Dinsdag van Groot Lydensweek

Picture of Woord en Fees

Dinsdag van Groot Lydensweek

Liturgiese Voorstel

Ons reis neem ons vanaand na die Paasfees waar Jesus die tyd van sy verheerliking aankondig

Neersit van simbool – koringare.

Aanvangswoord
1 Kor. 1:18, 24-25

Aanvangslied
Lied 175 “Majesteit”

Seëngroet

Psalmlesing
Ps. 71:1-8

Sang
Lied 395:1 “My verlosser aan die kruis”
Lied 381:1 “Voor vorste in die wêreld”

Gebed om die opening van die Woord 

Skriflesing en Oordenking
Johannes 12:12-36

Gebed

Toewyding
Lees Jesaja 42:1-4, 6-7
Lied 526 “Waar daar liefde is”

Lees Jesaja 49:1-3,5b-6
Lied 254 “Spreek Heer”

Lees Jesaja 50:4-8a
Lied 528:1 “Leer my u wil Heer”

Lees Jesaja 52:13-53:5
Lied 387 “O Heer uit bloed en wonde”
Lied 389 “Is dit, is dit my Koning”

Simboliese handeling
Elke persoon kry klein potjie met grond, kom haal koringkorrels voor en plant dit in potjies.

Slotlied
JSB II 35 “O diepte van die wysheid”

Seën

Sections

Liturgiese Voorstel

Ons reis neem ons vanaand na die Paasfees waar Jesus die tyd van sy verheerliking aankondig

Neersit van simbool – koringare.

Aanvangswoord
1 Kor. 1:18, 24-25

Aanvangslied
Lied 175 “Majesteit”

Seëngroet

Psalmlesing
Ps. 71:1-8

Sang
Lied 395:1 “My verlosser aan die kruis”
Lied 381:1 “Voor vorste in die wêreld”

Gebed om die opening van die Woord 

Skriflesing en Oordenking
Johannes 12:12-36

Gebed

Toewyding
Lees Jesaja 42:1-4, 6-7
Lied 526 “Waar daar liefde is”

Lees Jesaja 49:1-3,5b-6
Lied 254 “Spreek Heer”

Lees Jesaja 50:4-8a
Lied 528:1 “Leer my u wil Heer”

Lees Jesaja 52:13-53:5
Lied 387 “O Heer uit bloed en wonde”
Lied 389 “Is dit, is dit my Koning”

Simboliese handeling
Elke persoon kry klein potjie met grond, kom haal koringkorrels voor en plant dit in potjies.

Slotlied
JSB II 35 “O diepte van die wysheid”

Seën

© Missio 2024 | All rights reserved.