Dinsdag van Groot Lydensweek

Picture of Woord en Fees

Dinsdag van Groot Lydensweek

Liturgiese Voorstel

Inleiding

Die gebruik om die laaste week voor Jesus se kruisdood te gedenk, gaan tot ten minste die derde eeu terug. Pelgrims wat Jerusalem vir die viering van Paasfees besoek het, het op die dae voor Goeie Vrydag byeenkomste gehou by die plekke wat verband hou met die laaste week in Jesus se lewe. Die voorgestelde liturgieë vir die eerste drie dae (Maandag tot Woensdag) neem almal dieselfde eenvoudige patroon aan en daar word veral gefokus  op die vier Skriflesings vir elk van die dae. Die aard van die byeenkomste is gewyd en meditatief  met ruim geleentheid vir stil nadenke en stil gebed. Die woorde van die sleutelteks kan telkens op die skerm geprojekteer word as fokus vir die nadenke voor die kort oordenking. Die hoogtepunt van die vieringe van hierdie week is die sogenaamde “Triduum” (drie dae) wat begin op die Donderdagaand tot en met Paasfees.

Leesroostertekste

Sleutelteks: 1 Korintiërs 1:18-31
Ander tekste: Jesaja 49:1-7; Psalm 71:1-14; Johannes 12:20-36

Aanvangslied
Lied 177 “Jesus, gróót bo almal” (herhaal ’n paar keer)

Aanvangswoord
Voorganger: Kom laat ons saam tot Jesus nader,
Hy wat gehoorsaam was tot in die dood.
Gemeente: Ja, die dood aan die kruis. Amen.

Seëngroet

Sang
Lied 525:1 en 3; NSG 154 “Here, hoe blymoedig”

Gebed

Skriflesing uit die Ou Testament
Jesaja 49:1-7

Psalmrespons
Psalm 71:1-14
Voorganger: Lees vers 1
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my (2).

Voorganger: Lees vers 3
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 4
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 5 en 6
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 7-8
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 9-11
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 12-13
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 14
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Stil nadenke

Skriflesing uit die Evangelies
Johannes 12:20-36

Stil nadenke

Skriflesing uit die Nuwe-Testamentiese briewe
1 Korintiërs 1:18-31

Stil nadenke

Kort oordenking
Stil gebed

Sang
Lied 384 “Jesus, o dink aan my” (herhaal ’n paar keer)

Seën
Mag die God van vrede wat ons Here Jesus uit die dood uitgelei het, ons toerus met alles wat goed is, sodat ons sy wil kan doen.
Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is.
Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen (uit Heb 13:20-21).

Sections

Liturgiese Voorstel

Inleiding

Die gebruik om die laaste week voor Jesus se kruisdood te gedenk, gaan tot ten minste die derde eeu terug. Pelgrims wat Jerusalem vir die viering van Paasfees besoek het, het op die dae voor Goeie Vrydag byeenkomste gehou by die plekke wat verband hou met die laaste week in Jesus se lewe. Die voorgestelde liturgieë vir die eerste drie dae (Maandag tot Woensdag) neem almal dieselfde eenvoudige patroon aan en daar word veral gefokus  op die vier Skriflesings vir elk van die dae. Die aard van die byeenkomste is gewyd en meditatief  met ruim geleentheid vir stil nadenke en stil gebed. Die woorde van die sleutelteks kan telkens op die skerm geprojekteer word as fokus vir die nadenke voor die kort oordenking. Die hoogtepunt van die vieringe van hierdie week is die sogenaamde “Triduum” (drie dae) wat begin op die Donderdagaand tot en met Paasfees.

Leesroostertekste

Sleutelteks: 1 Korintiërs 1:18-31
Ander tekste: Jesaja 49:1-7; Psalm 71:1-14; Johannes 12:20-36

Aanvangslied
Lied 177 “Jesus, gróót bo almal” (herhaal ’n paar keer)

Aanvangswoord
Voorganger: Kom laat ons saam tot Jesus nader,
Hy wat gehoorsaam was tot in die dood.
Gemeente: Ja, die dood aan die kruis. Amen.

Seëngroet

Sang
Lied 525:1 en 3; NSG 154 “Here, hoe blymoedig”

Gebed

Skriflesing uit die Ou Testament
Jesaja 49:1-7

Psalmrespons
Psalm 71:1-14
Voorganger: Lees vers 1
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my (2).

Voorganger: Lees vers 3
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 4
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 5 en 6
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 7-8
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 9-11
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 12-13
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Voorganger: Lees vers 14
Gemeente: Red my tog en bevry my
deur u geregtigheid;
draai u oor na my en verlos my.

Stil nadenke

Skriflesing uit die Evangelies
Johannes 12:20-36

Stil nadenke

Skriflesing uit die Nuwe-Testamentiese briewe
1 Korintiërs 1:18-31

Stil nadenke

Kort oordenking
Stil gebed

Sang
Lied 384 “Jesus, o dink aan my” (herhaal ’n paar keer)

Seën
Mag die God van vrede wat ons Here Jesus uit die dood uitgelei het, ons toerus met alles wat goed is, sodat ons sy wil kan doen.
Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is.
Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen (uit Heb 13:20-21).

© Missio 2024 | All rights reserved.