Die Weg – Inhoudsopgawe

Picture of Tema Kategese
Existing members can log in to access this content. If you're not yet a member, consider signing up for Tema-kategese.

Sections

Inhoudsopgawe

Lees eers hier

Roete 1: Lewensreis

Ompaaie
Roete 2: Abraham
Roete 3: Bileam
Roete 4: Jakob
Roete 5: Saul
Roete 6: Moses
Roete 7: Die volk van God

Alternatiewe paaie
Roete 8: Hosea
Roete 9: Rut
Roete 10: Ester
Roete 11: Simson
Roete 12: Josia
Roete 13: Timoteus

Kruispaaie
Roete 14: Jesus se intog in Jerusalem
Roete 15: Die offisier se slaaf
Roete 16: Maria en Elisabet
Roete 17: Jesus sweet bloed
Roete 18: Dissipels by die graf
Roete 19: Manne van Emmaus

Oorgrenspaaie
Roete 20: Adam en Eva
Roete 21: Jona
Roete 22: Gideon
Roete 23: Petrus en Kornelius
Roete 24: Filippus
Roete 25: Die vroue by Jesus
Roete 26: My reis

Lees eers hier

Welkom by hierdie opwindende ontmoetings wat spesiaal vir jongmense van graad 7-10 geskryf is.

Die Weg: Die reis saam met God se doel is om ’n geleentheid te skep vir ’n ontmoeting:

  • met die God wat ons in die Bybel leer ken;
  • met die verhale en gebeure uit die geskiedenis waardeur ons God leer ken;
  • met mekaar wanneer ons saam nadink, aanbid, vrae vra en beantwoord, menings gee en leer om met God te praat, en
  • met onsself as gelowiges wat antwoord op God wat eerste met ons gepraat het.

Waarom juis Die Weg: Die reis saam met God gebruik?
Ons leef in ’n wêreld wat op die geheel klem lê. Die geheelmens moet aangeraak word, nie net die verstand of net die emosies nie. Jongmense luister en dink met hulle oë, ore, neuse, monde en hande. Daarom gee Die Weg: Die reis saam met God aan hulle die kans om met soveel sintuie moontlik die goeie nuus van die evangelie te beleef.

Jongmense honger na ervarings wat deur ryk en diep simboliek, metafore en rituele gedra word. Ons beweeg daarom weg van ontmoetings waarin woorde die belangrikste is, en nader aan ontmoetings met minder woorde en meer beelde, gesprekke en belewenisse. Almal in die groep kan aan die ontmoetings deelneem, nie net deur hulle gedagtes te deel nie, maar ook deur saam na te dink of saam aktiwiteite te doen.

Jongmense se lewe word gekenmerk deur veranderlikes en nuwighede. In so ’n oorlaaide wêreld is dit belangrik om van hulle verskeie opinies en sienings kennis te neem. Dit is belangrik om met respek na hulle te luister en hulle uit te vra. Die Weg: Die reis saam met God fokus daarom ook op ontmoetings wat vir jongmense die kans gee om as gelowiges hulle leefwêreld sinvol te hanteer.

Ons werk vandag met ’n aanlyn generasie wat wil connect. Verhoudings vorm ’n belangrike deel van hulle lewe. ’n Plek waar hulle veilig voel, waar daar na hulle geluister word en waar hulle liefde en aanvaarding ervaar, is daarom vir hulle uiters belangrik. Dit is na hierdie ruimte dat hulle elke keer sal terugkeer. En dit is hier waar hulle hulle tyd en energie sal belê.

Daarom is dít die manier waarop ons die goeie nuus van die evangelie aan jongmense oordra: deur verhoudings te bou.

Wat het jy nodig om hierdie ontmoetings aan te bied?

  • Die riglyne vir elke ontmoeting vir die aanbieder. Jy kan dit aflaai.
  • Die gespreksblad vir elke ontmoeting vir die jongmense. Jy kan dit aflaai.
  • Die hulpmiddels vir die groeplede. Spesifieke hulpmiddels of uitdeelstukke wat die groepleier en/of groeplede nodig sal hê, kan jy aflaai.
  • Die video’s wat die groep saam kan kyk. Die skakels na hierdie video’s is in die riglyne vir elke ontmoeting onder “Hulpmiddels”.

Voor die ontmoeting
Al die ontmoetings is ongeveer ’n uur lank. As jy jou ontmoetings korter wil maak, kan jy sommige voorstelle gebruik en ander weglaat.

Elke ontmoeting vereis ’n mate van voorbereiding. Kyk betyds na die inhoud van elke ontmoeting om seker te maak jy weet wat jy moet reël of wat jy moet saamneem.

Die ontmoeting
Elke ontmoeting bestaan uit ’n paar elemente of “rubrieke”. Ons het probeer om die patroon deurgaans te behou, maar nie al die elemente is noodwendig deel van elke ontmoeting nie en nie altyd presies in hierdie volgorde nie.

Aktiwiteit
Die aktiwiteite is ’n manier om ’n groep ontspanne te laat saampraat, na mekaar te laat luister en hulleself in die groep te hoor praat. Die aktiwiteit nooi die jongmense om op ’n gemaklike manier oor hulleself te praat, maar ook om as groep saam te dink en saam te praat. Hou dit informeel en “lig”.

Video
Die groep kyk saam na ’n video wat oor die Bybelkarakter van die spesifieke ontmoeting gaan.

Op die spoor van …
Hier is biografiese inligting oor die betrokke Bybelkarakter van die ontmoeting. Daar is ook soms ’n kaart wat wys hoe hierdie karakter se reis verloop het of waar hy of sy gewoon het.

Wegwyser
Hierdie gesprek en vrae om oor saam te gesels sal jou as leier help om te sien waar jy vir die groep aanvullende inligting sal moet gee of meer duidelikheid oor iets moet skep.

Reisjoernaal
Hier is aanhalings van bekendes en minder bekendes wat by die tema van die ontmoeting aansluit. (Dit is telkens ook op die gespreksblad.) Die jongmense lees dit en gesels saam daaroor by “Vraag & antwoord”.

Vraag & antwoord
Hier gesels die groep saam oor vrae (wat ook op die gespreksblad is). Die vrae sluit aan by die aanhalings onder “Reisjoernaal”. Soms sal jy hulle dalk moet help verstaan wat sommige van hierdie mense met hulle woorde bedoel het. Moedig die groep egter aan om self na te dink oor die aanhalings sodat hulle hulle eie mening kan vorm oor wat dit vir hulle wil sê.

Border crossing
Hier is ’n uitdaging wat aan die jongmense gerig word. Gee hulle kans om daaroor na te dink en dit te gaan uitleef.

Gesprekidees
Jongmense vind dit soms moeilik om hulle gedagtes in woorde om te sit. Gee hulle daarom kans om hulle gedagtes eers op die gespreksbladsye neer te skryf voordat julle saamgesels.

Nie alle jongmense voel gemaklik om voor ander te praat nie. Laat hulle gerus eers hulle opinies in kleingroepe gee voordat jy hulle vra om hulle menings met die grootgroep te deel. Hulle sal minder blootgestel voel. Laat hulle na mekaar luister en dan sê wat hulle gehoor het.

Baie belangrik
Sorg dat elke ontmoeting ontspanne is en spontaan vloei. Doen moeite om die jongmense uit te vra oor hulle lewe en in hulle belang te stel. Moenie bang wees om hulle met geskenkies te verras nie, soos ’n sjokolade of ’n teksboodskap wanneer hulle verjaar. Die heel belangrikste is: Almal moet fun hê!

© Missio 2024 | All rights reserved.