Dinsdag van Groot Lydensweek

Picture of Woord en Fees
This content is only available to members.

Sections

Liturgiese Voorstel

Leesroostertekste

Fokusteks: Johannes 12:20-36
Ander tekste: Jesaja 49:1-7; Psalm 71:1-12; 1 Korintiërs 1:18-31

Aanvangswoord
“By U, Here, skuil ek,
laat my tog nooit teleurgestel staan nie!
Red my en bevry my, want U is getrou.
Wees vir my ’n rots om na toe te vlug
waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het,
want U is my rots en my vesting” (Ps 71:1, 3).

Skriflesing: Johannes 12:20-36

Liturgiese handeling

Wanneer Jesus, in die fokusteks, met sy dissipels oor die koste van dissipelskap praat, gebruik Hy die beeld van die koringkorrel wat in die grond moet val en sterf om vrug te dra.

Hierdie week reis ons met die lydende Christus as sy dissipels, as gelowiges wat graag ons lewe wil inrig soos Christus ons leer. As liturgiese handeling sou dit sinvol wees om na te dink oor die eise van dissipelskap en die koste daaraan verbonde deur stil te staan by die voorbeeld wat Jesus gebruik. Gee aan elke lidmaat ’n hand vol koringkorrels wanneer hulle die erediensruimte binnekom. Gee geleentheid om na te dink oor Jesus se woorde in die Skrifgedeelte en om te besin oor die konsekwensies wat dit vir Jesus self ingehou het as dienskneg van die Vader. Gee mense kans om die koringkorrels in die grond by die voet van die kruis te kom plant as teken van gehoorsaamheid of bereidwilligheid tot dissipelskap. Dit is ’n gelaaide handeling en kan nie sommer ligtelik gedoen word nie. Dit verg, soos met alles, ’n deeglike kosteberekening. Laat genoeg tyd vir besinning hieroor.

© Missio 2024 | All rights reserved.