Derde Sondag van Advent – Vreugde

Sections

Oorsig

Met die koms van die Verlosser is daar vreugde en herstel.  Om dit te beleef, moet jy in Hom glo en nie twyfel nie. God bewerk genesing en herstel. Ons moet net geduldig daarop wag soos wat ’n swanger vrou wag op die geboorte van haar kind.

Die liturgie moet lidmate help om midde-in die afwagting van die tussentyd vreugde en blydskap te beleef omdat hulle glo in die Verlosser Jesus Christus.

Ander tekste

Jesaja 35:1-10; Psalm 146:5-10; Jakobus 5:7-10

Fokusteks

Matteus 11:2-11
Jesus en die vraag van Johannes die Doper

(Luk 7:18–35)
2 Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge ’n boodskap aan Hom gestuur om te vra: 3 “Is U die Een wat sou kom, of moet ons ’n ander een verwag?”

4 Jesus antwoord hulle: “Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien: 5 Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. 6 En gelukkig is elkeen wat nie aan My begin twyfel nie.”

7 Toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: “Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na ’n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? 8 Nee? Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? ’n Man met deftige klere aan? Nee, kyk, dié wat deftig aantrek, kry ’n mens in koninklike paleise. 9 Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? ’n Profeet? Ja, Ek verseker julle, nog meer as ’n profeet. 10 Dit is hy van wie daar geskrywe staan:
‘Kyk, Ek stuur my boodskapper
voor jou uit;
hy sal die pad vir jou regmaak.’ (Mal 3:1)

11 “Dit verseker Ek julle: Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie, en tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy.

12 Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself ’n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. 13 Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer, 14 en as julle dit wil aanvaar: Johannes is die Elia wat sou kom. 15 Wie ore het, moet luister.

16 “Waarmee moet Ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep:
17 ‘Ons het vir julle op die fluit gespeel,
en julle het nie gedans nie!
Ons het ’n treurlied gesing,
en julle het nie gehuil nie!’

18 Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê: ‘Hy is van die duiwel besete.’19 Die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê: ‘Kyk daar, ’n vraat en ’n wynsuiper, ’n vriend van tollenaars en sondaars.’ Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.”

God nooi ons uit en ons kom tot rus

Rus

Gebruik die bekende Adventkrans met vyf kerse: drie donkerblou kerse en een rooskleurige kers en ’n langer wit kers wat Jesus simboliseer (op Kersdag aangesteek). Die rooskleurige kers word op derde Advent aangesteek. Jy kan ook ‘n Isai-stomp (Jes 11:1) gebruik om die stamboom van Jesus te simboliseer. Onthou: Wag en waak is baie bekende temas in Advent.

Aanvangswoord
Lees ‘n seleksie uit Jesaja 35:1-10

Vandag is die derde Sondag van Advent – die Sondag van vreugde.  Ons tel die dae af na Kersfees, terwyl ons uitsien na die koms van die Koning.

Laat lidmate vir mekaar vertel waaroor hulle bly is.

Laat iemand die derde (ligpienk) adventskers aansteek terwyl iemand ‘n seleksie van Psalm 146:5-10 lees of die gemeente Psalm 146 (Liedboek) sing.

Liedere

F103. “Kersfees Is ‘n Vreugdefees”

(RUBRIEK: Flammikidz – Kersfees / Diens en Getuienis)
Teks en Musiek: Jan de Wet
© 2003 MAR Gospel Music Publishers
(Opgeneem op Lofliedere vir Jesus – 100 Gunstelinge)

Kersfees is ‘n vreugdefees.
Jesus is nou hier.
Hy wil by sy mense wees
om saam met hulle fees te vier.

Kersfees is ‘n Christusfees
as ons net verstaan,
dat Hy nie net in ‘n krip lê nie,
maar ook aan ‘n kruis moes hang.

Vir jou en my het Jesus mens geword.
Hy het gely om ons die lewe te gee.
Maak oop jou hart en laat sy vrede in.
Kersfees sal dan in jou begin.

Kersfees is ‘n vreugdefees.
Jesus het gekom.
Hy wil by sy mense wees
dat hul kan glo in Hom.

Kersfees is ‘n vreugdefees
as ons net verstaan,
dat Hy nie net in ‘n krip lê nie,
maar ook deur ‘n graf moes gaan.

Vir jou en my het Jesus mens geword.
Hy het gely om ons die lewe te gee.
Maak oop jou hart en laat sy vrede in.
Kersfees sal dan in jou begin.

Nie net een keer in ‘n jaar nie!
Kersfees elke dag heel jaar.

F277. “Die Blydskap In Die Heer”
(RUBRIEK:  Kersvlam – Geloof & Vertroue)
Teks en Musiek: Gerhard van Rensburg
©  2008 MAR Gospel Music Publishers

Refrein: (x2)
Die blydskap in die Heer
sal jou beskerming wees
Dag en nag sal Hy jou bewaar,
jou vernuwe deur sy Gees

(x2)
En daarom sê sy Woord:
Verbly jou in Hom

Refrein: (x2)

(x2)
En daarom sê sy Woord:
Verbly jou in Hom

Refrein: (x2)

(x2)
En daarom sê sy Woord:
Verbly jou in Hom

Brug:
Alles wat rein, alles wat eerbaar is,
bedink hierdie dinge
Alles wat reg is,  alles wat lieflik is,
bedink hierdie dinge
En die God van vrede sal met jou wees (x4)

(x4)
En daarom sê sy Woord:
Verbly jou in Hom

Skriflesing
Jy kan ‘n video van die Skrifgedeelte hier kry.

God praat met ons en ons luister

Familie-oomblik

Brei uit op Jesus wat die goed wat hy doen verbind aan die beloftes wat God gemaak het in die verlede.  Dit is die dinge wat Johannes moet onthou as hy twyfel.
OF
Gesels oor Johannes wat ‘n BOODSKAPPER was wat die pad vir Jesus reggemaak het.  In ons wêreld van e-pos en SMS’e verstaan ons nie meer wat ‘n boodskapper gedoen het nie.  As jy ‘n rekenaar of selfoon het, kan jou boodskap die wildernis in ‘n oogwink bereik.

Tog is daar nog boodskappers – mense wat pos aflewer, dra boodskappe oor.  Nie alle boodskappe kan met die druk van ‘n knoppie afgelewer word nie!

In Jesus se tyd was dit heelwat moeiliker.  Johannes was ‘n boodskapper.  Hy het nie ‘n maklike lewe gehad nie.  Hy het nie deftige klere gehad nie.  Maar hy het gegaan waar sy boodskap gehoor moes word.

Dan stel hulle voor dat jy die verhaal van Calvin die Boodskapper vertel (Messenger, Messenger deur Robert Burleigh).  As jy dit nie betyds in die hande kan kry nie, maak jou eie storie op van ‘n boodskapper of posman wat oral gaan waar die boodskappe afgelewer moet word – al is dit gevaarlik, al is daar groot honde wat hulle jaag, ens.    Daar is ‘n pragtige illustrasie van ‘n posman en ‘n hond by http://adsoftheworld.com/media/print/coachingcanincom_dog_training_school_postman?size=_original Die bron van die foto wat ons hier gebruik, is onbekend.
OF
Gebruik die idee van sermons4kids.

Gebruik ‘n kalender en laat die kinders die dae aftel tot Kersfees.   Vra vir almal watter geskenke hulle graag vir Kersfees wil kry.  Vertel die verhaal van vandag se Skrifgedeelte.  Lees vv. 4-5 en gesels oor die geskenke wat Jesus gee.

Moontlike aktiwiteite:

  • Laat die kinders klein geskenkies toedraai wat hulle vir iemand kan gee.
  • Skryf die verskillende goed wat Jesus vir ons gee, op karton.  Draai dit toe in geskenkpapier.  Laat die kinders dit oopmaak en lees wat Jesus vir ons gee.
  • ens.

Preekriglyn

Charles Templeton was in die 1940’s ’n nabye vriend en kollega van die legendariese Billy Graham.  As formidabele prediker het hy die evangelie aan groot skares in stede verkondig.  Vrae oor wesenlike aspekte van die Christelike geloof het hom begin teister.  Uiteindelik het hy sy rug op geloof gekeer, en Billy Graham probeer oorreed om dieselfde te doen.  Hy het Billy jammer gekry en van hom gesê: “Hy het intellektuele selfmoord gepleeg deur sy denke te sluit vir ander alternatiewe.”

Templeton het uit die bediening bedank en ’n skrywer en nuuskommentator geword.  Hy het sy kritiek op die Christelike geloof verwoord in ’n boek met die titel: Farewell to God: My reasons for rejecting the Christian faith.

In ’n onderhoud, toe hy reeds 83 was, het Templeton verduidelik waarom hy sy rug op geloof gedraai het.  “Ek het begin nadink oor al die plae wat oor planeet swiep en sonder aansiens des persoons mense doodmaak – dikwels uiters pynlik.  Alle soorte mense ly, die gewones, die goeies, en die slegtes.  Dit het kristalhelder geword dat geen intelligente mens kan glo dat daar ’n God bestaan wat mense liefhet nie.”

Gevra wat hy van Jesus dink, wou Templeton Hom nie as God erken nie.  “Hy was die grootste mens wat ooit geleef het.  Hy was ’n morele genie.  Sy etiese aanvoeling was uniek.  Hy is die mees wyse persoon wat ek ooit in my leeswerk ontmoet het.  Sy lering is die kosbaarste aspek van my lewe.  Ek weet dit mag vreemd klink, maar ek eer Jesus.  Elke goeie, eerbare en suiwer ding wat ek ken, het ek van Jesus geleer.  Hy is die belangrikste mens wat ooit geleef het.  En, as ek dit so mag stel, ek mis Hom.”

Op hierdie punt – só vertel die onderhoudvoerder – het Templeton se oë vol trane geskiet.  Hy begin toe hardop huil.  Daarna het hy geweier om iets verder te sê.

Twyfel in die tronk

Matteus 11 vertel van Johannes die Doper se twyfel in die tronk.  Hy hoor alles wat Jesus gedoen het, en stuur toe volgelinge om te vra: “Is U die Een wat sou kom, of moet ons ’n ander een verwag?”

Mens kan net die diepste deernis met Johannes se twyfel hê.

Hy twyfel eerstens vanweë sy omstandighede.  Johannes kondig God se groot werke aan, bring God se boodskap aan mense, en beland in die tronk.  Sy kritiek teen die leiers van die dag veroorsaak dat koning Herodus hom opsluit.  Waarom gebeur dit met hom?  Stank vir dank?  Sy omstandighede laat hom vra of Jesus dalk net ’n deel van God se plan is, maar uiteindelik nie die Een wat God sou stuur nie.

Johannes twyfel veral, tweedens, omdat die werklikheid van Jesus se optrede nie pas by die verwagting wat hy van Jesus gekoster het nie.

Frederick Buechner (Peculiar Treasures) beskryf dit uitvoerig:

Johannes het streng geregtigheid gepreek en het God as ’n staalharde dorsmasjien van graan beskryf.  Jesus preek vergewende liefde en beskryf God as die gasheer by ’n wonderlike partytjie of ’n vader wat dit nie oor sy hart kan kry om sy kinders uit te smyt nie – selfs al spoeg hulle Hom in die gesig. Johannes sê dat mense hulle lewe in orde moet kry voordat dit te laat is. Jesus sê dit is God wat ons lewe red. Selfs as jy jou hele bankrekening op drank en seks soos die verlore seun uitmors, is dit nog nie te laat nie. Terwyl Johannes saam met die kerkmense sprinkane en wilde heuning in die woestyn geëet het, eet Jesus, so het Johannes gevoel, in Jerusalem saam met so ’n klomp mense wat as die ergste skuim van die samelewing beskryf kon word.

Matteus 3 vertel Johannes het gepreek dat die tyd van God se oordeel aangebreek het.  Buitelandse oorheersers en korrupte godsdienstige leiers het gelowiges se geduld tot die uiterste beproef.  Nou het die tyd aangebreek vir God om in te gryp.  Iets of Iemand groots is aan die kom vryheid te bring.  Daarom moet mense hulle bekeer, God se oordeel kom.  Die byl lê klaar teen die wortel.

Jesus se bediening staan in die teken van nederigheid en diens.  Van die heerlikheid van Jesus is byna niks te sien nie.  Dit was nie wat Johannes verwag het nie.  Hy worstel met die koninklike mag van Jesus wat verborge bly.  Op hierdie manier sal Jesus nie sy goddelike sending tot uitvoer kan bring nie.

Vandaar die vraag:  Is U die Een, of moet ons ’n ander verwag?

Twyfel is deel van die geloofslewe

Prof Mias de Klerk het meermale gesê dat iemand wat nie twyfel nie, nog nooit geglo het nie.  Moeder Teresa is bekend vir die geweldige twyfel wat sy ervaar het.  Maarten Luther het dikwels geworstel met wat hy “aanvegtinge” genoem het.

Jesus beskaam Johannes nie omdat hy twyfel nie.  Trouens, almal wat Jesus ernstig neem, wat werklik wil glo dat Jesus die Seun van God is, worstel met wie Jesus is en wat Hy doen.  Albert Schweizer skryf: “Dit is nie die mens wat met twyfel worstel wat struikel nie.  Nee, dit is die mens wat nie langer worstel met wie Jesus is nie, wat struikel.”

Johannes se twyfel is nie die sentrale boodskap van hierdie gedeelte nie.  Die twyfelvraag dien bloot om die persoon van Jesus te bevestig as die ware Messias, die Een wat deur God gestuur is.  Jesus se antwoord aan Johannes (verse 4 tot 6) is bedoel om alle mense te help wat die boodskap van Jesus gehoor het, en wonder – soos Templeton – of hulle regtig kan glo in Jesus.

Jesus nooi Johannes uit om te glo

Jesus nooi Johannes uit om te sien, te hoor en te glo.

Hy doen dit eerstens deur te bevestig dat sy bediening die vervulling is van die profesieë van die Ou Testament.  Die profete het aangekondig dat die Messiaanse tyd gekenmerk sal word deur blindes wat sien, lammes wat loop, melaatses wat gereinig word, dowes wat hoor, dooies wat opgewek word en armes wat die evangelie ontvang.  Dit staan in Skrifgedeeltes soos Jesaja 61:1; 26:19; 29:18; 35:5-6.

Johannes is die grootste figuur onder die Ou Testamentiese profete, want hy is die onmiddellike voorloper van Jesus.  Daarom kan Johannes verseker weet: Jesus is eg.  Sy woorde en werke bevestig die heil wat die profete aangekondig het.

Tweedens word Johannes uitgenooi om dieper en verder te kyk.  Dit is opvallend hoe ’n belangrike woordjie “sien” in hierdie gedeelte is.  Dit word herhaaldelik gebruik.  Johannes “hoor” van Jesus in die tronk.  Nou word hy uitgenooi om Jesus op ’n dieper, groter vlak te “sien”: “Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien” (vers 4).

Ten spyte van sy persoonlike omstandighede moet Johannes die groter prentjie van Jesus se werke sien.  Boosheid word oorwin.  Genesing word bewerkstellig.

Annes Nel skryf: Johannes moet leer dat God se koninkryk in ander gestaltes as ons verwagting kom. Hy kom in nederigheid en diens. Wanneer ons ontdek dat Jesus se werk bevryding op ’n geheel en al ander vlak bring, sien ons met ons hart. Hy is daar om die diepste nood van elke mens aan te spreek en bevryding te bring. Hy het die strukture van boosheid in elke opsig kom aanspreek. Hy het die koninkryk kom vestig te midde van die werklikheid van lyding, swaarkry, gevangenisskap, armoede en pyn.  Jesus verkondig nie die finale oordeel van God nie – iets wat Johannes verwag het. Dit gaan nie oor oordeel nie, nie oor mag nie, nie oor oorwinning oor vyande nie, maar oor medelye en liefde vir hulle wat uitgestoot word na die rand van die samelewing, oor goeie nuus vir hulle wat nie gewoond is aan goeie nuus nie.  Hy word ’n vriend van sondaars en verworpenes, tollenaars en melaatses.  Geloof is om op God te hoop, selfs al gaan dit teen al jou verwagtinge in.

Gelukkig is elkeen wat nie aan Jesus twyfel nie

Vreugde en vrede is om Jesus se werke te sien, ten spyte van jou persoonlike omstandighede.  Daar is geen waarborge van persoonlike voorspoed in die evangelie nie.  Elke vorm van voorspoedsteologie, wat in Jesus ’n waarborg vind van persoonlike vooruitgang, is vals.

Johannes sterf in die tronk.  Maar sy oë het die grootheid van God in Jesus gesien.  Sy ore het die getuienis oor die wonderbaarlike werk van die Messias gehoor.  Die aansporing is om aan Jesus vas te hou as hoop vir die wêreld, en ook as hou vir jou persoonlike lewe – ten spyte van jou omstandighede.

Vreugde is om Jesus aan die werk te sien.

Talle martelare het deur die eeue gewilliglik gesterf, net soos Johannes de Doper.  Nie in die eerste plek vir geloof of waarheid nie.  Hulle het vir Jesus – en in Jesus – gesterf.  Hy was hulle troos en hulle grootste vreugde.  Die woorde en werke wat sy koms na die aarde vergesel het, verseker hulle dat die uitkoms van God se werk nie onseker is nie.

Toepassing

Een: Ons verwagting van Jesus in Advent
Die spanning tussen ons verwagting van Jesus en dit wat ons rondom ons sien, is ’n werklikheid.  Saam met Johannes moet ons leer verstaan dat God se koninkryk dikwels in ander gestaltes kom as ons eie verwagting.

Ons word uitgenooi om die groter prentjie van Jesus se werk te sien.  Daarvoor het God vir ons die Heilige Gees en sy Woord gegee om ons te lei en te leer.

Saam met Johannes word ons uitgenooi om te glo dat Jesus nou reeds elke dag saam met ons in sy komende koninkryk lewe.  Ons moet ons geloofsoë en ons geloofsore oefen om Jesus se teenwoordigheid te erken, ook onskuldig in die tronk.

Twee: Neem jou twyfel na Jesus
Moenie Johannes se voorbeeld onderskat nie.  Hy begin twyfel, en neem dan sy twyfel na Jesus.  Hy vra ’n vraag.

Ons leef elke dag in die teenwoordigheid van die lewende Here Jesus Christus.  Jesus is by ons, op ’n manier wat steeds vir ons versluier is, maar daarom nie minder werklik nie.  Ons mag enigiets vra.  Ons mag worstel.

Ons sal ook genooi word om te glo.  Ons sal nie altyd ’n rasionele antwoord of ’n verduideliking kry nie.  Ons kyk deur ’n dowwe spieël in ’n raaisel.  Ons kan nie die grootheid van God en die heerlikheid van God se werke begryp nie.  Dit bly dikwels vir ons versluier.

Die troos is die wete ons lewe in die teenwoordigheid van Jesus.  Jesus self is die troos.

Drie: moenie aanstoot teen Jesus neem nie
Vir die Westerse lewensgevoel draai die wêreld rondom jouself.  Alles en almal rondom jou is potensiële instrumente om jou wêreld te bemeester, vir jou ’n goeie lewe te skep, jou vooruitgang te verseker.  Ons praat selfs van “my Jesus” en “my God”.  Godsdiens mag soos ’n belegging word waarop ons hoop om vir ons persoonlike voorspoed ’n goeie opbrengs te hê.

As “my Jesus” dan nie doen wat ek verwag nie, neem ek aanstoot.  Gelukkig is elkeen wat nie twyfel nie.

Vier: word deel van die genesing van die wêreld
Wie Jesus volg, leer gou om weg te kyk van persoonlike omstandighede, en betrokke te raak by wat Jesus doen.  Jesus se gehoorsaamheid aan God het tot sy eie dood gelei.  Hy sterf ook aan die hand van die staat se mag, nes Johannes die Doper.

Jesus se lewe het om die werke van God gewentel.  Hy het genesing gebring vir dowes, siekes, melaatses en lammes.  Sal ons ook van onsself kan wegkyk en ’n lewe lei wat genesing vir ander in hul lewens inweef?

Slot

Gardner Taylor, ’n professor in teologie,  vertel van ’n insident uit sy jong dae.  Taylor was aan die preek in Louisiana, in die dae van die groot ekonomiese Depressie.  Destyds is net begin om elektrisiteit na Louisiana aan te lê.  Hy het gepreek in ’n plattelandse, Afro-Amerikaanse kerk waar net ’n enkele gloeilampie in die middel van die plafon gehang het, skaars genoeg om die gebou te verlig.  Terwyl hy nog so preek, gaan die krag af.  Alles is in duisternis gehul.  As jong, onervare prediker het Taylor nie geweet wat om te doen of te sê nie.

Terwyl hy onbeholpe staan en mompel, roep een van die bejaarde lidmate kliphard van agter uit die kerk uit: “Preek, dominee!  Preek!  Ons kan Jesus nog steeds in die donker sien.”

Om Jesus in die donker te sien.  Dit is vreugde.

God stuur ons om te leef

Slotlied

F292. “Heer Laat My Skyn”
(RUBRIEK:  Kruisfuur / FLAM Gemeentesang- Getuienis)
Teks: Marina du Toi
Musiek: Marina du Toit
©  2008 Urial Publishing

1. Heer vul my hart, met liefde
U Woorde binne my
Heer laat my lippe spreek van vrede
En die doodsheid lewe gee

Want U is God, hier in my en U Gees leef deur my
Laat ek water bring in ‘n dorre woestyn

Refrein:
Heer laat my (ons) skyn!  Heer laat my skyn!
Heer laat die donker nou swig en die twyfel verdwyn
Heer laat my (ons) skyn!  Heer laat my (ons) skyn!
Heer laat ek (ons) hoop bring vir nood en ‘n wêreld in pyn!
Heer laat my (ons) skyn!  Heer laat my (ons) skyn!  Heer laat my (ons) skyn!

2. Heer rig ons op, as ligdraers, ‘n nasie na U hart
Heer gee ons hande, net soos U s’n, wat uitreik en genees.

Wegsending
Wag dan geduldig, broers en susters, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het.  Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. (Jakobus 5:7-8)

A ministry platform for faith leaders.

© Copyright Bible Media | This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.