Eerste Sondag na Epifanie

Sections

Oorsig

Die Griekse woord waarvan Epifanie afgelei is beteken “verskyning”. God maak sy verskyning in die gestalte van Jesus onder mense. In Jesaja gaan dit om die “nuwe ding” wat God in die toekoms vir sy volk gaan doen. Matteus 3, wat handel oor die doop van Jesus, bevestig dat die nuwe wat God in en deur Jesus doen, die Een oor wie God hom verheug, gebeur. Die Een wat met Kerstyd gebore is. Psalm 29 skilder die grootsheid van God wat by magte is om die “nuwe ding” wat Hy belowe, te doen. In Petrus se toespraak in die huis van Kornelius word nie alleen bevestig dat God by magte is om te doen wat hy belowe het nie, maar word weereens bevestig dat God dit alles doen deur Jesus en dat die “nuwe ding” veel meer insluit as die volk Israel. Die “nuwe” lê juis daarin dat God almal aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is. God maak nie onderskeid nie.

Ander tekste

Psalm 29; Handelinge 10:34-43; Matteus 3:13-17

Fokusteks 

Jesaja 42:1-9
Hier is my dienaar
42 Hier is my dienaar, Ek stel hom aan.
Ek het hom uitverkies,
hy geniet my guns.
Ek laat my Gees op hom kom,
hy sal my wil aan die nasies
bekend maak.
2Hy sal nie roep nie,
hy sal nie hard skree nie,
hy sal nie sy stem op straat
laat hoor nie.
3’n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie,
’n lamppit wat dof brand,
sal hy nie uitdoof nie.
Hy sal my wil bekend maak soos dit is.
4Self sal hy ook nie uitgedoof
of geknak word nie
totdat hy my wil op aarde gevestig het.
die eilande wag op wat hy hulle sal leer.
5So sê God, die Here,
Hy wat die hemelkoepel geskep
en dit oopgespan het,
Hy wat die aarde gevorm het
en alles wat dit oplewer,
Hy wat aan al die mense op aarde
die asem gee,
die lewe aan alles
wat op die aarde beweeg:
6Ek is die Here.
Omdat Ek getrou is aan my verbond,
het Ek jou geroep.
Ek hou jou vas,
Ek beskerm jou
en Ek maak jou my verbond
met my volk,
my lig vir die nasies.
7Jy sal blindes laat sien,
jy sal gevangenes uit die tronk bevry;
wie in die donkerte
van die gevangenis sit,
sal jy laat uitgaan.
8Ek is die Here, dit is my Naam,
die eer wat My toekom,
gee Ek aan geen ander nie,
die lof wat My toekom,
gee Ek nie aan gesnede beelde nie.
9Wat Ek vroeër aangekondig het,
het plaasgevind.
Ek kondig nuwe dinge aan.
Voor dit begin gebeur,
laat Ek julle al daarvan hoor.

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
Gebruik ‘n gratis FLV Converter program om die video van Kowloon af te laai.  Dis in Duits, so sit die video se klank af terwyl jy dit wys.
Laat die video wys terwyl jy stukke uit Jesaja 42:1-9 wys.  Vir ‘n meer dramatiese toetrede kan jy Psalm 29 lees terwyl die video wys.

Liedere

Toetrede of Epiklese: Flam 70. “Lig Vir Die Wêreld”

Toewyding: Flam 289. “Ek Gee U My Hande (My Hele Menswees)”

F70. “Lig Vir Die Wêreld”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Getuienis / Diensbaarheid)
Teks en Musiek: Louis Brittz
© MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Nuwe Lof  met Louis Brittz)

Maak ons oë oop as ons die nag in kyk
Wys ons die hoop wat duisternis laat wyk
Gee ons woorde, Heer, waarmee ons wyd kan loop
Week ons met waarheid breek ons bekers oop

Lig vir die wêreld kom skyn deur ons
Skyn in die donker met liefde wat verlos
Stuur ons met lewe vol van helder hoop
Kom vul ons o Gees om sout te kan wees
Lig vir die wêreld kom skyn deur ons

Heer ontmoet ons hier woon in ons lofgesang
U is die rykdom waarna ons verlang
As U lig ons lei ons na die wêreld stuur
Seën ons met volheid vul ons met U vuur

Kom Jesus skyn laat donker verdwyn
Skyn in die nag laat breek die dag

Vader salf ons oë raak ons met deernis aan
Ons wil U hart vir verlorenes verstaan
Laat ons U wyn en melk neem vir dié sonder geld
En lewensbrood vir hul wat dit nie kan koop

Lig vir die wêreld
Kom skyn deur ons!

F289. “Ek Gee U My Hande (My Hele Menswees)”
(RUBRIEK:  Kruisfuur – Toewyding)
Teks en Musiek: Carli Lessing
©  2007 Broken Records

1. Ek gee U my hande
Om u werk te doen
Ek gee U my voete
Om u weg te loop
Ek gee my oë
Om te sien soos U doen
Ek gee my tong
Om u woorde te sê

Refrein:
Ek gee my hele menswees
Ek gee alles wat ek is
Ek bring my hele lewe
My liggaam en my gees
Here Jesus, ek kom vra
Kom leef en werk en bid in my

2. Ek gee my gedagtes
Dat U in my kan dink
Ek gee U my gees
Dat U in my kan bid
Maar bo dit alles
Kom gee ek ook my hart
Laat u liefde
Vir mense in my brand

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Familie-oomblik

Gesels oor die name wat ons het en hulle betekenis.  Brei uit oor byname en titels.  Trek dan die doop by en die rol wat name speel.  Praat dan oor die name wat Jesus gekry het by sy doop, en Matteus 12 se interpretasie van Hom as die Dienaar van Jesaja 42.

Koop van die kerse wat nie kan dood blaas nie (‘n mens kan dit by enige partytjiewinkel kry of kyk op die internet om dit self te maak).  Laat die kinders probeer om dit dood te blaas.  Verduidelik die konsep van die dienaar wat ‘n geknakte riet nie breek en ‘n lamppit wat dof brand, nie uitdoof nie.

(Foto deur Marcel Tarnogorski by flickr.com)

Preekriglyn

Jackie Pullinger het op 15 geweet sy is geroep om ’n sendeling te wees.  Aanvanklik voel sy geroepe om Afrika toe te kom.  In ’n droom ontvang sy die oortuiging om Hong Kong toe te gaan.  Sy skryf aan verskeie sendingorganisasies, maar word nie aanvaar nie.  ’n Predikant, Richard Thompson, adviseer haar om ’n kaartjie vir ’n bootreis na die Ooste te koop en te bid vir leiding waar sy moet afklim.  Sy volg dié advies en beland in 1966 in Hong Kong.

Hier kry sy werk as laerskoolonderwyser in die berugte Kowloon-buurt van Hong Kong.  Die area, ook bekend as die Vestingstad van Kowloon (Walled City of Kowloon), is ’n massiewe antieke militêre fort wat in die 1960’s onder beheer van kriminele Chinese triade-bendes was, en een van die wêreld se grootste opium-produsente geword het.  Polisie het uit vrees nie die gebied betree nie.

In hierdie area, wat al ’n menslike rioolplaas genoem is, begin sy ’n jeugklub.  Die doel is om verslaafdes, prostitute en bendelede te help.  Op wonderbaarlike wyse geniet sy op kritieke oomblikke die beskerming van magtige Chinese warlords.  In haar bekende boek, Chasing the Dragon (uitgegee deur Regal Books), beskryf Pullinger haar roeping:

My mission was to help the Walled City (Hong-Kong, Kowloon) people understand who Christ was. If they could not understand the words about Jesus, then we Christians should show them what He was like by the way He lived.  I remember He said: “If someone forces you to go a mile, go with him two miles.” Those in need that I met seemed to need three.

Jackie sê Christene het harde voete nodig wat die ekstra myle kan stap met mense wat genesing nodig het.  Maar Christene het ook sagte harte nodig wat maklik met deernis in beweging kan kom vir mense in nood.

[‘n Mens gebruik net een beeld vir jou PowerPoint.  Waak daarteen om te veel beelde te gebruik.  As jy wil, kan jy eerder hierdie foto as dié van die kers gebruik, maar dan moet jy dit deurlopend gebruik.  Foto deur Tan Wai Jia by haar blog kitesong.blogger.com]

Deur Pullinger se bediening het daar teen 1990 meer as 500 opium-verslaafdes gerehabiliteer en nuwe lewe in Christus gevind.  Dit is so groot as ’n gemiddelde NG gemeente.  ’n Hele gemeente, bestaande uit mense wat onder die haglikste omstandighede denkbaar uit die greep van die mees verslawende dwelmmiddels tot bekering gekom het.  Te danke aan ’n vrou met harde voete en ’n sagte hart.

In 1981 het sy die St Stephens Society gestig wat tuistes voorsien aan rehabiliterende verslaafdes, prostitute en bendelede.  Uit erkenning vir haar werk het Hong Kong se regering grond vir hierdie tehuise geskenk.

Ja, deur ’n dienaar van die Here, met harde voete en ’n sagte hart, het daar genesing vir baie gekom.

Agtergrond oor die teks

Ons teks verplaas ons na die haglike omstandighede van Israel.  Jesaja 42 speel in Israel se donkerste uur af.  Die volk is in ballingskap.  ’n Vreemde moondheid, Babilon, het hulle land aangeval, verwoes, die hoofstad in puin gelê, die meeste van die bevolking uiters wreedaardig doodgemaak, en ’n klompie weggevoer na Babel om daar die toekomstige voorspoed van Babilon te help verseker.

Jesaja help ons om sulke omstandighede die teenwoordigheid en die dade van die Here raak te sien.  Dis een ding om te glo die Here is oral teenwoordig.  Dis iets heeltemal anders om die aktiewe betrokkenheid van God te bely.  Jesaja help ons op hierdie pad.  Hy leer ons:
• om die Here en sy werke in tye soos hierdie raak te sien
• dat die Here ’n spesifieke roeping as opdrag in so ’n tyd gee
• om ons roeping en opdrag soos nuwe klere aan te trek en voor die Here uit te leef.

Die boek Jesaja is ’n intense worsteling met die vraag: Waar en hoe is God in die ellende van die ballingskap teenwoordig?  Verskillende antwoorde word gegee.  Die eerste 39 hoofstukke fokus op die heilige God se oordeel oor Israel se sonde.  Vanaf Jesaja 40 verander die toon van die boek.  Die verflenterde bannelinge hoor die uitkoms breek nou aan.  Die Here doen iets nuuts.  God leer hulle sy wil en word hulle Geneser.  God gaan ook wondere deur hulle doen.

Die nuwe dinge wat die Here doen, sluit Israel in.  Die Here bly getrou aan sy volk.  Hy maak ’n nuwe begin met hulle.  Hy doen iets nuuts tot heil van die hele wêreld deur hulle.  Hiervoor roep en stuur Hy die dienaar van die Here.

“Hier is my dienaar”

Hoofstuk 42 bevat die eerste van vier Dienaar-van-die-Here-liedere in die boek Jesaja.  Die ander drie vind ons in Jesaja 49:1-6; 50:4-9; en 52:13-53:12.

Die nuwe dinge wat die Here doen het ’n intense persoonlike kleur.  Dit gebeur deur die dienaar van die Here.

Daar is die nouste verband tussen die Here en die dienaar.  Die dienaar is deur God gekies, aangestel en met die Heilige Gees toegerus.  Die Here is die Skepper en Lewegewer, die troue Verbondsgod, wat spreek en dinge gebeur.  Die dienaar is die instrument van dié Here.  Die dienaar gaan sy taak dienend en op ’n sagte manier verrig, geen geknakte riet sal gebreek of dowwe lamp sal uitgeblus word nie.

Die taak van die dienaar is om die wil van die Here oor die hele wêreld bekend te maak en te vestig.  Selfs die eilande wag op sy leer.  Die eilande is destyds as die eindes van die aarde gesien.  Tot in die wydste uithoeke van die wêreld sal die wil van die Here geleer en gedoen word.  Die dienaar:
• Tree as tussenganger tussen God en sy volk op – verteenwoordig God by die volk en die volk by God (vers 6)
• Is God se lig vir die nasies – “lig” is hier ’n sinoniem vir “verlossing” – die dienaar dra God se lig na die nasies (vers 6)
• Laat blindes sien (vers 7)
• Bevry gevangenis uit die donker van die gevangenis (vers 7)

Die dienaar kom in God se Naam na Israel, maar ook na die nasies en volke tot aan die uiteindes van die aarde, om God se lig en heil te bring.  Die dienaar bevry mense uit allerlei omstandighede van binding en inperking.  Dié bevryding het beide ’n geestelike en fisieke dimensie.

Wie is hierdie dienaar?

Op ’n eerste vlak is die dienaar die volk Israel.  Die verskriklike pyn van die ballingskap is die smeltkroes waarin God Israel voorberei het om God se dienaar in die wêreld te wees.  Israel se God is die Skepper wat deur sy volk, sy dienaar, verlossing vir die hele wêreld bring.

Op ’n tweede vlak is die dienaar méér as die volk Israel.  Dit is waar van al vier liedere in Jesaja oor die dienaar van die Here.  Die wonderlike lig, verlossing en genesing roep om ’n geseënde Middelaar wat die volle inhoud van God se beweging na die wêreld in vervulling laat gaan.

Jesus is die Dienaar

Die Matteus-evangelie vertel van die woorde en dade van Jesus van Nasaret.  Hy maak die wil van God bekend en bring genesing vir alle mense.

In Matteus 12:15-21 word die lied van Jesaja 42 spesifiek op Jesus van toepassing gemaak:

So is vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het: 
“Hier is my Dienaar wat Ek aangestel het, my Geliefde oor wie Ek My verheug; Ek sal my Gees op Hom laat kom, en Hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. 
Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 
‘n Riet wat geknak is, sal Hy nie afbreek nie en ‘n lamppit wat rook, nie uitdoof nie; Hy sal die wil van God laat seëvier. 
En op Hom sal die nasies hulle hoop vestig.” 

Jesus is die Gestuurde van God na die nasies.  Jesus is die beweging van God se liefde tot aan die uithoeke van die wêreld.  Epifanie.  Jesus is die verskyning van God se goedheid en genesing.

Matteus plaas sy opmerking oor die vervulling van Jesaja 42 binne die konteks van verhale oor die genesing wat Jesus gebring het.  Die Fariseërs beplan reeds om Jesus dood te maak, maar Hy maak mense gesond en verbied hulle om daaroor te praat (11:15-16).

Uiteindelik seëvier die wil van God in Jesus se sterwe, opwekking en hemelvaart, ter wille van die nasies.

Die gemeente is die Dienaar

God is ’n fontein van liefde, geregtigheid en genesing.  Hierdie fontein vloei in Jesus se bediening na die nasies.  Jesus verteenwoordig God by die nasies, maar ook die nasies by God, waar Hy onophoudelik vir ons intree by die Vader.

Jesus se liggaam, die gemeente, die wêreldwye kerk, is ingeskakel by hierdie goddelike beweging van liefde.  In Johannes 20:21 blaas die lewende Here Jesus oor die kerk, stort die Heilige Gees oor ons uit, en sê: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle…”

Die Dienaar-van-die-Here-liedere het verwys na God se beweging deur sy volk Israel, wat in Jesus se bediening sy hoogtepunt bereik.  Die Nuwe Testamentiese gestalte van hierdie beweging is God se sending na die wêreld deur die liggaam van Christus, die kerk.

Só moet ons oor onsself as die gemeente van God dink.  Ons is deel van God se beweging na die wêreld.  Ons doen dit op ’n sagte, dienende manier, waarin rokende lamppitte en geknakte riete bevestig en nie vernietig word nie.

Ons is geneig om aan gemeentes as klubs te dink waar die bediening die gemeente se diens aan sy lidmate is.  Jesaja 42 daag ons uit om die nasies en die eilande (uiteindes van die aarde) raak te sien.

In ’n onlangse gesprek met die kerkraad van Alexandria, ’n plattelandse dorpie in die Oos-Kaap, kon die kerkraad binne ’n ommesientjie mense van tien nasionaliteite opnoem wat in hul onmiddellike omgewing woon en werk.  Indien Alexandria die gemeente as deel van God se aksie na die nasies sien, om lig en genesing te bring, kan lidmate maar net met oop oë en ore, tesame met dienende hande, by die kerk se voordeur uitstap.

In dieselfde gesprek het die kerkraadslede nostalgies vertel hoeveel van hulle vriende, wat saam met hulle in Alexandria opgegroei het, nou op verskillende plekke in die wêreld werk.  Hulle het bekommerd vertel hoeveel van hulle kinders, wat in dié gemeente opgegroei het, nou regoor die wêreld woon.  Jesaja 42 bemoedig dié gemeente.  Die Christelike vorming wat tientalle, dalk honderde mense in hul gemeente ontvang het, word nou reg oor die wêreld, tussen die nasies, uitgestort.  Beide op haar tuisveld, en op talle plekke in ander lande, is Alexandria deel van God se beweging na die nasies.

In plaas van mismoedigheid omdat ons lidmate na die buiteland verloor, kan ons eerder dankbaar en verras juig oor die manier hoe die Here sy kerk gebruik.

Hoeveel kragtiger kan God se sending van liefde deur sy dienaars geskied wanneer gemeentes hierdie rol doelbewus begin speel?  Tuis en in die internasionale arena is ons tussen die nasies.

Van gemeentes verg dit om die klubmentaliteit te verloën.  Ons is nie net daar ter wille van ons bestaande lede nie.  Gemeentes het bekering nodig om die dienaar-taak op te neem.

Ek is die dienaar

My eie selfverstaan moet groei om myself as dienaar van die Here te leer sien.  Ek is God se aksie na die nasies.  Jesus het my deel daarvan gemaak.

Hiervoor is daar bekering by my nodig.  My missie is nie om my eie toekoms finansieel te beveilig nie.  Ek is nie daar om vir my kinders bymekaar te maak nie.  Ek kan nie my huis, kar, beleggings en pensioen saamneem na God se nuwe hemel en aarde toe nie.  Natuurlik het finansiële rentmeesterskap en versorging van ons gesinne ’n plek in God se bedoeling, maar nie as hoogste doel van ons lewens nie.  Daarvoor is selfversorging en onafhanklikheid hopeloos te selfgesentreerd en gaan dit as hoogste doel teen die grein van die evangelie in.  Dit word afgodery.

Ons het gebed nodig waarin ons die Here vra om ons oë vir die nasies te open.  Hoe kan ons deelneem aan God se beweging van liefde na mense rondom ons?  Van watter denkwyses moet ons verlos word om ons oë oop te maak vir ander wat behoefte het aan God se wil en aan genesing?

Skuif jou identiteit

God verskyn ook deur my en jou, en ons gemeente, in die wêreld.
Dink weer aan Jackie Pullinger en Kowloon City.  Hoe hard is jou voete?  Hoe sag is jou hart?

God stuur ons om te leef

Gee tyd vir nadenke en stil gebed.  Jy kan weer die video van Kowloon wys.  Of wys beelde uit jou eie dorp/stad of onlangse nuusberigte.  Jy kan ook Louis Brittz se “Gekruisigde Hande” speel terwyl mense nadink oor hul reaksie op die preek.

F292. “Heer Laat My Skyn”
(RUBRIEK:  Kruisfuur / FLAM Gemeentesang- Getuienis)
Teks: Marina du Toit
Musiek: Marina du Toit
©  2008 Urial Publishing

1. Heer vul my hart, met liefde
U Woorde binne my
Heer laat my lippe spreek van vrede
En die doodsheid lewe gee

Want U is God, hier in my en U Gees leef deur my
Laat ek water bring in ‘n dorre woestyn

Refrein:
Heer laat my (ons) skyn!  Heer laat my skyn!
Heer laat die donker nou swig en die twyfel verdwyn
Heer laat my (ons) skyn!  Heer laat my (ons) skyn!
Heer laat ek (ons) hoop bring vir nood en ‘n wêreld in pyn!
Heer laat my (ons) skyn!  Heer laat my (ons) skyn!  Heer laat my (ons) skyn!

2. Heer rig ons op, as ligdraers, ‘n nasie na U hart
Heer gee ons hande, net soos U s’n, wat uitreik en genees.

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.