Inhoudsopgawe en Voorwoord

Ilse Pelem

Sections

Inhoudsopgawe

Voorwoord

TEMA 1: Hoe om geestelik te groei

TEMA 2: Hoe om te bid

TEMA 3: Hoe om vir Jesus te getuig

TEMA 4: Hoe om die Here as priester te dien

TEMA 5: Hoe om Jesus-liefde te leef

Wenke vir ’n Dissipelskap-naweek

Voorwoord

Dissipels gaan maak dissipels

 

’n Dissipel is iemand wat in die voetspore van ’n leermeester loop om by hom of haar te leer wat hulle van ’n spesifieke onderwerp weet. ’n Leermeester is in die Bybelse tyd ’n rabbi genoem. Die rabbi is jare lank in die Skrif onderrig. Wanneer hy goed genoeg was om ’n rabbi genoem te word, kon hy dié eretitel kry.

 

Die mees uitsonderlike rabbi wat ooit geleef het, was Jesus Christus. Reeds as jong seun was Hy opvallend slim en het Hy die Skrifte geken. Hy het die ouer rabbi’s geleer wat hulle nie geweet het nie. Die mense was verstom dat ’n kind soveel kennis kon besit. Jesus self het gesê dat God die Vader Hom onderrig het in alles wat Hy geweet het. Jesus het immers uit die hemel gekom om as kind gebore te word. Alles wat die Vader Hom geleer het, het Jesus die mense kom leer.

 

Die Here Jesus het geen amptelike opleiding as rabbi ontvang nie, maar die mense het van die begin af by Hom meer geleer oor die groot en wonderlike dinge van sy Vader. Die mense het Jesus spontaan “rabbi” begin noem en duisende mense het Hom gevolg waar Hy ook al gegaan het.

 

Jesus het twaalf mense uitgekies om hulle te leer wat Hy by die Vader geleer het. Hierdie twaalf mense het Jesus sy dissipels genoem. Jesus het nie “supermense” uitgekies om sy werk te doen nie. Hierdie twaalf was gewone mense net soos ons. Daar was regtig niks spesiaal aan hulle nie! Dit behoort ons te bemoedig dat die Here deur sy Heilige Gees groot werk in ons en deur ons kan doen.

 

Die dissipels het vir drie jaar saam met Jesus geleef en geleer en geëet en gereis totdat Hy vir hulle gesê het: “Gaan julle nou en leer die mense alles wat Ek julle geleer het. Maak hulle ook navolgers van My soos Ek julle my navolgers gemaak het.”

 

In hierdie kursus gaan ons aan die voete van Jesus sit en by Hom leer hoe om sy dissipels te wees sodat ons ook kan uitgaan en ander sy dissipels kan maak.

 

Hoe om hierdie boek te gebruik

 

Dissipelskap 2: Op reis saam met Jesus bestaan uit vyf temas wat by die oorkoepelende tema van dissipelskap aansluit. Hierdie vyf temas volg op die vyf temas wat behandel word in Dissipelskap 1: Aan die voete van Jesus.

 

Indien ’n gemeente verkies om ’n Dissipelskap-naweek te reël, kan vyf van die temas in hierdie twee boeke in die gemeente of groepe behandel word en die ander vyf tydens die Dissipelskap-naweek. Sien die riglyne vir so ’n naweek agter in hierdie leiersgids.

 

Wenke voordat julle met die kursus begin

 

  • Hou ’n dissipelskap-ete vir almal wat hierdie kursus wil volg. Dit kan in groepe of as gemeente gereël word.
  • Sorg dat almal ’n gespreksgids het.
  • In die groepe kan daar ’n kenmekaargeleentheid gereël word sodat almal mekaar beter kan leer ken en gemaklik by mekaar kan voel.
  • Elkeen kan kans gegee word om te verduidelik hoekom hy of sy graag hierdie kursus in dissipelskap wil doen.
  • Voor elke byeenkoms, kan die deelnemers die betrokke hoofstuk deurlees, die antwoorde invul en die memoriseerverse leer.

 

 Onderneming

 

Elke deelnemer aan hierdie kursus kan hulle daartoe verbind deur die onderneming hier onder hardop te sê. Doen dit aan die begin van die kursus, elke week en sommer elke dag:

 

Here Jesus, ek wil baie graag u dissipel wees. En ek wil uitgaan en ander mense u dissipels maak.