Eerste Sondag ná Epifanie

Sections

Oorsig

Op die eerste Sondag ná Epifanie kom Jesus se doop sterk na vore as die geleentheid waar God Jesus se identiteit as Seun bevestig en vanwaar Hy begin met sy bediening op aarde.

Die tekste wat hiermee saamgaan, insluitend die sleutelteks vir hierdie Sondag, handel oor die identiteit van die magtige en reddende God.

Die sleutelteks gaan spesifiek oor die dienaar wat God uitgekies het vir sy werk, om met God se eie Gees op hom, hierdie werk te doen, maar met ‘n meer sagmoedige mag as die tipiese wêreldse heerser.

Ander tekste

Psalm 29
Die stem van die Here is magtig
29 ’n Psalm van Dawid.
Prys die Here, julle hemelinge!
Prys die Here om sy eer en mag!
2Prys die Here
om die eer van sy Naam!
Buig voor die Here
by sy heilige verskyning!
3Die stem van die Here weerklink
oor die waters.
Dit is die magtige God
wat die weer laat dreun;
die Here self is op die groot waters!
4Die stem van die Here is magtig,
die stem van die Here is vol majesteit.
5Die stem van die Here
kloof die seders van die Libanon oop.
6Hy laat die Libanon
bokspring soos ’n kalf
en die Sirjon soos ’n jong bees.
7Die stem van die Here
laat weerlig uitslaan.
8Die stem van die Here
laat die woestyn bewe.
Die Here laat die Kadeswoestyn
bewe.
9Die stem van die Here
laat die wildsbokke ruk van skrik;
dit stroop die bosse kaal.
In sy paleis roep almal uit:
“Hoe geweldig!”
10Die Here heers oor die watermassas,
Hy heers vir altyd as koning.
11Die Here gee krag aan sy volk;
die Here seën sy volk met oorvloed.

Matteus 3:13-17
“Jy, gebied van Sebulon en gebied
van Naftali, aan die seekant
en oorkant die Jordaan,
Galilea waar die heidene woon!
16Die volk wat in duisternis woon,
het ’n groot lig gesien;
hulle wat in die skemerland
van die dood lewe,
vir hulle het die lig opgegaan.”
17Van toe af het Jesus begin preek en gesê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.”

Handelinge 10:34-43
Petrus se toespraak by Kornelius
34Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: “Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, 35maar in enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is. 36Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. 37Julle weet ook van die gebeurtenisse dwarsdeur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin ná die doop wat Johannes verkondig het. 38Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom.

39“En ons is getuies van alles wat Hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan die kruis te hang. 40Maar God het Hom op die derde dag uit die dood opgewek en Hom laat verskyn, 41nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees, ons wat ná sy opstanding uit die dood saam met Hom geëet en gedrink het. 42Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit Hy is wat deur God aangestel is as Regter oor lewendes en dooies. 43Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.”

Fokusteks

Jesaja 42:1-9
Hier is my dienaar
42 Hier is my dienaar, Ek stel hom aan.
Ek het hom uitverkies,
hy geniet my guns.
Ek laat my Gees op hom kom,
hy sal my wil aan die nasies
bekend maak.
2Hy sal nie roep nie,
hy sal nie hard skree nie,
hy sal nie sy stem op straat
laat hoor nie.
3‘n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie,
‘n lamppit wat dof brand,
sal hy nie uitdoof nie.
Hy sal my wil bekend maak soos dit is.
4Self sal hy ook nie uitgedoof
of geknak word nie
totdat hy my wil op aarde gevestig het.
die eilande wag op wat hy hulle sal leer.
5So sê God, die Here,
Hy wat die hemelkoepel geskep
en dit oopgespan het,
Hy wat die aarde gevorm het
en alles wat dit oplewer,
Hy wat aan al die mense op aarde
die asem gee,
die lewe aan alles
wat op die aarde beweeg:
6Ek is die Here.
Omdat Ek getrou is aan my verbond,
het Ek jou geroep.
Ek hou jou vas,
Ek beskerm jou
en Ek maak jou my verbond
met my volk,
my lig vir die nasies.
7Jy sal blindes laat sien,
jy sal gevangenes uit die tronk bevry;
wie in die donkerte
van die gevangenis sit,
sal jy laat uitgaan.
8Ek is die Here, dit is my Naam,
die eer wat My toekom,
gee Ek aan geen ander nie,
die lof wat My toekom,
gee Ek nie aan gesnede beelde nie.
9Wat Ek vroeër aangekondig het,
het plaasgevind.
Ek kondig nuwe dinge aan.
Voor dit begin gebeur,
laat Ek julle al daarvan hoor.

Ekstra stof

Jesaja 42-43 – Die dienaar van die Here leer mense om God te ken
Dit help om die onderskeie perikope van hoofstuk 42 se boodskap van mekaar te onderskei.  In 42:1-9 word oor die dienaar van die Here as individu gepraat wat God se verbond met die nasies is.  In 42:10-17 word oor die verandering wat God bring gehandel.  In 42:18-25 word oor die mislukte vervulling van Israel se taak as dienaar van die Here gehandel.

42:1-9: Hier word die dienaar van die Here as ‘n individu aangekondig wat deur God se Gees bemagtig word om sy wil aan die nasies bekend te maak.  Sy karakter en bediening getuig van deernis – ‘n geknakte riet sal hy nie afbreek nie.  Sy invloed sal strek tot aan die einde van die bekende wêreld (eilande).

Hierdie dienaar is God se verbond met sy volk.  Deur sy bediening sal blindes sien en gevangenes uit die tronk bevry word.  En onthou dat dit juis die praktiese genesingsbediening van Jesus in die Nuwe Testament is wat Matteus as bewys aangee dat Jesaja se voorspelling in Jesus vervul is (Matt 12:17-21).

42:10-17: Daarom kan almal ‘n nuwe lied sing (Kedar is in Arabië en Sela in Edom, albei streke oos van die Dooie See).  God tree op soos ‘n soldaat en oorwin sy vyande.  Hy bars los en verander donkerte in lig en maak die ongelyk plekke gelyk, tot teleurstelling van dié wat op afgode vertrou.

42:18-25: Die konteks maak dit duidelik dat hier oor die mislukking van Israel as die dienaar van die Here gepraat word, mense wat blind en doof is, al het die Here hemel en aarde beweeg om hulle in gehoorsaamheid te laat reageer.  Ten spyte van hulle ongehoorsaamheid en die gevolglike ballingskap, bly die Here getrou, want Hy vind vreugde daarin.

Hoofstuk 43
Hoofstuk 43 verseker egter die volk van God se verkiesende liefde (43:1-13) wat Hom beweeg tot ‘n nuwe bedeling (43:14-21) omdat Hy getrou is aan Homself (43:22-28).

43:1-13: Dit is vir baie van ons seker een van die mooiste gedeeltes in die Bybel.  Maar luister daarna ook uit die hoek van ‘n volk wat in ballingskap sit en dié bemoedigende woorde van God hoor.  God kies hulle uit om aan hulle liefde te bewys en bymekaar te maak in ‘n Tweede Eksodus waar hulle van alle windstreke weer terug na die Beloofde Land sal keer.  En alle nasies sal getuies wees van hierdie proses.  Let op hoe die roeping van die gehoorsame dienaar van die Here uitgespel word: “sodat julle My kan ken en in My kan glo en kan besef dat Ek die Here is.”(43:10).  Terloops: Seba was die seun van Kus (Gen 10:7) en was dus ‘n ander naam vir Ethiopië.

43:14-21: God bewerk hierdie Tweede Eksodus deur ‘n nuwe ding te doen, dit is om die Galdeërs te verslaan (deur die Persiërs) en sy volk in ere weer te herstel.

43:22-28: Die redding gebeur al verdien Juda dit nie, en het hulle selfs nie daarvoor gevra nie.  God vergewe hulle omdat Hy getrou bly aan Homself.  In woorde wat reeds in die eerste hoofstuk gebruik is van Jesaja, nooi God hulle uit om die saak met Hom uit te maak, ‘n tema wat in die volgende hoofstuk verder gevoer sal word.

Liturgie

Toetrede: Psalm 29 verse 1-2 of
F210.Erken nou die Heer vers 1, brug en refrein

Votum: Psalm 29

Respons
Sang Psalm 29 verse 3-4 of 
F210.Erken nou die Heer  refrein

Seëngroet: Psalm 29:11  Die Here gee krag aan sy volk; die Here seën sy volk met oorvloed.

Respons: Sang Psalm 29:5
F210. “Erken nou die Heer vers 2”

Lofsang
Lied 343 “Loof die God van ons verlange!” of
F192. Die Koning Is Hier of
VONKK 142 Jesus, Verlosser, U Daal Tot Ons Neer [bekende melodie:  Zion’s Daughter]

Toewyding
Genadeverkondiging

Danksegging en geloofsbelydenis: Lied 339 “Halleluja! Prys die Heer”

Gebed

Skriflesing: Jesaja 42:1-9

Preek
Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 486 “Bring aan die volke die boodskap”

Seën: Lied 364 refrein “Kom, loof die Heer…”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Toetrede
As julle Psalm 29 (of F210, ’n verwerking van Psalm 29) sing saam met die votum en seëngroet, geskied dit alles sonder aankondiging:
Psalm 29 verse 1-2 of
F210. Erken nou die Heer vers 1, brug en refrein

Votum: Psalm 29
Leser 1:  Prys die Here, julle hemelinge!
Leser 2:  Prys die Here om sy eer en mag!

1:  Prys die Here om die eer van sy Naam!
2:  Buig voor die Here by sy heilige verskyning!

1:  Die stem van die Here weerklink oor die waters.  Dit is die magtige God wat die weer laat dreun; die Here self is op die groot waters!
2:  Die stem van die Here is magtig, die stem van die Here is vol majesteit.  Die stem van die Here kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat die Libanon bokspring soos ’n kalf en die Sirjon soos ’n jong bees.

1:  Die stem van die Here laat weerlig uitslaan.
2:  Die stem van die Here laat die woestyn bewe.  Die Here laat die Kadeswoestyn bewe.

1:  Die stem van die Here laat die wildsbokke ruk van skrik; dit stroop die bosse kaal. In sy paleis roep almal uit: “Hoe geweldig!”
2: Die Here heers oor die watermassas, Hy heers vir altyd as koning.

Respons: Sang Psalm 29 verse 3-4 of
F210. “Erken nou die Heer” refrein

Seëngroet
Psalm 29:11  Die Here gee krag aan sy volk; die Here seën sy volk met oorvloed.

Respons
Sang Psalm 29:5
F210. “Erken nou die Heer vers 2”

Lofsang
Lied 343 “Loof die God van ons verlange!” of
F192. Die Koning Is Hier of
VONKK 142 Jesus, Verlosser, U Daal Tot Ons Neer [bekende melodie:  Zion’s Daughter]

Toewyding
Liturg: Here, ons bely dat ons dag na dag misluk om mens te wees soos U bedoel het ons dit moet wees.
Gemeente: Here, ons bely dit voor u.

L: Here, ons bely dat ons dikwels nie lief het nie, omdat ons nie verstaan wat liefde is nie en omdat ons nie bereid is om onsself te offer nie.
Gemeente: Here, ons bely dit voor u.

L: Here, ons sny onsself af van mekaar en ons bou mure van haat en jaloesie.
Gemeente: Here, ons bely dit voor u.

L: Here, ons bely dat ons selfsugtig lewe en soms nie eens ander mense se nood raaksien nie.
Gemeente: Here, ons bely dit voor u.

L: Here, ons bely dat ons al stilgebly het waar ons geweet het mense word onregverdig behandel.
Gemeente:  Here, ons bely dit voor u.

L: Ons het niks om vir U aan te bied as versoening vir ons sondes.  Maar ons vlug in hierdie oomblikke na U toe, Jesus, na U wat in ons plek kom sterf het.
Gemeente: Here, wees ons genadig!
Amen
(Uit Gebedeboek met Liturgiese Voorstelle)

Genadeverkondiging
Vanoggend se Skriflesing, Jesaja 49, bied ’n aangrypende beeld van die Dienaar van God, wat ons vanuit ’n NT perspektief verstaan as Jesus.  Dit sê:
Jesaja 42:1-3
Hier is my dienaar, Ek stel hom aan.
Ek het hom uitverkies,
hy geniet my guns.
Ek laat my Gees op hom kom,
hy sal my wil aan die nasies
bekend maak.
2Hy sal nie roep nie,
hy sal nie hard skree nie,
hy sal nie sy stem op straat
laat hoor nie.
3’n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie,
‘n lamppit wat dof brand,
sal hy nie uitdoof nie.
Hy sal my wil bekend maak soos dit is.
In hierdie Dienaar se hande is ons veilig.  Hierdie dienaar hanteer ons met liefde en genade, ook ons gebrokenheid en mislukkings.

Danksegging en geloofsbelydenis: Lied 339 “Halleluja! Prys die Heer”

Liedere

F210. “Erken nou die Heer”
(RUBRIEK: Flam – Lof / Verwondering)
Oorspronklike titel: Erken Nu De Heer
Teks en musiek: Frank van Essen
Afrikaanse vertaling: Faani Engelbrecht
© Unisong Music Publishers geadministreer deur Small Stone Media South Africa
(Ps 29, 96)

1. Erken nou die Heer volke van die aarde,
erken nou sy Majesteit.
Kniel voor Hom neer want Hy is waardig
vol mag en heerlikheid.

Brug:
Hoor sy stem bo-oor die water en
hoor die donder, weerlig soos vuur.
Ontsagwekkend is sy magtige stem,
luister goed hierdie heilig’ uur.

Refrein:
Alle lof nou aan die ewige Heer,
alle heerlikheid en eer.
Kom verhoog sy Naam
en buig voor Hom neer.
Hy is Koning vir altyd.

2. Verhef dan jul stem, volk van die Here.
Verheug jul en juig voor Hom.
Sy Gees gee jul krag.
Hy seën met vrede
nuwe lewe is in Hom.

VONKK 142 “Jesus, Verlosser, U Daal Tot Ons Neer”
Teks: Ernst Kotzé 2010
Musiek: JUDAS MACCABEUS – GF Handel 1746;  harmonisasie effens gewysig 2001
© Teks: 2011 VONKK Uitgewers (admin Bybel-Media)
© Musiek: Openbare besit
RUBRIEK: Klassiek – Advent  / Kersfees en Epifanie

1. Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer.
Wonderbare Raadsman, U is ewig Heer!
Ons kom in aanbidding, buig tot in die stof.
Heer, ontvang ons loflied, aan U al die lof!
Jesus, Verlosser, U daal tot ons neer.
Wonderbare Raadsman, U is ewig Heer!

2. Kniel voor ons Koning, laat ons voor Hom buig.
Bring aan Hom die ere, laat ons harte juig!
In ons donker harte, stuur Hy weer sy lig.
Hy kom na die aarde, om ons op te rig!
Kniel voor ons Koning, laat ons voor Hom buig.
Bring aan Hom die ere, laat ons harte juig!

F192. “Die Koning Is Hier”
(RUBRIEK: Kruisfuur – Toetrede / Advent en Epifanie)
Teks en musiek: Stass van Veuren
© 2008 MAR Gospel Music Publishers

1. Ons sing hosanna, hosanna in die hoogste.
Ons sing hosanna want die Koning het gekom.
En Hy is hier vir ons.
Ons sing hosanna want God het ingetree.
Ons sing hosanna Hy’t sy lewe kom gee.
Hy is hier vir ons.

Refrein:
Die Koning is hier,
die Koning is hier.
Here Jesus U is die Koning van my lewe.
Die Koning is hier,
die Koning is hier.
Here Jesus U is die Koning van my hart.

2. Ons sing halleluja want God is op die troon.
Ons sing halleluja want die dood het verloor
by die kruis van Jesus.
Ons sing halleluja want die lig het gekom.
Ons sing halleluja daar’s lewe deur Hom.
Hy’t gekom vir jou en my.

Refrein:

God praat met ons en ons luister

Gebed

Skriflesing: Jesaja 42:1-9

Preek

Familie-oomblik

Gesels oor “sagmoedigheid” – of dalk eerder “sagtheid”.  Help kinders om te verstaan dat “sagtheid” en “krag / om sterk te wees” dikwels saamgaan.  Om “sag” te wees, is nie gelyk daaraan om “swak” te wees nie.

Laat iemand maak of hulle vinger seergekry het.  Vra dan vir ’n kind hoe hulle die seer vinger sal behandel.  Jy sal saggies werk met die een met die seer vinger, hulle troos, die vinger met watte en ontsmettingsmiddel skoonmaak, ’n pleister plak.  (Laat hulle dit doen – bring watte en pleister.)  Jy gaan nie op die seerplek druk of vir die een in pyn lag nie.  Jy moet self ook dapper wees, want soms kry jou hartseer omdat jy hulle jammer kry.

Verduidelik dat dit is hoe Jesus is – sag of sagmoedig.  Lig gedeeltes uit die Jesaja-teks uit wat dit beklemtoon – of laat gesinne die teks saam lees en gedeeltes uitlig wat Jesus se sagtheid bevestig.

Herinner almal dat ons ook saggies met mekaar werk.

En aangesien kinders versot is op pleisters, kan jy vir elkeen ’n pleister plak om hulle te herinner dat Jesus saggies met hulle werk.

Preekriglyn

Op ‘n dag, op die oewer van die Jordaanrivier, het ‘n groot dag in die lewe van die Triniteit afgespeel. Ons lees in Matteus 3 hoe Jesus van Galilea in die noorde af kom. Hy kom na Johannes toe, by die Jordaanrivier, om deur Johannes met ‘n bekeringsdoop gedoop te word. Hoewel Jesus geen sonde gehad het nie, kom sit Hy sy skouer onder mense se sonde in. Hy identifiseer met ons sonde, om ons Verlosser van sonde te word. Dit gebeur by sy doop.

Toe Jesus uit die water orent kom, het die Gees van God soos ‘n duif op Hom neergedaal. Jesus het ook die stem van die Vader uit die hemel gehoor: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek my.” (Matt 3:17).

Inderdaad ‘n groot dag in die lewe van Vader, Seun en Heilige Gees. Die Seun voer sy roeping uit deur met mense se sonde te identifiseer, sodat Hy verlossing kan bring. Die Heilige Gees bekragtig Hom vir sy roeping. As gehoorsame Dienaar van die Here spreek die Vader sy vreugde oor die Seun uit.

‘n Dag om te onthou.

Dienaar van die Here

In die boek Jesaja, spesifiek in die gedeelte van hoofstukke 40 tot 55, kom daar vier liedere voor wat bekendstaan as liedere oor die Dienaar van die Here.

Die volk hoor hoe die profeet hierdie vier liedere sing terwyl hulle wreed ontwortel in ballingskap in Babilonië verkeer. Hulle is sonder leiers. Die Here praat egter met hulle, en kondig vir hulle aan dat Hy ‘n leier voorsien, die Dienaar van die Here.

Dit is nie altyd in Jesaja duidelik presies wie en hoe hierdie Dienaar is of sal wees nie. Soms lyk dit of die hele volk die Dienaar van die Here is. Soms word die Dienaar as ‘n individu voorgestel. Daar sal in die toekoms ‘n spesifieke Dienaar van die Here opstaan deur wie God groot dinge gaan doen.

Die Dienaar kan selfs verskillende individue wees. Die Persiese koning, Kores, wat die Babiloniërs verslaan en Israel toegelaat het om uit ballingskap terug te keer na hul land, word deur God in diens geneem. Hy kan inderdaad ‘n dienaarsrol vervul, want God gebruik wie God wil. Net soos die Here die heidens keiser Augustus se volkstelling later gebruik om toe te sien dat Jesus in Betlehem gebore word, neem God in diens wie God wil.

Tog is die Dienaar van die Here meer as die volk of sekere tydgenote van die Jode in ballingskap. Daar is kante en elemente van die Dienaar se bediening wat om vervulling roep, maar nie in daardie tyd vervul word nie.

Kom ons kyk van naderby na ons teks, wat een van vier van hierdie liedere oor die Dienaar van die Here is.

‘n Lied oor die Dienaar

Jesaja 42 verse 1 tot 9 kan in twee dele verdeel word. Die eerste vier verse handel oor die Dienaar van die Here, verse vyf tot nege handel oor die Here van die Dienaar.

Verse 1 tot 4

Die bediening en karakter van die Dienaar van die Here word in verse 1 tot 4 uitgespel:

  • Die Dienaar van die Here word spesifiek deur God geroep en aangestel. God kies die Dienaar uit, God laat sy Gees op die Dienaar kom (1);
  • Die taak van die Dienaar van God is om God se wil aan die nasies bekend te maak (1). Die Hebreeuse woorde wat hier met die wil van God vertaal word, beteken letterlik die “geregtigheid” (mishpat) van God. In ‘n tyd toe die volk in ballingskap ervaar daar is geen geregtigheid meer vir hulle nie, hoor hulle dat die Here ‘n Dienaar aanstel om God se geregtigheid te bring (verse 1 en 4);
  • Die Dienaar van die Here kom sonder fanfare en ‘n groot mediagroep om al die aandag op hom te vestig. Hy kom ook nie met militêre geweld om God se wil af te dwing nie. Volgens vers 2 sal hy nie hard roep of skree nie;
  • Dit word in vers 3 uitgebrei deur te sê die Dienaar van die Here sal sag met mense werk. Gebreekte mense of mense wat seergekry het, sal hy versigtig en sagkens hanteer. ‘n Geknakte riet of dowwe lamppit, ‘n mens met worsteling en seer, kan by hom vertroosting vind;
  • Hoewel die dienaar nie met geweld werk nie, sal selfs gewelddadige mense hom nie uitknikker voordat hy nie die wil van God, die geregtigheid van God, volledig bekendgemaak het nie (4). Hiervoor wag selfs die verste eilande.
Wil en geregtigheid van God

Ons moet bietjie langer stilstaan by verse 1, 3 en 4 waar gesê word die Dienaar sal die wil van God bekend maak. Hierdie wil van God, is die geregtigheid (mishpat) van God.

Wat is die mishpat, die wil, die geregtigheid van God, wat die Dienaar gaan bring? Waar God se mishpat heers, leer die Ou Testamentiese profete ons, is die samelewing heel. In so ‘n samelewing word alle bekommernisse en probleme geadresseer. ‘n Samelewing sonder enige mishpat is een waarin brute krag tot voordeel van enkele mense gebruik word. Daarom is die mishpat wat die lydende dienaar gaan bewerkstellig niks anders as die redding van God nie. Dié redding is nie net ‘n private vergiffenis van sonde nie. Dié redding is ook nie net die totstandkoming van ‘n humanitêre stelsel wat ‘n meer gelyke samelewing kan bewerkstellig nie. Hierdie mishpat is die lewegewende orde wat bestaan wanneer die skepping funksioneer volgens God se wil. In so ‘n wêreld is alle verhoudinge heel: die verhouding tot God, tot mekaar en tot die wêreld.

Die God van die Dienaar

Vanaf vers 5 lees ons Wie die God is, wat die Dienaar stuur en gebruik:

  • Die God van die Dienaar is die almagtige Skepper en Lewe-gewer van alles wat bestaan. Hy het ‘n wonderlike wêreld geskep en maak lewe moontlik (5). Terwyl daar in Babilonië baie afgode is, moet die volk weet dat daar net een ware God is.
  • Hy is die Here van die verbond met sy volk. Dit beteken God het trou gesweer aan sy volk, en verlaat hulle nie. Die Here verbind Hom deur sy dienaar aan die volk. Die Here sal ook aan sy dienaar trou bly, hom vashou en beskerm, en hom God se lig vir die nasies maak (6). God gaan hierdie dinge nie net doen vir Jode nie, maar ook vir al die nasies. Die verlossing en geregtigheid is vir almal.
  • God sal kragtige dinge deur sy Dienaar doen: blindes sal sien, gevangenes bevry word, daar sal geregtigheid en genesing vir mense kom (7).
  • Die Here beklemtoon dat Hy die enigste God is – daar is nie afgode nie, daar is nie plaasvervangers nie, daar is net een ware God, die God van Israel wat vir al die nasies lig en genesing bring (8)
  • God kondig al hierdie wonderlike nuwe dinge aan, en laat sy volk daarvan hoor, sodat hulle kan weet sy oordeel oor hulle, soos dit in die ballingskap tot uitdrukking kom, is nie God se laaste woord nie. God gaan nuwe dinge doen, wat vir sy volk ‘n troos gaan wees (9).
Jesus, die Dienaar van God

In die boek Jesaja word dit nooit duidelik wie die uiteindelike Dienaar van die Here is nie. Hier is die genesing en verlossing van die Dienaar nog nie ten volle vervul nie.

Dit is eers in die Nuwe Testament dat ons in die volste sin van die woord die Dienaar van die Here in Jesus Christus ontmoet. Reeds by sy doop hoor ons hoe Jesaja 42:1 in vervulling gaan. Die Dienaar is die Een wat God se guns geniet (42:1), Hy is die Seun van God in wie en oor wie God God verheug (Matt 3:17). Jesus is die Dienaar oor wie God sy Gees laat kom. Deur Hom sal al God se geregtigheid vervul word.

Waar is God?

Terwyl die volk daar in ballingskap was, sou hulle kon vra waar die geregtigheid van God is. Waar is God wanneer mense swaarkry, spesifiek so swaarkry soos mense wie se stad, Jerusalem, verwoes is en mense op die wreedaardigste wyse denkbaar doodgemaak en in ballingskap weggevoer is?

Deur al die eeue sou God se kinders dikwels swaarkry. Selfs al het hulle uit ballingskap teruggekeer, het God se volk baie leed, swaarkry en wrede oorheersing beleef, tot in Jesus se tyd. Natuurlik het God se volk self dikwels die pad byster geraak en in sonde geval. Hulle het ook die wil van God vertrap, dis soos hulle in die eerste plek in ballingskap beland het.

Die wêreld is siek en gebroke.

God bly egter getrou aan God se wêreld. God stuur ‘n Dienaar wat mense se sonde op Hom neem. Die Dienaar is nie gewelddadig nie. Die Dienaar leer egter vir mense God se wil, sodat hulle reg kan lewe.

Trouens, dit is juis deur die Dienaar wat mense God se wil leer, dat ons as mense bewus raak van ons eie sondigheid en opstand teen God. God se genade deur die Dienaar lê ons sonde bloot, sodat ons ons daarvan kan bekeer, God se wil kan leer, en genees kan word.

Hierdie Dienaar is soveel anders as die wêreld. Hy is kalm en rustig, sag en stil. Hy breek niemand verder af nie, Hy manipuleer, dreig en pleeg nie geweld nie. Vir Hom heilig die doel nie die middele nie. Hy leer ons leef op ‘n manier wat genees en vry maak. Hy is ‘n Koning wat nie oorheers nie, maar dien.

“Epifanie”

Ons is tans in die deel van die kerkjaar wat as “Epifanie” (verskyning) bekendstaan. Ons vier die verskyning van God se goedheid, genade, geregtigheid, genesing in die wêreld.

Epifanie gaan oor die goeie nuus van God wat sy Dienaar in Jesus Christus gestuur het. Die doop van Jesus beliggaam die verskyning van Jesus se bediening. Die doop is eintlik Jesus se troonbestyging as Dienaar van die Here. Hy is die Een wat deur God uitverkies is. God se welbehae en vreugde rus op Hom.

Van Jesus verwag ons dat al God se bedoelinge met die wêreld deur Hom, bekragtig deur die Gees, in vervulling sal gaan.

Jesus se doop is inderdaad ‘n groot dag in die lewe van die Triniteit. Uit Jesaja 42 kom ons agter hoeveel eeue vantevore hierdie heuglike dag al beplan is. Ja, selfs voor die grondlegging van die wêreld het God gekies om redding vir mense te bring deur Jesus Christus, die Here.

Hoe sal ons reageer? “Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het (Ef. 1:6).

God stuur ons om te leef

Gebed
Dankoffer

Slotsang: Lied 486 “Bring aan die volke die boodskap”

Seën

Respons: Lied 364 refrein “Kom, loof die Heer…”

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.