofsgemeenskap (vers 10-11) wat eintlik weer ‘n volgende deel van die Psalm is.
 • Vers 10-11: Dawid sluit af met ‘n versterkende belydenis oor die krag en oorvloed wat hierdie sprekende God vir sy volk gee (vers 10-11) en in wie se lewens Sy stem tot sy reg kom. Die krag van die Here is nie net ‘n wapen wat vernietig of verstom nie. Dit seën en versorg Sy volk.

In die lig van die omringende twee Psalms (28en 30) antwoord dié Psalm dus onomwonde, dat God nie stil is nie, maar van Hom laat hoor!

Oor God

Ons kan Psalm 29 inderdaad lees as ‘n kragtige belydenis oor Wie God is.

Psalm 29 leer ons om ontsag en eerbied vir die Here te hê. Lofprysing pas op mense se lippe wanneer hulle aan God dink. Die God wat geprys word, se stem versplinter bome, bring donderweer voort en stuur weerlig. Dit wil voorkom of niks God kan terughou nie. Daarvoor is die wyse waarop die krag van die Here manifesteer té oorweldigend. Dié God is lofprysing waardig.

Die Psalm begin daarom met die oproep dat aan God die nodige respek vir sy glorie en mag gegee moet word. God is oppermagtig oor alles wat deur die Here geskep is. God se stem en raadsbesluit is magtiger as enigiets anders op aarde. Die digter reflekteer op die oordeel van God en die niksbeduidendheid van die natuurverskynsels teenoor God se toorn. Hy wys op God se mag wat deur middel van wind en vuur openbaar gemaak word en God se verheffing tot koningskap bó die grootste magte denkbaar.

Maar hy sluit af deur God se mense daaraan te herinner dat hierdie magtige en grootse God ook aan hulle krag en vrede gee.

Die Psalm verkondig daarom dat God koning van die ganse aarde is. Hy was koning van die skepping af en sal dit vir altyd bly. Die loflied beveel ons om aan hierdie koning al die eer te gee wat Hom toekom. As dit vir die engele geld (v 1), geld dit ook vir mense. Hierdie koning laat ons nooit in die steek nie. As ons swak is, sal Hy krag gee; as ons gebrek lei, sal Hy ons seën met wat nodig is.

Oor Jesus

Wanneer ons na Jesus kyk, kan ‘n mens dieselfde eienskappe wat Psalm 29 aan die Here toeken word sien in wat die Nuwe Testament ons van Jesus leer:

 • Soos wat die hemelinge opgeroep word om die Here te prys en Hom te aanbid, gee ‘n menigte engele aan Jesus eer by sy geboorte (Luk 2:13-14).
 • Die eer aan die Here se Naam verskuldig (Psalm 29:2) word in die Nuwe Testament op Jesus gerig, ‘n Naam bo alle ander name (Fil. 2:9-10). Soos wat die psalmdigter die oppermagtigheid van die Here in Psalm 29:3-9 besing, toon Jesus ook sy soewereiniteit oor die natuurkragte in Matteus 8:26 en Johannes 6:19 (om maar twee voorbeelde te noem).

Die laaste verse van die Psalm praat oor die heerskappy van die Here en die krag en vrede wat Hy aan die volk gee. Op soortgelyke wyse teken die Nuwe Testament Jesus as sittend aan die regterhand van God. Hy regeer oor ons. Hy gee ons vrede.

Epifanie

Ons is nou in die kerkjaar in die periode van Epifanie, die Griekse woord vir “verskyning”- die verskyning van God se genade in Jesus Christus.

Ons moet nou vra hoe die verskyning (epifanie) van Jesus die verskyning van God in die Psalm komplementeer.

Iemand skryf:
Met Epifanie word die stem van die Here weer gehoor. Met Jesus se doop in die Jordaan hoor die volk ‘n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun” (Luk 3:22).

In Christus kom die stem van Psalm 29 by die mense. Daarom skryf Johannes dat Jesus die “stem” en “gestalte” van die Vader is.”

Gevolg sê ‘n teoloog
Die hemelinge van Psalm 29 wat tot eer van die Heiland sing, se toewyding hoor ons weer in die sang van die engele wat in die velde van Betlehem uitjubel: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het” (Luk 2:14). Die Messias is hier. Die heil het gekom!

Boodskap

Hoe beleef ons die mag van die stem van God vandag? Hoe leef ons op grond hiervan?

Eerstens beklemtoon Psalm 29 dat God steeds praat, steeds by die wêreld betrokke is. ‘n Mens kan dink, selfs al doen jy baie moeite om die Bybel daagliks te lees, dat God se stem net soos ‘n bandopname is. Psalm 29 herinner ons dat die stem van die Here nie maar net ‘n opname uit die verre verlede is nie, maar ‘n lewendige uitsending, wat hier en nou effektief is.

Tweedens moet ons die laaste vers van die psalm goed hoor. Hierdie magtige God gebruik sy almag om sy volk te dien.
Die Here gee krag aan sy volk,
die Here seën sy volk met vrede. (11)
Ons moenie net onder die indruk kom van die grootsheid, majesteit en krag van die Here en hoe daardie mag in Jesus vergestalt is nie. Ons moet ook besef dat die krag en die vrede wat deur die psalmdigter belowe word ons onder alle omstandighede en in alle uitdagings versterk en geborgenheid bied. Die God wat dit aan ons skenk, is kragtig.

Derdens, nie almal wat die klank van weerlig hoor, hoor die stem van God nie. Gelowiges hoor iets – altans behoort iets te hoor – waarvoor ander mense doof is: die stem van God.

Vierdens: As ons ore ingestel is op God, dan doen ons die regte goed.

Ten slotte

God sorg. Die woorde in die lied van sanger Don Moen kom in hierdie verband by ‘n mens op:
Hide me now, under your wings,
Cover me within your mighty hand.
Find rest my soul in Christ alone,
know his power, in quietness and trust.
When the oceans rise and thunders roar.
I will soar with You, above the storm.
Father You are king over the flood, and I will be still and know You are God.

God stuur ons om te leef

Gebed
Offergawes

Wegsending: Lied 562 “Aan U o God my dankgesange 1,2,3,4”

Seën
Staan in verwondering oor wie God is.
Staan in afwagting oor wat God gaan doen.
Wandel hoopvol, want God is aan die werk.
Die genade van ons Here, Jesus Christus,
die liefde van God ons Vader
en die gemeenskap met die Heilige Gees is by julle.

Antwoord: Lied 312/313/314/315/ of
F361. Laat Dit So Wees (Amen)
(RUBRIEK: Kersflam – Gebed)
Teks en musiek: Neil Büchner
Kopiereg: © Flam Musiek-Uitgewers

Laat dit so wees, Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
Heer, laat ons leef soos U leer
Here, Amen.
Laat dit so wees, Here, Amen.
of
Vonk 38 (Melodie is Lied 582 “Bly by my Heer”)
Here, Ons God, As Ons Nou Huis Toe Gaan

1. Here, ons God, as ons nou huis toe gaan,
vra ons u seën, waar ons hier voor U staan.
U het u goedheid weer aan ons betoon,
ons saamwees in u Naam met guns bekroon.

2. Ons bid tot U, o Vader, Seun en Gees,
laat ons vir ander ook tot seën wees.
Maak ons getuies van u Naam, o Heer,
dat ook die wêreld U sal dien en eer.

3. U wat in liefde altyd by ons bly,
wees ons tog in ons lief en leed naby.
Sou daar beproewing oor ons pad kom, Heer,
maak ons volhardend in geloof al meer.
of
VONKK 277 – U is die lig wat deur die donker skyn
Teks: Hannes van der Merwe 2014 ©
Melodie: HIGHLAND CATHEDRAL – Uli Rover en Michael Korb
Orrelbegeleiding: Albert Troskie 2014 (Pro Deo)
Musikale verryking 1en 2: Gerrit Jordaan 2014 ©
© Teks, orrelbegeleiding en musikale verrykings: 2014 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Melodie: Church Hymnary Trust, Admin SCM-Canterbury Press Ltd. Met toestemming gebruik.

1. U is die lig wat deur die donker skyn.
U is die Een wat duister laat verdwyn.
Skyn in ons harte, dryf die donker uit.
Skyn in ons lewens tot in ewigheid.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

2. U is oorwinnaar, U’t die dood verslaan.
U het as Koning uit die graf gegaan.
Breek nou die bande, gooi die boeie neer.
Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer.
Jesus Christus, ons glo in U,
ons buig voor U neer, buig voor U neer.
Jesus Christus, ons God en Heer,
ons bring nou aan U die eer.

3. U is die Bruidegom en ons u Bruid.
U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd uit.
Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit.
Ons bly by U tot in ewigheid.