Donderdag van groot Lydensweek – Wit Donderdag

Picture of Woord en Fees

Donderdag van groot Lydensweek – Wit Donderdag

Liturgiese Voorstel

Die Triduum
13 April 2017 – Wit Donderdag
14 April 2017 – Goeie Vrydag
16 April 2017 – Paassondag

Inleiding

Nadat almal die kerkgebou binnegekom het, tref die voorganger die volgende reëling:

 • Vanaand is die begin van een lang erediens wat oor drie dae strek en Sondagoggend afgesluit word.
 • Ter herdenking van Jesus se laaste pasgamaaltyd saam met sy dissipels gaan ons probeer om dit so nou as moontlik na te volg.
 • Wanneer die brood en die wyn uitgedeel word, moet u dit by u hou en nie gebruik totdat dit ingestel is nie. U gaan vier keer uit die kelkie drink – meet dit dus ooreenkomstig af.
 • Psalm 116, wat ons deurentyd gaan sing, is deel van die Hillel – presies dieselfde wat Jesus en sy dissipels gesing het toe die nagmaal ingestel is.
 • Ons gaan tydens die diens luister na ’n lied van die Protestantse broedergemeenskap in ’n dorpie met die naam Taize in die suide van Frankryk. Terwyl ons daarna luister, gaan daar ’n ikoon op die borde vertoon word. Die gedagte is dat ons fokus en konsentreer op die ikoon terwyl ons die woorde van die lied vir onsself herhaal. Die woorde is baie eenvoudig: “We adore you Lord Jesus Christ” wat herhaal word – die bedoeling is dat die betekenis van die woorde iewers diep in ons weerklank vind en gaan vassteek sodat ons dit met ons saamdra die hele naweek en selfs langer.
 • Aan die einde gaan daar geen lied wees nie – daar gaan geen seën wees nie – ons verlaat die gebou in stilte. Ek wil julle tog graag uitnooi om die Stasies van die Kruis te besoek. Dit kan juis vanaand besonder betekenisvol wees. Die stasies van die kruis beeld bepaalde momente uit in die laaste ure van Jesus se lewe en ons kry geleentheid as dissipels om Hom as ’t ware op sy lydensweg te volg.

Diensorde

God versamel ons voor hom

Sang
Lied 391:1, 3, 4 en 5 “Middelpunt van ons verlange”

(Kerse word aangesteek terwyl die lied gesing word.)

Lofprysing 
Prys die Here, ons God, die ewige Koning!
Hy het sy enigste Seun, Jesus die Messias, gestuur as
Lig vir die wêreld en as ons Paaslam.
Deur Hom mag ons lewe.

Aanvangswoord 
Voorganger: Kom laat ons saam tot Jesus nader,
Hy wat gehoorsaam was tot in die dood.
Gemeente: Ja, die dood aan die kruis.
Almal: Amen.

Gemeente luister
“We Adore you Lord Jesus Christ” – Taize (Snit 05)

Sang
Psalm 116:1 en 2 “God het ek lief . . .”

Verootmoediging 
Voorganger: Genadige God,
ons het U nie liefgehad met ons hele hart,
en met ons hele siel
en met al ons krag
en met ons hele verstand nie.
Gemeente: Here, ontferm U oor ons.

Voorganger: Liefdevolle Here,
ons het ons naaste nie liefgehad
soos U ons geleer het nie.
Gemeente: Christus, ontferm U oor ons.

Voorganger: Hemelse Vader,
ons het nie in volle oorgawe aan U
gelewe nie.
Gemeente: Here, ontferm U oor ons.

Voorganger: Mag die Here genade aan ons betoon.
Mag Hy ons vergewe in sy troue liefde.
Mag Hy aan ons vrede gee.
Gemeente: Amen.
Aan God die dank.

Sang
Lied: 393:1 en 2

Diens van die  Woord 

Skriflesing uit die evangelie
Johannes 13:1-17, 34-35

Tafel word voorberei en tekens uitgedeel.

Diens van die Tafel

Instelling van wyn en brood
Eerste beker: die beker van heiliging 
Die eerste beker, is die beker van heiliging.
Prys die Here, ons God, die ewige Koning!
Hy is die Een wat die vrug van die wingerd voortbring.

(Almal drink die wyn of druiwesap.)

Voorganger: Waarom is hierdie aand anders as al die ander aande?
Gemeente: Ons was in Egipte die farao se slawe,
en die Here het ons daar deur sy magtige dade bevry
toe Hy voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het.
Op hierdie aand dink ons terug aan daardie nag
toe die Here ons gered het uit die mag van Egipte.
Ons was ook slawe van die sonde.
Maar God het aan ons genade bewys.
Deur die bloed van sy Seun Jesus Christus is ons verlos
en is ons oortredinge vergewe.
Op hierdie aand dink ons terug aan daardie nag
toe die Here Jesus oorgelewer is om vir ons te sterwe.

Sang
Lied – Psalm 116:3 “Waar U my trane . . .”

Tweede beker: die beker van danksegging 
Die tweede beker wat ons drink,
is die beker van danksegging
Ons drink dit as ’n danksegging
vir God se verlossingsdade.
Neem, drink en dank God vir
die verlossing wat Hy vir ons bewerk het.
Prys die Here, die ewige Koning!
Hy het ons trane in gelag verander,
ons smart in vreugde.

(Almal drink van die wyn of druiwesap.)

Sang
Lied – Psalm 116:4 “Ek het in U steeds . . .”

Die brood  
Die Here Jesus het in die nag
waarin Hy oorgelewer is brood geneem
en nadat Hy God daarvoor gedank het,
het Hy dit gebreek en gesê:
“Dit is my liggaam, dit is vir julle.
Gebruik dit tot my gedagtenis.”
Neem, eet, dink daaraan en glo
dat die liggaam van ons Here Jesus Christus
gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes.

(Almal eet van die brood.)

Sang
Lied – Psalm 116:5 “Van God se redding . . .”

Derde beker: die beker van verlossing 
Na die maaltyd het die Here Jesus
die derde beker geneem en gesê:
“Hierdie beker is die nuwe verbond
wat deur my bloed beseël is.
Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink,
tot my gedagtenis.”
Prys die Here ons God, die ewige Koning!
Hy is die een wat ons verlos.
Neem, drink, dink daaraan en glo
dat die bloed van ons Here Jesus Christus
gestort is tot ’n volkome versoening van al ons sondes.

(Almal drink van die wyn of druiwesap.)

Sang
Lied – Psalm 116:6 “Ek sal getrou . . .”

Vierde beker: die beker van Elia 
Die vierde en laaste beker rig ons oë na vore,
na die wederkoms van Christus.
Mag dié dag spoedig kom.
Prys die Here ons God, die ewige Koning!
Neem, drink en leef vanuit die verwagting
dat die Here Jesus spoedig weer sal kom.

(Almal drink van die wyn of druiwesap.)

Sang
Lied – Psalm 116:7 “Voor almal sal ek Hom . . .”

Stroop van die kerkgebou

Dit vind in stilte plaas, sonder haas.

 • Alle versierings word uit die aanbiddingsruimte verwyder.
 • Lesers maak gereed – flitse en teks.
 • Ligte word afgeskakel.
 • Aansteker op tafel by kerse.
Uitsending

 

Die gemeente verlaat die kerkgebou in stilte.

Sections

Liturgiese Voorstel

Die Triduum
13 April 2017 – Wit Donderdag
14 April 2017 – Goeie Vrydag
16 April 2017 – Paassondag

Inleiding

Nadat almal die kerkgebou binnegekom het, tref die voorganger die volgende reëling:

 • Vanaand is die begin van een lang erediens wat oor drie dae strek en Sondagoggend afgesluit word.
 • Ter herdenking van Jesus se laaste pasgamaaltyd saam met sy dissipels gaan ons probeer om dit so nou as moontlik na te volg.
 • Wanneer die brood en die wyn uitgedeel word, moet u dit by u hou en nie gebruik totdat dit ingestel is nie. U gaan vier keer uit die kelkie drink – meet dit dus ooreenkomstig af.
 • Psalm 116, wat ons deurentyd gaan sing, is deel van die Hillel – presies dieselfde wat Jesus en sy dissipels gesing het toe die nagmaal ingestel is.
 • Ons gaan tydens die diens luister na ’n lied van die Protestantse broedergemeenskap in ’n dorpie met die naam Taize in die suide van Frankryk. Terwyl ons daarna luister, gaan daar ’n ikoon op die borde vertoon word. Die gedagte is dat ons fokus en konsentreer op die ikoon terwyl ons die woorde van die lied vir onsself herhaal. Die woorde is baie eenvoudig: “We adore you Lord Jesus Christ” wat herhaal word – die bedoeling is dat die betekenis van die woorde iewers diep in ons weerklank vind en gaan vassteek sodat ons dit met ons saamdra die hele naweek en selfs langer.
 • Aan die einde gaan daar geen lied wees nie – daar gaan geen seën wees nie – ons verlaat die gebou in stilte. Ek wil julle tog graag uitnooi om die Stasies van die Kruis te besoek. Dit kan juis vanaand besonder betekenisvol wees. Die stasies van die kruis beeld bepaalde momente uit in die laaste ure van Jesus se lewe en ons kry geleentheid as dissipels om Hom as ’t ware op sy lydensweg te volg.

Diensorde

God versamel ons voor hom

Sang
Lied 391:1, 3, 4 en 5 “Middelpunt van ons verlange”

(Kerse word aangesteek terwyl die lied gesing word.)

Lofprysing 
Prys die Here, ons God, die ewige Koning!
Hy het sy enigste Seun, Jesus die Messias, gestuur as
Lig vir die wêreld en as ons Paaslam.
Deur Hom mag ons lewe.

Aanvangswoord 
Voorganger: Kom laat ons saam tot Jesus nader,
Hy wat gehoorsaam was tot in die dood.
Gemeente: Ja, die dood aan die kruis.
Almal: Amen.

Gemeente luister
“We Adore you Lord Jesus Christ” – Taize (Snit 05)

Sang
Psalm 116:1 en 2 “God het ek lief . . .”

Verootmoediging 
Voorganger: Genadige God,
ons het U nie liefgehad met ons hele hart,
en met ons hele siel
en met al ons krag
en met ons hele verstand nie.
Gemeente: Here, ontferm U oor ons.

Voorganger: Liefdevolle Here,
ons het ons naaste nie liefgehad
soos U ons geleer het nie.
Gemeente: Christus, ontferm U oor ons.

Voorganger: Hemelse Vader,
ons het nie in volle oorgawe aan U
gelewe nie.
Gemeente: Here, ontferm U oor ons.

Voorganger: Mag die Here genade aan ons betoon.
Mag Hy ons vergewe in sy troue liefde.
Mag Hy aan ons vrede gee.
Gemeente: Amen.
Aan God die dank.

Sang
Lied: 393:1 en 2

Diens van die  Woord 

Skriflesing uit die evangelie
Johannes 13:1-17, 34-35

Tafel word voorberei en tekens uitgedeel.

Diens van die Tafel

Instelling van wyn en brood
Eerste beker: die beker van heiliging 
Die eerste beker, is die beker van heiliging.
Prys die Here, ons God, die ewige Koning!
Hy is die Een wat die vrug van die wingerd voortbring.

(Almal drink die wyn of druiwesap.)

Voorganger: Waarom is hierdie aand anders as al die ander aande?
Gemeente: Ons was in Egipte die farao se slawe,
en die Here het ons daar deur sy magtige dade bevry
toe Hy voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het.
Op hierdie aand dink ons terug aan daardie nag
toe die Here ons gered het uit die mag van Egipte.
Ons was ook slawe van die sonde.
Maar God het aan ons genade bewys.
Deur die bloed van sy Seun Jesus Christus is ons verlos
en is ons oortredinge vergewe.
Op hierdie aand dink ons terug aan daardie nag
toe die Here Jesus oorgelewer is om vir ons te sterwe.

Sang
Lied – Psalm 116:3 “Waar U my trane . . .”

Tweede beker: die beker van danksegging 
Die tweede beker wat ons drink,
is die beker van danksegging
Ons drink dit as ’n danksegging
vir God se verlossingsdade.
Neem, drink en dank God vir
die verlossing wat Hy vir ons bewerk het.
Prys die Here, die ewige Koning!
Hy het ons trane in gelag verander,
ons smart in vreugde.

(Almal drink van die wyn of druiwesap.)

Sang
Lied – Psalm 116:4 “Ek het in U steeds . . .”

Die brood  
Die Here Jesus het in die nag
waarin Hy oorgelewer is brood geneem
en nadat Hy God daarvoor gedank het,
het Hy dit gebreek en gesê:
“Dit is my liggaam, dit is vir julle.
Gebruik dit tot my gedagtenis.”
Neem, eet, dink daaraan en glo
dat die liggaam van ons Here Jesus Christus
gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes.

(Almal eet van die brood.)

Sang
Lied – Psalm 116:5 “Van God se redding . . .”

Derde beker: die beker van verlossing 
Na die maaltyd het die Here Jesus
die derde beker geneem en gesê:
“Hierdie beker is die nuwe verbond
wat deur my bloed beseël is.
Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink,
tot my gedagtenis.”
Prys die Here ons God, die ewige Koning!
Hy is die een wat ons verlos.
Neem, drink, dink daaraan en glo
dat die bloed van ons Here Jesus Christus
gestort is tot ’n volkome versoening van al ons sondes.

(Almal drink van die wyn of druiwesap.)

Sang
Lied – Psalm 116:6 “Ek sal getrou . . .”

Vierde beker: die beker van Elia 
Die vierde en laaste beker rig ons oë na vore,
na die wederkoms van Christus.
Mag dié dag spoedig kom.
Prys die Here ons God, die ewige Koning!
Neem, drink en leef vanuit die verwagting
dat die Here Jesus spoedig weer sal kom.

(Almal drink van die wyn of druiwesap.)

Sang
Lied – Psalm 116:7 “Voor almal sal ek Hom . . .”

Stroop van die kerkgebou

Dit vind in stilte plaas, sonder haas.

 • Alle versierings word uit die aanbiddingsruimte verwyder.
 • Lesers maak gereed – flitse en teks.
 • Ligte word afgeskakel.
 • Aansteker op tafel by kerse.
Uitsending

 

Die gemeente verlaat die kerkgebou in stilte.

© Missio 2024 | All rights reserved.